Den troendes underordnande och hedrande av högre auktoriteter. (1 Petrus 2:13-25).

Predikan av Josef Löwdin 8/9-2019

länk till ljudfilen

Vi har sett att de troendes liv skall vara annorlunda nu mot hur det var innan vi var kristna och våra liv skall präglas av en pilgrims mentalitet. Petrus fortsätter nu att ge fler exempel på hur vi skall leva det kristna livet.

Vi kommer nu till en sektion som sträcker sig en bit in i kapitel 3 som talar om underordnande.

Detta är något som inte är så populärt i vår tid när det skall klimat strejkas och brytas emot skolplikten för något som jag tror är en lögn.

Bibelns scenarior om den yttersta tider skiljer sig mot vad många idag hävdar som fakta. Den enda globala uppvärmningen människan behöver oroa sig över är den som beskrivs av Petrus när jorden skall smälta sönder av hetta och Jesus skall komma tillbaka.

Den dagen skall komma som en tjuv om natten för de som inte är vakna. Man pratar hela tiden om klimat krisen men ingen säger något om att på många platser på jorden så sänks vatten nivån på grund av att marken stiger.

Många forskare som aldrig kommer till tals i media håller inte alls med om att det pågår en klimatkris. Till exempel hade vi ju under medeltiden den lilla istiden som kylde ner jordens klimat och sedan gick temperaturen upp igen.

Det är alltså inte vetenskapligt bevisat att vi befinner oss i en klimatkris men ändå har folk börjat klimat strejka.

En kristen ungdom skall inte strunta i skolplikten varje fredag utan skall gå till skolan. Vad baserar jag sådant prat på ? Jo, jag baserar det på dagens bibeltext som talar om att vi skall underordna oss.

1. Den troendes lydnad till landets lagar

  1. Underordna er all mänsklig ordning för Herrens skull, vare sig det är kungen, som är den högste, 14. eller landshövdingarna, som han har sänt ut till att bestraffa dem som gör det onda och berömma dem som gör det goda.

Vi läser att vi skall underordna oss all mänsklig ordning. Detta om ni kommer ihåg är en del av det femte budordet att hedra våra föräldrar där jag visade i från skriften hur kungar och drottningar kallas för ”föräldrar”. Det femte budordet har alltså med all auktoritet högre än oss att göra.

Ordet underordna betyder att man lyder eller att man rättar sig efter något eller någon. I detta fallet är det all mänsklig ordning som vi skall lyda.

Vi skall underordna oss för Herrens skull. Det betyder att det är Herren som tillsatt ordning och auktoriteter över oss.

Vi alla står under någon form av auktoritet. Det är inte något som någon kommer undan. Även om man skall var en kejsare eller vara härskare över hela planeten står man ändå under Guds auktoritet och är skyldig att lyda Gud.

Gud står högst upp i ordningen och har tillsatt olika ordningar för att hålla ordningen i samhället. Gud har tillsatt en högre auktoritet för att straffa dem som gör det onda.

I Sverige till exempel lagar som styr och vi har dem som upprätthåller lag och ordning. På bibelns tid och även i många andra länder hade man kungar och kejsare och landshövdingar som bestämde och även ett sådant system var tillsatt av Gud.

För Herrens skull skall vi alltså underordna oss all mänsklig ordning. Vi skall alltså lyda lagar och regler i samhället eftersom Gud har tillsatt dem för att hålla ordning och uppror emot sådant är att gå emot Gud.

Det finns ett undantag här. När lagar går emot Gud själv eller Guds ord då är man inte skyldig att lyda. Bibeln säger ”du skall inte mörda” om någon som har makt över dig vill tvinga dig att mörda så skall man inte göra det eftersom det går emot Guds bud.

Vi minns kanske alla kvinnan som vägrade ta jobb som barnmorska eftersom hon ansåg aborter som mord och inte vill utföra dem.

Nu var hon inte anställd. Men även om hon hade varit anställd hade hon gjort fullt rätt i att vägra utföra ett mord på en ofödd.

Jag läste faktiskt här om dagen en artikel som hänvisade till att 5500 olika biologer menade att det mänskliga livet börjar direkt vid befruktningen.

Jag hörde även hur abortdoktorn Leroy Carhart öppet erkänner att aborter är mord men samtidigt säger han att han inte har något problem med det.

Givetvis om man anser det som ett mord skall man inte följa lagarna i detta. Alla lagar som går emot Gud behöver en kristen inte underordna sig.

Men de flesta lagarna i samhället går inte emot Gud utan är direkt instiftade av Gud och dem skall vi lyda. En kristen skall alltså inte vara en som skolstrejkar för klimatet eftersom vårt land har skolplikt.

I Romarbrevet utvecklar Paulus mera än vad Petrus gör och säger att den som går emot överheten, alltså de styrande går emot Gud, eftersom överheten är tillsatt av Gud.

Samhällets lagar är därför viktiga att följa oavsett om den är stor eller liten. Att följa en hastighets begränsning är lika viktigt som någon annan lag.

Vi som kristna kan inte ha en attityd av att ”det där är en små sak” och bara fokusera på de stora lagarna som gör att man hamnar i fängelse.

Vi skall följa lagar för vårt eget bästa men också för vårt kristna vittnesbörds skull. En representant för Jesus på denna jorden kan inte vara den som får dåligt rykte för fortkörningar och rattfylleri.

15. För detta är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på de oförståndiga människornas okunnighet. 16. Ni är ju fria, men använd inte friheten som en täckmantel för ondskan, utan som Guds tjänare.

Vi läser till och med här att det är Guds vilja att vi skall lyda våran överhet. Det kallas vidare här att det är att ”göra gott”. Vi gör alltså något gott när vi underordnar oss våran överhet. Det tystar munnen på de som vill attackera de kristna.

Varför är det så? Jo för om du är lydig i samhället finns inget att anklaga dig för rättsligt så att säga. Det tystar munnen på de okunniga och oförståndiga.

Det syftar inte på sådana som är okunniga om lagarna i samhället utan det syftar på sådana som är okunniga om Gud och det som har med Gud att göra. För att sådana inte skall kunna attackera oss.

Om vi vill leva ett liv i Guds vilja och ära honom så kan man börja här, med detta. Följ lagarna i samhället.

I vers 16 läser vi att vi är fria. Med denna frihet menas att vi är fria i från synden genom evangeliet. Det syftar inte på att vi är fria att använda friheten som en täckmantel för att leva hur som helst, vilket är vad Petrus säger.

Tydligen under den tiden precis som det finns idag fanns det folk som missbrukade Guds nåd för ett liv i utsvävningar. Ett liv där man argumenterar att eftersom vi är fria kan vi göra precis vad vi vill.

Kristen frihet har alltid genom alla tider tvistats av villolärare som vill surfa på nåden. Även i vår tid har detta blivit ett problem där folk argumenterar ”samhällslagarna är inte så viktiga. Jag kan göra hur jag vill och jag har Gud på min sida”.

Det är precis vad vi inte kan göra för det är inte Guds vilja. Om vi missbrukar den sanna friheten och agerar lite hur vi vill så kommer folk att smäda oss och Guds namn blir smädat och det är inte Guds vilja.

Denna friheten missbrukas även till att gå emot Gud. En del hävdar att vi nu är fria och det är inte så viktigt vad Gud anser och säger. Versen här säger att vi istället skall använda friheten till att tjäna Gud inte gå emot honom.

Underordnade gäller och i tjänst inför Gud. Det syftar inte enbart på kungar och de som är över oss. Vi kan inte surfa på nåden och kalla det kristen frihet. Sådant är en falsk frihet.

  1. Hedra alla, älska bröderna, frukta Gud, ära kungen.

Vi skall hedra alla. Att hedra betyder i grekiskan att vörda, ära eller att uppskatta vilket och är en synonym för ordet hedra.

Vi kan applicera det på vad vi tidigare har läst att vi skall hedra dem över oss och visa dem all respekt men det betyder inte enbart det.

Som kristna skall vi hedra alla som är värda heder. Världen älskar att kritisera allt och alla för det minsta lilla. Men vi behöver uppskatta folk för det de gör som är gott oavsett vilka de är.

Svenskar i allmänhet är väldigt dåliga på att visa sin uppskattning och tacksamhet emot andra. Jag minns en gång när jag hittade en mobil telefon jag såg till att mobilen kom i rätta händer.

Jag hörde inte ett ljud i från dem efter att mobilen kom till rätta. Det kändes lite konstigt faktiskt men samtidigt är det en bra måttstock att vända till sig själv. Uppskattar vi det andra gör för oss?

Hedrar vi folk för det som de bör hedras för? Oavsett vilka de är eller vad de har gjort emot dig. Vi behöver också älska bröderna. Detta är en självklarhet så jag behöver inte säga något om detta.

Sedan läser vi att vi skall frukta Gud. Det här är ett helt ämne i sig om allt vad det betyder. Gudsfruktan är något som har börjar försvinna mer och mer i vårt samhälle.

Att frukta Gud är att visa respekt inför Gud, en vördnad men det kan också betyda en rädsla men en sund rädsla. Det har att göra med att man lever i en attityd av att underordna sig hans vilja och en fruktan för att inte göra det..

Men det betyder också att visa respekt inför Gud. Det fanns en tid i Sverige då icke kristna inte ville svära inför Kristna för det fanns en gudsfruktan nedlagd i dem även om de inte var troende.

Det fanns en tid i Sverige då man kunde gå in i en kyrka och Gudsfruktan var i luften. Folk satt tysta och inväntade gudstjänsten. En del bad tyst för sig själva, andra läste sina biblar men det fanns en gudsfruktan i luften.

Detta är nästan helt borta i vår tid. Folk kommer till kyrkan och börjar prata vilt med alla man ser om vad som hänt under veckan.

Det är visserligen inget fel med det i sig men det finns en tid för allt. Det finns en tid att tillbe Gud och höra hans ord och den tiden skall man behandla med respekt och största allvar.

Vi ser väldigt lite av sådant i vår tid faktiskt och det är något vi behöver gå tillbaka till. Jag besökte en gång i kyrka i Mölndal som var sådan.

Du kom in i rummet och alla satt helt tysta och bad eller läste sina biblar. Alla var äldre människor. De var inte heller så många. Max 20 stycken men det fanns en fruktan för Gud i rummet.

Gudsfruktan inte att visa honom vördnad och respekt när vi skall tillbe honom utan det handlar om att hata det som är ont och följa Honom med hela ens liv..

Vi läser vidare att vi skall ära kungen. Det ordet som används här i grekiskan är samma som när det står ”hedra alla”. Det är alltså ingen skillnad här vi skall ära, hedra och vörda kungen.

Vi har ingen kung i Sverige som har makten men detta syftar på de styrande i landet. Oavsett vad vi tycker om dem eller vilka de är skall vi hedra dem.

Man kanske inte står bakom allt de gör men man kan hedra det goda de gör. Vi kan visa respekt för dem ändå. Eftersom de är representanter för Guds auktoritet. Gud har satt auktoriteter på denna jorden för att peka på hans egna auktoritet.

Paulus begick den synden att han började förbanna en ledare för sitt folk vilket var emot lagen. När han fick reda på att det var en överstepräst ångrade han sig.

Givetvis ansåg han att denna överstepräst var en vitkalkad grav men likväl var det fel av honom att säga de. För han förbannade en ledare för folket vilket var fel.

Paulus förolämpade istället för att hedra. Vi ser detta mycket idag speciellt i sociala medier där folk försöker göra sig lustiga och roliga över de styrande i landet och förolämpar dem.

Du ser sällan folk som säger något positivt och hedrar dem utan när folk väl säger något är det av den förolämpande arten.

Detta gäller mot alla människor vi skall inte förolämpa varandra utan visa uppskattning och hedra människan när de gör något bra.

Nu finns det folk som kanske tänker. Skall jag verkligen underordna sådana som behandlar mig så illa?.

Du vet inte vad regeringen har gjort emot mig eller vad min chef gjorde emot mig. Du vet inte hur orättvist behandlad jag har blivit. Det för mig till den andra punkten.

2. Den troendes lydnad även mot de orättvisa

  1. Ni tjänare, underordna er era herrar med all fruktan, inte bara de goda och milda, utan också de orättvisa.

Petrus tar nu upp ämnet de som är tjänare och hur de skall relatera till sina Herrar. Petrus tar nu specifikt upp arbetare och arbetsgivare. Eller på den tiden kallades det tjänare och arbetsgivaren kallades för herre med litet ”h”.

Vi skall inte bara underordna oss de som är goda och milda utan även de orättvisa. Ordet kan även betyda ”de perversa”, eller de tjurskalliga, eller oresonliga.

Det handlar om arbetsgivare som inte är bra helt enkelt, men även sådana skall man underordna sig. Sådana som behandlar dig dåligt och orättvist skall vi ändå underordna oss.

Sådana chefer finns där ute och en del av er kanske har råkat ut för sådana som inte alls är rättvisa och behandlar dig dåligt.

De kanske säger saker om dig som inte är sanna. Men hur skall vi relatera till dem ? Vi skall underordna oss. Vi skall inte agera som rebeller som tar strid emot dem.

Detta kanske låter helt absurt i mångas öron i vår tid. Det kan man till viss del förstå men vi måste förstå att Jesus Kristus blev orättvist behandlad liv ändå underordnade han sig högre auktoriteter.

När vi underordnar oss dem som behandlar oss orättvist så vittnar vi om evangeliet med våra liv. Vi vittnar om en annan väg än den vägen denna världen vandrar på.

De flesta som blir orättvist behandlade skulle nog ta till stridens väg men vi skall i stället agera som Kristus agerade och det för mig till den tredje punkten.

  1. Orsaken till lydnaden.
  1. För det är nåd, om någon för samvetets skull inför Gud uthärdar svårigheter när han får lida orättvist. 20. För vad är det värt för beröm om ni står ut med att bli slagna för era synder? Men om ni har tålamod när ni lider för att ni gör det goda, då är det nåd inför Gud. 21. För till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus led för oss och lämnande oss en förebild, för att ni ska följa efter i hans fotspår, 22. han som inte gjorde någon synd, inte heller fanns svek i hans mun..23. När han blev smädad, smädade han inte tillbaka. När han led, hotade han inte utan överlämnade det åt honom som dömer rättvist. 24. Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade. 25. För ni var som får som gått vilse, men nu har ni vänt om till Herden och till honom som vakar över era själar.

Guds nåd visar sig till oss genom att den ger oss kraft att genomgå svårigheter. Petrus nämner här de som får lida orättvisa för samvetets skull. Alltså de har gjort det rätta och inget som är fel men får ändå lida för det.

Det kan alltså vara kungen i landet, eller en arbetsgivare som behandlar dig orättvist och genom det får du lida. Om man uthärdar dessa lidanden så är det Guds nåd. Det är Gud som gett dig styrka att genomgå dem och uthärda dem.

Det finns inget berömvärt att bli straffad när man har begått en synd. Men om man har agerat rätt och gjort det goda då är det en nåd i från Gud att man uthärdar lidandet.

Det är precis vad Jesus Kristus gjorde. Han gjorde ständigt det rätta men blev ändå orättvist behandlad och folket mördade till slut honom.

Den ena efter den andre anklagade Jesus för olika saker men han hade inte begått något fel. Han hade enbart gjort det rätta hela vägen.

Men detta mina vänner är våran kallelse i livet att när vi får lida orättvist så smädar vi inte tillbaka eller hugger tillbaka. Kristus lämnade sitt egna liv som ett exempel och som ett fotspår vi skall följa.

Vi skall inte vandra hämndens eller stridens väg utan fårens väg. Vi skall underordna oss och göra det goda men får vi lida för det så är det Guds nåd om vi uthärdar.

Många får lida för att de syndar. Det är en sak. Om du kör för fort och får böter då är det ditt egna fel att du får lida för det.

Eller om du bryter mot Sveriges lag och får ta dess konsekvenser då kan man inte hävda att man får lida orättvist.

Orättvis behandling är när du får lida för att du har gjort det rätta. Kristus syndande inte och gjorde inget fel ändå fick han lida.

Vi läser i vers 22 att hans läppar bar inte på något svek. Ofta i samhället och jag tror vi alla känner igen oss kan folk håna en för att man säger de rätta sakerna med sina läppar. De hånar en och kallar en ”the good guy” när man försvarar rättvisan.

Jesus talade aldrig något svek och det var därför han var så hatad av den falska religionens människor.

Tänk på när han stod där och blev dömd till döden så smädade han inte dem som utlämnade honom. Istället bad han på korset ”Fader förlåt dem, för de vet inte vad de gör”.

Det borde vara vår bön mot dem som behandlar oss orättvist. Det är inte alltid det lättaste men det är en nåd i från Gud att kunna leva så.

När Kristus fick lida hotade han inte dem som plågade honom utan överlämnade dem åt Gud som dömer rättvist.

När vi får lida orättvist av andra skall vi inte heller hota tillbaka utan överlämna det åt domen. Gud skall döma var och en som orsakar lidande i ditt liv.

Allt detta är givet som ett exempel för att att följa efter. Detta är att vandra i Jesu fotspår. Detta är att följa Jesus.

Våra synder bar han själv i sin kropp upp på träet, för att vi, som har dött från synderna, skulle leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit helade.” (vers 24)

Jesus Kristus bar våra synder upp på korsets trä för att vi skall dö bort i från synden. Detta är orsaken och motivationen till underordnande.

Vi underordnar oss högre auktoriteter eftersom Kristus underordnande sig Fadern och gick i döden för världens synd.

Han gav sig själv och offrade sitt egna liv för att frälsa oss och ge oss ett exempel. När vi ser hur Kristus har behandlat oss så skall vi behandla andra på samma sätt.

Vi läser också att vi är helade genom hans sår. Betyder detta att en kristen aldrig kan vara sjuk? Betyder det att Jesus dog för att bota oss i från varje sjukdom?

Detta är en favoritvers för trosrörelsen och all framgångsteologi som säger det är Guds vilja att vi skall vara rika och helade i från sjukdomar.

Nu tror jag absolut att Kristna skall ha den hälsa man behöver för att kunna tjäna Gud, och att vi kan be Gud om en bra hälsa. Men vad det inte betyder är att vi alltid blir helade för det.

Denna vers syftar först och främst på helande i från synden för det är vad hela sammanhanget pratar om. Jesu Kristi sår på korset hans smärta på korset var för att hela oss i från synden.

Med det sagt betyder det inte att Gud inte kan hela folk idag eller gör det eller att vi inte skall be om hälsa. Visst kan han det, men han dog inte för vår hälsa, utan för våra synder.

Jag läste här om dagen hur till och med Benny Hinn som år ut och år in har predikat detta falska framgångs evangelium har öppet erkänt att han har förkunnat ett falskt evangelium.

Detta kom en tid efter att hans brorson Costi Hinn hade skrivit en bok emot honom och avslöjat hans teologi men framförallt hans lyxliv.

Om Benny Hinn menar allvar eller ej återstår att se. Det är ett falskt evangelium att påstå utifrån denna vers att Jesus dog för att hela oss i från olika sjukdomar och att hävda att det är evangeliet!.

Det är ingen fara att gå igenom detta livet med lite sjukdomar, vad som är en fara att att dö med synd i livet. Synden är vad som dömer oss medans en sjukdom bara förkortar livet.

Synden är vad som behöver helas i våra hjärtan och genom Jesu sår har i nu blivit helande i från synden.

Vi som var vilse får och hade gått snett har nu fått en herde för våra liv. Inte bara en herde utan en herde som vakar över våra själar vilket vi ser i den sista versen.

Det är en fantastisk sanning och uppmuntran att veta att Jesus vakar över våra själar. Vi har en som sitter på Faderns högra sida och dag ut och dag in ber för oss och för våra själar.

Detta borde motivera oss ännu mera till att underordna oss Guds auktoriteter eftersom han vakar över oss och vill vårt bästa.

Lev som präster och Guds folk i den här världen (1 Petr 2:4-12)

Predikan av Josef Löwdin 25/8-2019

länk till ljudfil

4. Till honom har ni kommit såsom till en levande sten, som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. 5. Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus, ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga

för Gud genom Jesus Kristus. Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. 7. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt. De stöter sig på ordet eftersom de är olydiga*. Till det var de också bestämda. 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar*, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper. 10. Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen. 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem. ”

Aposteln Petrus försätter att uppmuntra de lidande själarna som är kringspridda runt om i världen. Han gör nu detta genom att återigen tala om frälsningen och om vilka de nu är.

Petrus gör detta om och om igen i sitt brev. Han pekar på evangeliet eller det nya livet för att undervisa en kristen livsstil. Detta är viktigt också för annars blir det bara moralism.

Nu talar Petrus i andra termer än vad han är talat om tidigare. Han gör nu jämförelse med templet och det gamla förbundet för att visa på den nya verkligheten.

Till honom har ni kommit såsom till en levande sten

Jesus Kristus liknas här vid en sten och senare i texten vid en hörnsten. Jesus är huvudet för sin församling och den som leder och bygger sin församling.

Förr i tiden när man byggde ett hus så brukade man använda sig av en hörnsten. Denna hörnsten lade man först i husets bygge. Hörnstenens funktion var en referens för andra stenar hur de skulle ligga och hörnstenen bestämde hela byggnadens position.

Hörnstenen var alltså grunden för hela bygget och en sådan hörnsten behövdes för att byggnaden skulle bli stabil och inte falla sönder och samman.

Till en sådan sten har vi nu kommit. Vi har kommit till Jesus Kristus genom tron på Honom och det han har gjort för oss. Han är huvudet för hela församlingen och uppehåller och bygger hela sin församling.

Det är ingen människa som bygger eller bildar en församling utan det är Jesus Kristus som bygger en församling och Jesus är dess ägare och huvud.

byggnadsstenar och en hörnstenen är dock döda. De är livlösa och de bara ligger där, de rör sig inte en millimeter om ingen flyttar på dem.

Jesus Kristus är ingen sådan livlös sten utan vi läser här att Han är en levande sten. Denna levande sten var och är än i dag en förkastad sten.

Vi läser vidare ”som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud.

Jesus Kristus var förkastad av människor men utvald av Gud till att vara hörnstenen, till att vara Guds son som skulle bygga församlingen.

Vi såg detta tidigare i Petrusbrevet hur Jesus var utvald förre Jorden ens var skapad. Han var förutbestämd till att vara denna hörnstenen redan innan han skapade Adam och Eva. Jesus Kristus är därför dyrbar inför Gud oavsett hur mycket människan förkastar Honom.

Jesus har alltid varit förkastad oavsett vilken tid och vilket samhälle du lever i. Judarna som skulle vara Guds folk och Guds representanter på jorden förkastade Honom.

Folk i vår tid förkastar Jesus genom att hålla sig till andra religionen eller till ateismen. Den romerska katolska kyrkan förkastar Jesus genom att ha påven som tar Jesu plats som kyrkans överhuvud.

De förkastar även Jesus genom att ha Maria som medlaren. Det romersk katolska systemet är anti-kristligt även om de har någon form av bekännelse till Jesus.

Också ni, såsom levande stenar, är uppbyggda till ett andligt hus

Varje troende liknas också vid en sten. Vi är inga hörnstenar som håller uppe och visar hur byggnaden skall byggas, utan vi är stenar och en del i bygget.

Petrus här liknar församlingen vid ett tempel. I gamla testamentet hade Israel ett ytligt tempel men nu är församlingen det nya templet.

Vi är också levande stenar. Templets stenar var döda vilket var en symbol på andligt döda människor som behövde bli uppväckta i från döden och bli levande.

Vi har blivit levande gjorda säger Paulus i Efesierbrevet, vi som tidigare var döda i våra synder. Vi är nu levande stenar och en del i det andliga huset.

Varje medlem i en församling är en del av det större bygget. Varje troende har sin funktion precis som en sten har sin plats i bygget.

Varje troende har fått del av en andlig nådegåva man skall använda i det andliga bygget. I det gamla testamentet så offrade prästerna offer till Gud. Bara de som kom i från Levi stam kunde bli en präst och ingen annan av Israels folk.

Nu är alla troende präster som offrar inte ytliga offer, utan andliga offer. Vi läser vidare ”ett heligt prästerskap för att frambära andliga offer, som är välbehagliga För Gud genom Jesus Kristus. ”

Vi har alltså våra gåvor och vi offrar andliga offer genom vår tillbedjan av Gud, genom vårt tjänande i en lokal församling där vi använder våra gåvor för Guds ära.

Inte alla har samma gåvor. En del har gåvor att dela ut gåvor till folk som ingen annan har. Ibland möter man Kristna det är som att hela deras liv går ut på att ge saker till andra.

Hjälpa andra ekonomiskt, ge till de fattiga. Detta är en speciell gåva säger Paulus i Rom kapitel 12.

Andra har gåvan att uppmuntra andra. När folk är sjuka eller lider, finns det de som är där med sin gåva och säger de rätta orden som blir till uppmuntran för andra. Detta är en gåva enligt Paulus i Rom 12.

Andra har en gåva att vara en tjänare. De är bara där och hjälper till med precis allt. Andra har en gåva att undervisa skriften, eller att vara en ledare.

Andra har en bönens gåva och klarar av att leva ett liv mer än andra i bön. Ibland möter man kristna som ber för allt och alla. Även det är en gåva och det behövs förebedjare.

En del är evangelister och har en gåva att prata med alla de möter överallt om Jesus Kristus.

Vi behöver förstå att folk har olika gåvor, för när vi inte förstår det försöker man göra om folk.

Vi har alla olika gåvor. Vi är ett heligt prästerskap inför Gud och skall använda våra gåvor för att frambära ett välbehagligt offer inför Gud.

Vi är alltså stenar och präster och en del av Guds tempel. En troende behöver därför vara den stenen han är kallad till och den prästen han är kallat till och vara med i en församling.

De tider vi lever i idag är väldigt märkliga, där det är vanligt med konceptet Internet kyrkor och internet pastorer.

Det finns många som sitter hemma ensamma och deras kyrka är andra ensamma troende runt om i världen och deras pastor är någon internet pastor någonstans som de givetvis aldrig har träffat eller känner.

Även om man till viss del kan använda sina gåvor via internet så är det inte det som är Guds modell.

Det är inget fel i sig att skriva något på internet.

Det är vår tids tidskrifter och tryckpress men en del tar det hela för långt och överlåter sig inte till en lokal församling och intar sin plats som en levande sten och en helig präst där Kristus är huvudet genom församlingen.

Därför står det också i Skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten, och den som tror på honom ska inte komma på skam. För er som tror är han alltså dyrbar, men för dem som inte är lydiga, har stenen som byggnadsarbetarna förkastat, blivit huvudhörnstenen. 8. och en sten som man stöter sig på, och en klippa till anstöt.

För oss som tror är hörnstenen Jesus Kristus något dyrbart. Det är vad som frälser oss och vad som styr våra liv och våra församlingars liv.

Jesus blir lika dyrbart som hörnstenen är i en byggnad. Förr i tiden när man byggde hörnstenen var det ofta även den dyrbaraste stenen i hela bygget och jag har sett bilder på byggnader där hörnstenen är gjord i mycket finare sten än andra delar av huset.

Jag har även sett fina designer på hörnstenen och det visar vilket värde Kristus skall ha för oss. Det måste vara på Kristus som våra liv är byggda och inte på något annat.

Detta var en profetia i från profeten Jesaja. Den ena profetian i från kapitel 28 och vers 16 säger det positiva med Jesus Kristus som en hörnsten, hur dyrbar den skall vara för de som tror.

Kristus beskrivs här som en fast grundval och den som tror behöver inte fly. Den andra profetian i från kapitel 8 och vers 14 talar om den negativa sidan av hörnstenen Jesus Kristus.

De som inte tror utan förkastar hörnstenen. De som bygger sina hus utan en fast grund, utan något som vägleder huset och håller ihop huset, kommer att bli en klippa till fall eller en snara och en fälla för ens liv.

De som inte lyder ordet kommer att falla. Det blir som en sten som ligger lös utanför huset och den kan man snubbla på när man går på vägen, och då trillar man och skadar sig. Så är det med var och en som förkastar Jesus.

Så var det med judarna. De snubblade över hörnstenen och det blev deras fall. Varför snubblade de?

Jo de sökte frälsningen genom sina egna gärningar och inte genom tron. Det finns tusentals och många miljontals i denna världen idag för vilka Jesus är en stötesten. De tänker jag är god nog och om jag försöker upprätthålla min godhet, genom gärningar så är det bra för mig.

De faller på stötesten och faller eftersom de inte gillar att höra att ingen är god nog, inte ens de själva. Ingen kan bli rättfärdig genom att hålla sig till lag gärningar eftersom laggärningar kräver perfektion och misslyckas du en enda gång är du redan körd.

De tänker att det är för enkelt med bara att tro. Ens egna stolthet ett hinder. Man vill inte kapitulera och bekänna sig som en syndare som inte är förmögen genom egna gärningar att frälsa sig själv.

Ett sådant tankesätt är en stötesten för dem och därmed kommer de snubbla på Jesus, precis som judarna gjorde. De föll för de trodde Mose lag var vägen att gå på.

Alla som inte omvänder sig till Jesus och börjar följa ordet kommer att falla och är bestämda till att falla.

Till det var de också bestämda.

Denna vers betyder inte att vissa är bestämda i förväg till helvetet utan vad versen säger är att de som inte är lydiga ordet är bestämda till att falla.

De är bestämda att falla eftersom Jesus är enda vägen till Gud. Jesus är enda vägen till frälsningen och enda vägen till frälsningen sker genom tron och inte genom laggärningar.

Förkastar man den vägen är man bestämd till att falla. Man faller på grund av ens egna synd. Man faller på grund av ens egna vilja inte vill omvända sig. Det är alltså inte Gud som får dem att falla utan de själva.

Men vi som tror tillhör inte de som faller utan vi har nu en ny position och Petrus går vidare med att säga ” Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk, för att ni ska förkunna hans underbara gärningar”

Vi är något annat vi har en annan position. Inom tron brukar vi skilja mellan position och handlande.

Vi har läst tidigare i kapitel 1 hur vi skall vara heliga. Det är hur vi skall leva och handla. Men här läser vi att vi redan är ett heligt folk.

Vi måste alltså förstå att vi har en position som heliga. Vi har blivit utvalda av Gud till att vara hans präster. Vi har alltså blivit avskilja till ett nytt liv alltså vi har blivit heliga, ett heligt folk. Sedan behöver vi leva ut den heligheten också.

Vi kan likna detta vi en bokförsäljare. Han är anställd för att sälja böcker, det är hans position. Nu behöver han bara sälja lite böcker också, och inte bara stå där i affären och vägra sälja några böcker och inte ens försöka.

Vi är också ett Guds egendomsfolk. Det innebär att vi är Guds folk som Gud själv äger. Vi är hans egendom. Alla människor på jorden är inte Guds folk, även om alla är Guds skapelse.

Vi har vår nya position som präster, som utvalda av Gud, som heliga och som ett egendomsfolk för ett visst syfte. Vi ser detta syfte här och det syftet är att förkunna hans underbara gärningar till de andra folken.

Detta är en referens till en profetia i Jesaja 43:21 där det står att hans folk skall bringa fram hans lov. Det är också så KJV översätter det hela.

Det handlar alltså om att prisa Herren och ge honom lov genom våra andliga gärningar. Vi skall alltså leva på ett sätt som ger honom äran.

Vi skall leva som präster i denna världen. Vi skall leva som ett Guds egendomsfolk. En kristens liv skall inte vara som en icke kristens liv. Israel och deras präster levde inte som någon annan i denna världen.

De levde i världen, men inte av denna världen. Folk runt omkring kallade till och med judarna för en sekt i Apostlagärningarna för de levde så annorlunda mot resten av världen.

Nu behöver man inte bli extrem och en sekterist för det, men det visar ändå att livet skall vara annorlunda. Det kristna livet skall vara annorlunda i tal, i handling och i liv.

han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. hans goda egenskaper.

Jesus har frälst oss i från mörkret och därför skall vi inte leva i mörkret på hedningarnas vis.

Istället har vi nu en kallelse att vandra i ljuset och leva för goda gärningar.

Goda gärningar emot Gud och emot andra. Detta betyder inte att bli en vänsterextrem aktivist utan det handlar om vad bibeln kallar för goda gärningar.

Ni som förut inte var ett folk, men nu är Guds folk.

Vi var tidigare inte präster och vi var inte en del av Guds egendoms folk. Tidigare vandrade vi i mörkret och följde djävulen.

En människa utan Gud följer djävulen. De följer hans tankar och ideologier. De följer sin egna natur och sin egna vilja som är emot Guds vilja.

De som vandrar i mörkret de lever som de vill, ingen självförnekelse. Man följer fritt sina lustar. Vill man tala illa om någon gör man det. Vill man dricka sig berusad gör man det.

Vill man vara otrogen gör man det. Livet utan Gud är mörker och frukten av ett sådant liv är ingen god frukt. Det ger en mörk frukt.

Ni som inte hade fått barmhärtighet, men nu har fått barmhärtighet.

Men vi som levde i mörkret har nu fått barmhärtighet. Jesus har frälst oss, och gett oss ett nytt liv i ljuset. Ett så mycket bättre liv med sann glädje. Han har visat oss en så stor barmhärtighet.

Ordet barmhärtighet betyder medlidande. Gud såg vårat lidande i mörkret och all den dåliga frukt det producerade i våra liv och han visade oss barmhärtighet genom att göra oss till sitt folk och ta oss ut i från mörkrets rike.

Petrus har nu förklarat vilka vi nu är. Han har förklarat vår position och nu kommer han till förmaningarna. Som präster och Guds egendoms folk visar han nu på hur vi skall leva.

Han ger oss en hel del uppmaningar men vi skall bara titta på två av dessa idag.

Det första han säger : 11. Älskade, jag förmanar er som främlingar och gäster, att ni aktar er för de köttsliga begären som för krig mot själen.

Petrus kallar oss för främlingar och gäster. Det är samma som han kallade oss i början av brevet. Detta syftar på att vi är en pilgrim i denna världen.

Denna världen är inte vårt hem, även om vi har en lägenhet här och bor här så tillhör vi inte denna världen. Vårt hem är det himmelska hemmet med Gud dit vi skall dagen vi dör.

Därför kallar Petrus oss gäster. Vi är bara på besök på denna jorden en kort stund innan vi skall in i det eviga livet.

På grund av detta måste vi akta oss från det som vill beröva oss det eviga livet och vill förstöra vår eviga destination, de köttsliga begären.

Dessa köttsliga begär är inget litet utan det står att de för krig emot våran själ. Det betyder att även om du har semester och en ledig dag så kommer ändå begären att kriga emot dig.

Detta kriget upphör aldrig eftersom köttet vill förstöra din själ. Man kanske tänker. ”Jag känner inget krig inom mig”.

Min , vän om du inte känner ett krig inom dig så har du nog redan stupat i kriget och följer antagligen redan dina köttsliga begär.

Vad är de köttsliga begären det talas om här? Vad är det som krigar emot vår själ?

Det är allt som är emot Anden och Gud.

Några exempel på köttets gärningar är avgudadyrkan, ockultism, gräl, avund, själviskhet, illvilja, vilda fester, villoläror.

Allt sådant kommer att kriga emot dig och vill få dig på fall. Du hamnar i den där situationen och du vill börja gräla, istället för att följa Anden och inte gräla.

Du ser den där filmen och ockultismen kommer och du vill se på det istället för att stänga av.

Din bästa vän får det bättre än dig i livet och avundet kommer upp i ditt hjärta istället för att unna honom det bättre.

Rockbandet eller discot kommer till stan och du vill släppa loss och festa vilt till musiken i stället för självbehärskningens väg och stanna hemma.

Många kristna har fallit för den. De till och med tar in det i Guds hus. Vem hade trott att köttets gärningar skulle komma in i kyrkan?

Jag vet inte om du har sett den där video med Chris Tomlin hur han rockar loss i Guds guds hus. De hoppar och skuttar och släpper loss. Men det är precis vad som är köttets gärning om man studerar det grekiska ordet för vilda fester.

Den där nya synen på Gud kommer genom en artikel och du frestas att bli en avgudadyrkare, istället för att hålla fast vid skriften. Det finns pastorer i vår tid som lär ut att Gud är en hen. Det är avgudadyrkan.

Någon gör dig illa och illvilja reser sig i ditt hjärta och skadeglädjen när det går illa för dem.

Allt detta är köttets begär och så mycket mera som strider emot våra själar och vill få oss på fall.

Vår gamla människa och dess begär ploppar ibland upp och vill vinna kriget. De krigar aktivt emot oss och ofta är den lediga tiden den farligaste för då har man mer tid över.

Vi måste akta oss för dessa köttsliga begär säger bibeln för de är skadliga för våra själar. De hindrar oss och får oss på fall. Vi behöver därför korsfästa dessa begären och inte längre följa dem.

Vi behöver vandra samma väg som vår mästare Jesus som blev korsfäst. Genom den helige Ande går vi segrande i denna striden. Genom korsets kraft kan vi leva i seger över köttet och vandra efter anden.

Det andra han säger : 12. Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de förtalar er såsom onda människor, ser era goda gärningar, och kan prisa Gud på den dag då han uppsöker dem.

Som en kristen kommer folk att förtala dig och hitta på allt möjligt om dig och sprida runt ibland andra. Men vi skall därför uppträda väl i bland hedningarna så att de i stället ser våra goda gärningar och får skämmas för sitt förtal.

Vi behöver alltså vara extra noggranna i denna tid vi lever i. Speciellt i tider med internet där folk tar skärmdumpar med allt du säger och sprider runt.

Vi måste se upp för all form av hyckleri, all form av lögn och allt som folk kan hålla emot oss. Istället när folk ser våra liv skall de kunna prisa Gud då de ser våra goda gärningar.

När andra talar illa, skall vi tala väl. När andra hånar, skall vi inte ge oss in i hånets väg. När andra börjar gräla skall vi inte börja gräla också.

Jag läste en gång en berättelse i från Charles Spurgeon. Han berättade hur han hade predikat evangeliet men efter predikan hade han dragit ett skämt som hade förstört den allvarsamma atmosfären.

Efteråt kom en man fram och sade jag var så nära att bli en kristen men sedan förstörde ditt skämt alltihopa.

Min vän. Bibeln talar om att vi är kristusbrev som världen läser. De studerar våra liv i detalj för att se om det finns någon äkthet i det hela eller om vi bara är hycklare. Vi kan alla falla och göra eller säga något olämpligt.

Vi behöver dock ha detta framför våra ögon att uppträda väl inför hedningarna så att de inte kan anklaga oss.

Det finns inget värre än när det sker något stort och det är folk som kallar sig kristna som är inblandade.

Vi minns alla morden i Knutby hur det drog ner hela pingströrelsens rykte. Vi minns kanske att det var en skjutning i USA då en baptist var inblandad och det drog ner baptisternas rykte.

Vi alla känner säkert till om den predikant i Sverige som flertalet gånger åkte dit för rattfylla. Världens medier rapporterade om det och den kristna tron blev nedsmutsad.

Vi behöver vara noggranna med att följa lagar i samhället men det kommer i nästa stycke.

Petrus säger att när de kallar er onda skall de bara kunna se det goda vi gör och på ett annat ställe i skriften står det att de skall få skämmas för sitt förtal.

Oh hur noggranna och försiktiga vi måste vara i vår tid. Vi kan inte vara impulsiva någonstans utan måste agera med stor eftertänksamhet.

Allt detta är en del av vårt nya liv som präster, som Guds egendomsfolk och som en pilgrim i denna värld.

Låt oss alla ta vårt nya liv på allvar. Låt oss leva ett liv som vittnar om Guds gods gärningar.

Vi är därför alla i behov av Guds nåd och hans fostran.

Vi är dagligen i behov av Guds hjälp och kraft över våra liv.

Jesus sade till oss att vi skall be dagligen att vi inte skall bli inledda i frestelse och att vi skall bli frälsta i den onde.

Gud hjälper oss om vi ber honom om det. Ber vi inte om hjälp får vi heller ingen hjälp.

Må vi alla ha det nya livet i vårt fokus och leva som gäster och främlingar i den här världen med fokus på evigheten, vårt sanna hem. Amen.