Var alltså vid gott mod under den goda dagen och besinna under den onda dagen

Var alltså vid gott mod under den goda dagen och besinna
under den onda dagen,
 att den ena såväl som den andra har Gud gjort ” – Pred 7:15

Gud kunde ha skapat bara goda dagar för oss människor eller så kunde han gett oss enbart onda dagar. Men det gjorde han inte utan han ger oss både goda och onda dagar och bägge har Herren gjort. Under de goda dagarna är det lätt att vara glad och för dem skall vi prisa Herren för det goda han ger oss. Men under de onda dagarna som Herren ger oss testas människan. En sann troende kommer att besinna sig och vända sig till Gud under de onda dagarna. När Job hade det som värst och hans barn dog vände han sig till Herren och välsignade Herren för det om hade skett utan att han syndande. När Davids fru blev kidnappad vände sig David till Herren och fann sin styrka hos Herren. Men folk som inte har sin förtröstan på Herren och inte litar på att ”allt samverkar till det bästa” kommer att bli bittra och besvikna på Herren. Så skall det inte vara utan även under de onda dagarna skall vi lita på Herren och besinna oss och inte att även dem dagarna har Herren gjort. Paulus hade lärt sig detta och säger ”Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. ” Paulus litade helt på Gud oavsett omständighet och till den tilliten vill och kommer Gud ta varje troende. Låt oss även under de onda dagarna vara vid gott mod.

De visas hjärtan är i sorgens hus, dårarnas hjärtan i glädjens hus.

Bättre sorg än skratt, av plågat ansikte mår hjärtat väl. De visas hjärtan är i sorgens hus, dårarnas hjärtan i glädjens hus.” – Predikaren 7:4-5

Världen lär oss att man skall vara glad, skratta och le och för att finna detta tittar man på komedier, läser skämt och går och tar en drink för att bli berusad och få uppleva glädje. Men den kristna glädjen som får hjärtat att må väl, börjar med ett hjärta som är fyllt av sorg. Sorg över sina synder, sorg över andras synder och en sorg över evigheten som väntar syndaren som inte omvänder sig till Kristus och en sorg över lidandet ens syskon får gå igenom . Ett vist hjärta han finns i sorgens hus bland de lidande som lider över sina synder och svårigheterna de troende får gå igenom Det är när ansiktet är plågat som hjärtat verkligen mår väl. När hjärtat mår väl genom sorgen det är först då som sann andlig glädje produceras och ”hjärtat mår väl”. Men den falska glädjen går en annan väg den går genom en falsk glädje som liknar en party ande. Den kommer från ett hjärta som inte är brutet inför Gud utan från ett hjärta som har sig själv i fokus. Ett sådant hjärta älskar att gå till hus för att finna glädje. Han älskar hus där ingen ånger för sin synd existerar utan man skall bara vara glad hela tiden. Världen har precis samma party ande. De älskar att finna lycka i glädjens hus, i underhållning, komedier, skämt , dryckenskap och allt liknande. Tyvärr har allt för många kyrkor idag en party ande. Man går dit och finner ingen seriös religion utan bara en party religion som går ut på att underhålla människan, det må vara som ett diskotek eller fin musik som skall stimulera glädjen i ens liv. Någon sorg finns det inte utan allt skall vara glatt och modernt. Men bättre sorg än skratt, av ett plågat ansikte mår hjärtat väl. De visa går till ett sorg fyllt av sorg och dårarna går till glädjens hus.