Den som tror sig stå skall se till att han inte faller

Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller. ” – 1 Kor 10:12

Stunden vi blir Jesu lärjungar blir vi också soldater i Guds armé. En soldat är en sådan som är ute i krig och befinner man sig i ett krig är det viktigt att man står upp och inte blir nedskjuten och stupar. Stupar vi blir vi inga användbara soldater. En stupad soldat gör ingen nytta.

Som en Jesu lärjunge har vi många slag att kämpa. Det är en kamp emot synden. Det är en kamp för tron, det är en kamp emot frestelser, en kamp emot avfall, och det är en kamp för att sprida tron.

Vi kanske anser att vi står upp, och allt är väl med oss, det kanske är fallet men varningen Guds ord ger till oss är, att om vi menar att vi står upp skall vi också se till att vi inte faller.

Det händer att man kanske inte har älskat sin broder som man borde och man har fallit. Det kanske har hänt att man har avfallit in i världen. Det kanske har hänt att man har fallit för frestelsen och varit för hård emot någon. Kanske har bitterhet smugit sig in? Det kanske har hänt att man har fallit in i någon synd. Var och en som anser sig stå upp måste se till att de inte har fallit eller faller!.

Detta är en stark varning för oss för människan i sin natur tror alltid att man står upp, alla andra runt omkring är avfallna men inte jag!. Men plötsligt upptäcker man att så inte är fallet. Var och en av oss måste därför se till att vi inte faller utan står upp i striden och inte stupar. Se därför till att du inte faller. Har du fallit så kom till Herren i bekännelse och han skall res dig upp igen.