Den dagliga andliga krigföringen

Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. (Ef 6:11)

Det kristna livet innebär en daglig andlig krigföring emot djävulens listiga angrepp och mycket listiga är de, ofta svåra att genomskåda. Det finns flertalet områden där djävulen attackerar oss och där vi blir involverade i andlig krigföring.

Det första är kampen om våra själar. Djävulen vill att du skall vandra i köttet och han vill göra dig till en andlig invalid och förstöra din själ. Han kommer därför att försöka locka bort dig från det som uppbygger din själ. Bort i från bönen, bort i från att lyssna på predikan, bort i från gemenskapen med syskon, bort i från att läsa din bibeln. Bort i från att läsa uppbyggliga böcker till att läsa skadliga böcker. Han kommer försöka släcka ut den passionen och få dig upptagen med annat.

Det andra är kampen om helgelsen. Helgelsen sker inte automatisk. Det är inte att sitta i en stol och bara se på Jesus ”Let go and let God”. Inte heller är det någon Kristen Hedonism. Det kommer inte fungera. Jag har provat och det ledde mig bara in i världslighet. Utan de syndfulla begären som krigar emot våra lämmar måste vi döda och hålla oss borta i från. (Kol 3:5; 1 Petr 2:11). Paulus sade att han ”Slår sig själv till lydnad” , bildligt talat. Vi kan inte vara passiva i vår strävan efter helgelse.

Det tredje är kampen för evangeliet. Evangeliet sprids inte automatiskt utan det är något vi själva aktivt måste engagera oss i för att det skall spridas, givetvis vill djävulen stoppa oss med olika tankar och argument för att få oss att undvika att evangelisera.

Det fjärde är kampen för tron. Det är inte bara en pastor som skall försvara tron mot de som vill korrumpera utan det är varje kristens ansvar. T.ex en ny predikant, pastor eller lära infiltrerar en kyrkan. Medlemmarna märker att något är konstigt, men sitter stilla och bryr sig inte och sedan några år senare ofta en generation senare har hela församlingen redan fallit och alla undrar varför?. Det var för att medlemmarna inte kämpade för tron och inte stod emot djävulens listiga angrepp.

Kära troende broder och syster, Är du engagerad i den dagliga kampen? Eller har du redan fallit och stupat i kriget? I så fall res på dig ta upp vapenrustningen och börja stå emot djävulen och hans listiga angrepp.

Vandra i anden

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär”. – Gal 5:16

Paulus har spenderat fem kapitel med att förklara för dessa dåraktiga galater att om man tar emot ett annat evangelium så är man under förbannelse. Paulus avslutar nu med att förklara vad det innebär att hålla sig till ett sant evangelium jämfört med ett falskt evangelium genom att säga ”Vad jag vill säga är detta”.

Först uppmanar han galaterna till att vandra i anden, vilket betyder att vandra i det sanna evangelium i tro och gärning. Orsaken därför till köttets gärningar är att folk inte vandrar i evangeliet i tro och gärning. Köttets gärningar består av gräl, splittring, kiv, villoläror, vredesutbrott, fylleri m.m

Ett falskt evangelium producerar köttet gärningar. De ger ingen seger över människans syndfulla natur. Galaternas problem var att man förkunnade ett Jesus plus. Man lade till omskärelsen. Du har Jesus men du behöver också omskära dig. Paulus har gått emot detta och säger till dem att inte gå in i detta slavok igen som lagen var. Istället skulle de vandra i Anden då skulle man inte göra vad ens kött vill att man gör.

Min vän har du problem med köttets gärningar i ditt liv? Är det som en krigszon i ditt hem? Vredesutbrott, bråk, kiv och splittrade familjer. Detta är för att du inte ni inte vandrar i Anden på grund av att du följer ett falskt evangelium och inte Kristus. Du ser att vandra i anden har inget att göra med hur mycket man skriker i tungor (1 Kor 12:20) utan det har att göra med att vara i Kristus. När vi är i Kristus som kommer hans ande föra oss på Hans vägar och Andens frukt produceras i vårt liv. Är man inte i Kristus utan följer ett falskt evangelium så kommer köttets gärningar. Vandra därför i anden så kommer du inte göra vad ditt kött vill göra.