Att genomgå prövningar

”Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona. ” (Upp 2:10)

Herren är en Gud som låter sitt folk prövas av olika slag, I denna text finner vi att prövningen var att hamna i fängelse just på grund av sin tro, vilket var vanligt på den tiden och är vanligt i många länder i dag. I fängelset skulle de under 10 dagar få lida men om de höll ut skulle de få livets krona. Andra i skriften fick också gå igenom prövningar. Job t.e.x blev av med alla sina barn, hela sin boskap, vilket och ledde till att han inte hade någon inkomst och slutligen blev han slagen av bölder på huden så att han blev svårt sjuk. Paulus talar ofta om att han fick gå igenom prövningar av olika slag (Apg 20:19; 2 Kor 8:2). Prövningarna ofta av olika slag och något som vi som troende måste gå igenom. Prövningarna har flera syften. I Jobs fall var det att lära känna Herren. I andra fall är det helt enkelt att pröva vår tro och göra oss starkare. I Markus kap 4 talade Jesus en liknelse om fyra jordmånar varav i en av dem så kom folk på fall när de fick gå igenom prövningar. Prövningar visar alltså vem som består provet och verkligen tillhör honom. Därför är prövningar för vårt eget bästa och för att vi skall bli styrkta i tron. Hur svåra prövningar än må verka så vi får gå igenom dem så är de alltid för vårat egna bästa eftersom vår Fader i himlen vill oss väl. Han ville varken Job eller Paulus illa eller dessa troende i Smyrna utan det är för våran glädjes skull. Därför om du går igenom prövningar så kan du veta att Herren tillåter dem för din skull. ”Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar.” (1 Petr 1:6)

Att pröva uppenbarelser

När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte rädd. Jag är den förste och den siste ” – Upp 1:17

Alltid när folk möter Jesus, Gud eller en ängel i biblen så händer samma saker. 1. Man faller ned på sina knän, 2. Man slås av fruktan och förskräckelse och Jesus/Ängeln eller Gud säger alltid var inte Rädd! Bibeln är vår enda vägledning och våra instruktioner. Det bibeln berättar om hur det är att möta den levande Guden är vad som gäller. Därför skall vi förkasta varje historia om folk som påstås sig ha mött eller sett Jesus där man också inte har 1. Böjt knän, eller 2. Blivit gripen av fruktan och skräck, eller 3. Hör Jesus eller Ängeln säga ”Frukta inte”. Detta skedde alltid i bibeln och sker alltid om samma saker sker idag. Detta beror på att himlens närvaro klarar ingen levande människa av utan att gripas av fruktan. Gud är för helig för det. Ofta hör man berättelser i dag om folk som mött Jesus eller en ängel. Många påstår det och det finns många exempel på folk som tagit emot villoläror eller fått de bekräftade genom dess så kallade möten med Jesus. När man läser om något och det saknas allt detta vi ser i denna versen. Ingen vördnad, ingen skräck ingen röst som säger ”Var inte rädd”. Då när man hör sådana historier kan man med största säkerhet veta att det var inte bibelns Jesus eller en ängeln från himlen man mötte utan snarare än ljusets ängel som förställer sig. Om man är på rätt väg eller ej bekräftas enbart genom skriften och inte genom uppenbarelser. Villoläraren Kenneth Hagin fick vara med om sådana uppenbarelser där han tog emot falsk undervisning som inte stämde med bibeln. Han mötte ”Jesus” som berättade för honom att han hade privata änglar som han kunde använda att samla in pengar med. Ingen fruktan, ingen vördnad och dessutom något helt emot bibeln. Sådant måste förkastas om du tror på vad bibeln säger!