Var försiktig med vad du matar dig med

”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor. ” (1 Kor 15:33).

I församlingen i Korinth fanns det folk som hade börjat att förneka uppståndelsen. De som en gång hade tagit emot evangeliet hade nu börjat förneka det. Hur kunde det gå så snett i församlingen i Korinth? .

Deras problem var att de hade lyssnat på fel lärare eller läst fel litteratur eller umgåtts med fel människor. På något sätt hade dessa falska lärare som förnekade uppståndelsen trollbundit församlingen i Korinth så pass mycket att de hade tagit emot deras undervisning. Det var på grund av deras dåliga sällskap som nu deras tro och seder hade förändrats.

Detta är en varning för oss i vår tid, för detta händer att om man hamnar i fel kretsar, lyssnar på fel undervisning och släpper in fel lärare så kommer man bli trollbunden av dem, och detta dåliga sällskap kommer fördärva oss. Vi ser folk som en gång stått upp för sanningen och några år senare har man slutat stå upp för sanningen och man har stegvis blivit mer liberal.

Vad har hänt? Jo de har inte varit försiktiga med sitt sällskap. Det kan vara böcker man har läst, predikanter man lyssnat på eller något annat dålig,t som man har låtit komma in genom att inte hålla sig borta i från det.

Det bästa skyddet för en troende i vår tid och det har alltid varit likadant i alla tider är att se upp för dåligt sällskap, för det kommer att fördärva dig som en troende.

Guds underbara nåd

För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor. 12. Den lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen

” – Tit 2:11-12

Det finns inget mer underbart än att bli benådad. Att bli benådad innebär att man som en skyldig brottsling blir frikänd i från sitt brott. Egentligen förtjänar var och en av oss att straffas för våra synder här i livet men på grund av Guds nåd frikände han oss genom Jesus Kristus.

Denna nåd betyder inte att man, kan leva hur man vill, och går och gör samma synder igen, utan denna nåd verkar i våra hjärtan, genom kraften av Guds Ande, så pass kraftfullt att den ger oss kraft att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär.

Nåden fostrar oss att kunna leva rättfärdigt och gudfruktigt.

En människa kan därför inte surfa på nåden. Det fanns falska lärare på den tiden som förvrängde Guds nåd till ett liv i utsvävningar. Vi brottas med samma problem i vår tid med lärare som lär oss att vi kan vara frälsta men sedan ändå följa världsliga begär och ogudaktighet utan namnet ”Kristen frihet”. En sådan nåds förkunnelse är falsk.

En sann nåd fostrar oss att säga nej till sådant, om vi inte har en sådan nåd, så har vi inte fått någon nåd alls. Gud är nådefull mot alla som söker honom. Han vill frälsa var och en som kommer till honom och ge honom en sann nåd, en nåd som säger nej till en ogudaktig och världslig livsstil.