Sex bibliska steg för Guds vägledning i livet (Psalm 25)

Predikan av Josef Löwdin

23/6-2019, Göteborg

lyssna på ljudfil…

Av David. Herre, jag lyfter min själ till dig. 2 Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas, låt inte mina fiender triumfera över mig 3 Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas. Skämmas ska de som sviker utan orsak. 4 Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. 5 Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud, på dig hoppas jag alltid. 6 Tänk på din barmhärtighet och din nåd, Herre, för de är av evighet. 7 Tänk inte på min ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. 8 Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. 9 Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. 10 Alla Herrens vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. 11 För ditt namns skull, Herre, förlåt min synd för den är stor. 12 Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja. 13 Hans själ ska vila i det goda, och hans ättlingar ska ärva landet. 14 Herren är förtrolig med dem som vördar honom, sitt förbund gör han känt för dem. 15 Mina ögon ser alltid upp till Herren, för han drar mina fötter ur nätet. 16 Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. 17 Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! 18 Se hur plågad och trött jag är, förlåt mig alla mina synder. 19 Se mina fiender, de är många och hatar mig med våldsamt hat. 20 Bevara min själ och rädda mig, låt mig inte behöva skämmas, för jag flyr till dig. 21 Låt oskuld och ärlighet bevara mig, för jag hoppas på dig. 22 Gud, befria Israel ur all dess nöd.

Denna psalm är skriven av David. Den visar Davids hjärta och hans överlåtelse till Gud. David beskrivs i bibeln som en ”man av Guds hjärta”.

I många av Davids psalmer kan vi se honom utgjuta sitt hjärta inför Gud och hur en man efter Guds hjärta kommunicerar med Gud.

Denna psalmen har två specifika innehåll. Det första är att det är David som befinner sig i en situation i livet som är jobbig, och han söker vägledning om hur han skall gå tillväga. Samtidigt ser vi en djup förtröstan på att Gud skall vägleda honom rätt.

Det andra i denna psalmen är att David ständigt kommer med sina synder inför Gud. Det visar en man som har hjärtat rätt ställt inför Gud.

En människa som har hjärtat rätt inför Gud är en sådan som kommer inför Gud och bekänner sina synder. Ber om kraft och hjälp att övervinna dem så att man inte begår dem igen.

Vi läser detta i slutet där han säger ”Vänd dig till mig och förbarma dig över mig, för jag är ensam och betryckt. 17 Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd! 18 Se hur plågad och trött jag är, förlåt mig alla mina synder. 19 Se mina fiender, de är många och hatar mig med våldsamt hat. 20 Bevara min själ och rädda mig, låt mig inte behöva skämmas, för jag flyr till dig. 21 Låt oskuld och ärlighet bevara mig, för jag hoppas på dig. 22 Gud, befria Israel ur all dess nöd.

I dag tänkte jag fokusera på första hälften av psalmen och tala om ämnet hur man söker vägledning i livet. Vi alla hamnar nämligen i situationer i livet då vi behöver söka vägledning av Gud.

Förr i tiden brukade i stort sett alla kristna tro att, : om du står inför ett större beslut i livet, så finns det en specifik vilja av Gud, som man behöver söka. I dag har detta suddats ut och många kristna idag gör lite som de själva anser är rätt.

Skall de flytta söker de först inte Gud i frågan om man skall flytta till denna staden eller det landet. Skall man studera söker man inte Gud för den specifika viljan utan man väljer vad som man själv anser är bra.

Synen på Guds suveränitet har ändrats och blivit gjort till någon form av fatalistisk syn som säger ”Gör vad du vill så leder Gud dig rätt”.

Vill du studera till polis så gör det och Gud leder dig. Vill du gifta dig med den kvinnan så gör det, det är Gud som leder dig till det.

Vi finner detta i John MacArthurs bok ”Hittad : Guds vilja”. I denna bok menar John MacArthur att Gud verkar genom vår vilja och om man bara är frälst, andefylld, undergiven, fylld av Guds ord så kan man göra vad ens egna vilja vill.

Han berättar om en man som kom och sade att han var kallad till Frankrike. John MacArthur sade då ”Det är bara att åka”.

Historien slutade med att mannen hamnade i Kanada i stället eftersom Frankrike var fel plats för honom. MacArthurs argument var att viljan var rätt och given av Gud men staden var fel.

Visst Gud verkar genom vår vilja det är sant, men inte alltid. För även om man är frälst, andefylld och bibelsprängd är vi fortfarande svaga för vårt kött och kan lätt falla för felaktiga frestelser och vår vilja kan vara motiverad av egna lustar..

Detta är även en felaktig syn på Guds suveränitet eftersom Gud i sitt ord vill att vi skall söka hans vilja för större beslut i livet.

Om vi inte gör detta så är det faktiskt Guds vilja att du skall hamna snett i livet eftersom du inte söker hans vilja. Du kommer då få gå igenom saker i livet du kunde ha undvikit.

Detta gäller större beslut. Det gäller inte mindre beslut t.ex. skall jag ta bussen eller bilen till jobbet idag?. Med större beslut är , man kan säga att det innefattar minst ett år av ditt liv framåt.

Jak 4:13 säger till oss ”Och nu, till er som säger: I dag eller i morgon ska vi resa till den eller den staden, och där ska vi stanna ett år och göra affärer och tjäna pengar. ”

Här nämns att stanna i ett år och göra affärer och tjäna pengar. Alltså om du behöver binda upp dig till något under minst ett år skall du först söka Guds vilja.

Vi kan alltså säga, om du skall flytta. Om du skall gifta dig. Om du skall studera. Eller om du skall åka ut som missionär eller vad det än må vara som är ett större beslut i livet måste vi som troende först söka Guds vilja.

Är det verkligen Guds vilja att jag skall bo på den platsen?

Är det verkligen Guds vilja att jag skall bli en polis?

Är det verkligen Guds vilja att gifta mig med denna personen?

Är det verkligen Guds vilja att bli en missionär på Filippinerna?

Innan vi går in i dagens psalm och finner sex olika steg i hur vi söker vägledning. Låt oss bara först kolla på doktrinen att det är bibliskt att söka vägledning, och att vi inte bara skall göra lite som vi själva tycker och vill.

Den nya synen som råder och skiljer sig emot hur evangeliska kristna trodde förr i tiden, kan nämligen bli en katastrof i människors liv då man kan hamna väldigt snett.

Även om man hamnar snett kunde man ha hamnat rätt i från början och besparat sig själv i från allt som följer när man går snett.

Jag tänker framför allt på alla som gifter sig utan att först söka Guds vägledning och sedan hamnar i skilsmässa. Jag tänker på alla de som flyttar till andra sidan jorden utan att först söka Guds vägledning och sedan tvingas flytta hem igen.

  1. Jesus gjorde inget utan att först söka Guds vägledning.Jesus själv är vårt exempel för hur vi skall leva. Vi läser att han säger. jag söker inte min egen vilja utan hans som har sänt mig. (John 5:30)

Jesus gick inte runt och gjorde vad han själv tyckte och tänkte utan han levde ett liv där han sökte Gud i de större besluten.

Vi finner detta väldigt tydligt när Jesus skulle välja ut sina lärjungar. Vi läser :Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. 13 När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut tolv av dem, som han kallade apostlar – Luk 6:12-13.

Jesus spenderade hela natten i bön innan han valde ut vilka som skulle bli hans lärjungar.

Det var ett större beslut och Jesus sökte Gud innan han tog beslutet vilka som skulle vara apostlarna.

Jesus gjorde inte lite som han ville och tänkte. ”Gud är suverän, nu tar jag bara tolv stycken”. Nej, han bad först och sökte Gud innan han valde ut sina lärjungar.

2. Gamla testamentets gudfruktiga sökte vägledning

Mose sökte Guds vägledning och säger i 2 Mos 33:13 ”låt mig förstå dina vägar”.

Moses bad om visdom och vägledning i hur han skulle leda Guds folk.

Han ville att Guds närvaro skulle vara med honom.

David sökte vägledning vilket vi skall kolla på snart, men först en annan text som säger detta. Ps 27:11 ”Visa mig, Herre, din väg, led mig på en jämn stig för mina förföljares skull. .

3. De kristna i nya testamentet sökte vägledning

När de tjänade Herren och fastade sade den helige Ande: ”Avskilj Barnabas och Saulus åt mig för den uppgift som jag har kallat dem till.” 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och skickade sedan ut dem. (Apg 13:2-3).

Här ser vi att när de bad då ledde Herren dem genom att säga till den genom den helige Ande att sända ut Saulus och Barnabas på missionsfältet.

Paulus var alltså utsänd genom ett ord i från Gud. Det var Guds specifika vilja för Paulus att vara en missionär.

Vi läser om Timoteus i 1 Tim 4:14  Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord när de äldste lade händerna på dig.

Timoteus var kallad av Gud och den kallelsen fick han genom profetord. Alltså de hade sökt Guds specifika vilja och Timoteus likaså.

Hur skall vi då söka Guds vilja? Dagens psalm ger oss sex olika steg som den evangeliska kyrkan ai hundratals år använt och trott på.

Vi behöver genomgå alla sex olik steg. Det räcker inte bara med ett eller två av stegen utan vi behöver göra alla sex stegen för att vara helt säkra på Guds vilja.

Steg 1- Bön och överlåtelse (Vers 1-4)

Av David. Herre, jag lyfter min själ till dig. 2 Min Gud, jag litar på dig. Låt mig inte behöva skämmas, låt inte mina fiender triumfera över mig 3 Nej, ingen som hoppas på dig ska skämmas. Skämmas ska de som sviker utan orsak. 4 Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.

David börjar med att han visar Gud sin överlåtelse. David säger att han lyfter sin själ emot Herren och att han litar på Gud. Givetvis är detta inget tomt prat utan vi finner i hans liv om och om igen hur han förtröstar och litar på Herren.

Ett liv i överlåtelse till Gud är alltså grunden för att kunna bli vägledda rätt. Om vi inte är överlåtna åt Gud, där han är vår förtröstan, och den vi vill följa och lyda så givetvis kommer vi ju att följa våra egna vägar.

Ordspråksboken lär oss att vi inte skall förtrösta på vårt eget förstånd utan istället skall vi förtrösta på Herren och låta honom vara den som vägleder oss.

Vårt förstånd är ofta något som för oss vilse och fel. Om vi förtröstar på det kan du vara säker på att du kan hamna snett i livet.

David inte bara är överlåten åt Gud utan han ber om vägledning. I vers 4 ser vi detta ”Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar.”.

När vi behöver vägledning i livet så behöver vi börja med att be till Gud om vägledning. Vi behöver be att han skall vägleda oss rätt.

Ett varnande exempel i skriften är Kung Saul. Ni känner säkert till hans liv och hans historia men vi läser om honom i 1 Krön 10:13- 14.

Sådan blev Sauls död, därför att han hade varit trolös mot Herren. Han hade inte hållit Herrens ord, och dessutom rådfrågat en andebesvärjerska för att få svar. 14 Han hade inte sökt svar hos Herren. Därför dödade Herren honom och flyttade över kungadömet till David, Ishais son.

Många agerar på samma sätt idag. De kanske inte går till en andebesvärjare, men i stället för att be Gud om vägledning så går de till kompisar eller vänder sig till så kallade experter. Eller så förlitar de sig på sitt egna förstånd.

För Saul var detta förödande att han inte sökte svaren hos Gud utan i stället vände sig till andra källor. Det kostade honom livet, och hans söner fick inte ärva kungariket, utan det fick i stället David göra.

Om vi därför inte ber Gud om vägledning och följer de andra stegen kommer vi att hamna snett. Det är Guds vilja att vi skall hamna snett, eftersom vi inte sökte honom.

Det kommer kosta oss mycket elände och smärta i livet. Elände och smärta vi kunde ha undvikit genom att börja med att först be om Guds vägledning.

Steg 2. – Använda Guds ord (vers 5)

Led mig i din sanning och lär mig, för du är min frälsnings Gud, på dig hoppas jag alltid.”

David här ber att Gud skall leda honom ”i din sanning” och att han skall lära sig. David sökte alltså bättre förståelse av Guds ord och vägledning genom Guds ord.

Det är en viktig del när vi söker vägledning att vi kollar vad skriften säger. I vissa saker är skriften väldigt tydlig, med medans i andra frågor är skriften inte tydlig. Det finns dock en del principer i skriften som man kan använda för att se vad som är Guds vilja i en fråga eller inte.

Om en kvinna till exempel skulle söka till en pastorsutbildning så vet man direkt genom skriften att det inte är Guds vilja eftersom skriften inte tillåter en kvinna att vara en pastor.

Om vi skall söka till en utbildning eller ett jobb, kan vi använda skriften i sådana situationer.

Vi kan få en bra vägledning, inte till exakt vilket jobb men det finns en del saker som är bibliska.

Det är bibliskt att vara med i en församling om man då vill ha ett jobb som får en att vara borta mycket, eller ha ett jobb i en stad där det inte finns någon biblisk församling, så kan du vara säker på att det inte är Guds vilja för ditt liv.

Om man vill flytta så kan man använda samma principer och ställa sig frågan. Finns det en församlingsgemenskap som är biblisk på den platsen jag tänker flytta till?

Sedan har du nästa test. Man behöver testa om en församling är biblisk innan man kan veta om det är Guds vilja att man skall vara där. Förkunnar de t.ex evangeliet? Har de ett bibliskt ledarskap? En biblisk lovsång etc, etc,.

Om en man vill gifta sig med en icke troende så kan du veta på en gång att det inte är Guds vilja eftersom skriften säger att vi skall gifta oss i Herren.

När vi skall gifta oss är det viktigt att följa skriften för den har en hel del att säga till oss i detta ämne. Det beskriver till exempel hur kvinnan skall vara man skall söka efter.

Jag minns en man som vill gifta sig och sökte Guds vägledning. Han följde faktiskt det första steget och bad Gud att vägleda honom. Men han brydde sig inte om vad skriften sade och gifte sig ändå och det blev en katastrof och efter några år skiljde de sig.

Steg 3 – Rensa bort felaktiva motiv (Vers 7-8)

Tänk inte på min ungdoms synder och brott, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. 8 Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

David hade begått synder i sina unga år. David ville rensa bort det som var dåligt i hans liv.

I vers två sade David ” Låt mig inte behöva skämmas” Han ville inte ha felaktiva motiv utan leva med ett rent hjärta. Han såg sin svaghet och visste att den kunde få honom på fall. Han ville inte handla i enlighet med sitt kött och efter felaktiga motiv så att han senare skulle få stå där och skämmas.

Här kommer nästa steg in. Vi behöver rannsaka våra hjärtan och se till att det inte finns några felaktiga motiv. Vi är som David svaga i oss själva och många gånger agerar människan efter felaktiga motiv i stället för att rensa bort sådant.

En del till exempel vill bara flytta för att komma bort i från allt. Men att komma bort i från allt är inget bra motiv. Vi har den fallna naturen vårat kött som vill försöka leda oss.

Vi behöver därför rannsaka våra motiv. Varför vill du göra det du har tänkt att göra? Varför vill du ha just den utbildningen? Ha just det jobbet? Är det för att få en status i samhället? Är det för att bli rik?

Det kan vara att man redan har bestämt sig att bli en polis oavsett vad och då är det meningslöst att ens söka Guds vilja. Vad man istället måste göra är att pröva om man verkligen skall bli en polis.

Vi kan inte ledas av begär. Utan våra motiv måste vara rena. Vi måste rensa våra motiv först innan vi kan gå vidare. Vi behöver komma till en position där vi säger.

Ske din vilja Herre oavsett vad det är. Vi behöver lägga alla vår egna ambitioner på altaret om vi skall bli ledda rätt.

Om vi leds av vår lustar och har bestämt oss att gå vidare utan att döda våra begär som är emot det tionde budordet så kan kommer inte Gud att leda oss rätt heller.

Om vi alltså följer steg ett och två men sedan inte följer detta steget hamnar vi snett ändå.

För detta är Guds vilja, er helgelse, att ni avhåller er från otukt, 4. att var och en av er vet att ha sitt eget kärl i helgelse och ära, Kan betyda: kropp eller hustru. 5. inte i begärelsens lusta såsom hedningarna, som inte känner Gud” (1 Thess 4:3-5)

Paulus här säger till oss att inte följa begärelsens lusta som hedningarna gör. Alltså vi måste rensa bort allt sådant och ha rätta sanna motiv.

Hedningarna gifter sig för att de känner en lusta till en person. Kristna måste följa bibelns principer att gifta sig i Herren och inte bara följa att man känner lusta.

Vi måste alltså rensa bort alla felaktiga motiv så som lustar eller att bara vilja fly eller vad det än må vara som inte är ett rent motiv om vi skall bli vägledda rätt av Herren.

Om vi har bestämt oss redan och vägrar rensa felaktiga motiv kommer vi göra det vi har bestämt redan ändå och Gud kommer inte stoppa dig alltid.

Han kan göra det men inte alltid. Vi kommer då hamna fel i vår egen vilja efter våra egna ambitioner och utanför Guds specifika vilja för ditt liv.

Steg 4 – Överväga för och nackdelar (Vers 9)

Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka sin väg. ”

David säger att Herren leder de som är ödmjuka rätt och visar dem vägen de skall gå.

Detta det fjärde steget handlar om att överväga för och nackdelar. Detta steget handlar om saker där du inte kan få vägledning genom skriften på något sätt. Eller där du behöver överväga vissa saker.

När man hamnar i en sådan situation är det viktig att vara ödmjuk inför Herren och be att han skall leda dig rätt i din situation där du inte kan få någon hjälp av skriften.

I ett sådant fall ber man att Herren skall ge dig visdom och leda dig rätt och ge dig rätt tankar. I detta steg kan man också rådfråga andra troende syskon om vad de anser för din situation.

Det handlar om att överväga för och nackdelar och sedan be Herren hjälpa dig att fatta rätt beslut. Du kanske har gått igenom de första stegen och känner dig kallad att bli en polis. Nu behöver du överväga detta.

Vad vi behöver överväga i dessa situationer är hur påverkar mitt beslut min familj? Hur påverkar det mitt kristna vittnesbörd? Hur påverkar det hur jag tjänar Herren?

Till exempel du kanske har följt de första stegen men sedan börjar du överväga ditt beslut och kommer att tänka på något du inte ens har tänkt på tidigare som får dig att helt omvärdera allt..

Steg 5 – Se om Herren leder dig på andra vägar (Vers 12)

Den som vördar Herren undervisar han om vägen han ska välja.”

David här förstår och påminner Gud om att de som fruktar Gud kommer Gud att visa vägen de skall vandra.

Har vi alltså följt de första fyra stegen och kommit hit så kan vi förstå att Gud kommer undervisa om sin väg. Med detta menas att Herren pekar på rätta vägar.

Det kan alltså vara att du har hitills valt fel och då kan Gud gripa in och leda dig rätt. Det är viktigt att detta inte sker i början för då hamnar vi i mysticism.

Paulus hade sina planer men helt plötsligt blev de stoppade av Gud och ledda i en helt annan riktning.

När de hade rest genom Frygien och det galatiska landet, blev de hindrade av den Helige Ande att predika ordet i Asien. 7. Efter att de hade kommit fram till Mysien försökte de ta vägen till Bitynien, men Anden tillät dem det inte. 8. Då de hade färdats genom Mysien, kom de ner till Troas. Och på natten såg Paulus en syn: En man från Makedonien stod där och bad honom och sa: Kom över till Makedonien och hjälp oss. 10. Och efter han hade sett synen, försökte vi genast ta oss till Makedonien. Vi förstod att Herren hade kallat oss att predika evangeliet för dem. ” (Apg 16:6-10).

Paulus var på väg till att predika ordet i Asien. Han hade gjort upp sina planer. De hade rest runt för att överlämna ett brev som Apostlarna hade skrivit. Det fanns falska lärare som ställde till problem och Paulus hade varit i Jerusalem för att Apostlarna skulle ta itu med det.

Hitills var allt enligt Guds vilja. När du nu var på väg till Asien så hindrades dem. Man kan ju tycka att det är bibliskt att predika evangelium. De hade nog bett om vägledning och de hade inga felaktiga motiv. De ville att själar skulle bli frälsta.

Nu griper dock Gud in och stoppar dem genom den Helige Ande och sänder dem till Makedonien istället. Det var Guds vilja att predika evangelium men inte i Asien utan i Makedonien.

Här ser vi det femte steget i vägledningen. Följer vi de andra punkterna först så kan vi se om det finns omständigheter som ändrar våra planer och genom dem leder Gud oss rätt.

Gud kommer placera oss i situationer där det inte finns någon annan väg att gå än den rätta.

Steg 6 – Frid eller ofrid i hjärtat (Vers 13)

13 Hans själ ska vila i det goda, och hans ättlingar ska ärva landet. ”

Den som helhjärtat söker Gud för vägledning kommer i slutet att finna en frid i sitt hjärta över sitt beslut eller en ofrid i hjärtat. Detta är dock det sista steget, du kan inte börja med att kolla om du har frid i hjärtat över något för våra hjärtan kan leda oss helt fel.

Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ’Allt är väl’, trots att allt inte är väl, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,  ” (Hes 13:10)

De falska profeterna under Hesekiels tid hade frid över vad de gjorde mot folket och sade ”allt är väl, Allt är väl” när allt inte alls var väl. De gick emot skriften.

En människa kan känna en frid över något som är rakt emot skriften om inte skriften kommer och ger ljus över hur fel ute man är.

Det är därför detta är det sista steget. Har du följt allt och du nu har frid i hjärtat över ditt beslut så kan du gå vidare med att verkställa det. Har du fattat fel beslut kommer du få en ofrid i hjärtat och då skall du avbryta det du har planerat att göra.

Våra hjärtan är obotligt sjuka som Jeremia säger till oss och därför kan vi inte lita på våra hjärtan oavsett vad världen säger till oss här.

Vi behöver följa dessa steg och det slutliga är viktigt att vi känner en frid över det vi gör annars kommer du hamna snett.

Jag minns en gång en man som skulle gifta sig men han hade inte frid över beslutet. Man märkte att han tvekade genom saker han sade. Han valde ändå att gifta sig med den kvinnan och det tog något år bara sedan slutade det i en skilsmässa.

Den inre friden måste värderas högt när vi söker Guds vägledning. Ignorera inte den inre friden. Finns den inte där så dra dig ur. Det är inte Guds vilja för ditt liv om inte friden finns i hjärtat.

Det är alltså viktigt att vi söker Guds vilja för de större besluten i livet. Gör vi inte det kommer du stå där några år senare och ångra att du inte gjorde det.

Vi kan inte ha en fatalistisk syn att Gud leder oss rätt oavsett för det är inte en biblisk syn. Visst i bland är Gud god och leder oss rätt ändå när vi är som små barn som inte tänker först.

Principen i skriften är dock att söka Guds vägledning för de större besluten i livet.

Gör det så kommer du bespara dig själv många hjärtesorger i livet.

Herren tronar på vår lovsång

Ändå är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. ” – Ps 22:4

Hur vi lovsjunger och tillber Herren är inget oviktigt ämne. Läser vi vårt gamla testamente så finner vi ganska snabbt att folk blev dödade av Herren eftersom de inte tillbad Herren på det sättet som Herren hade befallt. De ville istället göra det på sitt egna sätt, efter sitt egna kött och det slutade med deras död.

Även i vår tid är det många som tar lätt på detta med lovsång. Allt tillåts så länge texterna är bra. Bibeln ger oss principer för lovsång som vi inte får ignorera eftersom Herren tronar på sitt folks lovsång. Följer vi alltså inte principerna kommer Herren inte trona på lovsången och välsignelsen försvinner och det påverkar våra liv och församlingar mer än vi anar.

Vad är då dessa principer?. Lovsång vara vara ordningsam (1 Kor 14:40). Lovsång måste vara vördnadsfull (Hebr 12:28). Lovsång måste vara intelligent (1 Kor 14:40). Lovsången måste också vara separerad i från denna värld (Rom 12:2; 1 John 2:15-16; Jak 4:4) Den måste också ske i Ande och Sanning (Joh 4:24) vilket betyder att du kan inte tillbe Gud efter köttet, efter eget tycke och egna innovationer och efter världens metoder och sätt, utan måste tillbe honom i Ande.

Mycket av dagens lovsång följer inte dessa principer medans den traditionella lovsången gör det. I dag handlar det om underhållande musik som tilltalar köttet, det handlar om estradörer och band som kommer med sina uppträdanden med hopp och skutt, gitarr och trum solon, som inte är vörnadsfullt.

Må vi istället lovsång Herren så att han tronar på vår lovsång. Herren är helig och låt oss behandla honom som den Helige och inte som någon vi skall försöka underhålla.