När du ber, påminn Herren om hans löften

 Nej, låt nu Herrens kraft visa sig stor, så som du själv har sagt: 18 Herren är sen till vrede och rik på nåd, han förlåter missgärning och överträdelse men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen till tredje och fjärde led. 19 Förlåt nu folkets missgärning efter din stora nåd, så som du har låtit din förlåtelse följa detta folk allt ifrån Egypten och ända hit.” – 4 Mos 14:17-19

När vi ber till Herren i enlighet med hans vilja så vet vi också att vi får vad vi ber om. Moses var en man som förstod detta och man kan tycka att hans bön är väldigt frimodig och det är den också. Mose visste precis vad Herren hade sagt i sitt ord till honom, och när folket hamnade i uppror så började Mose gå inför Herren och vädja att Herren skulle förlåta folket dess synd.

Herren är bunden vid sina egna ord och måste därför svara på Moses bön och gör så också. Han svarar med att förlåta folkets synd men också med att straffa dem och dödade dem och lät dem inte komma in i löfteslandet. Gud höll alltså sitt löfte om förlåtelse genom att Moses medlare. Ytterst sätt pekar detta på Kristus och hans medlarställning men det lär oss också en princip av bön som troende genom alla tider har tillämpat.

Denna princip är att när du ber till Herren så påminn honom om hans löften och be honom hålla dem. Kom inför honom vädjande och genom att peka på vad Herren själv har sagt. Jag vet inte om du har barn. Jag har barn och min dotter brukar ofta påminna mig om vad jag har sagt och lovat, och då kan man ju inte svika dem utan man får göra vad man har sagt. Herren är också bunden vid sina löften och håller vad han lovar. Detta borde leda till stor frimodighet i bönen där du kan vädja inför Herren och peka på hans löften.

Detta om något borde få och att be mera och be att Guds rike skall få framfart i vårt land. Vi kan be att vi skall få skörda själars frälsning när vi predikar evangeliet. Vi kan be om att bära god frukt. Vi kan be om seger över synd, allt detta är löften från Herren vi kan peka på precis som Moses gjorde..

Sann lycka i att studera Herrens ord.

Salig är den som inte följer de gudlösas råd, som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare,  utan har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. – Ps 1:1-2

En av de största tragedierna i dag är att folk som älskar Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt blir ofta sedda som fariséer. Enligt skriften är det dock en stor salighet att avhålla sig från syndens väg och hålla sig borta från dem som föraktar skriftens väg så de som kallar dig för en farisee har antagligen inte studerat vad fariséerna trodde..

En Farisée är inte en som älskar Herrens undervisning och följer den utan snarare tvärtom.

En farisée var en laglärd men de trodde inte på att Jesus var Gud. De förkastade Jesus. De var även självrättfärdiga och såg inte sitt behov av en frälsare. Med andra ord de var inte ens kristna och frälsta. De följde inte heller lagen i allt utan bröt ständigt mot den för att i stället följa människobud. (Matt 15:1-9). De missade alltså allt som hela skriften undervisade om, trots att de var laglärda.

Salig är dock den som har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord både dag och natt. Folk kommer tycka du är snäv. Folk kommer kalla dig för extrem och fundamentalist. En del kommer ta till ordet lagisk emot dig. Men var vid gott mod. Du kan vara salig och lycklig om du har din glädje i Herrens ord. Om du begrundar hans ord och följer ordet så finns det ingen större glädje. Oavsett om folk reser sig emot dig, så kommer du ändå att leva i en salighet för du vet att du gör inget fel som begrundar dig över Herrens ord.

Var ligger din salighet min vän? Ligger den i att studera Herrens ord morgon och kväll? Ligger din glädje i att följa Herrens ord och leva efter det? Eller har du din glädje någon annanstans i livet? Ditt liv kommer inte finna sann glädje utanför Herrens ord. Därför var en flitig student av Herrens ord men inte bara en hörare utan också en görare. Bara det kan skapa sann salighet i ditt liv.