Inte har väl alla gåvor att bota sjuka?

Inte har väl alla gåvor att bota sjuka?” – 1 Kor 12:30

Ett av de största felen många gör i dagens version av kristendom är att många förutsätter att varje enskild individ som bekänner sig till namnet Jesus kan bota sjuka. Detta är inte sant och det är inte vad bibeln lär.
I bibeln finner vi vissa som hade gåvor att bota sjuka t.e.x Elia och Elisa men vi finner andra som inte hade det t.e.x Jeremia, Jesaja och Josua. När sedan Jesus kom till världen så sände han ut 70 personer som han gav makten att bota sjuka och kasta ut onda andar. Dessa hade alla gåvan att bota de sjuka. Jesus hade tusentals efterföljare på sin tid men enbart 70 fick den makten. När Jesus hade farit till himlen så kom Paulus och även han fick denna gåvan tillsammans med Barnabas och Filippus. Medans vi läser om tusentals frälsta i Jerusalem och vi finner inget om att alla dessa hade denna gåva. Vi finner aldrig någonsin i Apostlarnas undervisning i skriften till de troende att de uppmanar alla troende att bota sjuka. I stället finner vi raka motsatsen. Vi finner hur Jakob säger att ”om någon är sjuk kalla på församlingens äldste som skall smörja honom med olja och trons bön skall bota”. Om alla troende hade kunnat bota sjuka hade man inte specifikt behövt gå till församlingens äldste, man hade helt enkelt bara kunna gå till närmaste troende runt hörnet. Paulus också visste detta att Gud delar ut olika gåvor efter sin egna vilja, han talar om att vi är en kropp med olika gåvor och alla har inte samma gåvor. Sedan avslutar Paulus sin undervisning med att säga dessa orden. ”Inte har väl alla gåvor att bota sjuka?”. Vad Paulus säger är att vi har alla olika gåvor och att de är just gåvor. Det är inget man kan lära sig och alla har inte samma gåvor. Paulus säger också i samma text ”Inte är väl alla Apostlar”. Paulus säger alltså ”Alla är inte Apostlar och alla kan inte bota sjuka” Det var enbart ett fåtal Apostlar på den tiden 12 stycken och det var enbart ett fåtal som kunde bota sjuka på den tiden trotts att församlingen i sin helhet bestod av tio-tusentals troende över hela världen. Inte alla har den gåvan och det var därför Jakob skickade de sjuka till församlingens äldste och det var därför vi aldrig finner en enda uppmaning till folk i Korinth, Galatien, Filippi, Jerusalem, Rom etc att be för sjuka. Istället är det ett nytt påfund som har infiltrerat vår tid; tanken om att alla kan bota sjuka och bör göra så. Jag tycker inte den tanken håller med skriften.

Den som talar i tungor talar i hemligheter

”Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud, för ingen förstår honom. Han talar hemligheter i sin ande. ” – 1 Kor 14:2

När Pingströrelsen kom så hade man den synen och tolkning av denna vers som man historiskt har haft. Problemet var att man skickade ut missionärer till onådda grupper vars språk man trodde att man talade i. När man sedan märkte att man inte talade deras språk utan deras ”tungotal” var helt utan mening så fick missionärerna åka hem igen och man omvände sig inte utan förvrängde istället denna vers och menade att det i stället handlar om ”himmelens och änglars språk”. Det är inte vad Paulus talar om. Församlingen i Korinth hade problem med att folk hade just gåvan att tala på olika språk precis som på pingstdagen. Folk som kanske var med på pingstdagen använde sina språk i församlingen. Problemet var att det var Korinther och ingen förstod de språken man talade. Det blev i stället så som hemligheter och enbart Gud förstod vad som sades. Det betyder inte att ingen på jorden inte förstod vad som sades utan att dem i Korinth inte förstod vad som sades. Det är just därför Paulus skriver som han gör. Detta blir tydligt i från vers 6 när Paulus början med att säga ”Alltså” att han säger ”Alltså” betyder att han ger ett exempel på vad han just hade sagt. Tungotalet är alltså riktiga språk som kan förstås av människor men om de används på fel sida av jordklotet så blir det bara hemligheter och enbart Gud förstår, Den som talar blir dock uppbyggd för han ser ju hur en övernaturlig gåva i hans liv är i funktion.