Om att bli censurerad i en tid av nedgradering

Jag skulle vilja dela denna predikan med er. I predikan som jag postar längst ner så berättar Filmon Bekit om hur han blev år 2015 censurerad av sin dåvarande församling

Filmon visar i skriften hur kärlek hör i hop med sanningen och om man älskar så står man upp för Guds sanningar. Han ville ta ut sin församling Göteborgs Baptistförsamling Tabernaklet ur equmeniakyrkan eftersom det är ett avfallet samfund. Han förklarar varför samt visar ur skriften att det är helt bibliskt att lämna avfallna sammanhang.

Jag lite relatera men inte på samma sätt. Jag blev också censurerad av Göteborgs Internationella Baptistkyrka när jag predikade emot Hollywood filmer och rock musiken. Du kan höra om rockbandet U2, och pjäsen Hamlet i den församlingen, i från talarstolen.

Mina tankar går tillbaka till mitten av 18500-talet och Charles Spurgeon som också blev censurerad. Den nedgraderings kontroversen han var involverad i och skrev flitigt om. Där var det tre punkter Spurgeon lyfte fram som gjorde att han såg baptistsamfundet på sin tid som avfallet.

  1. Teologisk liberalism
  2. Församlingsledare värderade inte bönemöten
  3. Församlingsledarna sprang på teatern och kollade på Shakepeares pjäs Hamlet och Irwing pjäser.

Jag känner inte till de pjäserna men Spurgeon menade att sådant tar bort Guds kraft ur ens liv och är kärlek till denna världen. (The Sword and the Trowel, December 1887)

Jag skulle nog säga att utifrån 2 Tim 3:1-5 att vi lever i en tid då människor älskar njutningar mer än Gud. Spurgeon såg det och gick emot det och blev involverad i en stor kontrovers..

Lyssna på Filmons predikan här där han berättar om teologisk liberalism inom samfundet och hur han blev censurerad.

Hillsong och deras världslighet

I galaterbrevet 5:21 läser vi att en av köttets gärningar är ”vilda fester”.

Detta ordet för vilda fester som används här, handlar inte alltid om att dricka alkohol även om det kan vara involverat också, utan grekiska ordet handlar om en högljudd tillställning där man släpper loss (festande). En festival, en vild social tillställning, en vild fest eller dylikt..

Samma ord finner vi i 1 Petrus 4:3-4 och där talar det om vårt gamla liv som vi inte längre lever som kristna, och på grund av att vi inte lever det kan vi bli hånade. Jag tror många kommer håna mig för denna artikel, många som kallar sig kristna men lever kvar i köttet.

Denna typ av festande i modern tid finner vi bland annat i hemmen där folk festar loss under helgen, vi finner den på rock konserter där folk släpper loss, vi finner den på hiphopp konserter och vi finner det i klubbmiljö. Kanske även något annat som jag har missat.

De som lever efter denna köttets gärning skall inte ärva Guds rike. Därför är det en stor tragedi vad som nu sker inom kristendomen där denna typ av beteende kommer in i Guds hus.

Vi har till exempel Hillsong [Se video nedan] där man totalt släpper loss och släpper in köttets gärningar i en klubbliknande stämning. Vi har så kallade kristna rapp och rock konserter. Allt detta handlar om hög ljudvolym, en festliknande stämning där folk skall totalt släppa loss. Det är precis detta bibeln menar med ”vilt festande”.Jag minns när jag som ung besökte Frizon där var det ett vilt festande. Här har vi vad det betyder i vår tid.

Vi som troende skall i stället vandra efter Anden och inte efter köttet, Andens frukt är frid och självbehärskning inte ett vilt festande. Lever vi efter Anden kommer vi att bli vördnadsfulla i vårt sätt att uppträda. Hebr 12:28 lär oss att vi skall tjäna Herren med fruktan och vördnad.

Många av de rörelser som kommer in kyrkan ofta genom yngre men som omfamnas av en del äldre är skadliga. De får inte människor att leva gudfruktigt utan att leva efter världen.

Uppträdandet av Hillsong är av denna värld. Det är köttets gärning som vi har sett, och 1 Joh 2:16 säger Johannes att världen är ”köttets begär”. Världen beskrivs vidare i Jak 4:4 som fiendeskap mot Gud och ett äktenskapsbrott. Vilt festande är av köttet och av denna värld. Det vi ser här är alltså ett andligt äktenskapsbrott och ett brott emot det sjunde budordet.

Vidare säger skriften att vi skall hålla oss borta i från ”allt slags ont” (1 Thess 5:22) samt att vi inte skall ”vara delaktiga i mörkrets gärningar utan i stället avslöja dem” (Ef 5:11). En fråga är köttets gärning ”Vilda fester” mörkrets gärningar? Ja absolut. Då skall vi hålla oss borta i från dem och i stället avslöja dem. Hillsong är en skadlig rörelse där grundaren inte verkar tro på omvändelse. Håll er borta i från detta.