Vi skapar våra egna problem här i livet.

och Josua sade: ”O, Herre Gud, varför har du fört detta folk över Jordan för att ge oss i amoreernas hand och förgöra oss? (Jos 7:7);

Då svarade Herren Josua: ”Res dig upp! Varför ligger du där på ditt ansikte? 11 Israel har syndat, de har brutit mot mitt förbund som jag ingått med dem. De har tagit av det som var vigt åt förintelse, de har stulit, ljugit och lagt det stulna bland sina egna ägodelar.(Jos 7:10-11)

Israel hade syndat genom att bryta mot Guds förbund, stjäla, ljuga och göra saker de inte fick. Deras fiender besegrade dem i krig och var dem övermäktiga. Herrens hand var inte längre med dem utan istället hade nu Guds vrede drabbat dem. Josua förstod inte detta utan skyllde deras problem på Herren. Han ropade på Herren som om Herren var problemet. Problemet var inte Herren, utan problemet var att de själva hade syndat och dragit på sig Guds vrede.

Så kan det ibland vara i våra liv. Vi skyller på Herren för våra problem och vi vill inte erkänna att problemet är att det är vi som själva drar på oss problemen genom våran synd eller världslighet. Vi skyller istället på omständigheter eller på annat. Orsaken till problemen i våra liv är alltid vi själva och ingen annan. Vi kan inte som Adsm skylla på Eva eller skylla på Gud.

Har du problem i livet bör vi ställa oss själva frågan. Har jag gjort något som har dragit på mig Guds vrede? I såfall behöver vi omvända oss och ställa det till rätta annars kommer inte problemen att upphöra utan vi kommer att förstöra våra liv..

Felsteget när Josua inte rådfrågade Herren

Då tog Israels män av deras reskost  men frågade inte Herren. (Jos 9:14)

Folkslagen runtomkring Israel hade hört talas om vad Israel gjorde med Jeriko och Aj. Gibeoniterna blev nu rädda för Israel och visste att de kommer att bli utrotade. Därför bestämde de sig för att lura Josua och låtsas som att de kommer långt ifrån och inte från ett grannland och ville försöka ingå ett förbund med Josua.

Josua ställde lite frågor till dem och sedan tog de av deras reskost och ingick ett förbund med dem.

Vad de aldrig gjorde var att de rådfrågade Herren om saken. De kringliggande länderna var vidga åt förintelse och Herren skulle ge dem i Josuas hand och överta hela landet.

Detta var inte för att de var oskyldiga utan vi läser på andra ställen i Moseböckerna hur dessa folk dödade och offrade sina egna barn åt andra gudar och ägnade sig åt att ha sex med djur och massor av andra vidrigheter och just detta var orsaken till att Herren ville fördriva och förinta dem.

Josua hade nu satt sig i en svår situation. Eftersom han hade ingått ett förbund med dessa kunde han inte längre anfalla de som Herren hade befallt honom att anfalla. Han kunde nu inte lyda Herren i frågan eftersom han var nu tvungen att följa sitt förbund annars hade Herrens vrede vänts emot Israel.

Problemet från första början var att Josua hade inte rådfrågat Herren i situationen och folket i Israel var nu arga på Josua.

Vi i vår tid behöver ta tillvara på detta så att vi rådfrågar Herren i alla större beslut. Gör vi inte detta kan det få med sig kostsamma konsekvenser i livet. Du vill gifta dig, men rådfrågar inte Herren och gifter dig helt fel och får senare ta smällen. Du vill göra något för Herren men har inte först rådfrågat Herren, och det hela kan sluta med en katastrof för dig själv och för andra.

Vi bör därför taga varning av denna berättelse och i alla större beslut vi fattar alltid rådfråga Herren.