Öppna ditt hjärta för tillrättavisning

Öppna ditt hjärta för tillrättavisning ” – Ords 23:12

Det finns ingen bättre välsignelse för oss kristna än att bli tillrättavisade. Gång på gång i Ordspråksboken talas det om vikten av att lyssna på tillrättavisning och genom det skall vi få bo bland de visa och själva bli visa och finna livet. Det finns dock två faror vi inte heller får ignorera.

Den första faran är att vi bara lyssnar på tillrättavisning om den kommer från ett visst håll men inte från ett annat. Vi vet dock i från skriften att tillrättavisning kan komma från det mest oväntade hållet. Bileam blev tillrättavisad av en åsna. Vem hade förväntat sig att bli tillrättavisad av ett djur? Så är det ibland Gud kan använda vem han vill, och ibland har jag fått erfara tillrättavisning från det mest oväntade hållet och vi får inte ignorera tillrättavisning bara för att det kommer från folk vi inte ens känner.

Den andra faran är att vi lyssnar på all tillrättavisning som kommer utan att urskilja om det är bibliskt eller inte. Jesus blev tillrättavisad av Petrus när Jesus skulle gå och dö på korset, men Jesus såg att det var djävulen som sådde in människotankar som var rakt emot bibeln för att försöka få Jesus att inte gå och dö för människans synd. Ibland kan ”tillrättavisning” genom andra kristna, ske för att få dig att inte göra det du vet du skall göra. Vi måste alltså pröva allt vi hör med skriften och inte bara svälja allt för att det kommer från en respektabel kristen som Petrus var, då kommer vi hamna snett.

Vi skall öppna våra hjärtan för att bli tillrättavisade från vem det än kommer för genom det blir vi visa, genom det växer vi andligen och genom det formas våra liv i enlighet med Guds vilja. Tillrättavisning är Guds modell och väg att fostra och forma oss. Ibland gör det ont att höra sanningen, men vi måste öppna upp oss för att höra sanningen annars kommer vi första våra andliga liv.

Därför älska fostran och tillrättavisning och bli inte dum ”Den som älskar fostran älskar kunskap, den som hatar tillrättavisning är dum ” (Ords 12:1). Är ditt hjärta öppet för tillrättavisning?

Var fullkomlig så som vår Fader är fullkomlig

Var alltså fullkomliga, så som er himmelske Far är fullkomlig ” – Matt 5:48.

Vår Mästare och Herre Jesus Kristus sätter ribban otroligt hög. Hur högt sätter han ribban? Jo att vara lika fullkomlig som Gud själv. Jesus här talar om att vara fullkomlig men varför gör han det? Talar han enbart om att man skall inse sitt behov av en frälsare? Visst till en viss del säger han det för att folk skall inse att de behöver en frälsare men jag tror absolut inte att det stannar där eftersom hela bergspredikan är riktad till troende och förklarar evangeliets liv och den smala vägen.

Jesus manar oss inte enbart att gå genom den smala dörren som är Jesus Kristus utan också att vandra på den smala vägen. Han uppmanar oss till något som ingen av oss någonsin kommer att uppnå här på jorden men likväl är det inget vi skall ignorera bara för det utan det är något vi skall sträva efter genom Andens hjälp att uppnå fullkomlighet så som Fadern är fullkomlig. Det är heligheten väg Jesus här förkunnar för oss ”Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig. ” (1 Petr 1:16). Vägen är alltså smal vi skall vandra på och ack så många i vår tid som ignorerar detta.

Tragiskt nog vill inga många höra Jesu ord till oss här utan man vill i stället vandra en annan väg. Vägen är så smal att det krävs uthållighet för att inte falla av från vägen ”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. ” (Upp 14:12). Jesus kallar oss inte bara till att tro på honom utan även att lyda och följa hans bud. Han kallar oss till att leva ett liv i fullkomlighet och helighet. Han kallar oss att leva på samma nivå som vår Fader i himlen.

Min vän hurdant är ditt liv? Är detta ditt hjärtas rop och strävan? Är det denna väg du vandrar på? Vandrar du för att bli så fullkomlig som möjligt? Eller är du oberörd vid Jesu kallelse? Har du kommit till insikten att du behöver Jesus som din frälsare för att ärva det eviga livet? Har du efter det börjat vandra på den smala vägen? Vandrar du så som Jesus vandrade (1 Joh 2:6)?. Om inte vad är det om hindrar dig? Vad är det som gör att du inte gör det? Är det kärleken till den världen? Är det kärleken till allt annat? Är det dina synder? Min vän om du påstår dig vara en lärjunge till Jesus, är det då detta du eftersträvar? Strävar du efter att bli lika fullkomlig som Fadern själv? Rannsaka ditt hjärta och dina motiv. Tiden är kort och domens dag är nära. Vägen är smal och få finner det eviga livet. Var fullkomliga så som vår Fader i himlen är fullkomlig.