Djävulens strategi och attacker emot Guds barn (1 Petr 5:8-11)

Predikan av Josef Löwdin

19/1-2020, Göteborg

länk till predikan

Var nyktra och vaka, för* er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. 9 Stå emot honom, fasta i tron, och tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen. 10 Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss* till sin eviga härlighet i Kristus Jesus**, fullkomna, stödja, styrka och befästa er. 11 Honom tillhör äran och* herraväldet i evigheternas evigheter*. Amen.

Som kristna är det oerhört viktigt att förstå en sak. Vi har en fiende djävulen som går runt som ett rytande lejon för att försöka uppsluka var och en av oss.

Vi som troende måste vara fullt kunniga i hur han arbetar och på vilket sätt han försöker få oss på fall annars kommer vi garanterat att bli uppslukade.

Paulus säger i 2 kor 2:11 ” för att vi inte ska bli bedragna av Satan, för hans planer är vi inte okunniga om.

Paulus var alltså inte okunnig om satans planer. Han visste precis vad djävulen ville och frågan vi bör ställa oss är vet vi det?.

Det är viktigt att vi inte bara känner till att han attackerar oss men vi måste även veta hur han går till väga och vad hans strategi är.

Många vet nämligen inte om hans strategier och blir därmed uppslukade och jag har genom åren sett många goda män och kvinnor bli uppslukade.

Jag levde själv många år fullständigt okunnig och blev uppslukad. Ingen lärde mig något i ämnet och tills i dag har jag aldrig hört någon predika i ämnet.

Är vi okunniga om hur djävulens planer är emot oss och hur han försöker få oss på fall? Låt oss därför gå igenom detta idag och tala om detta ämne.

Vers 8 Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka

Vi läser här först att vi måste vara nyktra. Ordet nykter kommer i från att vara nykter i relation till alkohol alltså att man inte är berusad.

Men ofta när det nya testamentet talar om att vara nykter, så handlar det om att undvika en andlig berusning. Det handlar om en klarsynthet i anden.

Om vi förlorar en sådan klarsynthet så kommer vi inte kunna stå emot djävulens angrepp för vi kommer helt enkelt inte se angreppen i från djävulen.

Vad det syftar på här är alltså att vara nykter så att man kan se igenom djävulens angrepp. Nästa ord som Petrus här nämner är ordet vaka.

Detta handlar om att vi skall vara vaksamma emot djävulens angrepp. Vi kan likna det vid ett vakttorn där man har soldater dygnet runt som håller utsikt efter fiender som vill angripa.

Detta är precis vad det handlar om, vi behöver helt enkelt vara vaksamma hela tiden och hålla utsikt efter vår fiende.

Vår fiende beskrivs här som djävulen. Det är vår enda fiende. Vi har ingen annan fiende än djävulen och vårt eget kött.

Ingen människa är våran fiende. Vi slåss inte emot människor på något sätt. Vi behöver förstå att den striden vi befinner oss i som Jesus Kristi soldater är emot mörkrets välde där djävulen härskar. Det är han som är vår fiende.

 

Men han är inte en sådan fiende som vi behöver attackera utan snarare en fiende vi måste försvara oss emot.

Ingenstans läser vi att vi skall anfalla djävulen utan vi finner på flera ställen att vi skall stå emot honom. Alltså han är är aktiv i att försöka uppsluka oss.

Han beskrivs här som ett rytande lejon. Anledningen till att han beskrivs så är för att han har inga fredliga avsikter. Han kommer inte för att försöka få fred utan för att förgöra, förstöra och döda.

Han försöker uppsluka var och en av oss och vi läser här att han går runt och söker efter ett byte. Och vad han attackerar är alltid vår tro. Vi läser i vers 9 ” 9 Stå emot honom, fasta i tron”

Vi står alltså emot honom genom att vara orubbliga i tron. Med tron här betyder inte bara tron på grundläggande frälsande läror utan det syftar även på hur vi vandrar i vår tro.

Han vill få oss bort i från tron och i från det eviga livet. Han vill göra oss till andliga invalider. Han vill få oss bort i från sanningen, och allt som har att göra med att vandra i sanningen.

Jag skall därför nu lista lite olika områden där han attackerar oss och försöker få vår tro på fall. Det finns givetvis mer än det jag tar upp men jag nöjer med detta idag.

 

  1. Djävulen är en bedragare

Men jag fruktar att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från uppriktigheten* som är i Kristus. (2 Kor 11:3)

Paulus beskriver här djävulen som ”listig” Det var med sin list som han bedrog Eva. Han är listig eftersom han förställer sig till en ljusets ängel.

Och det är inte underligt, för Satan själv förvandlar sig till en ljusets ängel. (2 Kor 11:14)

Alltså hans bedrägerier kommer att se goda ut. De kommer se lockande ut. Han ser ut som ljus och kommer som en ängel.

Syftet och målet är att bedraga oss med sin list. Det kommer som något som ser oskyldigt ut. Det kan komma genom folk som kommer i kristendomens namn. Falska apostlar, lärare etc.

Men det kan också komma genom det som verkar oskyldigt i samhället. Han är en mästare på detta. Han har 2000 år av erfarenhet hur han skall komma åt oss.

Han kommer med sina villfarelser av olika slag och kan till och med komma med bibeln i högsta hugg.

När han gav sig på Jesus i Matteus kapitel 4 så kom han med bibeln. Bara för att någon kommer med bibeln betyder det inte att det är i från Gud.

Vi ser det så tydligt idag hur djävulen har förställt sig som en ljusets ängel genom att introducera kristen rapp musik in i våra kyrkor.

Jag hörde en samhällsdebattör här om dagen som fick frågan varför så många i förorten blir kriminella?.

Han själv som är uppvuxen i förorten gav tre anledningar men en av dem sade han ”Eftersom de lyssnar på rapp musik”. Det är vad musiken handlar om att vara en gangster.

 

Till och med världens människor ser detta, att det inte en en bra musik med dess bakomliggande kultur. Ändå anpassar sig många kristna genom att bara ändra lite i texterna.

Vad som ligger bakom detta är att djävulen har förställt sig som en ljusets ängel som vill sudda gränserna mellan församlingen och världen.

Vi ser det också genom falska apostlar som kommer in i Guds hus med falska läror. De försöker få dig bort i från troheten till Kristus. Det är djävulen som förställer sig.

Han vill få dig in i falsk lära så att du går miste om det eviga livet. Alltså de läror som han attackerar är grundläggande frälsande doktriner eller läror som har med hur vi vandrar att göra.

Jag hörde en präst i svenska kyrkan här om dagen som argumenterade för att det är OK att vara en kristen men samtidigt leva i öppen homosexuell synd.

Bibel argumentet var att peka på Eunuken och han menade att de var kastrerade och Jesus hade ett speciellt hjärta för dem.

Visst kom Jesus för att frälsa och sätta fria homosexuella men han tvistade skriften för att ge en licens att leva en sådan livstil som man behöver omvädna sig ifrån. Det är en ljusets ängel med sina bedrägerier.

 

  1. Djävulen är en lögnare

Djävulen beskrivs av Jesus som ”lögnens fader” (Joh 8:44). Han är en lögnare och hans strategi är att sprida lögner ute i samhället men även till oss kristna.

I Matt 16:23 läser vi om hur Petrus försökte stoppa Jesus i från att gå och dö Jesus vänder sig då om och konfronterar med orden :

Gå bort ifrån mig, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors.

Petrus tankar hade fångats av Satan. Givetvis ville satan stoppa Jesus i från att dö på ett kors. Petrus tänkte att han var vis och smart som försökte rädda Jesus liv. Allt var bara människotankar som hade lyssnat på djävulens lögner.

Djävulen fungerar så, han ger oss tankar som kommer i från honom. Tankar som enbart är lögner men som är inspirerade av honom.

Det är därför vi måste göra som bibeln säger till oss och ta varje tankebyggnad till fånga och göra dem lydiga under Kristus.

Det enda skyddet är att kunna Guds ord bra. Det är ordet som gör att vi kan urskilja vilka tankar som kommer i från Gud eller inte.

Samma sak med Ananias och Safira. Deras tankar hade blivit fångade av djävulen så att de började ljuga för Petrus för den Helige Ande.

Då sa Petrus: Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög för den Helige Ande och tog undan en del av betalningen för jorden?” (Apg 5:3).

Djävulen hade uppfyllt Ananias hjärta med sina lögner. Min vän vi måste vara på vår vakt emot djävulens lögner som kommer emot oss.

Vi ser dem så tydligt i samhället. Hur kommer det sig att en hel västvärld har börjat tro på en sådan lögn att vi kommer i från en apa. Något man inte ens kan bevisa med vetenskapen.

 

Vetenskap säger att för att kunna bevisa något måste man testa en test flera gånger och att andra kan verifiera den.

När har man testat för att se om en apa förvandlas till en människa och vem kan verifiera det ? Ingen. Allt är en lögn i från djävulen för att folk skall förneka Gud.

Djävulen är en lögnare och vi måste se upp för hans lögner. Du måste kunna bibeln väldigt väl för att kunna urskilja hans lögner. För mycket kan låta bra men ändå vara en filosofi rakt emot bibeln.

 

  1. Djävulen är anklagaren

För våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.  (Upp 12:10)

Djävulen ägnar sig åt att anklaga dig hela tiden inför Gud. Han pekar på allt fel du gör. Men det är nog inte bara inför Gud. Han anklagar oss rakt till oss själva också.

Han sår in tankar som är lögner med anklagelser emot oss. Han påminner dig om gamla synder som du redan omvänd dig i från, och som Gud redan har förlåtit. Men han kommer och säger saker som ”att du kanske inte är riktigt förlåten”.

”Du kan aldrig bli upprättad igen”. ”Du är så kass och värdelös” etc. Han anklagar dig hela tiden. Han vill förgöra dig fullständigt och trycka ner dig.

Du kan känna igen när det kommer i från djävulen för det är alltid falska anklagelser som är tvistat. Det kan komma som tankar emot dig eller i från andra människor emot dig. Anklagelser som inte är sanna.

Jag har ibland suttit med församlingsledare som berättar för mig att det är så jobbigt. Jag frågar då : ”vad menar du?”. Folk hela tiden skickar falska anklagelser emot mig. Precis så agerar djävulen han är aktiv i sina anklagelser.

Gud överbevisar om synd och anklagar våran synd Ja. Men Gud anklagar inte falskt Men djävulen anklagar falskt.

Hans strategi är att också få med dig i att börja anklaga andra falskt, för saker som inte är sanna. Han vill få dig att bli en lögnare om andra människor.

Vi måste vara på vår vakt emot hans anklagelser så att vi inte lyssnar på dem och inte dras med i dem emot andra.

Bli inte en som anklagar andra falskt då har du blivit uppslukad av djävulen.

 

  1. Djävulen vill stoppa oss i från att uppfylla missionsbefallningen

Därför önskade vi verkligen komma till er – jag, Paulus, både en och två gånger – men Satan har hindrat oss.” – 1 Thess 2:18

Paulus ville komma till de troende i Thessalonika och kunna uppbygga dem men han var hindrad flera gånger av djävulen.

Detta är en av hans planer och strategier att försöka hindra varje kristen att utföra missionsbefallningen.

Hindra oss i från att predika evangeliet och evangelisera till andra. Jag vet inte om du har märkt vilken kamp det är varje gång man skall ut och dela traktater eller predika på gatan.

Tankarna kommer på en gång ”Ingen vill höra”, ”Stanna hemma det är spännande läsning i den där boken just nu”

Eller så börjar man känna sig dålig och sjuk precis när man skall gå ut. När man väl är ute och delar traktater eller predikar på gatan så kommer tankarna.

Du måste hem nu och göra det och det” Eller så kommer det personer som vill få dig bort i från vad du gör och få dig upptagen med ofruktbara konversationer.

Så många gånger händer det nämligen när man går ut att djävulen skickar folk för att förstöra och hålla dig upptagen med värdelösa diskussioner.

Eller om du gatupredikar så ringer folk polisen eller skickar på vakter för att tystna ner dig. Alltid är det en kamp.

Eller om man sätter upp annonser om evangeliemöten tar de bort just dina men låter andra hänga kvar.

Varför alltid en sådan kamp ? Jo. Vi har en fiende till själars frälsning som inte vill själars frälsning. Djävulen gör vad som helst för att vi skall hålla tyst och inte berätta om Jesus för någon.

 

  1. Djävulen krigar emot din själ

Tjuven kommer inte, utom för att stjäla, slakta och förgöra. (John 10:10).

Tjuven som är djävulen kommer för att stjäla Guds välsignelser i från dig för att slakta ditt andliga liv och förgöra din själ.

Det är hans strategi han vill förgöra hela din själ. Han gör detta genom att fresta dig. Han vet ditt kött och dina svagheter och kommer attackera här.

Jag minns hur jag själv var avfallen och min själ blev förstörd av djävulen på grund av ovaksamhet emot hans angrepp och frestelser.

Jag bestämde mig för att skaffa netflix, alltså en sådan streaming tjänst online där man kan se på filmer och tv -serier. Det var en av de dummaste jag gjort i mitt liv. Det totalt förstörde min själ.

Jag resonerade att jag skall ge dottern något att kolla på i form av barn program. Men det ledde till att jag började konsumera allt detta. Först resonerade jag att jag skall bara kolla på det som är oskyldigt.

Det gick dock längre än så, jag började kollade på serie efter serie, och film efter film och sådant som totalt förstör ens själ, med våld, orena scener, svordomar och allt möjligt som smutsar ner och bryter ner oss.

Det blev att jag konsumerade detta på all min fritid. Läsa bibeln var längre inte intressant. Studera bibeln blev tråkigt och jag kunde sitta fram tills precis innan kyrkan och gå dit och sedan snabbt hem igen för att konsumera detta igen.

All passion för evangelisation och det som hade med Gud att göra försvann totalt. Jag var väldigt avfallen. Inte att tron var borta men i det andliga livet var jag avfallen.

Gud tog mig ur detta genom sin nåd men jag lärde mig läxan och insåg att det var djävulen som jag hade givit utrymme i mitt egna liv.

Det började med att köpa tanken ”jag skall bara se på oskyldiga saker”. Frågan är hur oskyldigt var det jag såg när det ledde mig vidare in i saker som absolut inte var oskyldigt.

Själen blev förstörd. Med det menar jag det andliga livet blev förstört. Här attackerar djävulen oss om vi släpper in honom.

Han vill göra oss till andliga invalider som inte öppnar våra biblar som inte ber om Guds rikes utbredande och som inte går ut med evangeliet.

Klarar han inte att förstöra din tro kommer han att attackera det andliga livet. Alltså förstöra din hängivenhet och kärlek till Herren.

Det finns andra områden han attackerar våra själar också. Allt har att göra med att djävulen vill fresta oss att synda och leda oss in i synden. ‘

Han vill även lura oss att synden inte är så farlig.  Låt oss ta några få av dessa områden där han försöker förstöra våra själar.

Men om ni har bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, så ska ni inte skryta eller ljuga emot sanningen. Sådan vishet kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig* och demonisk. För där det finns avund och stridslystnad, där råder också oordning och allt möjligt ont.  (Jak 3:14-16)

Här ser vi att avund, bitterhet och stridslystnad kommer i från djävulen. Det är demoniskt läser vi här. Alltså det har inte Gud som källa.

Här attackerar satan oss. Han vill så in avund, bitterhet och stridigheter i våra hjärtan. Vi har ett kött och detta är köttets gärningar och satan frestar oss att följa sådant här.

Vi skall dock inte ge utrymme för sådant för det kommer förstöra oss och det kan förstöra äktenskap och församlingar och hela din själv om du släpper in sådant.

Nästa grej är oförlåtelse. Vi läste i början en vers i från 2 Kor 2:11. Att Paulus inte skulle bli bedragen av satan eftersom han inte var okunnig om hans planer.

Vad var det han pratade om här i sammanhanget. Jo. De hade haft ett fall i Korinth som Paulus talar om i första brevet kapitel 5 där en man levde i incest.

Han sade till församlingen att driva ut honom och inte ens äta med honom för att han skulle tuktas.

Nu hade det hela lett till en ånger hos denna man, som hade omvänt sig, och verkligen visat en ånger. Paulus säger nu till dem att ta in mannen igen i gemenskapen och förlåta honom. Så att de inte blir bedragna av djävulen.

Vad han alltså menar var att det fanns en risk för oförlåtelse på grund av vad han hade gjort. Och det är vad djävulen ville att de skulle inte förlåta den som hade ångrat sig.

Det var alltså djävulens plan som Paulus inte var okunnig om. Här ser vi alltså vikten av att förlåta de som omvänder sig inte och leva i oförlåtelse.

Men vi ser även det vi såg tidigare vikten av att hålla bitterheten borta i livet så att man inte går runt och är bitter på vad folk har gjort.

Allt sådant kommer förstöra våra själar och det är precis vad satan vill med våra liv. Nästa strategi av satan.

 Han ska inte vara nyomvänd, för att han inte ska bli uppblåst av stolthet och falla under djävulens dom. Han måste också ha ett gott vittnesbörd av dem som står utanför så att han inte kommer i vanrykte och fastnar i djävulens snara. (1 Tim 3:6-7)

I kvalifikationen för en församlingsledare finner vi två strategier till av djävulen som handlar om att förstöra våra själar.

Här listas stolthet och hamna i vanrykte. Stolthet är när man börjar se sig själv som speciellt viktig. Hamnar man här, har man hamnat under djävulens dom och snara.

Han vill få oss var och en in i denna fälla. Vi måste se upp för stoltheten för den kommer fördärva oss.

Slutligen ser vi här att hamna under djävulens snara innebär att få ett vanrykte. Alltså han vill fresta oss till att begå sådana synder att hela vårt rykte blir förstört inför utomstående i världen.

Det är därför bibeln säger till oss att vi skall vara noggranna med hur vi lever. Satan kommer för att stjäla slakta och förgöra våra själar och ta Guds välsignelse bort i från oss.

Vi måste vara på vår vakt och vara nyktra så att han inte uppslukar oss i detta område och vi blir hans byten.

 

  1. Djävulen vill splittra

Men dumma och oförståndiga tvistefrågor ska du avvisa. Du vet att de föder strider. 24 Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara mild mot alla, lämpad för att undervisa, tålig när han får lida, 25 och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse* så att de inser sanningen, 26 och att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara, de som är fångade av honom för att göra hans vilja. (2 Tim 2:23-26)

Alla splittringar är inte fel. Guds ord säger att de måste finnas ibland oss för att se vilka som består provet men det finns splittringar som är av djävulen.

Det är när folk kommer med dumma tvistefrågor och försöker splittra en församling genom dem. Sådana hade hamnat i djävulens snara läser vi här i vers 26.

Allt sant Guds verk vill alltså djävulen splittra och förstöra genom att sända folk som börjar strida och tvista om saker som en församling tror.

Varför hålla på att tvista och försöka splittra och föra över folk på sin sida? Detta är ett verk av satan när sådant börjar ske inom en församling.

Djävulen vill att det skall vara fullt av strider inom en församling så den splittras och slutar sin verksamhet.

Bli aldrig vän med djävulen här och fall inte i hans snara så att du blir en sådan som går runt och bråkar med allt och alla i din egna församling.

 

  1. Djävulen förföljer de heliga

Slutligen är djävulen en som förföljer de heliga. Vi finner i uppenbarelseboken hur han förföljer kvinnan och hennes barn.

Kvinnan är en bild på Israel och hennes barn är alla de kristna. Vi skall dock inte inbilla oss av att han enbart förföljer kristna i slutet av tiden, utan det pågår överallt. Speciellt i väckelse områden.

När man läser om sanna väckelser så finner man alltid en enorm förföljelse emot Guds barn. Bara här i Sverige när baptisterna kom så drog det igång en enorm förföljelse emot baptisterna.

Man gav dem böter. Man förbjöd dem att samlas offentligt. Man klädde av en del av dem nakna och släpade runt dem i skottkärror.

En del blev landsförvisade och av med sina svenska medborgarskap och andra kastades i fängelse. Allt för att de predikade om Jesus överallt.

Djävulen gör allt för att stoppa Guds verk. I Sverige idag ser vi ingen förföljelse på detta sättet emot kristna. Vi ser inte mer än verbal förföljelse, men det är för att Guds rike har blivit etablerat i vårt land.

Åker du till områden där det inte är etablerat på samma sätt kommer du finna många kristna som lider en enorm förföljelse för sin tro.

I vissa länder om du konverterar till en kristen är det lika med dödsstraff. Det är ett verk av djävulen. Vi skall vara tacksamma att det inte är så längre i Sverige men jag kan säga att det har varit så.

Får vi se en väckelse igen i detta land så kan du garanterat räkna med en sak. En aktiv fiende som kommer förfölja oss på ett sätt han inte gör idag.

 

Låt oss avsluta nu och gå tillbaka till dagens text.

Stå emot honom, fasta i tron, och tänk på att samma lidanden utstår era bröder här i världen. 10 Men sedan ni en kort tid har lidit, må all nåds Gud, som har kallat oss* till sin eviga härlighet i Kristus Jesus**, fullkomna, stödja, styrka och befästa er. 11 Honom tillhör äran och* herraväldet i evigheternas evigheter*. Amen. ”

Vi måste stå emot honom genom att stå fasta i tron.

Alltså med det menas att vi inte skall ändra något i våran tro, lära eller hur vi lever det kristna livet oavsett vad som kommer emot oss.

Djävulen kommer nämligen att attackera dessa två områden. Vår tro. Alltså vår doktrin men även genom att så in tvivel på tron.

Han kommer också attackera vårt liv som också har med tron att göra. Men vi behöver stå fasta och inte låta oss rubbas. Vi skall inte ge djävulen något utrymme som det står i Ef 4:27

Istället skall vi stå emot honom. Lyder vi inte detta så kan vi inte skylla på djävulen om saker och ting går snett utan det är vårt eget fel eftersom vi inte lyder ordets befallningar att stå emot honom och inte släppa in honom i våra liv.

Att vara väl bevandrad i ordet och leva i ständig bön är ett måste för att stå emot honom. Jesus säger till oss att vi skall be ”inledd oss icke i frestelse utan fräls oss i från den onde”.

Vi behöver be detta dagligen så att vi håller oss vakna och nyktra emot den onde. Vi läser också här att vi skall tänka på de bröder som går igenom samma lidande.

Du har många troende syskon som går igenom samma strider och kamp. Låt oss tänka på varandra och hjälpa varandra.

Detta lidande är bara en kort tid och sedan när vi tagit oss igenom detta väntar härligheten hos Gud i det eviga livet.

Davids Segrar och Kristi seger. (2 Sam 8)

Predikan av Josef Löwdin

24/7-2016, Göteborg

Vet du att du befinner dig i ett krig? Vet du att du har fiender att kriga emot? Detta krig är dock ett andligt krig och inget krig emot människor. I dagens text krigar David emot människor och Herren ger honom segern.

8 1 En tid härefter slog David fili- steerna och kuvade dem och han tog Meteg-Haamma från filisteerna. 2 Han slog också moabiterna. Han tvingade ner dem på marken och mätte dem med snöre. Med två snörlängder mätte han ut dem som skulle dödas, och med en full snörlängd dem som han lät leva. Så blev moabiterna underordnade David och skattskyldiga. 3
David slog också Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba, när han dragit ut för att utsträcka sitt välde till floden. 
4 Av hans folk tog David till fånga 1 700 ryttare och 20 000 man fotfolk. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnshästarna, men skonade 100 hästar. 5
När arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadadezer, kungen i Soba, slog David 22 000 man av dem. 
6 David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Så blev arameerna underordnade David och skattskyldiga. Och Herren gav seger åt David var han än drog fram. 7 David tog de guldsköldar som tillhörde Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem. 8 Från Hadadezers städer Beta och Berotaj tog kung David koppar i mycket stor mängd. 9
När Toi, kungen i Hamat, hörde att David hade slagit Hadadezers här, 
10 sände han sin son Joram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom därför att han hade givit sig i strid med Hadadezer och besegrat honom. Ty Hadadezer hade legat i krig med Toi. Joram hade med sig kärl av silver, guld och koppar. 11 Även dessa helgade kung David åt Herren , liksom han hade helgat det silver och guld han hade tagit från alla de folk som han hade lagt under sig: 12 från arameerna, moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna, så också med bytet han hade tagit från Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba. 13 När David kom tillbaka från sin seger över arameerna, gjorde han sig ett namn när han i Saltdalen dödade 18 000 man. 14 Och han placerade trupper i Edom. I hela Edom placerade han trupper och alla edomiter blev underordnade David. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. 15
David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk. 
16 Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Josafat, Ahiluds son, var kansler.17 Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Ebjatars son, var präster, och Seraja var sekreterare. 18 Benaja, Jojadas son, hade befälet över kereteerna och peleteerna. Och Davids söner var präster.

I förra kapitlet som Omid predikade ifrån så gav Gud ett löfte till Israel.

 Jag skall bereda en plats åt mitt folk Israel och plantera det, så att det får bo kvar där utan att vidare oroas. Onda människor skall inte mer förtrycka det, som det skedde förr ” – 2 Sam 7:10

Israel hade förtryckts av många fiender som bodde i landet och tiden var nu inne då dessa fiender skulle krossas, och invånarna i Kung David rike Israel skulle kunna bo där utan att behöva oroas. Men för att detta skulle ske behövde fienden besegras.

Det börjar redan i vers 1-2

En tid härefter slog David fili- steerna och kuvade dem och han tog Meteg-Haamma från filisteerna. Han slog också moabiterna. Han tvingade ner dem på marken och mätte dem med snöre. Med två snörlängder mätte han ut dem som skulle dödas, och med en full snörlängd dem som han lät leva. Så blev moabiterna underordnade David och skattskyldiga.”

Den första fienden som David besegrar är Filistéerna. Filistéerna hade varit David och Israels största fiende ändå sedan David var ung. Det var till exempel genom att döda Goliat som David fick sin första seger mot dem.

Platsen här Meteg Haamma som vi läser om i vers är var Gat, en provins och deras starkaste fäste. Man kan läsa om denna händelse i parallellstycket i 1 Krön 18:1

En tid härefter slog David filisteerna och kuvade dem, och han tog Gat med underlydande orter från filisteerna. ”

Nästa fiende som David besegrade var Moabiterna.

Moabiterna hade förtryckt Isreal sedan Moses tid. (4 Mos 24:17)

Moabiterna hade från en början visat gästvänlighet mot David och till och med låtit Davids Mamma och Pappa bo i deras område. Men saker och ting hade vänt och nu var Moabiterna David fiender.

Vad han gör med dem läser vi i vers 2. Han tvingar ner dem på marken och lägger snören på marken för att mäta dem. Han mäter inte deras längd utan den judiske historiken Josefus menar att han mätte ut var tredje soldat.

Med två snörlängder mätte han dem som skulle dödas. Alltså det rymdes två soldat inom den snörlängden och med en snörlängd mätte han ut dem som skulle leva.

Han lät alltså 1/3 av soldaterna leva men han dödade 2/3 av alla soldaterna.

De som han lät leva blev nu en del av Davids Israel och blev skatteskyldiga till David.

Vers 3-4

David slog också Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba, när han dragit ut för att utsträcka sitt välde till floden. 4 Av hans folk tog David till fånga 1 700 ryttare och 20 000 man fotfolk. Han lät skära av hälsenorna på alla vagnshästarna, men skonade 100 hästar.

Nästa fiende som skulle besegras var Kungen i Soba. Soba låg nordväst om Israel och Saul hade försökt erövra detta område tidigare men misslyckats.

I de engelska biblarna så som KJV står det att Sobas rike gick ändå till Eufrat medans den svenska bibeln här säger att det räckte till ”floden”.

Floden här är alltså Eufrat och detta är intressant för det är ytterligare ett löfte som Gud uppfyller genom David.

Gud hade nämligen givit Abraham ett löfte : ”På den dagen slöt Herren ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat: – 1 Mos 15:18

Detta var ett löfte blev blev uppfyllt för första gången under Kung Davids tid. Det är alltså inget löfte för idag. Det finns ju folk idag som hävdar att nationen Israel har rätt till delar av Syrien och Irak eftersom det sträcker sig ändå till Eufrat.

När David hade vunnit den striden så tog han till fånga 1700 ryttare och 20000 soldater och skar hälsenorna av hästarna.

Detta agerande förstår vi bättre om vi kollar i lagboken. Israels kungar var inte tillåtna att vid seger skaffa många hästar (5 Mos 17:16).

Genom att skära hälsenorna av hästarna blev de värdelösa och på det sättet fanns inte frestelsen att behålla dem och bryta mot lagen.

När arameerna från Damaskus kom för att hjälpa Hadadezer, kungen i Soba, slog David 22000 man av dem. David placerade trupper bland arameerna i Damaskus. Så blev arameerna underordnade David och skattskyldiga. Och Herren gav seger åt David var han än drog fram. David tog de guldsköldar som tillhörde Hadadezers tjänare och förde dem till Jerusalem.Från Hadadezers städer Beta och Berotaj tog kung David koppar i mycket stor mängd.  (vers 5-8)

Soba fick hjälp av sina allierade men David besegrade även dem och Davids segertåg fortsatte.

De tog guldsköldar från fienden och förde det till Jerusalem.

Från andra städer tog han koppar och tog det med sig till Jerusalem.

I kapitel 7 efter löftet om att Israel skulle få ro från sina fiender så läser vi i vers 11:

alltifrån den dag då jag satte domare över mitt folk Israel. Jag skall låta dig få ro för alla dina fiender. Nu förkunnar Herren för dig att Herren skall bygga ett hus åt dig.

David skulle alltså bygga ett hus. Detta tempel som skulle byggas gjordes senare av hans son Salomon. Men kopparet som man här fick i kriget användes senare till detta tempel.

Låt oss se på parallellstycket av samma händelse i 1 Krön 18:8 så ser vi detta :

Från Hadadezers städer Tibhat och Kun tog David koppar i mycket stor mängd. Av den gjorde sedan Salomo kopparhavet, pelarna och kopparkärlen.

Davids seger här var alltså också det en fullbordan eller en del av en fullbordan av ett löfte som Herren hade gett. Nämligen att templet skulle byggas. Genom denna seger hade man nu fått in koppar till bygget.

Men David fick ännu mera resurser för att kunna bygga templet.

När Toi, kungen i Hamat, hörde att David hade slagit Hadadezers här, 10 sände han sin son Joram till kung David för att hälsa honom och lyckönska honom därför att han hade givit sig i strid med Hadadezer och besegrat honom. Ty Hadadezer hade legat i krig med Toi. Joram hade med sig kärl av silver, guld och koppar. 11 Även dessa helgade kung David åt Herren , liksom han hade helgat det silver och guld han hade tagit från alla de folk som han hade lagt under sig: 12 från arameerna, moabiterna, ammoniterna, filisteerna och amalekiterna, så också med bytet han hade tagit från Hadadezer, Rehobs son, kungen i Soba.

Alla dessa resurser tog inte David för sig själv utan han helgade dem för Herren för det kommande tempelbygget. Det var en akt av Guds suveränitet att förse David med det han behövde för att kunna bygga detta templet.

Gud lät David segra i kriget och försåg honom men allt han behövde. Gud skickade folk till honom med resurserna han behövde.

Men som vi läste tidigare utifrån 2 Sam 7:9 å skulle inte bara Herren ge fred för Israel och krossa deras fiender utan han skulle även ge David ett namn. Minns ni att vi läste det?

Detta blev också nu uppfyllt i vårt nästa stycke från vers 13-14 :

När David kom tillbaka från sin seger över arameerna, gjorde han sig ett namn när han i Saltdalen dödade 18 000 man.  Och han placerade trupper i Edom. I hela Edom placerade han trupper och alla edomiter blev underordnade David. Så gav Herren seger åt David var han än drog fram. 

Slutligen i vår text :

David regerade nu över hela Israel och skipade lag och rätt åt hela sitt folk. 16 Joab, Serujas son, hade befälet över krigshären, och Josafat, Ahiluds son, var kansler. 17 Sadok, Ahitubs son, och Ahimelek, Ebjatars son, var präster, och Seraja var sekreterare. 18 Benaja, Jojadas son, hade befälet över kereteerna och peleteerna. Och Davids söner var präster.

Rättfärdighet och rättvisa är en del av Guds attribut och för att Israel skulle ha Guds välsignelse var det en aspekt an behövde leva i. Därför hade David ett stort ansvar i att se till att landet hade rättvisa och rättfärdighet.

För att utföra detta så utsåg David vissa ledare i landet. Först hade vi Joab som vi stött på tidigare i vårt brev. Han sattes som överbefällhavare i landet. Han ledde Davids arméer.

Detta eftersom David tidigare hade lovat att den som först slog Jebusiterna skulle få bli överbefällhavare (1 Krön 11:6).

David var inte bara en förespråkare av rättvisa utan levde även ut rättvisan genom att hålla sitt löfte till Joab.

Det är en biblisk princip att hålla vad man har lovat och inte bryta löften.Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar!Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? ” – Pred 5:3-5

Nästa person han tillsatte var Josafat som blev kansler.

Kanslers uppgift var att nedteckna händelser som skett i historieböcker.

Det är på grund av dessa som vi kan veta i vilken ordning kungarna kom och vilka militära slag de vann för det var deras uppgift som kansler att se till att det fanns nedskrivet i böckerna.

De skrev även ner minnesvärda händelser som hade skett. Händelser av stor vikt.

Det var just en sådan bok som Kung Ahasveros läste ur på Drottning Esters tid när Kungen inte kunde sova.

Den natten kunde kungen inte sova. Han lät därför hämta krönikan där minnesvärda händelser var nertecknade, och man läste ur den för kungen. Där fanns skrivet att Mordokaj hade berättat hur Bigtana och Teres, två av de hovmän som höll vakt vid porten, hade sökt efter tillfälle att döda kung Ahasveros. Kungen frågade: ”Vilken ära och upphöjelse har Mordokaj fått för detta?”– Ester 6:1-3

Sedan tillsattes några Präster av David och Benaja som blev befälhavare över kereteerna och peleteerna.

Dessa var icke judar som sattes som David livvakter och Benaja hade befälet över dem och det yttersta ansvaret för Davids liv hade Benaja.

Sådant gjorde Benaja, Jojadas son. Han hade ett aktat namn bland de tre hjältarna. 23 Han var mer ansedd än någon av de trettio, men upp till de tre första nådde han inte. David satte honom över sin livvakt. (2 Sam 23:22)

Applikation:

  1. Herren uppfyllde sina löften

Som vi såg i texten så uppfyllde Herren sina löften till David och Israel. Vår Herre är en Gud som uppfyller löften.

När vi ser oss omkring idag eller kanske rent av kollar på oss själva så betyder inte löften så värst mycket.

Man säger något som man senare inte håller. Det kan finnas olika motiv till att man gör så. Man kanske bara vill vara snäll eller så värderar man inte sina löften tillräckligt högt för att ens föröka uppfylla det man har lovat.

Se på alla äktenskap i vår tid som spricker där man bryter sina löften. I många länder är det otänkbart att ens bryta sitt äktenskap. Ens man eller Hustru ses lika mycket som ens familj som ens egna barn.

Vem skulle överge sina barn? Ingen skulle det men att hålla ett äktenskapslöfte är enligt många inte så viktigt.

Men Gud är inte sådan utan han håller sina löften och allt han har lovat.

Gud säger inte något som han inte uppfyller.

Gud är inte en människa,
så att han skulle ljuga, inte en människoson,
så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det?
(4 Mos 23:19)

Detta löfte i dagens text var specifikt för Israel och den tiden men det finns många löften i skriften idag som gäller dig.

Låt oss se på några löften som Herren har lovat att fullborda i ditt liv.

-Gud har lovat frälsning för var och en som tror på hans enfödde son Jesus Kristus (Rom 1:16-17)

Det kommer stunder i ens liv då man inte känner sig speciellt frälst och då är det lätt att tvivla och säga. Är jag verkligen frälst?

Men i de stunderna när vi tvivlar men vet med oss att vi tror på evangeliet då behöver vi inte tvivla utan kan lite på Guds löfte till oss att i evangeliet finns Guds kraft till frälsning.

-Gud har lovat att allt samverkar till det bästa för dem som älskar honom (Rom 8:28).

Ibland när vi hamnar i situationer i livet som vi inte hade tänkt vi skulle hamna i är det lätt att bli uppstressad. Detta är dock inte något vi behöver eftersom allt samverkar till det bästa för oss.


-Gud har lovat att trösta oss i lidanden. När vi får lida och det känns jobbigt just då är Herren vår tröstare. De gånger jag haft det som jobbigast i livet just då har jag också fått som mest tröst i från himlen och det tog mig igenom allt.

– Gud har lovat oss alla andliga välsignelser i Kristus (Ef 1:3)

– Gud har lovat att fullborda det verk han också har påbörjat i vårt liv (Fil 1:6)

Precis som Herren uppfyllde sina löften till David och Israel så kommer han att uppfylla alla sina löften till oss. Herren kan inte misslyckas och kan inte säga något han inte håller. Han är trofast!

– Gud har lovat oss att se till att vi har det vi behöver (Matt 6:33) vilket leder mig in på den nästa punkten..

  1. Herren försåg med material

Genom dessa krig fick David material till det kommande templet. Gud försåg honom med det han behövde och Gud har lovat att förse oss med det vi behöver.

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. (Matt 6:31-33)

Materialen här som Gud försåg med var till templet. Men när Jesus talar om detta i nya testamentet så syftar han inte på materiella ting och rikedom.

I stället syftar han på det som är nödvändigt för att leva. Så som Mat och kläder.

Visst en del i skriften var rika medans andra inte var det.

Men vi får inte inbilla oss att dessa löften handlar om att få en ny BMW eller ett lyxpalats. Vi får inte heller inbilla oss att dessa löften innebär att man skall ha en bil överhuvudtaget, eller ens internet hemma.

Det är inte det som Jesus lovar och ingenstans i nya testamentet finner vi heller att någon fick sådant. Även om transportmedel fanns så gick Jesus och hans lärjungar till fots !!!

Paulus dock åkte båt eftersom han skulle över vattnet och vilket han behövde men vi behöver inga privata jetflygplan. Man kan åka vanligt flygplan som vanliga människor.

Därför vad Gud har lovat är mat och dryck och kläder till oss om vi först söker hans rike.

Söker vi hans rike behöver vi inte oroa oss för sådant utan sådan skall Herren förse oss med.

I bibeln fanns det många som blev försedda med vad de behövde. Först i öknen när Israel leddes av Mose.

De fick manna att äta sex dagar i veckan och på den sjätte dagen fick man dubbel mängd eftersom den sjunde dagen var vilodag och då fick man inte samla manna.

Men märk väl att det var också manna de fick, varje eviga dag i år efter år. Det var ingen lyxmat utan bara det nödvändiga för att överleva.

Elia är en annan som Herren försåg med vad han behövde. Det rådde torka i landet på grund av att Herren hade skickat en torka. Men mitt i torkan så tog han hand om sin profet Elia.

Han fick inte heller någon lyxmat. Det var inga hamburgare eller en pizza som föll från himlen.

I stället fick han dricka vatten ur en bäck som hade rent vatten. Varje morgon och kväll kom det fåglar som bar med sig bröd och kött till honom.

Han fick äta två gånger per dag men Herren tog hand om honom. Vår Gud är alltså en Gud som tar hand om sina barn. Precis som en far som tar hand om sina barn. Gud behöver inga pengar för att ge oss det vi behöver utan han kan förse oss ändå.

Därför behöver vi inte oroa oss för sådant utan så länge vi först söker Guds rike så kommer han att ta hand om oss.

Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt ni behöver. ” – (Fil 4:19)

Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? ” – (Matt 6:26)

Du är mycket mer värd än himlens fåglar som Herren tar hand om också. Fåglarna behöver inte bekymra sig om sådant utan Herren föder dem.

Herren har lovat och sagt i sitt ord att vi är mer värda än fåglarna som han tar hand om och att han kommer att ta hand om oss. Därför om du finner dig i en situation där du till och med har svårt att få ihop det till att äta. Så sök Guds rike först.

Precis som Herren försåg David och Israel så kommer han att förse oss…

  1. Herren gav David segern

Slutligen så finner vi i texten att Gud ger Herren segern. Vi finner denna betoning två gånger i texten. I Vers 6 och 14.

Det betonas två gånger i denna texten att det var Herren som gav David segern.

David gick ut i striden men segern kom från Herren.

I Gamla testamentet befann Israel sig mycket i krig. I nya testamentet befinner vi oss i ett konstant krig.

Skillnaden dock ligger i att i gamla testamentet var det riktiga krig mot andra människor medans i vår tid är det ett andligt krig som inte består i att kriga mot kött och blod utan att kriga mot andevärldens furstar.

Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.
– Ef 6:11-13

Vi har en strid att utkämpa, men inte en strid som David mot kött och blod utan mot denna ande världen.

Dessa andemakter som vi slås emot är verksamma i denna världen. Det är ideologier som strider emot Guds ord. Det är syndens makt. Ögonens begär, köttets lustar samt högmodet över livets goda.

Allt detta strider emot oss och därför behöver vi a på oss vapenrustningen och strida en strid emot detta. Striden genomförs genom ständig bön och åkallan

Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. – Ef 6:18.

David stred med vapen vi strider med vårt andliga vapen som är bönen. Varför skall vi då strida genom bönen?

Jo, eftersom Herren ger oss segern. Betoningen i dagens text ligger på att Herren gav segern till David. Segern kom inte genom att passivt sitta stilla utan den kom genom att David gick ut och stred.

På samma sätt vinner vi inte en seger över våra fiender genom att bara sitta passivt stilla utan vi vinner segern genom bönen.

Bönen går upp till Herren och Herren ger oss segern. Vi kan alltså inte på egen hand vinna segern utan enbart Herren kan ge segern till oss.

Segern har han givit till oss genom att sända sin son Jesus Kristus att dö för våra synder och besegra syndens makt en gång för alla.

Jesus har avväpnat alla dessa andliga furstar och väldigheter och djävulen själv när han offentlig besegrade dem genom sin död på korset.

Genom att vi bär trons sköld och rättfärdighetens pansar och går ut i bön så vinner vi en seger på grund av att Herren redan har givit den till oss. Kämpar du med synd i ditt liv. Ta till bönens makt och strid emot synden. Jesus har besegrat den och givit dig segern.

Vad kan bli godare nyheter än detta? Syndens gissel behöver inte längre plåga dig och du kan komma frimodigt inför Herren.

Låt oss tacka Herren för segern.