Helgelse genom ordet

Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.” – Joh 17:17

För att växa i helgelse och helighet så krävs givetvis att vi först är troende och att den helige Ande bor i våra hjärtan. Herren har sedan gett oss medel och sätt genom vilka denna helgelse sker och ett av dessa sätt är genom Guds ord, sanningen. Om vi inte läser våra biblar och lyssnar på predikningar kommer vi inte heller att växa i våra andliga liv. Bibelläsning är därför lika viktigt som luften vi andas och vattnet vi dricker. Vi behöver det för att inte kvävas och för att överleva.

Bibelläsning är inget vi bara skall slarva med, utan vi behöver läsa i en anda av bön och begrundande, så att det styrker våra hjärtan och bygger upp våra själar. Det är genom läsningen vi finner Guds vilja i våra liv och genom bönen och tillämpningen som vi växer andligen.

Bibelläsning är alltså något som skall vara del av våra dagliga vanor, vår bibel skall inte vara något som står och dammar i våra bokhyllor utan skall våra något vi sliter ut så att den blir väl använd.

Hur är det ställt med ditt andliga liv min vän? Är du en flitig student av skriften? Har du gjort det till en vana att dagligen öppna din bibeln och äta av dess andliga föda? Om inte vad är det som gör att du inte göra det? Utan bibelläsningen kommer du inte att växa andligen för det är genom den som vi blir helgade i sanningen, det är genom bibelläsningen som vi växer till och blir utrustade att kunna vara till nytta föra andra.

Allt för ofta möter jag folk som kallar sig kristna men som sällan öppnar sina biblar, detta är en tragedi på hög nivå. Skulle en kristen som har Guds Ande boendes inom sig undvika att läsa skriften? Jag tvivlar på det. I stället drar Guds Ande inom oss till skriften för att få den föda vi behöver och för att vi skall växa till i Kristus. Låt därför det vara en daglig rutin i ditt liv att äta av skriften.

Att tillbe Gud i Ande och Sanning

 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. ” – John 4:24

Det finns en falsk tillbedjan och det finns en sann tillbedjan en sådan som Gud vill ha. Den falska tillbedjan är sådan som kommer i från religiösa människor som inte har blivit födda på nytt. Vi finner flera gånger i skriften när Gud fördömer en sådan tillbedjan där man bara ärar Gud med sina läppar eller instrument men där ens hjärta är långt i från Gud. Vad Gud istället vill ha är tillbedjan i ande och sanning. Att tillbe i ande betyder att det kommer i från Guds ande. Det betyder att man måste vara pånyttfödd och när man blir det får man den helige Ande som gåva. Detta för att Gud lyssnar inte på de ogudaktigas böner (Ords 15:29, John 9:31) människan enligt bibeln vandrar antingen i köttet eller i anden. Det köttsliga människan är den om inte är född på nytt och känner Gud medans den andliga människan är den som är född av anden. Vad Jesus här alltså menar är att för att kunna tillbe Gud måste man vara en kristen, en troende som är född på nytt. Det är grunden för sann tillbedjan och en sådan tillbedjan Gud vill ha. Det andra han säger är att man måste tillbe i sanning. Guds ord är sanningen här och Gud själv är sanningen (John 17:17; Ps 119:160). När vi tillber Gud måste det alltså vara utifrån Guds ord och utifrån vem Gud är beskriven i bibeln. Man kan alltså inte tillbe Gud utifrån något han inte är utan det måste utgå i från sanningen. Därför den bästa tillbedjan som finns är sånger som baseras helt på bibeln, kanske rena psalmer eller andra stycken eller texter som är baserade på bibeln. Texter som därför inte är i enlighet med skriften är ingen tillbedjan. Men det handlar inte enbart om sånger utan tillbedjan handlar även, och än mer, om hur vi lever. I gamla testamentet finner vi hur Gud säger till folket att sluta sjunga och spela för Herren men istället börja göra det som är rätt. Att göra det som är rätt är ju också en aspekt på sanning. Vi vet utifrån skriften vad det innebär att göra det rätta och att göra det rätta är att vandra i ljuset och i sanningen och detta är bra mycket viktigare än att sjunga sånger till Herren. Därför när vi talar om tillbedjan handlar det inte om vi använder en gitarr eller inte. Utan det handlar om att tillbe i ande och sanning. Det är en sådan tillbedjan Gud kräver när han säger ordet måste..och de som tillber honom måste tillbe”