Varning för feghet

Varning för feghet 
”Men de fega,….de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. ” – Upp 21:8
De fega skall på domens dag kastas i eldsjön, att vara feg är inget bra enligt bibeln. Dessa fega här syftar inte på Guds barn utan på folk som på grund av människofruktan och rädsla för döden förkastar Jesus men det visar också på att feghet inte är något bibliskt att drivas av människofruktan är inget vi som Guds barn skall drivas av. Detta är något vi alla i bland gör oss skyldiga till ibland att vi drivs av människofruktan. ”vad skall så eller så tycka, eller tänka”. Men bibeln kallar oss till att vara frimodiga och inte fegisar. Genom kyrkans historia har det alltid funnits män som varit frimodiga ibland kanske frimodiga för fel saker ibland och man har glömt av att vi också skall vara visa. Men idag är det ofta tvärtom många använder ordet ”visdom” som en ursäkt till att istället bli fega och drivas av människofruktan. Man är rädd för vad folk skall tycka och tänka om vissa doktriner och därför håller man hellre tyst. Vad detta är, är egentligen fruktan för människor. Man drivs mer av en fruktan för vad människor skall tycka än för en kärlek till sanningen. Sanningen kommer alltid att segra men också möta på motstånd i från falska bröder. Ett exempel på en man som inte var feg var Charles Spurgeon. Det första han gjorde som ny pastor i London var att försvara sin reformerta tro och senare attackera de som förkunnade att man blir frälst genom dopet. Detta ledde till en stor kontrovers under hans tid men detta ledde till att hans kyrka blev överfull och folk stod i långa köer för att höra honom predika. Det ledde till att många blev omvända och än i dag är det en av de mest citerade förkunnarna och en som många läser flitigt. Oavsett om vi anser att han gjorde rätt eller fel som öppnade upp eld på detta sätt, så var han inte feg och Gud välsignade detta och lyfte upp honom. Samma sak har vi sett om och om igen genom kyrkans historia. Martin Luther, John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield. Alla var män som inte skulle hålla med varandra i allt men de var också inga fegisar. De kanske inte alltid var visa i allt och de hade sina brister och var inte syndfria, men hellre att man är lite ovis i vissa situationer än att man blir feg och drivs helt av människofruktan. Jag tror att Gud belönar frimodighet och inte feghet. Fegisar kommer hamna i eldgropen.

Paulus var en man som inte drevs av feghet. I Apostlagärningarna kapitel 23 så gick han för långt och gjorde fel som förolämpade en överstepräst: ”Gud ska slå dig , din vitkalkade vägg! Du sitter här för att döma mig efter lagen, men du bryter mot lagen när du befaller att de ska slå mig.”De som stod bredvid sade: ”Förolämpar du Guds överstepräst?” Paulus svarade: ”Jag visste inte, bröder, att han var överstepräst. Det står ju skrivet: En ledare för ditt folk ska du inte förbanna .” Han insåg detta och det kunde ha lett till att han blev feg. Vad som istället sker så att han inte skall bli feg och falla i det diket är att Gud samma natt sade till Paulus ”Var frimodig! Så som du vittnat om mig i Jerusalem, måste du vittna även i Rom.” (Apg 23:8). Bara för att man gör bort sig någon gång betyder det inte att man skall hamna i andra diket och tappa frimodigheten..

Se därför upp när du märker i ditt egna liv att du börjar bli för försiktigt och drivas av en feghet.  Hur är det ställt med dig ? Har fegheten börjat smyga sig in i ditt liv? Se då upp för feghet.!

Att genomgå prövningar

”Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona. ” (Upp 2:10)

Herren är en Gud som låter sitt folk prövas av olika slag, I denna text finner vi att prövningen var att hamna i fängelse just på grund av sin tro, vilket var vanligt på den tiden och är vanligt i många länder i dag. I fängelset skulle de under 10 dagar få lida men om de höll ut skulle de få livets krona. Andra i skriften fick också gå igenom prövningar. Job t.e.x blev av med alla sina barn, hela sin boskap, vilket och ledde till att han inte hade någon inkomst och slutligen blev han slagen av bölder på huden så att han blev svårt sjuk. Paulus talar ofta om att han fick gå igenom prövningar av olika slag (Apg 20:19; 2 Kor 8:2). Prövningarna ofta av olika slag och något som vi som troende måste gå igenom. Prövningarna har flera syften. I Jobs fall var det att lära känna Herren. I andra fall är det helt enkelt att pröva vår tro och göra oss starkare. I Markus kap 4 talade Jesus en liknelse om fyra jordmånar varav i en av dem så kom folk på fall när de fick gå igenom prövningar. Prövningar visar alltså vem som består provet och verkligen tillhör honom. Därför är prövningar för vårt eget bästa och för att vi skall bli styrkta i tron. Hur svåra prövningar än må verka så vi får gå igenom dem så är de alltid för vårat egna bästa eftersom vår Fader i himlen vill oss väl. Han ville varken Job eller Paulus illa eller dessa troende i Smyrna utan det är för våran glädjes skull. Därför om du går igenom prövningar så kan du veta att Herren tillåter dem för din skull. ”Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.” (1 Petr 1:6)