Är det en synd att bli vred?

Men jag säger er, att var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl, han blir skyldig under domen ” – Matt 5:22

Att bli vred är inget fel eller syndigt i sig. Vi som konstant studerar våra biblar vet till exempel att Gud kan bli vred. Vi vet även att Jesus som är Herren, Gud blev vred (Mark 3:5). Att bli vred i sig är inget fel men att bli vred utan ett giltigt skäl är fel och kommer leda till att man blir skyldig under domen.

Vad är då skillnaden. Vad är ett giltigt skäl som vi ser här i texten framför oss? Ett giltigt skäl är när vreden är rättfärdigad, alltså om man blir vred över saker som Gud blir vred över då är den rättfärdig. Vrede som inte är rättfärdigad kommer att göra oss skyldiga under Guds domstol.

Ett exempel på en rättfärdig vrede är om någon mördar. Bibeln säger att ”du skall inte mörda” och en någon mördar så är vreden rättfärdigad. Eller om en man är otrogen mot sin hustru så är det en rättfärdigad vrede.

En vrede som dock inte är rättfärdigad är en vrede emot sådant som inte går emot Guds moral eller karaktär. Om en man blir vred på en fru som bränner maten på spisen är det inte en rättfärdigad vrede, utan det gör oss skyldiga under domen.

Att bli vred i sig är alltså inte fel för Herren blir vred ibland men att bli vred av fel orsak är fel och sådant måste vi omvända oss ifrån. Frågan vi bör ställa oss när vi blir vreda är om man blir vred av rätt orsak eller av fel orsak? Må vi alla bara bli vreda av rätt orsak och inte hamna under domen.

Hur blir man fri i från synden?

”Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. – Matt 1:21

Synd kan plåga en del människor en del, och en del kämpar med synd i sina liv men upplever inte att de blir fria. Hur kan då en människa bli fri i från synden?

För det första måste man inse sin synd, om man inte har någon insikt kommer man inte heller försöka bli fri i från synden.

För det andra behöver man inse att ens synd är en synd inför en Helig Gud som förtjänar att dömas. Bryter du mot Sveriges rike lag förtjänar man att dömas. Likadant är det när vi syndar emot Gud.

För det tredje behöver vi ångra vår synd och sörja över den. Vi behöver bekänna den inför Gud. Kung Saul i bibeln, bekände sin synd, men hade ingen ånger över sin synd, och Gud straffade honom ändå.

För det fjärde måste vi tro på Guds löften om frälsning i från vår synd. Jesus kom inte bara för att förlåta vår synder, utan även sätta oss fria i från våra syndabegär och ge oss ett nytt hjärta. Han kom inte enbart för att förlåta oss när vi kollar på pornografi utan för att sätta oss fria i från begäret att ens kolla på det.

Jesus är en frälsare för syndare och Jesus sätter syndare fria tro på det!. Omvänd dig i från synden och kom till Jesus i förtröstan då blir du fri i från synden.