Första Budordet – ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. ” – 2 Mos 20:3

Redan innan lagen gavs så dömde Gud andra gudar och visade att avgudadyrkan är fel. (2 Mos 12:12). Det visar alltså att detta redan fanns nedlagt i skapelsen redan innan lagen gavs. Gud är vår skapare och vill inte att vi skall tillbe någon annan. Precis som en fru eller man inte vill att man skall ha många partners utan ge sig själv helt till den personen, så kräver Gud att vi tillber enbart Honom.

Israel föll dock gång på gång in i avgudadyrkan och det var inte bara att man avsade sig Gud utan man hade andra gudar ”vid sidan av Herren”. Man hade alltså många gudar och inte bara Gud (2 Kung 17:33). I vår tid är det samma sak. En del religioner har många gudar. Andra religioner tillber en avgud som inte är bibeln Gud medans andra tillber den sanne Guden men har andra gudar vid sidan av. Är det bara namn på gudar det syftar på när vi pratar om avgudadyrkan?. Nej, utan det är allt i livet som blir som en gud för en som är avgudadyrkan.

Jesus talade om Mammon som en falsk gud man inte kan följa vid sidan av Jesus. Mammon på den tiden var ett ord för pengar och rikedom. Pengar kan alltså bli en avgud om det är det man lever för.

En annan sak som nämns som avgudadyrkan är ”sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan ” (Kol 3:5) Avgudadyrkan kan alltså vara vad som helst i denna värld som vi fäster våra hjärtan vid såpass mycket att det blir som en gud för oss. Även vissa dieter(Fil 3:19)

En annan sak är att förtrösta på människor alltför mycket. ”Så säger Herren : Förbannad är den man
som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren ” – (Jer 17:5)

En annan sak som också är avgudadyrkan är falsk tillbedjan av den sanne Guden. Paulus varnade Timoteus för folk som har ett ”sken av Gudsfruktan men förnekar dess kraft ” (2 Tim 3:5) Jesus varnade för folk som kallar honom Herre, Herre men som inte lyder Honom (Matt 7:21-23) Slutligen varnar Paulus för ”En annan Jesus” och ”En annan Ande” (2 Kor 11:4). Om man tillber och följer en Jesus som inte är bibelns Jesus så sysslar man med avgudadyrkan. Eller om man lyssnar till en annan Ande som kommer med ett främmande budskap så lever man i avgudadyrkan.

Vi behöver alltså vara vaksamma så att vi inte låter andra gudar komma upp vid sidan av Herren. Vi behöver vara noggranna med att vi endast tillber bibelns Gud och sådan som bibeln beskriver honom så att vi inte gör oss en avgud. Vi behöver se upp att vi inte följer en annan Jesus utan den levande Jesus ”Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. ” (1 Joh 5:21)

Du kan inte tjäna både Gud och girigheten

”Ni kan inte tjäna både Gud och mammon ” – (Matt 6:24).

Det är omöjligt att tjäna både Gud och mammon för de är dess raka motsatser. Mammon enligt det Arameiska språket som talades under Jesu tid betyder ”rikedom, pengar, girighet”. Kyrkofadern Jerome förklarar att ordet i Arameiskan för rikedom som man använde var ordet mammon. Ordet mammon dock i den judiska traditionen som samariterna levde i betydde ”girighet”. Därför kan man säga att ordet mammon har med girighet, pengar och rikedomar att göra.

Det är då inte så konstigt att vi varnas gång på gång i nya testamentet att se upp för girighet, eftersom det inte har något med Gud att göra utan är en avgud (Kol 3:5). Vi varnas även av Jesus för att försöka utöka våran affärsverksamhet för att tjäna ännu mera pengar ”Och han berättade en liknelse för dem: ”En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. å här ska jag göra, tänkte han: Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Sedan ska jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad.
Men Gud sade till honom: Din dåre! I natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”


Bibeln lär oss i stället att vara nöjda med det vi har och har vi mat och kläder så räcker det och vi behöver inte söka efter att få mera. Vi skall därför inte byta jobb bara för att tjäna bättre inte heller skall vi söka rikedomar utan nöja oss med det vi har. Fly därför undan mammon för du kan inte tjäna både mammon och Gud. Att tjäna mammon bryter mot Guds kärleksbud som uppmanar oss att hjälpa de i nöd. När vi vandrar i kärleken så tjänar vi inte mammon.