Vad är vilddjurets märke 666 ?

Röken från deras plåga stiger i evigheters evighet. De har ingen ro vare sig dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och som tar emot märket med dess namn. Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. ” (Upp 14:11-12)

Det finns många spekulationer, böcker, filmer och sidor på internet som försöker klura ut vad 666 står för. Egentligen är det ganska enkelt för svaret finns i versarna framför oss. De som tillber vilddjuret och dess bild bryter emot Guds bud som säger att vi inte skall tillbe några andra gudar.

Vad vilddjuret handlar om är att försöka få människan att tillbe en annan gud och få dem bort i från tron på Jesus. Vi läser det här ”Här visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.
De som håller fast vid Guds bud och vid tron på Jesus kommer att bli frälsta, det är de som inte tillber någon annan än deras frälsare. Vilddjurets kampanj handlar därför om att försöka få oss bort i från guds bud, de tio budorden och bort i från tron på Jesus.
Vi ser denna kampanj väldigt verksam mitt ibland oss i vår tid. Vi har teologer som förnekar att kristna skall hålla de tio budorden. De ger licens för avgudadyrkan och går med i vilddjurets agenda. Jag har sett flertalet kända predikanter i vår tid säga ”Vi står inte under de tio budorden”. Sådana predikanter måste vi se upp med. Jag tror inte de medvetet försöker få oss att tillbe vilddjuret men deras tal leder folk på den vägen.
Det andra är en kampanj att försöka få oss bort i från tron på Jesus, detta sker genom falska evangelier där en falsk messias presenteras.

I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot hennes övriga barn, dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. (Upp 12:17)

Håller vi oss på den smala vägen där vi håller fast vid guds bud och tron på Jesus behöver vi inte oroa oss, men allt som försöker få oss bort därifrån går i vilddjurets agenda och börjar man tillbe vilddjuret är det kört. De kommer att plågas i evigheternas evigheter utan ro vare sig natt eller dag.
Men dem som håller fast vid Jesus och Guds bud kommer att få ta emot livets krona.

Varning för feghet

Varning för feghet 
”Men de fega,….de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. ” – Upp 21:8
De fega skall på domens dag kastas i eldsjön, att vara feg är inget bra enligt bibeln. Dessa fega här syftar inte på Guds barn utan på folk som på grund av människofruktan och rädsla för döden förkastar Jesus men det visar också på att feghet inte är något bibliskt att drivas av människofruktan är inget vi som Guds barn skall drivas av. Detta är något vi alla i bland gör oss skyldiga till ibland att vi drivs av människofruktan. ”vad skall så eller så tycka, eller tänka”. Men bibeln kallar oss till att vara frimodiga och inte fegisar. Genom kyrkans historia har det alltid funnits män som varit frimodiga ibland kanske frimodiga för fel saker ibland och man har glömt av att vi också skall vara visa. Men idag är det ofta tvärtom många använder ordet ”visdom” som en ursäkt till att istället bli fega och drivas av människofruktan. Man är rädd för vad folk skall tycka och tänka om vissa doktriner och därför håller man hellre tyst. Vad detta är, är egentligen fruktan för människor. Man drivs mer av en fruktan för vad människor skall tycka än för en kärlek till sanningen. Sanningen kommer alltid att segra men också möta på motstånd i från falska bröder. Ett exempel på en man som inte var feg var Charles Spurgeon. Det första han gjorde som ny pastor i London var att försvara sin reformerta tro och senare attackera de som förkunnade att man blir frälst genom dopet. Detta ledde till en stor kontrovers under hans tid men detta ledde till att hans kyrka blev överfull och folk stod i långa köer för att höra honom predika. Det ledde till att många blev omvända och än i dag är det en av de mest citerade förkunnarna och en som många läser flitigt. Oavsett om vi anser att han gjorde rätt eller fel som öppnade upp eld på detta sätt, så var han inte feg och Gud välsignade detta och lyfte upp honom. Samma sak har vi sett om och om igen genom kyrkans historia. Martin Luther, John Wesley, Charles Spurgeon, George Whitefield. Alla var män som inte skulle hålla med varandra i allt men de var också inga fegisar. De kanske inte alltid var visa i allt och de hade sina brister och var inte syndfria, men hellre att man är lite ovis i vissa situationer än att man blir feg och drivs helt av människofruktan. Jag tror att Gud belönar frimodighet och inte feghet. Fegisar kommer hamna i eldgropen.

Paulus var en man som inte drevs av feghet. I Apostlagärningarna kapitel 23 så gick han för långt och gjorde fel som förolämpade en överstepräst: ”Gud ska slå dig , din vitkalkade vägg! Du sitter här för att döma mig efter lagen, men du bryter mot lagen när du befaller att de ska slå mig.”De som stod bredvid sade: ”Förolämpar du Guds överstepräst?” Paulus svarade: ”Jag visste inte, bröder, att han var överstepräst. Det står ju skrivet: En ledare för ditt folk ska du inte förbanna .” Han insåg detta och det kunde ha lett till att han blev feg. Vad som istället sker så att han inte skall bli feg och falla i det diket är att Gud samma natt sade till Paulus ”Var frimodig! Så som du vittnat om mig i Jerusalem, måste du vittna även i Rom.” (Apg 23:8). Bara för att man gör bort sig någon gång betyder det inte att man skall hamna i andra diket och tappa frimodigheten..

Se därför upp när du märker i ditt egna liv att du börjar bli för försiktigt och drivas av en feghet.  Hur är det ställt med dig ? Har fegheten börjat smyga sig in i ditt liv? Se då upp för feghet.!