Vi kan lita på det profetiska ordet.

”Som det står skrivet hos profeterna: Se, jag sänder min budbärare framför ditt ansikte, som ska bereda din väg framför dig. . 3. En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka. ” (Mark 1:2-3)

I gamla testamentet använde Herren sina profeter för att förmedla sitt ord till folket och allt det som dessa profeterna sade blev också uppfyllt. De misslyckades inte och fick sedan stå där och säga ”Jag hörde fel”. De talade under inspiration Guds ofelbara ord som inte innehåller några fel.

Vi läser här ”skrivet hos profeterna”. Detta är två olika profetior i från två olika ställen och två olika profeter. Den första profetian i vers 2 är i från Malaki 3:1 och den andra i vers tre kommer i från Jesaja 40:3.

Det är viktigt att notera att det var olika profeter i två olika tider eftersom moderna bibelöversättningar så som folkbibeln här översätter det ”Skrivet hos profeten Jesaja” men det nämner inget om Malaki och det blir ju totalt fel och sår in tvivel hos läsare som kan tänka. ”Kan vi verkligen lita på Guds ord när det bara står Profeten Jesaja men inte också Malaki.”?

Därför är denna översättning i från textus receptus, som reformationsbibeln och karl den tolftes bibel, King James Bible, är mer korrekt där det står ”profeterna”. Vi kan därför lita på två saker. Det första är att när Herren talat något genom sitt ord så blir det så och att Herren har bevarad sitt ofelbara ord som inte skall så tvivel hos läsarna utan snarare styrka deras tro.

Evigt liv genom dina egna gärningar?

Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.” – Mark 10:27

Hur kan en människa komma till Gud och bli frälst och få evigt liv?

Det var en ung rik man som ställde denna frågan till Jesus. Han pekade på att han hade varit en god människa och gjort de rätta sakerna. Han hade inte mördat någon, han hade varit trogen sin hustru, han hade lydit och hedrat sina föräldrar, han hade aldrig stulit något, eller sagt något falskt om sin medmänniska. Jesus visar honom dock att detta är inte sättet att bli frälst på. För oavsett hur mycket och hur god han trodde sig ha varit så var faktum att Jesus ställde ytterligare ett krav på honom ”Gå och sälj allt du har och ge till de fattiga”. Detta var för honom omöjligt eftersom älskade sig själv och sina pengar så mycket.

Det är alltså omöjligt för människan att kunna frälsa sig själv genom att vara god nog. Det är omöjligt för människan att kunna förtjäna sig en plats till det eviga livet. För det finns alltid något i våra liv där vi faktiskt inte är tillräckligt goda. I denna mannen fall var det hans vägran att ge upp allt och ge bort det till de fattiga.

Hur kan då en människa ärva det eviga livet? Det är omöjligt för människan i sin egna kraft.

Men inte för Gud, för Gud är allting möjligt. Gud förberedde därför en annan väg. Ett annat sätt att bli accepterad av Gud. Han sände Jesus Kristus att försona oss med Gud och dö för våra synder och uppstå från det döda så att vi kan leva med Gud för evigt. När vi kommer till Gud genom Jesus i tro på vad Jesus har gjort och omvändelse från vårt gamla sätt att tänka, då blir vi fullt accepterade av Gud. Då ser han inte längre till våra gamla synder utan vi blir fullt förlåtna och ett evigt liv väntar oss. Min vän tror du att du kan vinna frälsningen genom din egen kraft? Då behöver du omvända dig och komma till Jesus. Tror du att dina egna gärningar kan frälsa dig? Då behöver du komma till Jesus i tron på att inte egna gärningar inte räcker till.