Det femte budordet – Hedra högre auktoriteter

Predikan av Josef Löwdin

27/1- 2019 , Göteborg

Länk till predikan

Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren , din Gud, ger dig.  ” – 2 Mos 20:12

Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt. 2. Hedra din far och din mor, vilket är det första bud som har ett löfte med sig, 3. för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. ” – (Ef 6:2-3)

De första fyra budorden är alla direkt kopplade till kärlek till Herren. De sex som kommer nu är det också, men dess grundläggande betydelse har att göra med att älska vår nästa som oss själva.

Vi har kollat på de första fyra budorden och ingen av oss kan säga, efter vi har gått igenom de första fyra budorden, att vi aldrig har syndat och jag tror vi alla inser att vi har mycket att växa till i kärleken till Herren.

Det femte budordet har ett löfte med sig, och är det första som har ett löfte med sig. Vi vet att det första budet med ett löfte är det andra budet.

Vad Paulus menar här är inte, att det är det första budet med ett löfte i sig, utan det första budet med ett löfte, som gällde dig som invånare i landet specifikt.

Det andra budordet har ett löfte om nåd i tusen generation men detta löfte har med landet och jorden att göra i sig.

Israel skulle alltså få behålla sitt land och det skulle gå dem väl i landet om de höll sig till att hedra sina föräldrar. I detta inkluderades även deras andliga föräldrar och deras undervisning av skriften.

Det var när Israel ignorerade detta, som de också blev olydiga och deras land blev invaderat och de tappade allt.

Paulus citerar denna vers och applicerar den in på vår tid. I stället för att applicera den på landet Israel så applicerar han den till jorden istället.

I den hebreiska grundtexten används här ett ord som kan betyda på landet och jorden, Paulus ändrar alltså inte vad budordet säger, utan jorden lika mycket som landet, är korrekt mening här.

Detta budord betyder inte att man automatiskt får ett långt liv bara för att man är lydig, det är inte dess mening. Många kristna är lydiga och blir martyrer i tidig ålder eftersom de vägrar att förneka sin tro.

Vad är då meningen med detta? Jag tror budordet handlar mer om en guds välsignelse över sitt liv och sin familj, och det är det som syftar på när vi läser att det skall gå dig väl. Det skall gå dig väl andligen och din avkomma d.v.s dina barn skall leva länge på jorden.

Många idag i Sverige har vuxit upp i kristna hem och deras föräldrar är kristna och deras far föräldrar och deras farfars föräldrar likaså. Det är vad jag tror detta budord handlar om.

Om vi lyder det femte budordet kommer det gå väl för dig andligen, och du skall få leva länge på jorden. D.v.s din avkomma skall vandra med Herren och skall länge finnas kvar.

Detta budord handlar om att hedra något. Vad betyder då ordet hedra?

Ordet för hedra här betyder att visa aktning, respekt och vördnad. Detta i sin tur leder till att man lyder.

Budet handlar inte om blind lydnad, utan bibeln lär oss också att man måste lyda Gud mer än människor. Om man hamnar i en situation då man måste lyda Gud mer än människor, skall man ändå i den situationen visa en respekt och vördnad inför den sina föräldrar.

Vi får inte heller tro att detta enbart handlar om våra jordiska föräldrar utan budet lär oss så mycket mera. Låt oss titta lite på vilka föräldrar det är vi skall hedra och visa respekt för.

  1. Vi skall hedra våra Jordiska fäder .

Vi har först den givna betydelsen och den grundläggande betydelsen av detta bibelord; att vi skall lyda våra jordiska föräldrar, så länge det de säger, eller vill att vi skall göra, inte går emot Guds ord.

Ni barn, lyd era föräldrar i allt, för det är välbehagligt för Herren. ” – (Kol 3:20).

Detta innebär givetvis också inte enbart när vi är barn, under 18 år utan det gäller så länge våra föräldrar lever.

Vi lever i en tid då det aldrig varit så mycket uppror emot föräldrar som det är i vår tid. Detta är profeterat redan i bibeln att den sista tiden skall vara sådan. (2 Tim 3:2)

Jag läste om en 16-årig tjej som hade rymt hemifrån och till slut hamnat på ett skyddsboende. Vad hade hänt?

Allt började med att hon hade börjat gå ut på fredagskvällarna och dricka sig berusad, vilket hennes föräldrar inte gillade. Detta hade lett till bråk där hemma och flickan hade börjat göra uppror emot sina föräldrar.

Föräldrarna ville hennes väl, och inte att hon skulle vara ute berusad mitt i natten och utsätta sig själv för alla risker med det medför.

Denna flicka vägrade att lyda sina föräldrar och det hela slutade med uppror och det var föräldrarna som i slutänden fick hela skulden av dottern och samhället.

Trotts att egentligen var det dotterns egna ovilja att hedra sina föräldrar som var det stora problemet. Tragiskt nog är detta en ganska vanlig scen i samhället.

Absalom var Davids son, men när han var vuxen gjorde han uppror emot David och försökte ta över tronen i från honom.

Det hela började med att Absaloms syster blev våldtagen och han ansåg att hans far David inte skötte det hela bra.

Absalom började ställa sig på vägen, som gick mot porten, där hans far som var kung höll hus. Så fort någon var på väg till kungen, så försökte han med list att övertala dem.

Tills slut hade Absalom vunnit folkets hjärta och han hade många på sin sida och han gjorde ett försök att störta sin fars tron, och det lyckades.

Hans uppror var dock ett uppror emot sin far och ett uppror emot Guds auktoritet så det hela slutade med att Absalom dog. Hans långa hår fastnade i ett träd och han dog.

Bibeln varnar oss starkt för att göra uppror emot våra föräldrar, och den befaller oss att hedra våra föräldrar.

Hedra betyder inte bara att lyda utan det har en djupare betydelse än så. Låt oss kolla på några.

Hör, min son, din fars förmaning och förkasta inte din mors undervisning, – (Ords 1:8)

Hedra handlar om att ta tillvara på ens föräldrars förmaningar och undervisning. Nu kanske många inte har troende föräldrar, och de kommer komma med saker som är emot bibeln.

Men om vi bortser i från det och tar istället andra förmaningar och annan undervisning så skall man hedra dem genom att taga tillvara på det.

I exemplet tidigare hade föräldrarna till denna 16-åriga flicka sagt varför det var dåligt att vara ute på nätterna och dessutom berusad av alkohol. Våra föräldrar kan ge oss många goda råd och vi gör rätt till att lyssna på dem så länge det de säger inte går rakt emot bibeln förstås.

När detta ordspråk skrevs så var det i en tid då man tränade sina barn i Mose lag så förmaningarna i från fader och undervisningen i från modern var ofta baserade på Mose lag och därför var det extra viktigt att ta tillvara på detta.

Att hedra sina föräldrar handlar också om att inte förbanna dem :

Om någon förbannar sin far eller mor ska han straffas med döden. Han har förbannat sin far och sin mor, han bär på blodskuld. – (3 Mos 20:9)

I Israels lag på den tiden, var det till och med dödsstraff om man förbannade sina föräldrar. Att förbanna betyder att man önskar att Gud straffar kommer över ens föräldrar på något sätt. Det kommer utifrån en ilska emot dem, eller av att man är arg på dem.

Likadant var det om en son var trotsig och olydig  Om någon har en upprorisk och trotsig son som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom, 19 så ska hans föräldrar ta honom och föra honom till de äldste i staden vid stadens port. 20 Och de ska säga till de äldste i staden: ”Vår son här är upprorisk och trotsig. Han vill inte lyda oss utan frossar och super.” 21 Då ska alla män i staden stena honom till döds. Du ska skaffa bort det onda ifrån dig. Hela Israel ska höra det och känna fruktan.(5 Mos 21:18-21)

Dessa dödsstraff lagar var specifika för landet Israel och den tiden, men det visar oss ändå hur Gud ser på upproriskhet och olydnad emot ens föräldrar.

Våra jordiska föräldrar är den auktoritet som Gud har satt över varje människa, och därför skall vi hedra en sådan auktoritet och inte vanhedra en sådan auktoritet.

Jag minns en person dom jag pratade men som skulle gifta sig, denna persons föräldrar var dock emot detta och personen lyssnade inte och det slutade i katastrof och i en skilsmässa efter bara några år..

Jag hörde om en kvinna i Indien som var kristen. Hennes föräldrar var hinduer. Denna kvinna ville lyda sina föräldrar men samtidigt ville hon inte gifta sig med en hindu utan en kristen man.

I Indien bestämmer föräldrarna vem man skall gifta sig men och hon kunde ha gjort uppror och flytt undan familjen och gått sin egen väg. Hon gjorde inte så.

Hennes enda hopp var att be till Herren och Herren svarade på hennes bön. Den första friaren kom och han var en hindu och föräldrarna sade nej. Nästa kom och föräldrarna sade åter igen nej till honom, Slutligen kom en kristen man och denna ville kvinnan gifta sig med och nu sade föräldrarna helt oväntat Ja till denna man och Herren belönade hennes hjärta och svarade på hennes böner.

Slutligen att hedra sina jordiska föräldrar betyder att ta hand om dem när de är i behov.

Då kom skriftlärda och fariseer från Jerusalem till Jesus och sa: . 2. Varför bryter dina lärjungar mot de äldstes traditioner*? För de tvättar inte sina händer när de ska äta bröd. 3. Men han svarade och sa till dem: Varför bryter även ni mot Guds bud på grund av era traditioner? 4. För Gud befallde och sa: Hedra din far och mor. Och den som förbannar sin far eller mor, han ska döden dö. 5. Men ni säger: Den som säger till sin far eller mor: Gåvan du kunde ha fått av mig till din hjälp, ger jag som offergåva. . 6. Och därmed hedrar han inte sin far eller sin mor. På detta sätt upphäver ni Guds bud för era traditioners skull. ” –(Matt 15:1-6).

Fariséerna ansåg att det var en bra idé att istället för att ta hand om sina föräldrar som var i ekonomisk nöd, lärde man folket att det är bättre att ge pengarna till Gud i offerkistan i templet.

Har du hört den förut? Det har jag gjort i alla fall. Folk som anser att det är bättre att ge pengar till kyrkan än att ta hand om sin egna familj först.

Det är bra att ge offer i form av pengar till Gud, men än viktigare är det att följa Guds bud och hedra vår fader och moder om de behöver ekonomisk hjälp.

Om du har det dåligt ekonomiskt och du var tvungen att välja så skall man alltid välja att hedra sin far och mor före att lägga pengar i offerkistan.

Min svägerskas man, nere på Filippinerna när hans mamma låg för döden. Valde han att sluta sitt arbete bara för att vara hemma och ta hand om sin döende mamma eftersom ingen annan tog hand om henne.

Gud välsignade honom för att han höll Guds bud, och han fick senare ett ännu bättre jobb än hans gamla jobb, och blev till och erbjuden att bli den högsta chefen på den arbetsplatsen.

Han arbetar där än i dag, men tackade nej till chefspositionen då han inte var intresserad av den mycket höga lönen eller av positionen..

  1. Vi skall hedra våra Andliga Fäder

Det finns något som kallas för en andlig Fader. Det är en sådan som man inte skall låta kalla sig, men likväl är det något som finns.

För om ni än hade en oräknelig skara uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. För jag har fött er i Kristus Jesus genom evangeliet”. – (1 Kor 4:15 )

Vad Paulus här beskriver är att många uppfostrar dem i Kristus men de har få fäder. Paulus var deras andliga fader eftersom det var han som hade planterat församlingen i Korinth. Det var han som hade fört de flesta av dem till tron och därför var han som en fader för dem.

En av de sakerna vi saknar i vår tid i Sverige idag är andliga fäder. Speciellt äldre män som tar sig an de nya i tron, och blir som en fader för dem.

Detta är verkligen en bristvara i våra liv, och jag vet själv att det är något jag alltid har saknat i mitt egna liv. Det är just på grund av denna brist som många i vår tid går väldigt snett.

Det är inte bara bristen i sig, utan där det har funnits, så har folk inte hedrat dem. Jag hör ofta folk som säger : -”De där äldre gamla kristna de är bara bittra, lagiska och vill inte ha något nytt.”

Det blir då ofta att man slänger ut det som man har hört från de äldre, och bryr sig inte om att ta vara på deras instruktioner och undervisning, och det leder till ett andligt förfall.

Detta var problemet i Israel under gamla testamentets tid. De förgicks på grund av brist på kunskap och på grund av att där den fanns så ignorerades den.

Detta kan inte vara mer sant än i vår tid. Det är på grund av att unga kristna ignorerar de äldre generationens kristna som saker börjar gå snett.

Det händer ofta att de äldre i en kyrka blir förfärade över vad de yngre gör, men ofta väljer de yngre att inte lyssna till de äldre utan man vill surfa på vågen. Ta in något nytt. Gå en annan väg och det leder ofta till en katastrof andligen.

Vi har flera exempel på detta i vår tid där man ignorerar de andliga fäderna. Vi har till exempel väldigt mycket av världen som kommer in i kyrkorna. Världsliga metoder, en lössläppt klädstil och man tar in världens musik och försöker göra den kristen.

De andliga fäderna skulle gå emot sådant, men vi yngre gör uppror, och lyssnar inte på de äldre, och då går det som det går.

Den största anledningen till att Sverige ser ut som det gör idag är att vi har ignorerat våra andliga fäder inte bara i hur en församling skall se ut utan också i doktriner.

Vad har hänt med baptist rörelsen? Den finns inte kvar. Istället har man slagits ihop med metodister som döper barn och samt missionskyrkan, och har bildat ekumeniakyrkan.

Detta hade aldrig hänt om man hade hållit fast vid sina andliga fäder eftersom i deras trosbekännelse förkastar man barndopet och man vägrade ge nattvarden till barndöpta.

Alltså att plötsligt slås i hop med barndöpare som man vägrade nattvarden i 1800 talets Sverige var totalt otänkbart.

Att slås ihop med missionsförbundet, vars syn på försoningen splittrade baptismen skulle ock så vara otänkbart. I dag är ekumeniakyrkan kanske det mest liberal teologiska samfundet i Sverige.

Vi behöver i stället hedra våra andliga fäder och deras undervisning. De led, och många av de kastades ut ur Sverige och blev bötfällda och kastade i fängelset eftersom de vägrade att acceptera barndopet.

Besitter vi en sådan anda i vår tid eller har vi blivit så kalla? Samfund efter samfund i Sverige har börjat kollapsa andligen, eftersom man inte har hedrat sina andliga förfäder.

Jag hörde om en studie i England där man hade gått igenom olika kyrkor och samfund de senaste hundra åren. Av alla kyrkor som finns kvar var det 50 st som stod i lära och liv likadant som de gjorde när de bildades.

Vad var det för speciellt med dessa 50 kyrkor? De var alla fristående, och hade alla hållit fast vid sina andliga förfäders läror och liv som i sin tur var baserad på apostlarnas lära..

Gud ärar en församling när man följer den bibliska modellen och låter en församling leva vidare länge när man följer bibeln.

Ignorera inte vad dina andliga fäder lär dig för vi skall hedra dem. Det betyder inte att de inte hade fel i något. Alla kan göra fel och ha fel. Vi måste pröva allt men vi skall hedra våra andliga fäder.

Vi skall inte heller ta det till en extrem som katolska kyrkan gör där traditionen står över vad skriften säger, men det finns en princip i skriften att följa, och det är att hedra våra andliga fäder.

Detta kan också appliceras till en församling där vi skall hedra de äldste som leder församlingen ” De äldste som sköter sin uppgift väl ska man anse värda dubbel heder, särskilt de som arbetar med ordet och undervisningen. ” (1 Tim 5:17).

Lägg dock märke till att det står ”De äldste som sköter sin uppgift väl”. Om en äldste missbrukar sin makt och skor sig på folket och missköter sig på annat sätt, gäller inte denna befallning.

Om vi som kristna hade börjat visa mer heder åt våra andliga fäder hade det börja göra mer gott i våra liv, och våra församlingar, och vi hade blivit beskyddade från att gå snett.

Den svenska baptiströrelsens fall är ett levande exempel på hur man inte har hedrat sina andliga fäder.

Löftet i budordet om att leva länge i landet gäller även en församling. Hedrar vi apostlarnas lära, långa kristna traditioner och våra äldsten så kommer en församling bestå oförändrad i ens land under många generationer framöver..

  1. Vi skall hedra de styrande i landet.

Du kanske undrar hur hamnade vi från våra jordiska fäder till de styrande i landet?.

Kungar ska vara dina barns vårdare och furstinnor dina ammor. ” -(Jes 49:23)

I denna vers finner vi att kungar och drottningar kallas våra föräldrar. Kungen skall vårda barnen och furstinnan skall amma.

Det är givetvis andligen talat men det tyder på att det politiska, de styrande i ett land ses enligt skriften som våra fäder och dem skall vi hedra.

Det blir väldigt tydligt att så är fallet när vi tittar på övrig undervisning i bibeln i detta ämne.

Hedra alla, älska bröderna, frukta Gud, ära kungen. ” – 1 Petr 2:17.

Petrus uppmanar oss här att ära kungen. Kungen på den tiden hade makten i regionen och kunde göra i stort sett vad de ville. Många kungar var elaka och inga goda kungar.

Vi skall inte stå bakom eller godta det onda de styrande gör men vi uppmanas ändå att ära dem och hedra dem.

Det betyder att vi skall betala vår skatt, lyda dem och underordna oss landets lagar. Undantaget för detta är givetvis om det de gör går emot Gud.

T.ex om landets lagar förbjuder oss att prata om Jesus skall vi givetvis inte lyda en sådan lag. Eller om landets lagar vill förbjuda din tro skall du givetvis inte följa en sådan lag.

Skulle vi hamna i en situation vi tvingas vara olydiga mot kungen, skall det ändå ske med ära och heder, och vi skall inte tala illa om kungen.

I vår tid lever vi i en anda av att man inte ärar de styrande, och inte underordnar sig dem, och argumenten är ofta att de gör fel och är orättvisa, men Petrus säger vidare i nästa vers :

Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte bara de goda och milda, utan också de orättvisa” (vers 18)

Denna vers syftar först och främst på arbetsgivare och arbetstagare men den har en bredare applikation och kan användas till de styrande i landet också då arbetsgivaren står över arbetstagaren. Versen syftar därför på de i auktoritet över dig.

Inte bara de goda och rättvisa, utan även de som inte är det skall vi underordna oss. Kristna skall inte vara sociala revolutionärer eller rebeller, som går med i en revolt emot de styrande. .

Orättvisan kommer alltid att finnas kvar i denna världen, men även om de styrande är orättvisa skall vi underordna oss dem. Vi skall ju inte hålla med om deras orättvisa givetvis men det är ingen licens för att starta en revolt.

Varje människa ska underordna sig överheterna. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. De överheter som finns är förordnade av Gud. 2. Därför, den som sätter sig upp mot överheten står emot vad Gud har förordnat, och de som står emot detta ska få en dom över sig. 3. De styrande är ju inte till skräck för dem som gör goda gärningar, utan för dem som gör det onda. Vill du vara utan fruktan för överheten, gör då det goda, så ska du få beröm av den, 4. för den är Guds tjänare, till ditt bästa. Men om du gör det onda ska du frukta, för den bär inte svärdet förgäves. Utan den är Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. 6. Därför betalar ni ju också skatt. För de är Guds tjänare som ska sköta om sådant. 7. Ge därför åt var och en det ni är skyldiga: Skatt åt den som ska ha skatt, tull åt den som ska ha tull, fruktan åt den som fruktan tillhör och heder åt den som ska ha heder.” – (Rom 13:1-7)

När Paulus skrev dessa ord så var det riktat till de troende i Rom. I Rom styrde på den tiden kejsare Nero som var en grym tyrann, som förföljde och dödade många kristna.

En del menar att kejsar Nero var vilddjuret som beskrivs i uppenbarelseboken. Så kan det mycket väl vara men behöver inte alls vara. Det visar i alla fall att han var ingen vidare kejsare att ha att göra med.

Trotts det med den bakgrunden skriver Paulus dessa ord till de troende i Rom. Underordna er denna överhet. Betala skatt till honom. Överheten är en Guds tjänare som straffar det onda.

Paulus uppmanar alltså inte till en revolt, eller en demonstration utan han säger till dem att underordna sig. Överheten som system är tillsatt av Gud, och den som går emot den, går emot Gud själv. Allt en överhet gör är inte dåligt, absolut inte.

Detta betyder inte att Gud godtar allt en överhet gör, eller står bakom det absolut inte, men systemet i sig med en överhet är av Gud.

De onda kejsarna blev dömda av Gud för allt ont de gjorde, men de kristna var kallade att överlämna denna dom till Herren.

Vi skall därför hedra våra styrande och inte fuska med skatten. Vi skall be för dem och i allt följa de lagarna de ger oss så länge lagen inte går emot Guds ord. Där skall vi inte kompromissa.

De styrande i Jerusalem ville stoppa Petrus från att predika om Herren Jesus Kristus, men Petrus svarade med orden ”Vi måste lyda Gud mer än människor”. Alla styrande kommer att göra fel och i det behöver vi inte stödja dem.

Men det finns ingen licens i bibeln att starta en revolt emot dem för det utan i allt annat skall vi lyda dem och betala vår skatt och hedra dem.

Som kristna skall vi inte göra narr av eller hånade styrande. Det pågår mycket sådant ute i världen och på sociala medier, där folk hånar de styrande i detta land. Det är inte vårt uppdrag.

Istället låt oss hedra våra jordiska föräldrar, våra andliga fäder, våra arbetsgivare, samt våra politiska fäder. Gör vi det följer vi det femte budordet och vi skall leva länge i landet, andligt talat som Herren har gett oss.

I bland måste man tillrättavisa strängt

Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron ” – Titus 1:13

Bibeln ger oss instruktioner om hur man skall tillrättavisa folk. Oftast så talar det om att vi skall tala i mildhet (Gal 6:1) och i ödmjukhet (2 Tim 2:25) Denna vers verkar dock motsäga de andra versarna så vad är det som gäller? Svaret på den frågan är att det är olika beroende situation. Det är som när vi har småbarn. Det beror på situation. I bland bör man tala på ett milt sätt med sina barn men ibland om inte det hjälper måste man tala strängt till dem. Exemplet från Gal 6:1 Verkar mera syfta på troende bröder och systrar i Herren. Med dem skall man tillrättavisa i mildhet. Exemplet från 2 Tim om att tillrättavsa med ödmjukhet verkar handla om folk utanför församlingen medans exemplet framför oss i Titus handlar om falska lärare som kommer in i församlingen och infiltrerar den. Paulus ger instruktioner till Titus om att han skall insätta äldsten på Kreta. Paulus ger honom instruktioner för hur en sådan äldste skall vara och han avslutar med att säga att han skall ”tillrättavisa motståndarna” (Tit 1:9). Han ger sedan ett exempel på dessa motståndare och avslutar med att säga att de skall ”tillrättavisas strängt så att de bli sunda i tron”. Det var folk som lärde ut judiska myter och människobud. Bud som var påhitt men inte från Gud. Dessa var också personer som försäkrade sig inför församlingen att de känner Gud men deras gärningar visade att de förnekar Gud (Tit 1:16). Det var i en sådan kontext som en sträng tillrättavisning behövdes och en äldste i församlingen i Kreta behövde ha denna förmåga att kunna med stränghet tillrättavisa dessa falska gudsdyrkare.

I vår tid finns det två diken när det gäller tillrättavisning. Det ena är att man blir för mild och aldrig blir sträng när det behövs. Det andra diket är att man blir för sträng och där man skall vara mild i stället blir för sträng. Vi finner dock bägge sanningarna i skriften och vi får inte glömma bort det annars blir vi som fäder som alltid blir för milda med våra barn vilket resulterar i att barnen kommer att börja leva som de vill. Det andra är att man blir för sträng med sina barn vilket resulterar i att barnen kommer vända sig emot sina föräldrar i hat emot dem.

Många idag speciellt pastorer i Sverige behöver mer av den stränga dosen för det är alldeles för mesigt ibland. Jesus och Johannes döparen tillrättavisade strängt de som var precis likadana som de omskurna som infiltrerade församlingen i Kreta. Vi finner hur helt plötsligt Paulus tongångar förändras när han skriver till galaterna om det falska evangelium som hade infiltrerat dem.

Detta var för att dessa kom i Guds namn och när någon kommer i Guds namn blir det genast farligt för då kan fåren dras iväg och då måste en ledare driva bort vargen i från lägret. Det är som Kalvin sade. En pastor måste med ena handen ge föda åt sina får och med den andra driva bort vargarna. Vi finner gång på gång hur Paulus fick mata fåren och uppmana till att driva bort vargarna i bland dem. När falsk lära som för bort folk i från evangeliet och dess sanningar infiltrerar en församling eller ett land, då gäller inte längre ödmjukt eller milt tal utan då måste man tillrättavisa strängt så att både folket som hör och de som sprider det falska inser allvaret i det hela.