Skall kristna fira Halloween och Alla helgons dag?

Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot er ” – 2 Kor 6:17

Redan i det gamla testamentet kallade Gud Israels barn till helighet och att inte beblanda sig med hedningarna, utan de skulle vara ett avskiljt folk som skulle reflektera Guds helighet. I nya testamentet finner vi samma princip, när vi läser att vi inte skall röra vid något orent och skilja oss i från det orena. Detta betyder inte att man inte skall leva i världen, utan det betyder att skilja sig från saker i denna världen som är orent och människors handlingar som är orena. Det betyder att vi skall fly allt som är ont och associerat med ondska ”och håll er borta från allt slags ont ” (1 Thess 4:22).

Av den orsaken är det omöjligt som en kristen, att fira halloween och allhelgons dag. Halloween är en högtid då ondskan glorifieras genom spöken, monster, djävulen, häxor, och allt annat som har med det onda att göra. Det handlar om bus eller godis som är av hedniskt ursprung, och symboliserar de onda andar som följt med upp från årets skörd. Under Halloween ställer man även ut en pumpa som skall hålla borta de onda andarna från huset. Denna symboliska handling är dock en ersättning av evangeliet. I bibeln är det evangeliet som är Guds kraft till frälsning och det är genom Andens kraft som alla troende har, som man besegrar det onda. En pumpa är alltså en falsk förvrängning av sanningen och därmed av ondo.

Allhelgons dag är ingen kristen högtid utan en katolsk högtid som handlar om att vörda och ära de döda genom att gå och lägga ett ljus på deras grav. Också detta är en förvrängning av bibeln, som talar om att visa vördnad för de som lever. Det handlar även om att uppmärksamma helgon och martyrer av olika slag. Det är alltså associerat med katolsk helgon dyrkan och därmed är det av ondo och inget vi skall befatta oss med.

Istället kallar bibeln oss till att leva heligt och hålla oss borta från det orena. En kristen skall därför inte fira halloween eller uppmärksamma helgon under denna kommande helgen utan i skall skilja oss från detta och inte röra vid det som är orent.

Det sjunde budordet – Du skall inte begå äktenskapsbrott. Vad innebär det?

Du skall inte begå äktenskapsbrott. ” – 2 Mos 20:14

Josef förstod att det var fel att ligga med en annan mans kvinna redan innan lagen var given och han flydde undan Potifars hustru. Likaså Job förstod att det var fel redan innan denna lag gavs. Job slöt nämligen ett förbund med sina ögon att inte se på en ung kvinna (Job 31:1).

Äktenskapsbrott innebär att man som gift bryter sitt äktenskapslöfte om att älska i nöd och lust, antingen genom att man inte tar sitt ansvar som man, eller att man som en kvinna inte underordnar sig sin man, eller att man rent av bryter äktenskapet av någon annan orsak än otukt. Äktenskapsbrott innebär också att man är otrogen sin partner på något sätt. Det kan till och med vara genom att bara flörta med en annan person.

Job förstod det på samma sätt som Jesus undervisade om äktenskapsbrott. ” Ni har hört att det är sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott  Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. ” (Matt 5:27-28). Bara att titta på en kvinna eller en man och i sitt hjärta känna begär till denna person, som du inte är gift med är att begå, otrohet mot din nuvarande make eller maka. Äktenskapsbrott är därför inte bara en yttre handling utan något som finns i en människas hjärta. Du kan alltså vara helt trogen till det yttre men ändå begå denna synd.

Äktenskapsbrott kan begås andligen. I Hosea bok läser vi om hur avgudadyrkan kallades äktenskapsbrott. Bibeln liknar vår relation till Gud vid ett äktenskap. Därför begår vi äktenskapsbrott om vi är otrogna mot Herren. I Jakob 4:4 läser vi de världsliga kallas för ”Äktenskapsbrytare”,”Otrogna”. Om vi därför lever i världslighet och älskar denna världens ting är vi andliga äktenskapsbrytare och behöver omvända oss till Herren.

Lever du i äktenskapsbrott så vänd dig till Herren och hans nåd för att få upprättelse och rening från dina synder.