Tankar inför det nya året

Jag brukar inte avge några nyårslöften eftersom löften är ibland svåra att hålla och kan man inte hålla något skall man inte heller lova något. Bibeln säger :”Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? ” (Pred 5:3-5). Ge löften isig är inget fel det gör vi ju när vi gifter oss men det är något man skall vara oerhört försiktig med och kan man inte hålla det skall man inte ge något löfte.

Gud är dock ingen människa och kan inte ljuga. Allt han säger är sanning och allt han lovar uppfyller han. Så låt oss titta på ett löfte han har givit oss genom Aposteln Paulus som gäller för det nya året ” Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag” – Fil 1:6.
Om Gud har påbörjat ett verk i dig till frälsning så kommer han också att fullborda detta verk och år 2017 kommer också vara en process i detta verk som Herren utför. Det kanske blir ditt tuffaste år hittills och du kanske får gå igenom många svårigheter men i allt detta kom ihåg att Herrens verk som han har påbörjat i dig kommer han också att fullborda, och svårigheterna är bara en del av en längre process som längre fram leder till det eviga livet tillsammans med vår skapare. Allt samverkar alltid till det bästa för oss även om det för stunden kanske inte verkar så. Det nya året blir därför alltid gott för oss även om det kanske inte känns så. Ha därför ett nytt välsignat år,

Allt har sin tid

”Allt har sin tid, allt som sker under himlen har sin stund.” – Predikaren 3:1

Allt som sker på denna jorden har sin egna tid och det är viktigt att vi tar vara på det bästa av den tiden vi har. Tiden är skapad av Gud själv och allt har sin egna lilla tid och vi vet inte när tider förändras för saker och ting. Men allt har sin tid. ”Krig har sin tid, fred har sin tid”, ”Tiga har sin tid och tala har sin tid”, ”Gråta har sin tid och skratta har sin tid”, ”Dansa har sin tid och sörja har sin tid”. Vara gift har sin tid och vara singel har sin tid. Sova har sin tid och vaka har sin tid. Därför gör det bästa av all din tid. När du är ung och singel är det bra att ta vara på den tiden och studera mycket. Studera bibeln och läsa mycket kristen literatur och lyssna på predikningar. Tiden kommer då vi inte har den tiden kvar utan en annan tid kommer in i våra liv, vi gifter oss och får barn och då går det över från att vara en student till att plötsligt undervisa våra egna barn i vilken väg de skall vandra. Ja, varje far skall vara en Pastor över sin egna familj och kunna undervisa sin familj. Ta därför vara på din singel tid och lär känna din bibel väl så att du står skyddad genom livet från djävulens lömska angrepp och kan skydda din familj. Fred har sin tid och Krig har sin tid. En del tvingas fly undan krig och de kan inte längre göra det man kunde under tiden det var fred. Men nu när vi lever under fred så ta vara på den tiden för du vet inte när du behöver fly. Gråta har sin tid, ibland får vi gå igenom svårigheter om får oss att gråta men även det har sin tid och ta vara på den tiden. Skratta har sin tid och den varar inte för evigt så ta vara på den tiden också. Att tala har sin tid, ibland finns situationer när vi skall tala mycket men ibland är det tid för att vara tyst och inte säga något.
Använd den mesta av tiden för Guds rike. Många män som idag är döda har lämnat efter sig tusentals sidor av litteratur och predikningar eftersom de tog vara på sin tid, andra när de dog lämnade efter sig skålar fulla av tårar i himlen för de tid vara på sin tid och bad. Andra tog vara på sin tid i att hjälpa de fattiga. Vi har olika gåvor och låt oss därför ta vara på vår tid och använda det Gud har givit oss på bästa sättet. Men ta även vara på tiden att skratta och sova att älska och ta i famntag även den tiden kommer från Herren. Ta därför vara på allt för det finns en tid för allt som sker under himmel och den tiden har Gud satt dit och bara Gud kan ändra på den tiden.