Guds underbara nåd

För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor. 12. Den lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen

” – Tit 2:11-12

Det finns inget mer underbart än att bli benådad. Att bli benådad innebär att man som en skyldig brottsling blir frikänd i från sitt brott. Egentligen förtjänar var och en av oss att straffas för våra synder här i livet men på grund av Guds nåd frikände han oss genom Jesus Kristus.

Denna nåd betyder inte att man, kan leva hur man vill, och går och gör samma synder igen, utan denna nåd verkar i våra hjärtan, genom kraften av Guds Ande, så pass kraftfullt att den ger oss kraft att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär.

Nåden fostrar oss att kunna leva rättfärdigt och gudfruktigt.

En människa kan därför inte surfa på nåden. Det fanns falska lärare på den tiden som förvrängde Guds nåd till ett liv i utsvävningar. Vi brottas med samma problem i vår tid med lärare som lär oss att vi kan vara frälsta men sedan ändå följa världsliga begär och ogudaktighet utan namnet ”Kristen frihet”. En sådan nåds förkunnelse är falsk.

En sann nåd fostrar oss att säga nej till sådant, om vi inte har en sådan nåd, så har vi inte fått någon nåd alls. Gud är nådefull mot alla som söker honom. Han vill frälsa var och en som kommer till honom och ge honom en sann nåd, en nåd som säger nej till en ogudaktig och världslig livsstil.

I bland måste man tillrättavisa strängt

Tillrättavisa dem därför strängt, så att de blir sunda i tron ” – Titus 1:13

Bibeln ger oss instruktioner om hur man skall tillrättavisa folk. Oftast så talar det om att vi skall tala i mildhet (Gal 6:1) och i ödmjukhet (2 Tim 2:25) Denna vers verkar dock motsäga de andra versarna så vad är det som gäller? Svaret på den frågan är att det är olika beroende situation. Det är som när vi har småbarn. Det beror på situation. I bland bör man tala på ett milt sätt med sina barn men ibland om inte det hjälper måste man tala strängt till dem. Exemplet från Gal 6:1 Verkar mera syfta på troende bröder och systrar i Herren. Med dem skall man tillrättavisa i mildhet. Exemplet från 2 Tim om att tillrättavsa med ödmjukhet verkar handla om folk utanför församlingen medans exemplet framför oss i Titus handlar om falska lärare som kommer in i församlingen och infiltrerar den. Paulus ger instruktioner till Titus om att han skall insätta äldsten på Kreta. Paulus ger honom instruktioner för hur en sådan äldste skall vara och han avslutar med att säga att han skall ”tillrättavisa motståndarna” (Tit 1:9). Han ger sedan ett exempel på dessa motståndare och avslutar med att säga att de skall ”tillrättavisas strängt så att de bli sunda i tron”. Det var folk som lärde ut judiska myter och människobud. Bud som var påhitt men inte från Gud. Dessa var också personer som försäkrade sig inför församlingen att de känner Gud men deras gärningar visade att de förnekar Gud (Tit 1:16). Det var i en sådan kontext som en sträng tillrättavisning behövdes och en äldste i församlingen i Kreta behövde ha denna förmåga att kunna med stränghet tillrättavisa dessa falska gudsdyrkare.

I vår tid finns det två diken när det gäller tillrättavisning. Det ena är att man blir för mild och aldrig blir sträng när det behövs. Det andra diket är att man blir för sträng och där man skall vara mild i stället blir för sträng. Vi finner dock bägge sanningarna i skriften och vi får inte glömma bort det annars blir vi som fäder som alltid blir för milda med våra barn vilket resulterar i att barnen kommer att börja leva som de vill. Det andra är att man blir för sträng med sina barn vilket resulterar i att barnen kommer vända sig emot sina föräldrar i hat emot dem.

Många idag speciellt pastorer i Sverige behöver mer av den stränga dosen för det är alldeles för mesigt ibland. Jesus och Johannes döparen tillrättavisade strängt de som var precis likadana som de omskurna som infiltrerade församlingen i Kreta. Vi finner hur helt plötsligt Paulus tongångar förändras när han skriver till galaterna om det falska evangelium som hade infiltrerat dem.

Detta var för att dessa kom i Guds namn och när någon kommer i Guds namn blir det genast farligt för då kan fåren dras iväg och då måste en ledare driva bort vargen i från lägret. Det är som Kalvin sade. En pastor måste med ena handen ge föda åt sina får och med den andra driva bort vargarna. Vi finner gång på gång hur Paulus fick mata fåren och uppmana till att driva bort vargarna i bland dem. När falsk lära som för bort folk i från evangeliet och dess sanningar infiltrerar en församling eller ett land, då gäller inte längre ödmjukt eller milt tal utan då måste man tillrättavisa strängt så att både folket som hör och de som sprider det falska inser allvaret i det hela.