Bilder av Jesus är avgudadyrkan (5 Mos 20:4-6)

Predikan av Josef Löwdin
9/12 -2018 , Västra Frölunda

Länk till ljudfil

”Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att det gudomliga liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi.” (Apg 17:29)

” Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. 5 Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, 6 men visar nåd mot tusentals  när man älskar mig och håller mina bud. ” (2 Mos 20:4-6)..

När vi tänker på avgudadyrkan så tänker vi ofta på en staty av något, som man böjer sig inför och ber till.

Vi vet absolut att detta är avgudadyrkan men avgudadyrkan går mycket djupare än så, vilket vi såg förra gången när vi gick igenom vad som är avgudadyrkan.

Likadant är det med det andra budordet, vi tänker att det som är fel är att göra en bildstod och tillbe den. Det andra budordet går djupare än så vilket vi kommer att se idag.

Redan i skapelsen lades det ner i människans hjärta att man inte skall göra sig bildstoder.
Jag hörde i från den som har planterat den första baptistkyrkan i Nepal, David Cloud, att det fanns avgudadyrkare där som nu känner Herren som brukade sitta i naturen och kolla på skapelsen och samtidigt kolla på avgudabilderna i Nepal.

När han såg skapelsen och denna avgudabild tänkte han för sig själv. Den där guden är skapad av en människans händer, men den som har skapat naturen och denna värld och oss människor kan inte vara som den där skapade dockan med många armar.

Detta var en man som aldrig hade hört talas om den kristna tron eller det andra budordet, men redan innan han blev omvänd så hade han den insikten.

Redan långt innan lagen gavs till Mose så hade Jakob denna insikten.

”Gud sade till Jakob: ”Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig när du flydde för din bror Esau.”
2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: ”Gör er av med de främmande gudarna som ni har hos er. Rena er och byt kläder. 3 Vi går upp till Betel. Där ska jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på vägen jag gick.” 4 Och de gav Jakob alla främmande gudar de hade och alla sina örringar, och Jakob grävde ner dem under terebinten vid Shekem.”

Här kommer Gud och talar till Jakob att han skall resa ett altare åt Herren. Gud säger inget här om att har inte skall ha andra gudar eller göra någon bildstod.

Ändå sade han till sina tjänare att samla in alla husgudarna de hade. Det var statyer helt klart som det syftas på här som Jakob gick och grävde ner..

Jakob förstod att det var fel att ha statyer av andra gudar. Det var nedlagt i hans hjärta redan i skapelsen, vilket alla av de tio budorden är.

I dagens text finner vi ett förbud emot att tillbe och tjäna bilder och att göra bilder av Gud.

Det första vi finner är ” Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud.”

Detta är ett förbud att försöka likna Gud vid något som är skapat. Det första budordet handlar om att inte tillbe andra gudar medans detta budet handlar om att inte tillbe Herren på fel sätt.

Det innebär för det första att göra en avbild som vi tillber eller tjänar
Ett tydligt exempel på detta finner vi i 2 Mos 32:1-4.

”När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, samlades de kring Aron och sade till honom: ”Kom och gör oss en gud, som ska gå framför oss. För vad som har hänt den där Mose som förde oss upp ur Egyptens land, det vet vi inte.” 2 Då sade Aron till dem: ”Ta guldringarna som era hustrur, era söner och era döttrar har i öronen och ge dem till mig.”
3 Då tog allt folket av sig guldringarna som de hade i öronen och bar dem till Aron. 4 Han tog emot guldet och formade det med en mejsel och gjorde av det en gjuten  kalv. Och de sade: ”Här är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

Israel hade sett Herren verka. Herren hade befriat dem i från Egypten vilken är en bild på världen och frälsningen.. De hade sett Guds hand verka i deras liv och Mose var ledaren som hade fört dem ut i Egypten.

Nu hade Mose gått upp på berget för att mottaga de tio budorden, skriva med Guds egna finger på berget Sinai. Mose dröjde dock och folket blev nu otåliga.

De vill inte vänta på vad Herren hade att säga dem. De ville ha en representation av Gud här och nu.
De bad därför Aron skapa dem en avbild av gud. Aron samlade in guld och formade en guldkalv åt folket och säger i vers 4 ”

”Här är din gud, Israel, som har fört dig upp ur Egyptens land.”

De hade skapat sig något som skulle representera gud. En avbild av gud i form av en guldkalv. De började dansa och tillbe denna guldkalven som de kallade Israels gud.

Notera att de bad inte till en annan gud utan till Israels Gud och vår Herre. Det var inte bara själva akten av att tillbe guldkalven som var synden utan även att man gjorde en avbild av gud och försökte likna gud vid något.

Aron som hade gjort kalven, men själv inte hade deltagit i avgudaakten var dock lika skyldig till att synda som folket, genom att han, genom att göra kalven ledde folket in i synd.

”Och Mose sade till Aron: ”Vad har folket gjort med dig, eftersom du har förlett dem att begå en så stor synd?” (Vers 21)

Herren dömde folket för att man hade GJORT en representation av gud.
”Och Herren slog folket för att de hade gjort kalven, den som Aron gjorde. ” (vers 35)

Det andra budordet förbjuder alltså inte bara att man gör en bildstod som man ber till, utan det förbjuder även att man gör en representation av gud, även om man inte ber till den.

Detta är väldigt tydligt i 5 Mos 4:15-18

”Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden ska ni noga akta er, 16 så att ni inte försyndar er genom att ni gör åt er något beläte, något slags avgudabild, en bild av man eller kvinna, eller en bild av något djur på jorden eller någon bevingad fågel som flyger under himlen 18 eller något kräldjur på marken eller någon fisk i vattnet under jorden ”

När Herren hade talat till folket vid berget Horeb hade Herren inte visat sig för dem. De hade bara hört Herrens röst tala.

Det är därför Herren nu varnar dem för att försynda sig genom att de gör en representation av honom. Som en man eller kvinna, som ett djur, en fågel, något kräldjur eller någon fisk.

På inget sätt får Herren avbildas för Han kan inte avbildas. Ingen har någonsin sett Gud och man kan inte avbilda honom på något sett vilket detta budord förbjuder.

Betoningen i denna vers ligger nämligen i början av stycket där det står ”Eftersom ni inte såg någon gestalt den dag då Herren talade till er på Horeb ur elden ska ni noga akta er,”

Eftersom de aldrig såg Gud så skall de inte försöka avbilda honom på något sätt.
Vi kan applicera detta in i vår tid. Vi skall inte göra några bilder av Fadern, Sonen och den Helige Ande.

Fadern är Gud, Sonen är Gud och Helige Ande är Gud. Vi skall därför inte på något sett försöka avbilda dem. Även om vi inte tillber bilden i sig, utan själva avbildandet som vi har tittat på är en synd.

T.ex inom den ortodoxa kyrkan har man bilder på Jesus, detta är att göra sig en avbild av Jesus.
Jesus går inte att avbilda.

Det fanns inte någonstans i den tidiga kyrkan. Det började komma in i små mängder på 300 talet efter kristus, och när en person ville ha en sådan bild reagerade Eusebius kraftfullt emot det.

Det var först på sjuhundratalet några började med att avbilda Jesus och då kom det starka reaktioner emot det och kyrkorådet kallat second council of Nicea, som samlade 340 ledare år 753 skrev emot det, i sina trosbekännelser, och kallade de som gör bilder på Jesus ytligt eller ens i ens tankar, låt dem vara under en förbannelse…

Westminister katekesen fråga 109 är helt i enlighet med vad man trodde i den tidiga kyrkan

””The sins forbidden in the second commandment are, all devising, counseling, commanding, using, and anywise approving, any religious worship not instated by God himself; tolerating a false religion; the making any representation of God, of all or of any of the three persons, either inwardly in our mind, or outwardly in any kind of image or likeness of any creature whatsoever; all worshipping of it, or God in it or by it; the making of any representation of feigned deities, and all worship of them, or service belonging to them, all superstitious devices, corrupting the worship of God, adding to it, or taking from it, whether invented and taken up of ourselves, or received by tradition from others, though under the title of antiquity, custom, devotion, good intent, or any other pretense whatsoever, simony, sacrilege; all neglect, contempt, hindering, and opposing the worship and ordinances which God hath appointed” (Q. 109). ”

I vår tid har vi fallit så djupt att vi har bilder på Jesus överallt. Inte bara inom den ortodoxa kyrkan och inte bara inom den katolska kyrkan där Jesus statyer är vanligt utan även inom vad som kallas den protestantiska kyrkan.

Vi har Jesus filmer där en skådespelare skall representera Jesus. Nu säger någon. Men Jesus var ju en människa då måste man kunna avbilda det.

Nej, bibeln gör ingen bild av Jesus. Det ger väldigt få beskrivningar av Jesus. Hade Gud velat det så hade det funnits en målning av Jesus i bibeln !

Ingen människa kan representera Jesus. Ingen människa kan spela Jesu roll. Detta är att vanhelga Gud!

Jag hörde om en skådespelare som spelade Jesus i en Jesus film, hur folk efteråt kom för att bli botade av honom. Skådespelaren fick förklara att han inte kan göra det eftersom han inte
är Jesus. Folk kom ändå och avgudade honom.

Vi har också i vår tid många barnbiblar och barnböcker med Jesus bilder. Vi skall inte använda Jesus bilder för att undervisa våra barn. Vi kan göra bilder på Petrus och Petrus om man vill.

Det är inget syndfullt, men att göra en bild av Jesus är en synd. Hur bilden än må vara och hur representationen än må vara.

Vi har den klassiska tavlan med den sista nattvarden, Jag minns den fanns på väggen i mitt hem där jag växte upp. Detta är dock en representation av Jesus och är en synd.

Vad man gör är att man målar upp något heligt som något litet. Man inramar Gud i en liten bild eller representation.

Jag fanns till och med en Jesus bild i en av mina gamla studiebiblar i från Livets ords förlag hemma i min bokhylla. Den studiebibeln flög in i soptunnan när jag såg det.

Jesus är för härlig för att kunna avbilda. Bibeln ger ingen tydlig bild av Honom. Apostlarna gav inte heller någon bild av Honom eller målade av Honom.

De bilder vi finner idag är dessutom hädiska eftersom de ofta innehåller en man med långt hår vilket Paulus säger i 1 kor 11:14 är en skam. Dessa bilder gör en skam av Jesus.

Vi kan inte avbilda Jesus som en människa eller som ett lejon eller som vad som helst. Inte ens i våra tankar skall vi försöka föreställa oss hur han ser ut.

Ibland hör man historier om folk som påstår sig ha sett en bild på Jesus och mötte Honom. Vi skall ta sådan med skeptiskhet eftersom det går emot detta budord. Dessutom är historierna och bilderna olika.

Paulus när han mötte Jesus på Damaskus såg bara ett ljus och kan inte beskriva mera än vad han säger.

Johannes när han mötte Jesus i uppenbarelseboken beskriver han följande :

”och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson, klädd i en hellång dräkt och med ett bälte av guld runt bröstet✱.✱ 14 Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. 15 Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen, och hans röst var som dånet av väldiga vatten. 16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd, och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. ” (Upp 1:1-16).

Kennenth Hagin till exempel i sin bok ”Syner och visioner” målar upp Jesus som en ”sjukskötare med tofflor” vilket inte alls stämmer med Johannes beskrivning,

Du kan inte avbilda detta på något sett. Det är förbjudet. Vi har denna beskrivning det räcker.
Även om du har en viss beskrivning så har du ingen full beskrivning.

Om tusen artister skulle försöka göra en bild av denna beskrivning hade du nog fått tusen olika bilder.

En annan sak som är vanlig i dag är krucifix. Ett krucifix är en staty eller en avbild av Jesus som hänger på ett kors. Krucifixen är vanliga inom den katolska kyrkan men även inom den lutherska kyrkan.

Den lutherska kyrkan gjorde sig aldrig av med det katolska i detta utan behöll dem. Detta är likväl ett brott emot det andra budordet som förbjuder oss att avbilda Gud.

Romersk katolska kyrkan använder bilder för att hjälpa dem att tillbe gud. Detta för det andra budordet finns inte med i de tio budorden i de katolska biblarna. De har tagit bort det och delat på det tionde budet i två delar i stället för att rättfärdiga deras användande av ikoner.

Det andra budordet finns dock med på andra platser i gamla testamentet. (5 Mos 4:15-20)
De kommer inte heller undan ”Men om du vill göra ett altare av stenar åt mig, ska du inte bygga det av huggen sten. För om du rör vid den med din mejsel vanhelgar du stenen. ” (2 Mos 20:25).

Denna vers lär oss att vi kan inte tillbe Gud på fel sätt. Om ett altare byggdes fick inte din mejsel röra vid stenen för det skulle vanhelga altaret.

Detta har en andlig innebörd som betyder att mejseln representerar våra händer verk. Vi får alltså inte hitta på själva sätt att tillbe Herren. Vi får inte komma på egna idéer eller tankar.

Vi kan alltså inte använda ikoner som en hjälp, som skall assistera oss i vår tillbedjan. Detta är Roms avguderi när man försöker tillbe gud med mänskliga händer genom konst.

För många av oss kanske detta är självklart men även inom den evangeliska kyrkan i vår tid går man tillbaka till Rom.

Man hittar på sätt att tillbe Gud som inte finns med i skriften och man tror att konst och artisteri är det som räknas.

Före Jesus rörelsen kom på 1970 talet brukade den evangeliska kyrkan inte ta in konst i kyrkorna. De sjöng psalmer och hymner och andliga sånger som inte tilltalade köttet utan anden.

När Jesus rörelsen kom började man ta in deras musik i kyrkorna och i vår tid har det blivit mera norm än undantag att göra så. På den tiden gick kyrkorna emot det men inte längre.

Nu handlar allt om konst. Jag skall sjunga på ett sätt så att det låter fint. Jag skall spela på ett sätt så att det låter som världen.
Man tror därmed att vårt uppträdande räknas inför Gud och det blir att man går tillbaka till Romersk katolska kyrkan fast i en annan form.

De använder ikoner för att hjälpa dem att tillbe medans kyrkorna idag använder rapp och rock och pop musik för att assistera dem i tillbedjan till Herren.

Man tar in estradörer och lovsångsteam som skall leda det konstnärliga. Vad man gör är att man bryter emot andra budordet.

Andra saker vi finner i vår tid där man skapar något mänskligt som inte finns i skriften är att man använder drama. Jag minns när jag var ung och åkte på en missionsresa.

Teamet där jag åkte med brukade ha ett drama som handlade om Jesu död och uppståndelse. Det skulle presentera evangeliet genom drama.

Vad som då sker är att man tar bort predikan och ersätter det med något annat samt att någon spelar Jesus . ”Tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord”.

Predikan är bibelns metod att evangelisera. Inte drama, filmer eller dans.
En gång besökte jag en kyrka där man viftade med flaggor samtidigt som man sjöng sina sånger.

Åter igen här är det människans egna innovationer. Här är det mejseln som rör vid stenen på altaret och bygger om altaret.

Ett annat exempel är när man tänder ett ljus som en del av tillbedjan. De hänvisar till att det är en symbol på Guds ljus och en symbol på Jesu ljus.

Vad läste vi tidigare? Att vi inte skall likna Gud vid något skapat! Eftersom ingen har sett hans gestalt. Du kan inte ta ett ljus och försöka symbolisera Guds ljus. Det blir en ny form av en guldkalv.

Några versar i från nya testamentet om detta. ”Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. ” (Joh 4:24).

Gud är Ande. Vi kan inte tillbe honom efter köttet. Vi kan inte tillbe honom utifrån våra egna förställning och våra egna innovationer. Vi kan inte hålla på att pussa kors och på bilder.

Vi kan enbart tillbe honom i Ande och på det sättet som han säger till oss att tillbe honom.

”Bli inte heller avgudadyrkare som några av dem, som det står skrivet: Folket satte sig för att äta och dricka och reste sig för att roa sig. ” (1 Kor 10:7).

Detta är en referens till ett stycke vi kollade på tidigare, där Israel skapade sig en guldkalv som de tillbad. Det gäller alltså i nya testamentet lika mycket som i det gamla att vi inte skall göra oss någon bildstod eller en avbild av gud.

Det är den första delen av budordet.
Den andra delen är ” Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem” (2 Mos 20:5)

I vers 19 i 5 Mos 4 förklaras detta tydligare ”Och när du lyfter din blick mot himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem, för Herren din Gud har gett dem åt alla folk under hela himlen som deras del. ”

Här förbjuds tillbedjan eller tjänande av solen, månen, stjärnorna och änglar etc.
I många religioner är detta vanligt att man tillber dessa ting men även i vårt land förekommer det.

Ta till exempel en av låtarna som spelas på TV under julen. Klockan 15 varje Jul samlas mängder av svenskar för att ta del i detta.

Då sänds Kalle Anka och Disney som har skapat detta är kända för att innehålla magi och mycket avguderi. I en snutt där finns det en sång ”Ser du stjärnan i det blå”

I den sången uppmanas man att önska sig något av stjärnorna eftersom stjärnorna har en sällsam makt. Sången går vidare med att ödets fe, kan ge dig vackra gåvor om du bara tror på himlens stjärnor.

Detta är precis vad det andra budordet förbjuder. Du skall inte tillbe stjärnorna eller tjäna dem. Det är precis vad miljoner svenskar sitter och sjunger varje jul och många små barn likaså.

Slutligen skall vi inte heller glömma att rena våra kyrkor i från dessa bilder. Många kyrkor idag har målningar, ikoner och bilder på sina väggar.

I templet fick man inte ha detta. Templet skulle vara rent. Ett exempel på detta finner vi i Hes 8:8-11

”Han sade till mig: ”Män­niskobarn, bryt igenom väggen.” Då bröt jag igenom den och fick nu se en dörr.9 Han sade till mig: ”Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.” 10 När jag kom in, fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna. 11 Framför dem stod sjuttio av de äldste i Israel, och Jaasanja, Shafans son, stod mitt ibland dem. Var och en av dem hade sitt rökelsekar i handen, och ljuvlig doft steg upp från rökelsemolnet.”

Märk här vad Herren säger ”Gå in och se vilka onda vidrigheter de ägnar sig åt här.”

Vilken vidrighet var det? ”När jag kom in, fick jag se alla slags bilder av vidriga kräldjur och fyrfotadjur liksom Israels folks alla avgudar inristade runt omkring på väggarna.”

Väggarna i templet hade fått målningar! Dessa målningar var bilder på djur samt bilder på avgudar. Man kanske tänker att de bad till dessa. Det står inget om det i texten. Utan vidrigheten var att man hade bilder på djur och på avgudar.

Så om du bara har bilder på djur så är det en vidrighet om det finns på kyrkans väggar. Det är platsen man skall tillbe Herren och där finns saker som orenar väggarna.

Hade det bara stått bilder på avgudar så hade det varit en sak. Texten säger dock inte att det bara var bilder på avgudar utan även bilder på kräldjur.!

Det är därför en vidrighet när en kyrkas väggar innehåller målningar och ikoner och bilder på Jesus.

Vi fortsätter att läsa:
”Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. ”
Här finner vi orsaken till varför vi inte skall avbilda Herren. Han är en nitisk gud eller en svartsjuk gud som en del översättningar sätter.

Det betyder att han delar inte sina ära med någon annan eller något annat. Han vill ha all ära helt för sig själv och han förtjänar det eftersom han är skaparen.

Vi fortsätter att läsa:

”Jag låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led när man hatar mig, 6 men visar nåd mot tusentals  när man älskar mig och håller mina bud. ”

När människan gör sig avgudabilder och börjar tillbe dem eller tjäna dem så brukar även ens egna barn följa efter.

Det finns ett ordspråk som säger. ”Barn gör inte vad du säger till dem utan de gör vad du gör”. Detta tror jag är sant och eftersom barnen tar efter sina föräldrar, låter Herren straffet falla även över dem och så går det vidare i nästa led och några led till.

Om vi dock följer Herrens bud här så kommer Herren visa vår familj nåd i många många släktled framöver. Vi finner hur Kung Davids släkt tappade hela Israel och landet delades upp men i flera generationer senare heter det fortfarande ”På grund av min tjänare David skall jag visa er nåd”.

Sadrak, Mesak och Abednego var män som vägrade att böja sig för gudabilderna i Dan 3 och på grund av detta välsignade Herren dem och upphöjde dem.

Kungen hade låtit göra en staty av sig själv som han tvingade alla att tillbe. Resten av Israel kompromissade och tillbad statyn. De som skulle vara Guds folk gav vika

Sadrak, Mesak och Abednego vägrade och blev slängda i den brinnande ugnen.
Väl inne i ugnen räddade Herren dem och beskyddade dem och inte ens ett enda hårstrå gick förlorat och de luktade inte ens rök.

Är det denna mentalitet vi besitter? Även om alla andra gör sig bilder på Gud så skall vi inte hålla falla in i det.

En del som delar ut Jesus filmer rättfärdigar det hela med orden.”Det finns folk som blivit frälsta genom de filmerna”.

Det rättfärdigar inte att vi gör oss guldkalvar i vår tid. Saul var använd av Gud också ändå var Gud emot honom. Moses blev tillsagd att tala till en klippa när de var i öknen och vatten skulle komma. Mose talade inte till klippan utan slog på klippan. Vatten kom ändå.

Det fungerade både för Saul och Mose trotts att de var olydiga mot Herren. Herren höll dem ansvariga för deras synder. Vi kan aldrig rättfärdiga ett brott emot det andra budordet med argumentet att det fungerar.

Vi kan aldrig göra oss Jesus bilder bara för att det fungerar. Vi skall istället vara som Sadrak, Mesak och Abenego som vägrade böja sig ner trotts att alla andra runt omkring dem kompromissade.

Är det en sådan ande vi besitter? Låt oss se till att vi inte gör oss några bildstoder eller tjänar bildstoder.

Inga andra gudar att sätta Herren först. (Hos 13:1-4)

Predikan av Josef Löwdin

25/11 – 2018 , Västra Frölunda

Länk till ljudfil

När Efraim talade darrade man, han upphöjde sig själv i Israel. Men han drog skuld över sig genom Baal och dog. 2 Ändå fortsätter de att synda. De gjuter sig avgudabilder av sitt silver, avgudar efter sitt eget förstånd, alltsammans verk av hantverkare. Folk säger om dem: ”De offrar människor, de kysser kalvar ”3 Därför ska de bli som morgondis, som dagg som tidigt försvinner, som agnar som blåser bort från tröskplatsen och som rök från en skorsten. 4 Jag är Herren din Gud allt sedan du var i Egyptens land.. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig, och det finns ingen annan frälsare, än jag. ”

Det första budordet som vi skall kolla på idag lyder Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig (2 Mos 20:3). Här handlar det inte om att förkasta helt Gud, utan betoningen här ligger vid att sätta upp en gud vid sidan av Herren. Sätta upp en annan gud inför hans ansikte samtidigt som man ber till Honom.

” Så vördade de visserligen Herren, men de tjänade dessutom sina egna gudar på samma sätt som de folk de kom ifrån. (2 Kung 17:33)

Dessa var hedningar som hade bosatt sig i Israel. De tillbad Herren men höll fast vid sina gamla gudar de tillbad innan de flyttade till Israel. Det saknades trohet till Herren och omvändelse till honom enbart.

Du kan likna det vid en man som är gift med en kvinna. Han stannar gift med kvinnan men vid sidan av har han en affär med en annan kvinna.

Detta är precis vad avgudadyrkan handlar om. Du tillber den levande Guden men samtidigt är ditt hjärta fullt av andra gudar. Eller så handlar det att man enbart tillber en annan gud.

Under profeten Hoseas tid hade Israel denna relation med Herren. Herren sade till Hosea att gifta sig med en otrogen hustru för att symbolisera Israels relation till Herren.

Avgudadyrkan var alltså huvudsynden under Hoseas tid och denna avgudadyrkan hade inte formen av att de helt hade slutat tillbe Herren (8:2), utan de satte upp andra gudar vid sidan av Herren.

I vers 1 här läser vi ”När Efraim talade darrade man, han upphöjde sig själv i Israel. Men han drog skuld över sig genom Baal och dog.”

Efraim här är ett annat namn för Israel och Guds folk. När de följde Herrens bud, så brukade folket och länder runt omkring bäva och vara rädda för Israel. Det visar att det fanns en välsignelse i att lyda Herren.

Nu hade de fallit in i avgudadyrkan och dragit skuld över sig och de vägrade att vända om från sin synd utan fortsatte att tillbe sina avgudar.

Vers 2 ” Ändå fortsätter de att synda. De gjuter sig avgudabilder av sitt silver, avgudar efter sitt eget förstånd, alltsammans verk av hantverkare. Folk säger om dem: ”De offrar människor, de kysser kalvar”

Till och med folket runt omkring observerade deras avgudadyrkan och kunde konstatera att dessa säger en sak men lever en annan sak. De tillber den levande guden men samtidigt tillber de andra gudar.

Herren hotade med att förstöra dem på grund av deras levnadssätt och Herren talar till dem genom Hosea.

När Herren genom profeten Hosea konfronterar dem, så pekar Hosea på att de hade gjort andra gudar av silver och efter sitt eget förstånd.

I vers 4 läser vi sedan ”Jag är Herren din Gud alltsedan du var i Egyptens land.. Du ska inte veta av någon annan Gud än mig, och det finns ingen annan frälsare, än jag”

Här finner vi en likhet och detta är en referens till det första budordet. Detta är relevant för oss för precis som Israel lydnad förde med sig en välsignelse, så gör det så även i dag.

Precis som Israel drog på sig en skuld för sin synd då så drar vi på oss en skuld för vår synd i dag och ingen avgudadyrkare skall ärva Guds rike.

Vi som troende varnas 1 John 5:21 med orden ”Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. ”. Detta är därför vi som troende måste vara på vår vakt emot. Frågan som nu kommer då : ” Varför skall vi lyda? Och vad är avgudadyrkan? . Hur kan vi bota Avgudadyrkan och hur upptäcker vi dem i vårt egna liv?

  1. Varför skall vi inte ha andra gudar?

Den moraliska lagen är universiell och alla människor är skyldiga att lyda Guds bud. Detta eftersom vi är skapade till guds avbild och lagen finns redan i varje människas hjärta sedan skapelsen.

Vi som kristna dock lyder inte på grund av att vi måste, även om det är så också, utan vi lyder av en annan orsak.

Den orsaken är att Gud har frälst oss i från denna världen. Israel skulle lyda med motivationen att de hade blivit frälsta ut ur Egypten. Vi som kristna skall lyda av motivationen att vi har blivit frälsta. Vi lyder utifrån kärleken till Herren.

Om ni kallar honom Far som dömer var och en opartiskt efter hans gärning, vandra då i gudsfruktan under er tid här som främlingar.  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder.  (1 Petr 1:17-18.)

Frälsningen är orsaken till att vi vandrar i gudsfruktan och som främlingar i denna världen, och det är på grund av att vi har blivit friköpta från det meningslösa liv vi hade tidigare, som vi lyder..

På grund av denna frälsning skall vi alltså inte ha några andra gudar, utan enbart ha Herren som vår Gud. Herren kräver också denna dyrkan av oss eftersom det inte finns någon annan gud.

Alla andra gudar där ute är bara skapade av människor och de existerar inte. (1 Tim 1:17).

Vi tillhör Herren, men avgudadyrkan, är att inte följa Herren vi tillhör. All avgudadyrkan är att följa satan.

” De tjänade deras avgudar, och dessa blev en snara för dem. , De offrade sina söner och döttrar åt onda andar,(Ps 106:36-37)

När hedningarna ingick sina avgudaakter så var det egentligen att offra åt onda andar. De offrade till satan helt enkelt.

Inte för att de kanske direkt tillbad satan vid namn, men bakom deras avgudadyrkan fanns det onda andar och därför offrades allt åt onda andar.

Paulus även säger detta i 1 Kor 10:20. Nej, men vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni ska ha gemenskap med de onda andarna.

I Korinth på denna tiden bad man inte till onda andar. Man bad till andra gudar men bakom dessa andra gudar fanns det onda andar, eftersom hela världen är i den ondes våld.

Djävulen bor bakom avgudadyrkan därför måste vi stanna borta i från det, för det kommer förstöra våra själar och ruinera våra liv. Därför skall vi inte ha andra gudar vid sidan av Gud.

  1.  

Först och främst är det att be till andra gudar som finns inom andra religioner. Detta är den yttre och enklaste formen av avgudadyrkan att se.

Det finns i denna värld många hedniska tempel där man tillber andra gudar. Romersk katolska kyrkan är en sådan kyrka där man tillber avgudar.

De ber tillsammans med ikoner och kysser ikonerna och de ber till Maria. Detta är avgudadyrkan och rakt emot det andra budordet som vi skall gå inte på nästa gång.

En annan form av avgudadyrkan i har i vårt samhället. idag är sekulariseringen. Sekularisering handlar om att kasta ut Gud ur samhället och göra människan oberoende av Gud. Det är upphöjelse av människan där man säger ”Vi vet bättre än Gud”. Sekularisering är när en stat vill göra sig av med Gud.

En annan form av avgudadyrkan är Ateismen. Hela den ateistiska ideologin går ut på att ”Det finns ingen Gud”. När man dock säger att det inte finns någon Gud så gör man människan själv till gud. Det är människan som styr och ställer och all sanning kommer enbart från människan.

Vi har även New Age rörelsen som är avgudadyrkan. De håller på med själv upptäckt. Att försöka upptäcka vem man egentligen är, och försöka upptäcka att människan är en gud.

New Age lär ut att människan innerst inne är god och en gud, det går rakt emot vad bibeln lär, och är därför avgudadyrkan. Det är samma som djävulen lurade Adam med ”Ni skall bli som gud”.

Idoler är en annan form av avgudadyrkan. Ordet för idol betyder att avguda någon. Vi kan se upp till människor och beundra människor, men vi skall aldrig avguda människor vilket många gör i vårt samhälle idag.

Många unga idag har bilder och går runt med t-shirtar på sina idoler, egentligen är det en form av avgudadyrkan. Tyvärr finns det även kristna som avgudar sina favorit predikanter och upphöjer dem över skyarna.

Vi kan också lägga till Hare Krishna, Scientologerna, Ockultism, magi och allt annat som är avgudadyrkan.

Bakom allt detta står satan och det är han som dirigerar allt detta och avgudadyrkare tillber egentligen onda andar.

Det finns dock en helt annan form av avgudadyrkan som jag väljer att kalla ”andlig avgudadyrkan”. Detta är den avgudadyrkan som bibeln varnar oss som är kristna för, och det är avgudar som kommer in i ens hjärta och som leder till ett yttre beteende som är avgudadyrkan.

Bibeln lär oss att det finns avgudadyrkan i hjärtan. : Om vi hade glömt vår Guds namn och sträckt våra händer mot en främmande gud, 22 skulle då inte Gud ha märkt det, han som känner hjärtats hemligheter? ” (Ps 44:21-22)

Här talar psalmisterna om att sträcka ut sina händer mot en främmande gud. Vad vi har att göra med här är alltså avgudadyrkan. Men vad läser vi om vi läser vidare? ”skulle då inte Gud ha märkt det, han som känner hjärtats hemligheter?”.

Gud känner vårt hjärtas hemligheter. Han ser alltså om det finns avgudar i våra hjärtan. Avgudadyrkan är inte bara något ytligt som alla ser utan kan finnas i varje människas hjärta som yttrar sig i hur vi lever våra liv..

Denna form av avgudadyrkan har ingenting att göra med att be till en annan gud, som har ett namn, utan har med vad våra hjärtan är fästa vid.

Låt oss titta på vad nya testamentet säger oss om detta.

Döda därför era jordiska begär: sexuell omoral, orenhet, lusta, ont begär, och girigheten som är avgudadyrkan. ” (Kol 3:5)

Här talar Paulus om olika slags begär och att alla dessa begär är avgudadyrkan. Liknande läser vi i Ef 5:5

Ni ska veta att ingen som är sexuellt omoralisk, oren eller girig, alltså en avgudadyrkare, har någon arvedel i Kristi och Guds rike. (Ef 5:5)

På andra ställen läser vi om det jordiska och njutningar .

” De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. ” (Fil 3:17-19)

De kommer att älska njutning mer än Gud – 2 Tim 3:4

I från alla dessa versar finner vi alltså vad som är avgudadyrkan som vi som kristna varnas för. Allt handlar om att leva ut sina njutningar och lustar och onda begär.

Här nämns sexuellt omoralisk. Det grekisk ordet här är porneia som ordet pornografi kommer i från. Det innebär all form av sex som inte är inom äktenskapet mellan man och kvinna. Sådant har vi mycket av i vårt samhälle idag och tragiskt nog även inom det som kallas kyrkor.

Här nämns orenhet. Med detta syftas det på en livsstil som är moraliskt oren. Det syftar på ett liv i lyx, ett liv i utsvävningar. Men det går nog mer under kategorin ”lustar” även om de går in i varandra.

Det syftar mer än något annat på ett liv med omoralisk klädsel. Det handlar om en klädstil som väcker sexuella känslor eller som på annat sätt kopplas med omoraliska värderingar.

Det handlar om sensualitet i uppträdande genom viss form av dans det handlar även om sensuell musik som präglar pop industrin där hela industrin är dränkt i omoral och orenhet..

Även många musiker inom olika generar har öppet sagt att deras musik väcker sexuella känslor och att musiken även om de inte sjunger om sex handlar om sex..

Här nämns lustar. Det grekiska ordet här betyder passioner.

Detta syftar bland annat på varje passion för något som inte kommer i från Guds kärlek eller leder därtill. Du kan ta passioner för saker i denna världen. Saker man kan bli passionerad över.

Kolla på sportens värld hur mycket avgudadyrkan det finns där. Folk klär sig i sitt lags tröja, gapar och skriker och man är helt passionerad över sitt lag. Detta skiljer sig ingenting från när hedningarna går till sitt avguda tempel och utför sina avgudaakter.

Det handlar som sagt i ett liv i utsvävningar, ett intensivt nöjesliv med festande, supande, onödig konsumtion. Bibeln säger ”Var nöjda med om ni har mat och kläder”.

Här nämns Girighet. Girighet är ett begär att vilja ha mer än vad man behöver och ett begär att ha dyra saker. Det kan också vara tvärtom att man inte vill vara generös mot andra. Girighet handlar också om vinningslystnad.

Vi ser mycket av detta i vårat samhälle idag där fattiga förtrycks för att de rika är giriga. Patenten i samhället baseras på girighet där man kan ta vilken summa man vill och inte behöver oroa sig för konkurenter.

I Indien dör många barn varje år i lugn inflammation eftersom företaget som har vaccinet håller höga priser och vägrar ge upp sitt patent.

Detta sade Jesus inte hör i hop med att följa honom . Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon (Matt 6:24).

I dag har vi en hel rörelse som kallas kristen men som inte är det. Hela den rörelsen går ut på avgudadyrkan. Skaffa sig pengar, bygga dyra hus, ha en fin bil och bli rik. Det predikas ekonomisk framgång och välgång och ger man pengar i kollekten skall Gud välsigna en med rikedom.

Här nämns också Njutningar som handlar om att du skall var i centrum och njuta av ditt liv.

Det är inte fel att ibland njuta av livet, men fokus här ligger på njutningar mer än Gud.

Det blir avgudadyrkan när njutningar får en större plats än Gud. När pengarna eller tiden, investeras i njutningar mer än i Guds rike. Då är det avgudadyrkan.

Slutligen nämns också de som har magen till sin gud och …. De tänker på det jordiska. Det går hand i hand med lustar och njutningar.

Man kan säga att allt detta handlar om en själv, om ens egna lustar, om orenhet, om att leva ut sina begär och njutningar. Antingen att man för allt istället för Gud eller att man bekänner Gud men sätter upp allt detta vid sidan av honom. Allt detta är avgudadyrkan.

En annan form av avgudadyrkan är att förneka treenigheten. En del tycker det är en oviktig lära men så är det inte. Jesus är Gud. Fadern är Gud och den Helige Ande är Gud. Tre distinkta personer men bara en Gud. Och vi tillber Gud.

Men om vi förnekar att Jesus är Gud eller att den helige Ande är Gud. Då blir det något annat vi tillber och en form av avgudadyrkan.

Denna avgudadyrkan finner vi inom Jehovas vittne. Oneness Pentacostalism och en del andra religioner.

För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna (2 Kor 11:4)

Avgudadyrkan har många former och man skulle kunna sammanfatta det så här. Vad som helst som fångar mitt hjärta så pass mycket, att det blir som en gud i mitt liv, eller att det blir en rival till gud i vårat liv.

  1. Hur vi upptäcker avgudar i våra liv?

Det viktigaste är att se till att inget annat fångar oss så mycket att vi inte kan leva utan det. T.e.x om det finns något i ditt liv du inte skulle ge upp för Herrens skull så är det en avgud i ditt liv.

Om saker i ditt liv eller personer i ditt liv så stor plats för dig att du inte är villig att ge upp det är det en avgud.

Jag ser ofta t.ex. hur en predikant faller och gör fel. Då brukar jag ofta se folk som verkligen avgudar denna predikant, så pass mycket att man försvarar det predikanten har gjort.

När det går så pass långt att man försvarar trotts att predikanten tydligt har gjort fel, då har man gjort predikanten till en avgud. Det finns många sådana i vår tid som följer människor och inte Herren. Herrens bud och vägar kommer alltid före människor.

Ett annat exempel är materiella ting. För många så är deras materiella ting som en avgud i deras liv. De kan bara inte ha en enklare mobil utan måste ha den dyraste.

De kan bara inte finna sig i att leva lite enklare utan måste leva i lyx. Andra kan inte tänka sig att använda sina pengar för Guds rike. För att hjälpa fattiga, för missionen samt för församlingen.

Vi måste ställa oss frågan kan jag vara utan detta? Om inte, har det blivit en gud. Nu pratar jag inte om att vi inte skall ha någonstans att bo, ha pengar att leva med, mat och kläder. Det tror jag du förstår.

Det andra är att om något har fångat oss så pass mycket att det börja leda våra liv.

Om en relation, en ägodel eller en aktivitet har börjat fånga oss då har det blivit en avgud.

Paulus säger ””Allt är tillåtet för mig”, men allt är inte nyttigt. ”Allt är tillåtet för mig”, men jag ska inte låta något ta makten över mig (1 Kor 6:12).

Ingenting annat än Guds rike och det som har med Gud att göra får ta makten över oss. Ingen aktivitet, ingen ägodel eller ingen person.

När det talar om att ta makten över mig här, så betyder det att det inte får styra mitt liv, så att man inte kan leva utan det. Paulus menar inte heller att precis allt är tillåtet, givetvis skall vi inte synda. Vad han menar är att av allt det som i sig är rent och oskyldigt får inget ta makten över dig.

Det kan handla om ens karriär där det blir viktigt att stiga i grad på ens jobb eller få en specifik utbildning, och sådant kan göra att det tar över, och man slutar läsa sin bibel och be och följa Herren i vardagen.

Allt är tillåtet säger Paulus men inget får ta makten över oss. Inget annat än Gud får ta så stor plats i vårt liv så att det tar makten över oss. Då har vi gjort oss en avgud.

Vi har i vår tid hela musik industrin som blir en avgud för många. De kan bara inte leva utan musik. Musiken har en väldig makt i sig. Musik i sig är tillåtet men det kan väldigt enkelt ta makten över oss och bli till en avgud.

Speciellt i vår tid där man ständigt har enkel tillgång till musik, det är musik i tv program , i affären, jag musik finns överallt i vår tid eftersom folk avgudar det..

Det är inte som förr i tiden när man fick gå till en konsert hall eller någon annanstans för att höra på musik utan nu har vi enkel tillgång till det och jag tror vi alla har upplevt vilken makt det har.

Vi lyssnar på det och det fångar oss och musiken hör vi inom oss lång tid framöver och den släpper oss inte. Även sekulära artister själva, inte bara en utan väldigt många har sagt ”Musik är som en drog”.

Vi ser det så tydligt i många kyrkor idag där musiken har tagit makten. Man vill vara relevant och kan inte hålla sig till det enkla med psalmer och hymner, utan lånar världens metoder och sätt, och tar in pop, rap och rock musik in i kyrkan.

Det tredje är om något blir brådskande för oss. Om något sker i vår familj eller på arbetet av brådskande karaktär så brukar det få oss att snabbt reagera.

Har vi dock samma brådskande reaktion på det som har med Gud att göra? Saker och ting behöver göras i församlingen men ingen verkar bry sig.

Någon kanske behöver skjuts till kyrkan, men ingen ser det som brådskande. Världen går förlorad men vi ser det inte som viktigt med bönemöten och evangelisation.

Guds hus blir inte längre ett guds hus utan istället kommer pengaväxlarna in och ingen tar upp piskan och välter borden som Jesus gjorde. Alla sitter tysta och verkar inte bry sig. När saker i världen blir mer brådskande än saker som har med Gud att göra då blir det en avgud.

Slutligen ett felaktigt motiv kan bli en avgud. Du kanske evangeliserar eller predikar eller tjänar Herren på andra sätt.

Vad är motivet? Är motivet just att tjäna Herren är eller motivet att synas? Bli populär? Att framstå som någon med med kunskap?

Om motivet är fel blir det avgudadyrkan av oss själva i stället för att vi tjänar Herren.

  1. Hur botar vi avgudadyrkan i vårt liv?

Vi måste börja med att göra skillnad på om någonting är för mig själv, eller för någon annan?

Om något är för Herren så är det inte samma fara som om något är för mig själv.

Om något är för mig själv måste jag bestämma mig för att aldrig bli exalterad över det, för då löper risken att det blir en avgud och få makten över mig.

Jag måste ha en sund syn på det som är för mig själv. Om jag spenderar hela dagen på att planera saker för mig själv så måste man se upp extra mycket.

T.e.x om du spenderar hela dagen med att planera hur det skall se ut i din lägenhet är det lätt att detta tar makten över dig och du glömmer bort Herren din Gud.

I Israel under GT var det många varningar just för att glömma bort Herren. När du äter och blir mätt och bygger vackra hus och bor i dem, 13när dina kor och får förökas och ditt silver och guld och allt annat du har förökas, 14låt då inte ditt hjärta bli högmodigt så att du glömmer Herrendin Gud som förde dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.  (5 Mos 8:12-14)

Vi behöver inte gå i ett kloster och avskärma oss från allt runt omkring oss, men vi behöver se upp så att vi inte glömmer bort Herren speciellt i saker och ting som är för oss själva.

När Israels barn fick framgång och pengar så glömde de bort Herren. Jag har sett detta ofta att så fort någon får ett arbete eller lite pengar så börjar de glömma bort Herren och lockas in till att leva för sig själv.

Vi behöver också se till att vi inte blir för fästa vid något i denna värld som inte har med Guds rike att göra. Vad som helst kan bli en avgud om det får makten över oss och vi inte kan ge upp det.

Korsets kraft måste få verka i oss för genom korset så har vi dött med Kristus och hans liv blir vårt liv. Om korset dock inte verkar i oss kommer inte heller Kristi liv att verka i oss och vi blir precis som vem som helst i denna värld runt omkring oss.

Visst är det tragiskt när man stöter på bekännande kristna som är precis som alla andra runt omkring dem. Avgudadyrkan botas genom korsets kraft och detta är något vi inte kan gömma oss under för.

Paulus är tydlig att ingen avgudadyrkare skall ärva guds rike och Paulus säger att ”sådana var en del av er”. Det är alltså något som tillhör vårt gamla liv och inte vårt nuvarande liv.

Var och en av oss oavsett vem vi är behöver därför vara på vår vakt emot avgudarna. ”Kära barn, var på er vakt mot avgudarna. ”(1 John 5:21)