Bevara ditt hjärta rent

Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.” – (Ords 4:23)

Våra hjärtan är av naturen onda säger Jesus, men när vi blir frälsta så renas våra hjärtan i från smuts och de blir rena. Detta betyder inte att ett hjärta stannar rent utan hjärtat måste bevaras rent.

Jakob i det nya testamentet varnar för att våra hjärtan kan bli besmittade. (Jak 1:27).

Om hjärtat bevaras rent så bevaras också livet, men om hjärtat inte bevaras rent så förstör vi våra egna liv.

Vad är det då vi behöver bevars ifrån.?

Det första ser vi redan i Jak 1:27. Vi behöver bevaras obesmittade av denna världen. Denna världens ideologier, attityder, metoder, underhållning vill försöka få ett grepp om våra hjärtan och besmitta oss. Jag fruktar att många av oss redan har fallit in i kärleken till denna värld, och när vi gör det faller också våra andliga liv samman för Jesus har frälst oss i från denna världen och vi skall inte leva av den, men bara leva i den.

Det andra vi behöver se upp för är synden som vill förstöra våra hjärtan. I våra hjärtan stannar lätt bitterhet, orenhet, oförlåtelse, avgudadyrkan och allt möjligt som bibeln beskriver som en synd om vi inte är vaksamma.

Det tredje som vi behöver bevara våra hjärtan i från är surdegen. Det som Jesus också kallar falsk lära. Falsk lära kan bedraga oss. Den är kittlande för våra öron, och får oss inte att rannsaka våra hjärtan. Falsk lära är skadligt för våra själar om kommer med tankar och idéer som orenar våra hjärtan. Den sunda läran måste hållas ren och oförfalskad annars påverkar det oss väldigt negativt.

Min vän. Har du bevarat ditt hjärta rent? Det är inte försent. Om du bevarar ditt hjärta kommer du att bevara livet. Vi har Jesu blod och Jesu Ande som hjälper oss. Genom Jesu död på korset och hans uppståndelse har vi fått kraft genom hans Ande att bevara våra hjärtan rena och obefläckade.

Öppna ditt hjärta för tillrättavisning

Öppna ditt hjärta för tillrättavisning ” – Ords 23:12

Det finns ingen bättre välsignelse för oss kristna än att bli tillrättavisade. Gång på gång i Ordspråksboken talas det om vikten av att lyssna på tillrättavisning och genom det skall vi få bo bland de visa och själva bli visa och finna livet. Det finns dock två faror vi inte heller får ignorera.

Den första faran är att vi bara lyssnar på tillrättavisning om den kommer från ett visst håll men inte från ett annat. Vi vet dock i från skriften att tillrättavisning kan komma från det mest oväntade hållet. Bileam blev tillrättavisad av en åsna. Vem hade förväntat sig att bli tillrättavisad av ett djur? Så är det ibland Gud kan använda vem han vill, och ibland har jag fått erfara tillrättavisning från det mest oväntade hållet och vi får inte ignorera tillrättavisning bara för att det kommer från folk vi inte ens känner.

Den andra faran är att vi lyssnar på all tillrättavisning som kommer utan att urskilja om det är bibliskt eller inte. Jesus blev tillrättavisad av Petrus när Jesus skulle gå och dö på korset, men Jesus såg att det var djävulen som sådde in människotankar som var rakt emot bibeln för att försöka få Jesus att inte gå och dö för människans synd. Ibland kan ”tillrättavisning” genom andra kristna, ske för att få dig att inte göra det du vet du skall göra. Vi måste alltså pröva allt vi hör med skriften och inte bara svälja allt för att det kommer från en respektabel kristen som Petrus var, då kommer vi hamna snett.

Vi skall öppna våra hjärtan för att bli tillrättavisade från vem det än kommer för genom det blir vi visa, genom det växer vi andligen och genom det formas våra liv i enlighet med Guds vilja. Tillrättavisning är Guds modell och väg att fostra och forma oss. Ibland gör det ont att höra sanningen, men vi måste öppna upp oss för att höra sanningen annars kommer vi första våra andliga liv.

Därför älska fostran och tillrättavisning och bli inte dum ”Den som älskar fostran älskar kunskap, den som hatar tillrättavisning är dum ” (Ords 12:1). Är ditt hjärta öppet för tillrättavisning?