Evigt liv genom dina egna gärningar?

Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.” – Mark 10:27

Hur kan en människa komma till Gud och bli frälst och få evigt liv?

Det var en ung rik man som ställde denna frågan till Jesus. Han pekade på att han hade varit en god människa och gjort de rätta sakerna. Han hade inte mördat någon, han hade varit trogen sin hustru, han hade lydit och hedrat sina föräldrar, han hade aldrig stulit något, eller sagt något falskt om sin medmänniska. Jesus visar honom dock att detta är inte sättet att bli frälst på. För oavsett hur mycket och hur god han trodde sig ha varit så var faktum att Jesus ställde ytterligare ett krav på honom ”Gå och sälj allt du har och ge till de fattiga”. Detta var för honom omöjligt eftersom älskade sig själv och sina pengar så mycket.

Det är alltså omöjligt för människan att kunna frälsa sig själv genom att vara god nog. Det är omöjligt för människan att kunna förtjäna sig en plats till det eviga livet. För det finns alltid något i våra liv där vi faktiskt inte är tillräckligt goda. I denna mannen fall var det hans vägran att ge upp allt och ge bort det till de fattiga.

Hur kan då en människa ärva det eviga livet? Det är omöjligt för människan i sin egna kraft.

Men inte för Gud, för Gud är allting möjligt. Gud förberedde därför en annan väg. Ett annat sätt att bli accepterad av Gud. Han sände Jesus Kristus att försona oss med Gud och dö för våra synder och uppstå från det döda så att vi kan leva med Gud för evigt. När vi kommer till Gud genom Jesus i tro på vad Jesus har gjort och omvändelse från vårt gamla sätt att tänka, då blir vi fullt accepterade av Gud. Då ser han inte längre till våra gamla synder utan vi blir fullt förlåtna och ett evigt liv väntar oss. Min vän tror du att du kan vinna frälsningen genom din egen kraft? Då behöver du omvända dig och komma till Jesus. Tror du att dina egna gärningar kan frälsa dig? Då behöver du komma till Jesus i tron på att inte egna gärningar inte räcker till.

Omvänd er och tro på evangeliet

Omvänd er och tro på evangeliet! ” – Markus 1:15

Jag minns hur jag gång på gång i mina yngre dagar brukade gå på möte efter möte där ”10 blev frälsta”, ”70 blev frälsta” etc. Jag brukade även kolla om de började gå i kyrkan eller ej. Men fann sällan någon av dessa göra det. Jag fick lära mig att orsaken att man inte såg dem i kyrkan var att det berodde på att man inte följde upp dem inom 24 timmar. Andra får se folk fatta ett beslut och få dem att döpa sig men sedan försvinner dem ändå. Vad beror detta på ? Problemet är att vi förkunnar evangelium helt fel och vi försöker få folk att be en bön eller räcka upp en hand istället för att uppmana till omvändelse och tro . Vad innebär det att omvända sig och tro? Omvändelse innebär en sinnesförändring. Vårt sinne ändrar vi inte själva utan det är ett verk av Herren som vi kallar pånyttfödelsen. Det sker en förändring i hjärtat vilket också förändrar ens sinne. Sinnets attityd mot synden och Jesus förändras. Förut innan vi hade fått omvändelsens gåva så var våra sinnen fulla av synd. Vi kunde vara giriga och tänka på att få ut mera pengar. Vi hade sinnen fulla av avund och självhävdelse och hat. Sinnets attityd mot synden ändras nu. När vi blivit föda på nytt så vill vi inte längre vara giriga eller avundas eller ha hatiska tankar. Hjärtat har blivit förändrat och vi har fått en ny natur. Istället vill vi leva i rättfärdighet och följa vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Detta är vad omvändelsen gör. Den vänder sig bort i från synden och dess sinnelag till Jesus Kristus och till att vilja leva för Honom. Men folk uppmanas även att tro. Detta handlar om en förtröstan på Jesus Kristus. Förtröstan på vem han är och på vad han har gjort. Jesus har dött för sitt folks synder, tagit våra synder på sig så att synden inte längre skall tillräknas oss. En förtröstan på att Gud har uppväckt Jesus från det döda för att han skall regera över sin församling som Herre och för att vi skall få del av hans uppståndelse på den yttersta dagen. Detta är vad frälsningen handlar om. Att omvända sig och tro. Har en människan gjort det så har ju sinnet förändrats och man kommer till kyrkan och söker gemenskap med andra troende. Först när vi ser att en människa har omvänt sig och kommit till tro kan vi säga att de har blivit frälsta och först då bör vi döpa dem. Låt oss därför inte vara så snabba med att säga ”70 st blev frälsta igår” för det blir en lögn om det inte stämmer. Låt oss återgå till att förkunna att folk måste omvända sig och tro och lägga bort denna ”avgörande kristendom” som vi har hamnat i, där allt handlar om att leda folk i en bön eller få dem att räcka upp en hand på ett möte. Frälsningen sker inte så. Frälsningen är ett övernaturligt verk av Gud där Han förändrar en människans hjärta där en människa förs till omvändelse och tro. I bibeln predikade man ”Omvänd er och tro evangeliet!”. Låt oss följa bibelns exempel.