De som hade sysslat med Magi brände upp sina böcker

Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. ” – Apg 19:19-20”

När Paulus var i Efesus så verkade Herrens kraft mäktigt i bland dem och många blev födda på nytt. Det hade skett ett djupt verk i deras hjärtan som gjorde att de övergav världen och sitt gamla liv. En del av dem, säkert ganska många hade sysslat med Magi och de bekände nu detta offentligt, men inte bara det utan de också tog sina böcker och brände upp dem.

Det kanske låter extremt. Jag har hört folk säga till mig att de tycker jag är för extrem i bland. Men det är inte extremt det är bibeln, och Herren gör extrema verk i människors hjärtan. De brände upp det för att visa sin avsky för vad de hade sysslat med i sitt gamla liv, och för att ingen annan skulle få del av de böckerna. Så här är det när en människa blir frälst och född på nytt. Hjärtat har blivit förändrat och man överger ens gamla liv. Det fanns tider i Europa då man frågade pastors aspiranter innan de ens fick bli pastorer. ”Har du givit upp världen?”, ”Har du gjort upp med ditt förflutna”?, ”Har du slängt ut din gamla skivsamling?”

Tragedin i dag i många av våra kyrkor är att så är inte fallet. Det är ofta man stöter på Pastorer och även troende som fortfarande har sina hjärtan i världen och det är resultatet av att det inte längre förkunnas vad pånyttfödelsen gör med en människa ”Om någon är i Kristus är han en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit”. De lever förfarande i det förflutna och inte mycket till förändring har skett. Vi har fallit så lågt i vår syn på vad det innebär att bli pånyttfödd och få ett nytt hjärta, och jag minns när jag själv blev omvänd hur det gamla livet for ut men hur jag efter några år igen var dum nog att börja plocka tillbaka lite av det. Men Gud vare tack att han fostrar oss på rätta vägar.

Hur är det med dig min vän? Har du upplevt pånyttfödelsens kraft som leder till att det gamla livet lämnas bakom dig? Vi finner här att det var på grund av detta som Herrens ord visade sin styrka. Bara Herrens ord kan på djupet förvandla en människa. Har detta skett med dig? Har Herren gjort ett verk i ditt hjärta? Har du gjort upp med ditt förflutna? Har världen lämnat ditt hjärta? Eller lever du kvar i världen?

Omvändelsen ett viktigt element i evangeliets förkunnelse

Jag har predikat, först i Damaskus och sedan i Jerusalem och hela Judeen och även ute bland hedningarna, att de ska ångra sig och omvända sig till Gud och göra gärningar som hör till omvändelsen.” – Apg 26:20

När vi presenterar evangeliet så finns det två element som måste finnas med för att det skall vara ett komplett evangelium. Många idag predikar bara ”Tro på Jesus”. Men att bara tro på Jesus hjälper ju ingen, även djävulen och de onda andarna gör det och de bävar. Det andra problemet är de som enbart predikar omvändelse från synd. Då blir det ingen skillnad på vår tro och Islam eller judendom där allt handlar om att avhålla sig från synder utan Kristi verk på korset. I stället måste vi ha bägge två. Omvändelse samt tro. Paulus är väldigt tydlig med vad han predikade både för judar och hedningar när han predikade evangeliet. Han förkunnade först och främst att människan behöver tro. Han förkunnade en tro utan gärningar och att människan blir förklarad rättfärdig av Gud genom tron på Jesu fulla verk på Korset. Men Paulus stannade inte där utan han förkunnade även omvändelse i från synden. Denna omvändelse börjar enligt Paulus i denna vers med en ånger. En människa behöver alltså först se sina synder för att kunna ha något att ångra. Om man inte fått en syn av sina synder och dess rättvisa straff finns inte heller något att ångra och man behöver då inte Jesu försoningsverk på korset. Sedan sade Paulus att de skulle omvända sig till Gud, alltså bort från sina synder och sina egna försök att frälsa sig själv genom goda gärningar, till Gud som deras enda hopp för frälsning från synden. Det är här rättfärdiggörelsen genom tron allena kommer in i bilden. Paulus stannar dock inte där utan han säger även att man även skall göra gärningar som tillhör omvändelsen. Varför säger han så? Är det gärningarna som frälser? Nej, han säger så eftersom en sann omvändelse och tro också medför gärningar. T.e.x om en syndare är girig, bibeln kallar det avgudadyrkan, en sann ånger och omvändelse i tro till Gud kommer medföra att man verkligen slutar vara girig och istället blir givmild. Paulus säger i 1 kor 6:9-11 att ingen girig skall ärva Guds rike, men han säger också att sådana ”var en del av er”. Det är alltså något vi var. Sann omvändelse och tro medför alltså att man ångrar sina synder lämnar synden bakom sig och ens attityd mot synden förändras, istället för synden, vänder man sig mot Gud och till ett liv där man inte längre vill ha med synden att göra. I dag när jag hör evangelieförkunnelse så är den ofta inte komplett man saknar antingen tron på Jesu verk på korset eller omvändelsen. Bägge behövs dock annars blir det ett falskt evangelium och ett falskt evangelium är inget evangelium alls..