Omvänd er och tro på evangeliet

Omvänd er och tro på evangeliet! ” – Markus 1:15

Jag minns hur jag gång på gång i mina yngre dagar brukade gå på möte efter möte där ”10 blev frälsta”, ”70 blev frälsta” etc. Jag brukade även kolla om de började gå i kyrkan eller ej. Men fann sällan någon av dessa göra det. Jag fick lära mig att orsaken att man inte såg dem i kyrkan var att det berodde på att man inte följde upp dem inom 24 timmar. Andra får se folk fatta ett beslut och få dem att döpa sig men sedan försvinner dem ändå. Vad beror detta på ? Problemet är att vi förkunnar evangelium helt fel och vi försöker få folk att be en bön eller räcka upp en hand istället för att uppmana till omvändelse och tro . Vad innebär det att omvända sig och tro? Omvändelse innebär en sinnesförändring. Vårt sinne ändrar vi inte själva utan det är ett verk av Herren som vi kallar pånyttfödelsen. Det sker en förändring i hjärtat vilket också förändrar ens sinne. Sinnets attityd mot synden och Jesus förändras. Förut innan vi hade fått omvändelsens gåva så var våra sinnen fulla av synd. Vi kunde vara giriga och tänka på att få ut mera pengar. Vi hade sinnen fulla av avund och självhävdelse och hat. Sinnets attityd mot synden ändras nu. När vi blivit föda på nytt så vill vi inte längre vara giriga eller avundas eller ha hatiska tankar. Hjärtat har blivit förändrat och vi har fått en ny natur. Istället vill vi leva i rättfärdighet och följa vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Detta är vad omvändelsen gör. Den vänder sig bort i från synden och dess sinnelag till Jesus Kristus och till att vilja leva för Honom. Men folk uppmanas även att tro. Detta handlar om en förtröstan på Jesus Kristus. Förtröstan på vem han är och på vad han har gjort. Jesus har dött för sitt folks synder, tagit våra synder på sig så att synden inte längre skall tillräknas oss. En förtröstan på att Gud har uppväckt Jesus från det döda för att han skall regera över sin församling som Herre och för att vi skall få del av hans uppståndelse på den yttersta dagen. Detta är vad frälsningen handlar om. Att omvända sig och tro. Har en människan gjort det så har ju sinnet förändrats och man kommer till kyrkan och söker gemenskap med andra troende. Först när vi ser att en människa har omvänt sig och kommit till tro kan vi säga att de har blivit frälsta och först då bör vi döpa dem. Låt oss därför inte vara så snabba med att säga ”70 st blev frälsta igår” för det blir en lögn om det inte stämmer. Låt oss återgå till att förkunna att folk måste omvända sig och tro och lägga bort denna ”avgörande kristendom” som vi har hamnat i, där allt handlar om att leda folk i en bön eller få dem att räcka upp en hand på ett möte. Frälsningen sker inte så. Frälsningen är ett övernaturligt verk av Gud där Han förändrar en människans hjärta där en människa förs till omvändelse och tro. I bibeln predikade man ”Omvänd er och tro evangeliet!”. Låt oss följa bibelns exempel.

Protestant som lever som en katolik?

” Då blev de ännu mer förskräckta och sade till varandra: ”Vem kan då bli frälst?” Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.” – Mark 10:26-27

När jag var lite yngre och inte hade förstått evangeliet var jag i princip en praktiserande katolik. Ja du hörde rätt. Jag tillbad inte Maria och gillade inte påven utan jag bekände mig till karismatisk kristendom. Trotts detta kämpade jag med frälsnings visshet. När jag tänkte på döden och Guds dom blev jag skräckslagen. Allt detta ledde till att man gjorde saker som till det yttre var religiösa handlingar för att försöka vinna poäng hos Gud och bli mer accepterade av Gud. Dessa handlingar kunde vara böner, fastor, avhålla sig från viss typ av mat eller dryck. Jag var helt enkelt en praktiserande katolik i mina handlingar för inom katolicismen är man mer eller mindre rättfärdig på grund av vad man gör. Mitt tänk var som den unga rike mannen som kom till Jesus och frågade ”Vad skall jag göra för att bli frälst”. Han trodde han måste göra något. Jesus sade håll buden. Den unge rike mannen svarade ”Det har jag gjort”. Då visade Jesus honom att han inte alls hade gjort det och sade ”Gå och sälj allt du äger”. Lärjungarna blev då försträckta och frågade ”Vem kan då bli frälst? Jesus förklarar då för dem att ”För människor är det omöjligt”. Människan kan inte frälsa sig själv genom att sträva och kämpa och försöka med religiösa handlingar utan enbart Gud kan frälsa en människa genom att skänka oss trons och omvändelsens gåva. Tron på vad Jesus har gjort för oss på korset där han dog för vår synder och blev ett med våra synder. Där Han tillfredsställde Guds vrede och slutligen uppstod från det döda så att vi kan bli födda på nytt och få ett nytt hjärta som är renat från synden. Därför är det tragiskt när folk som Peter Halldorf med andra försöker få evangelikala ledare att acceptera Påven och den katolska kyrkan och deras evangelium som inte är bibeln evangelium. Det är ett falskt evangelium, ett annat evangelium som aldrig kan ge någon full frälsningsvisshet. Inom katolska kyrkan vet man det och därför tror man på en skärseld där man får en slutlig rening från synden efter döden. Medans vi kristna kan få en rening här och nu genom vad Jesus gjorde för oss på korset. Mina vänner. Människan kan inte frälsa sig själv genom bikter, avlatsbrev, ritualer, gärningar eller något annat. Enbart Gud kan frälsa en människa och det är fullbordat redan på korset och var och en som kommer till Jesus i tro på hans verk och i omvändelse från sina synder är redan fullt accepterade och kan ha full frälsningsvisshet och fruktan för livet efter döden försvinner.