Det tionde budordet – Du skall inte ha begär

Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa. ” – 2 Mos 20:17

Du skall inte ha begär som det står i Rom 7:7 samt i Rom 13:9 är sammanfattningen av vad hela budordet handlar. Det handlar om att vara tacksam över det man har och inte ha begär efter andras saker. ”Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det” (1 Tim 6:8).

Tidigare har Herren sagt att det är fel att stjäla, eller begå äktenskapsbrott, men i detta tionde och sista budord vänder Herren allt från något yttre till något som finns i våra hjärtan. Det var även detta budord som fällde Paulus (Rom 7:7) och det budord som fäller de mest självrättfärdiga. Du skall inte ha begär säger Herren. Det innebär att tänka tanken eller ha känslan att ”Jag önskar jag hade detta huset som han har” Är lika mycket en synd som att faktiskt stjäla huset. Eller att känna ”Jag önskar hans fru var min fru, eller att jag kan prova henne över natten” Är faktiskt lika mycket synd som att faktiskt ta ut en skilsmässa. Eller att känna i sitt hjärta ”Jag önskar att jag hade min grannes oxe” D.v.s. Man önskar sin nästas inkomst, position eller arbete i samhället är att synda i sitt hjärta.

Herren stannar inte där utan tillägger ” Eller något annat som tillhör din nästa”. Det kan vara vad som helst ”Jag önskar att jag hade alla dessa antika böcker som han har”, ”Jag önskar att jag hade en sådan fin bil, iphone, eller skjorta som min nästa” Vad som helst som din nästa har och du känner ett begär efter i ditt hjärta är synd. Det kallas med ett annat ord för avund. Vad man gör är att man i sitt hjärta säger till vår skapare, att man inte är nöjd med vad man har.

Som kristna är vi kallade att lägga undan avund och vara tacksamma istället (1 Petr 2:1). Våra hjärtan skall inte bära på begär till andras egendomar, utan det är något vi skall lägga undan och kan lägga undan med hjälp av kraften i Kristi kors. Kristus dog för våra synder och gav oss av sin Ande för att vi inte längre skall leva i synden. Genom Jesu blod har du fått kraft att lägga bort dessa begär och inte behöver du längre leva i dem. Bröder och systar var tacksam och låt Kristi frid bo i era hjärtan ! (Kol 3:15)

Kärleken avundas inte

”Kärleken avundas inte” – 1 Kor 13:4

En aspekt av kristen kärlek är att den inte känner någon avundsjuka. När vi blir avundsjuka på andra av vilken orsak som helst. ”De har ett bättre jobb, en bättre lön, en bättre position, mer framgång, fler barn” eller vad som helst så vandrar vi inte i kärleken eftersom kärleken känner ingen avund. Rakel var avundsjuk på sin syster för att hon födde barn men inte hon. Josefs bröder blev så avundsjuka att de kastade honom i en brunn. Ingen av dessa levde i kärleken. För kärleken är död från all form av avund. Den är nöjd och glad och tacksam i Kristus. När man funnit Kristus har man funnit kärleken och man har allt man behöver och då försvinner all avundsjuka i ens liv. Det gäller även andligt avund. Man kanske känner avund över kristna som lyckas mer och är mer kända och populära? Men vem bryr sig om man har Jesus Kristus. Man är känd av Gud det räcker och därmed finns ingen avund. Kärleken avundas inte men de som inte vandrar i kärleken de kommer känna avund i sina hjärtan. En aspekt av kristen kärlek till sin broder är att inte avundas sin broder. Den ”sätter andra högre än sig själv”. Du kan enkelt se hur det står till med kärleken i ditt liv genom att låta backspegeln lysa på ditt egna hjärta. Hur mycket avund finns det där i ditt hjärta?  Bröder, vandra i kärleken och avundas inte något.