Bibelns syn på att låna pengar.

Var inte skyldiga någon något – Rom 13:8

Det verkar som en självklar grej i vårt samhälle att man skall skuldsätta sig. Bibeln dock ser skuldsättning som något negativt och något jag tror vi skall undvika.

Först och främst lär bibeln att det är något positivt att vara den som lånar ut pengar. Under gamla testamentets tid var det sett som en välsignelse i från Herren att vara huvudet och inte svansen. Däremot när man lånade ut till sin broder skulle man inte ta någon ränta alls och om han var väldigt fattig och han pantade sin filt till dig skulle du ge tillbaka filten till honom under natten så att han inte skulle frysa. (2 Mos 22:25-27) Var det en främling fick du ta ränta men ingen ocker ränta. (5 Mos 23:21)

Att låna pengar dock talar aldrig bibeln positivt om. Det var enligt lagen ett tecken på olydnad emot Herren. Det beskrivs som att vara svansen och inte huvudet. Nu står vi inte under lagen så bara för att någon har ett lån i dag betyder det inte olydnad emot Herren. Dock skulle jag säga att lån ändå ses som något negativt i skiften. Vi läser ”den som lånar blir långivarens slav. ” (Ords 22:7). Det är ett slaveri att vara skyldig andra människor pengar. Det är att vara en svans och inte ett huvud att ha skulder (5 Mos 28: 12; 43-45) och här läser vi, : ”Var inte skyldiga någon något ”.  Vi inte skall vara skyldiga någon något. Vi skall inte vara skyldiga någon privat person, något kreditföretag eller någon bank eller stat något.

Det är bäst att vara helt fri här så slipper man detta slaveri. I tredje världen lånar folk för att de måste överleva. Deras skörd blir förstörd och de tvingas låna för att få ny skörd. I Sverige är så inte fallet här lånar man inte för att man är tvungen, utan för att man vill ha en resa, en bil, ett hus, en fin utbildning e.t.c. Frågan vi alla bör ställa oss är detta bibliskt? Är det värt att sätta sig själv i slaveri för sådana saker när bibel ser lån som något negativt? Om du har skulder, eller har lånat något, se i alla fall till att betala tillbaka ”Den gudlöse lånar och betalar inte tillbaka” (Ps 37:21)

 

Gud verkar när vi går ut med evangeliet

” Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill” – Rom 9:18

Det är lätt att bli modfälld när man går ut med evangeliet och inte verkar se så mycket ske. Vad vi dock behöver förstå är att Gud verkar alltid när hans ord förkunnas. Han verkar dock inte alltid på det sättet som vi förväntar oss. Han verkar på två sätt. Det första är att Gud förbarmar sig mot vem han vill. Genom olika tider och på olika platser har Gud förbarmat sig över människor och visat dem sin kärlek och nåd, detta skedde mer ofta förr i tiden, i Sverige, när Sverige var fattigt, men det sker även i vår tid bland andra folkgrupper än just väst världens folk, de rika. Visst ser vi att Gud än i dag förbarmar sig över folk i västvärlden men vi ser det inte så ofta eller så mycket som vi kanske hade önskat. Gud verkar dock på ett annat sätt också när vi förkunnar hans ord och det är att han fördärdar dem han vill. Jag upplever att detta är vad som sker i stor grad just nu i västvärlden när vi går ut med evangeliet, det är därför det känns så trögt ofta och att samhället går i en allt mer ogudaktig riktning, men det är Gud som verkar, på detta sätt också genom att han förhärdar vem han vill. Varför förhärdar Gud folk då? Vi måste förstå att Gud förhärdar människan eftersom människan redan från födseln är en syndare. När Gud förhärdar dem innebär det att han utlämnar dem till sina begär och låter dem följa sina begär men det innebär inte bara det. Farao förhärdades för ett syfte och det var för att Herren skulle visa sin makt för Israels folk. Kungen i Sichon förhärdades av ett annat syfte och det var att Gud skulle förinta honom och hans folk för att Israel skulle få det landet. (2 Mos 2:30) Samma sak med hiveerna som förhärdades så att Josua skulle förinta dem och inta landet (Jos 11:20). Allt detta var på grund av att dessa folk hade begått avskyvärda handlingar i Guds ögon och därför förhärdade han dem. Men även Israels barn blev förhärdade. Israels barn levde inte i Gudsfruktan och det berodde på att de hade blivit förhärdade ”Varför, o Herre , låter du oss gå vilse från dina vägar och varför förhärdar du våra hjärtan, så att vi inte fruktar dig?” – (Jes 63:17). Gud visar alltså vem han vill barmhärtighet och vem Han vill förhärdar han så när vi går ut och sprider evangeliet så kommer Gud verka på två sätt. Antingen förhädas människan eller så får de ta emot Guds barmhärtighet. Därför mina vänner behöver vi inte bli missmodiga om vi upplever att det går trögt utan vi kan vara vid gott mod och veta att Gud gör som han vill och har allt i sin hand. Det beror inte på dig och mig om vi ser en människa komma till tro eller inte utan vi vattnar bara marken och Gud är den som ger växten. I bland kan det verka som att någon blivit förhärdad men det kan vara tvärtom. Ett frö har såtts och det kan dröja tid innan skörden kommer.