Att tillbe Gud i ande och sanning

 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. ” – John 4:24

Det finns en falsk tillbedjan och det finns en sann tillbedjan en sådan som Gud vill ha. Den falska tillbedjan är sådan som kommer i från religiösa människor som inte har blivit födda på nytt. Vi finner flera gånger i skriften när Gud fördömer en sådan tillbedjan där man bara ärar Gud med sina läppar eller instrument men där ens hjärta är långt i från Gud. Vad Gud istället vill ha är tillbedjan i ande och sanning. Att tillbe i ande betyder att det kommer i från Guds ande. Det betyder att man måste vara pånyttfödd och när man blir det får man den helige Ande som gåva. Detta för att Gud lyssnar inte på de ogudaktigas böner (Ords 15:29, John 9:31) människan enligt bibeln vandrar antingen i köttet eller i anden. Det köttsliga människan är den om inte är född på nytt och känner Gud medans den andliga människan är den som är född av anden. Vad Jesus här alltså menar är att för att kunna tillbe Gud måste man vara en kristen, en troende som är född på nytt. Det är grunden för sann tillbedjan och en sådan tillbedjan Gud vill ha. Det andra han säger är att man måste tillbe i sanning. Guds ord är sanningen här och Gud själv är sanningen (John 17:17; Ps 119:160). När vi tillber Gud måste det alltså vara utifrån Guds ord och utifrån vem Gud är beskriven i bibeln. Man kan alltså inte tillbe Gud utifrån något han inte är utan det måste utgå i från sanningen. Därför den bästa tillbedjan som finns är sånger som baseras helt på bibeln, kanske rena psalmer eller andra stycken eller texter som är baserade på bibeln. Texter som därför inte är i enlighet med skriften är ingen tillbedjan. Men det handlar inte enbart om sånger utan tillbedjan handlar även, och än mer, om hur vi lever. I gamla testamentet finner vi hur Gud säger till folket att sluta sjunga och spela för Herren men istället börja göra det som är rätt. Att göra det som är rätt är ju också en aspekt på sanning. Vi vet utifrån skriften vad det innebär att göra det rätta och att göra det rätta är att vandra i ljuset och i sanningen och detta är bra mycket viktigare än att sjunga sånger till Herren. Därför när vi talar om tillbedjan handlar det inte om vi använder en gitarr eller inte. Utan det handlar om att tillbe i ande och sanning. Det är en sådan tillbedjan Gud kräver när han säger ordet måste..och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning ”

För en mer praktisk och mer utförlig se min artikel här :

Vad är pånyttfödelse och vad innebär det?

”Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. ” – Joh 3:7

Jesus sade att vi måste bli födda på nytt. Men vad handlar egentligen pånyttfödelsen om? Hur kan en människa i våra åldrar födas igen? Vi får ju inte plats i vår mammas mage. Det resonemanget hade Nikodemus när Jesus sade dessa orden till honom. Nikodemus förstod inte var det innebar att bli född på nytt och Jesus gav honom heller ingen förklaring på det mer än att det är ett verk av Anden.
Att bli född på nytt handlar inte om att en människa skall komma ur sin mamma mage återigen utan det handlar om att en andligt död människa skall väckas till liv. Bibeln lär oss att människan i sitt naturliga tillstånd är andlig död på grund av sina synder (Ef 2:1,5). En människa kan därför inte ta emot eller förstå andliga ting (1 Kor 2:14). En människa måste alltså väckas till liv så att man kan förstå och ta emot andliga ting. Detta är vad bibeln kallar för pånyttfödelsen, eller att bli en ny skapelse.

Du kan alltså vara 45 år gammal när detta sker och du blir en ny skapelse och en andlig bäbis. Pånyttfödelsen är när vi får ett nytt hjärta och vi börjar förstå skriften. Detta sker genom att vi först hör eller läser Guds ord. Då dras slöjan upp och saker vi tidigare inte förstod förstår vi helt plötsligt. En tro föds inom oss men inte bara en tro utan också omvändelsen ger Gud till oss så att vi tror samt omvänder oss. Vi får då även den helige Ande som gåva. En person som blivit pånyttfödd är alltså en som har hört evangeliet, som tror på evangeliet och som har omvänt sig från sina synder till Jesus Kristus.

Nu när vi har helige Ande som gåva så är alla troende fyllda av helige Ande, vilket också leder till att man börjar bära andlig frukt och alla får minst en andlig gåva. Pånyttfödelsen är alltså ett övernaturlig verk av Herren där en död människa väcks till liv, där man får trons gåva samt omvändelsens gåva och börjar bära andlig frukt. Det är ett verk av Herren från början till slut. En människa kan inte uppväcka sig själv från det döda utan enbart Herren kan göra detta.

I forna tider i Sverige låg betoning i förkunnelsen mycket på att man måste bli född på nytt. Nikodemus hade en tro på Jesus ”Han kom till Jesus en natt och sade: ”Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom.” (Joh 3:1-2). Ändå sade Jesus till honom ”Du måste bli född på nytt” Det är alltså fullt möjligt att ha en viss tro om vem Jesus är utan att vara född på nytt.

Evangelisten Frank Mangs brukade därför talade om en andefödd tro. Tron måste komma i från Anden annars kommer vi inte bli en ny skapelse utan fortfarande vara döda i våra synder. Den nya skapelsen producerar andlig frukt och ett andligt liv. Därför skall vi inte bli förvånade över Jesu ord ”Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. ”.

Kära läsare. Låt oss ställa samma fråga idag och rakt till ditt hjärta. Är du född på nytt? Kan du säga att du är en ny skapelse och det gamla är förgånget (2 Kor 5:17). Bär du andlig frukt och tror du på evangeliet om Jesu död och uppståndelse för våra synders förlåtelse? Är du född på nytt? Eller har du bara en tro som inte är verksam i kärlek?