Den dagliga andliga krigföringen

Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. (Ef 6:11)

Det kristna livet innebär en daglig andlig krigföring emot djävulens listiga angrepp och mycket listiga är de, ofta svåra att genomskåda. Det finns flertalet områden där djävulen attackerar oss och där vi blir involverade i andlig krigföring.

Det första är kampen om våra själar. Djävulen vill att du skall vandra i köttet och han vill göra dig till en andlig invalid och förstöra din själ. Han kommer därför att försöka locka bort dig från det som uppbygger din själ. Bort i från bönen, bort i från att lyssna på predikan, bort i från gemenskapen med syskon, bort i från att läsa din bibeln. Bort i från att läsa uppbyggliga böcker till att läsa skadliga böcker. Han kommer försöka släcka ut den passionen och få dig upptagen med annat.

Det andra är kampen om helgelsen. Helgelsen sker inte automatisk. Det är inte att sitta i en stol och bara se på Jesus ”Let go and let God”. Inte heller är det någon Kristen Hedonism. Det kommer inte fungera. Jag har provat och det ledde mig bara in i världslighet. Utan de syndfulla begären som krigar emot våra lämmar måste vi döda och hålla oss borta i från. (Kol 3:5; 1 Petr 2:11). Paulus sade att han ”Slår sig själv till lydnad” , bildligt talat. Vi kan inte vara passiva i vår strävan efter helgelse.

Det tredje är kampen för evangeliet. Evangeliet sprids inte automatiskt utan det är något vi själva aktivt måste engagera oss i för att det skall spridas, givetvis vill djävulen stoppa oss med olika tankar och argument för att få oss att undvika att evangelisera.

Det fjärde är kampen för tron. Det är inte bara en pastor som skall försvara tron mot de som vill korrumpera utan det är varje kristens ansvar. T.ex en ny predikant, pastor eller lära infiltrerar en kyrkan. Medlemmarna märker att något är konstigt, men sitter stilla och bryr sig inte och sedan några år senare ofta en generation senare har hela församlingen redan fallit och alla undrar varför?. Det var för att medlemmarna inte kämpade för tron och inte stod emot djävulens listiga angrepp.

Kära troende broder och syster, Är du engagerad i den dagliga kampen? Eller har du redan fallit och stupat i kriget? I så fall res på dig ta upp vapenrustningen och börja stå emot djävulen och hans listiga angrepp.

Vaka och bed alltid

be utan uppehåll ” – 1 Thess 5:17

Som kristna är vi kallade att be och de mycket. Du kanske kommer ihåg när du precis blivit född på nytt. Du lämnade allt bakom dig och bad väldigt mycket. Så fort du hade en ledig stund så bad du. Sedan går åren och frestelserna från djävulen blir allt starkare för att få dig på fall. Han går runt som ett rytande lejon för att finna någon att uppsluka. Du kanske just nu finner dig att du ber inte så värst mycket. Vad har hänt? Jo världen har kommit in i ditt hjärta och tagit över och börjat släcka ut anden (1 Thess 5:19). Det är vad som sker när vi släpper in världen, vi släcker anden. Det finns så mycket i denna världen som lockar oss, som känns så mycket roligare än att be. Vi har internet, musik, och underhållning som är de stora bovarna som verkligen kväver det andliga livet.

Man bestämmer sig för att be men då plingar telefonen, och man bara måste se vad som sker. Man skall börja be och den där låten man hörde precis börjar spela i ens inre och tankarna flyr i väg. Man dras bort av djävulens listiga angrepp och bönen känns inte längre glädjefylld eftersom världen har kommit in i ens hjärta och då står Gud emot en (Jak 4:4) och allt känns torrt och trist.

Vad skall man då göra? Jo, vi måste lämna världen bakom oss. Ta bort allt som hindrar oss. Släng ut all musik från din närhet som får dig på fall. Ta bort appar i mobilen som stör dig för ofta. Säg upp ditt abonnemang på streaming tjänster. Kom till Herren i bekännelse och ånger. Var lite drastisk. Vi befinner oss i ett andligt krig och din fiende djävulen vill ständigt få dig på fall, ständigt tysta dina böner och ständigt försöka släcka ut din andliga kraft.

Vi lever i svåra tider, där folk ständigt är uppkopplade, med högt tempo i vardagen men än viktigare, Guds rike måste spridas, och Herren har befallt oss att be för hans rikes utbredande. Vi talar ofta om väckelse och beundrar reformationen men vi vill inte ha deras böneliv eller deras livsstil. Vi vill bara beundra dem på avstånd men inte förneka oss själv och dagligen ta på oss vårt kors. Det är dock ett måste om vi vill se detta land förändras att vi ber utan uppehåll och försakar oss själva och inte lever för njutningarna i denna värld. Det är farligt att älska världen för då blir man Guds fiende (Jak 4:4). Därför mina älskade be, be och be utan uppehåll och lägg bort allt som snärjer dig så hårt och släcker ut viljan till att be för det är vad världen gör med dig, släcker ut viljan att be..