Att hålla sig borta från falska troende

De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! ” – 2 Tim 3:5

I den sista tiden, vilken vi redan lever i kommer det finnas många som kommer att kalla sig kristna. Vi behöver dock förstå att bara för att man kallar sig en kristen betyder det inte att man är det. Istället kommer det finnas många som har ett sken av gudsfruktan men som förnekar dess kraft. Vad Paulus menar är att de genom sitt liv förnekar kraften eftersom kraften inte är verksam i dem och producerar ett liv i gudsfruktan.

Dessa falska troende kommer till det yttre bekänna sig till tron men deras liv bär dålig frukt och skiljer sig ingenting mot en hedning. Sann gudsfruktan för nämligen med sig god frukt. Det står i ordspråksboken att den som fruktar Herren hatar det onda. En gudfruktig person vill inte ha med det onda att göra, man vill inte skryta och gillar det inte, man är inte kär i pengar, man är inte obehärskad eller oförsonlig. Men dessa som har ett sken av gudsfruktan de älskar njutningar i livet och förnekar dessa karaktärsdrag med sina liv.

Vi som är gudfruktiga är också kallade till att skilja oss från dem och inte ha något med dem att göra. Paulus säger ”Håll dig borta från dem!” Vi skall inte skilja oss från hedningar utan enbart från sådana som bekänner sig till vår tro med som med sina gärningar förnekar den. Det talas väldigt litet om biblisk separation i dag, om att skilja sig från falska troende samt från falsk lära. Istället är det tvärtom.

Det talas om ekumenik med vem som helst som bara har den rätta bekännelsen skall man omfamna. Dock har kristna genom tiderna gjort tvärtom. Spurgeon tog bort sin kyrka från baptistsamfundet i England då han ansåg dem liberala och han lydde bibelns befallningar om att separera sig. Martyn Lloyd-Jones separerade sig från Billy Graham då han ansåg att Graham tog in villolärare på sin plattform. Vi behöver också hålla oss borta från varje troende oavsett samfund eller kyrka som har ett sken av gudsfruktan men som förnekar dess kraft.

Det kanske låter strängt och fundamentalistiskt men det är de klara orden i denna texten ”Håll dig borta från dem!”. Håll dig borta från dem kan inte betyda något annat än vad det står.

Hur är det med dig?

Har du ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft genom liv? I såfall är det inte försent att omvända sig. Eller du kanske fruktar Herren men inte har insett att du behöver hålla dig borta från de som har en falsk bekännelse?

Gud har i denna tid en kvarleva utvalda av nåd

På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. ” – Rom 11:5

Under Israels tid i gamla testamentet så fanns det perioder då folket gick tillbaka till Gud , men det fanns också tider då det fanns väldigt få troende som följde Herren och det fanns tider när profeterna inte ens fanns i bland dem. Men även under dessa tider så fanns det alltid en rest, en liten rest. De var inte många som inte hade böjt sina knän för andra gudar. På Baals tid trodde Elia att han var ensam kvar men sanningen var att det fanns 7000 över hela landet. Det var inga som Elia kände eller som var i kontakt med honom men de fanns utspridda lite här och var över hela Israel. Även genom kyrkans historia har vi haft sådana här tider. Vi har haft tider när kristendomen har gått fram väldigt starkt i ett land. I Sverige skedde detta på 1800-talet. Vi lever nu dock i en tid av avfall från våra rötter där det förekommer mycket ytlig religion och många känner sig som Elia. Inte att de skulle se sig som profeter men de sitter och undrar. Finns det några fler som tror som jag?. Mitt i allt religiöst skådespelare som pågår i vårt land där det till det yttre ser fint ut men jämför man skriften så ser det inte fint ut. Mitt i allt detta har Gud en rest. Det finns en kvarleva i Sverige idag som inte böjt sina knän för allt vi ser pågå runt omkring oss. Det är kanske som på Elias tid. Att man undrar ”Finns det någon som tror som jag”. Bibeln säger : Ja det finns det. Du kanske inte känner så många eller kanske ingen. Du kanske är i samma situation som Elia, där du känner dig ensam. Du kan dock veta att du är inte ensam. Det finns en kvarleva i Sverige. Jag har märkt att när man använder internet så kommer man ofta i kontakt med likasinnade. Vi kanske inte håller med varandra i varje teologisk fråga. Vi har dock samma hjärta för evangeliet och ser igenom allt som pågår i Sverige. En rest har alltid funnits genom alla tider och kommer alltid att finnas för Gud är ingen looser som inte har folk i alla tider. Därför om du känner dig missmodig så var inte det. En kvarleva finns. Du kanske inte känner så många av dem eller ingen alls, men dem finns och de finns i Sverige. På Baals tid var det 7000. Det är ingen siffra vi kan applicera på Sverige men det var 7000 när Elia bara trodde det var han kvar. Kvarlevan är alltså större än vad du tror, vi vet inte hur många de är, men troligen fler i antal än vad vi kan tänkta oss men ändå i stor minoritet.

Slutligen för att undvika all form av skryt behöver vi inse att denna kvarleva var utvalda av nåd. Det berodde alltså inte på den själv utan helt på grund av Guds nåd. Vad sade Gud till Elia? ” Men vad är Guds svar till honom? Jag har lämnat kvar åt mig sjutusen man som inte har böjt knä för Baal  ” (Rom 11:4) Jo det var Gud som hade lämnat kvar dem. Det är precis som det står i Matt 24:24 ”Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.  ”.. För att om möjligt bedra även de utvalda. Med andra ord de utvalda kommer inte bli bedragna eftersom de är utvalda av nåd till att inte bli det. De utvalda kan tillfälligt gå snett med kommer inte att stanna där eftersom Gud har utvalt sin kvarleva av nåd och inte på grund av vår egna förmåga att förstå skriften.