När offerhöjderna inte avsaffas

Offerhöjderna blev inte avskaffade. Men Asas hjärta var hängivet Herren , så länge han levde.  – 1 Kung 15:14

Asa var en kung som gjorde det som var rätt i Herrens ögon och följde Davids väg (1 Kung 15:11).

Men det fanns ett problem med Asa vilket inte fanns med Josia. Asa lätt alla offerhöjder bli kvar där man offrade till avgudar. Detta ledde till att folket gick upp till höjderna och offrade åt andra gudar. Tyvärr är detta väldigt vanligt i vår tid. Det finns många andliga ledare som tror på bibelns evangelium och vars hjärtan är hängivna Gud, men man har inte avskaffat avgudaoffren utan man blandar fritt mellan sunda förkunnare och osunda. Man släpper in osunda förkunnare och leder folket in i avgudadyrkan och får dem att begå andlig otukt. Detta är så tydligt när man hör folk säga att deras favorit predikanter är Paul Washer och Benny Hinn. Då har man blandat ihop avgudadyrkan men sann kristendom, man har inte avskaffat offerhöjderna utan som ledare gör man sig skyldig till att folk går upp och offrar åt andra gudar. Men inte bara det. Asa gick säkert inte själv till offerhöjderna och deltog inte i de riterna utan hans hjärta var hos Herren. Det finns kanske ledare som inte deltar i osundheter men som inte stoppar dem, man låter dem fortgå. Man gör en Asa. Så får det inte vara utan låt oss med största noggrannhet se till att avguda offerhöjderna blir avskaffade i våra kyrkor och att vi själva inte deltar i några sådana tillställningar. ”Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, för Gud har sagt: Jag ska bo hos dem och vandra bland dem och vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 
Därför säger Herren: 
Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er ” (2 Kor 6:16-17)