Utan Jesus kan vi inget göra.

”Utan mig kan ni ingenting göra. – Joh 15:5

Vi är fullt beroende av Jesus när vi skall leva det kristna livet. Vi kan inte bära frukt utan Honom. Vi kan inte förändra våra egna liv utan andens verksamma kraft.

Vi kan inte frälsa våra barn utan Jesus. Vi kan inte plantera en församling utan Jesus. Vi kan inte evangelisera utan Jesu kraft. Ingen kommer till guds rike utan att Jesus verkar i människans hjärta.

Detta är viktigt att komma ihåg i vår tid när församlingar och kristna en efter en tar in icke bibliska metoder, tankar och idéer där man försöker hjälpa Gud. Man försöker göra det som man inte ser Gud göra och man försöker på egen hand.

Speciellt frestande är detta när det verkar som att man inte ser Gud verka speciellt mycket, i stället för att då be och förtrösta på Guds löften så skall man försöka själv,  då blir det ett mänskligt verk i stället för Guds verk. Många gånger verkar det till och med som att Gud låter oss gå våran egen väg, och när man gör det kan man se större tillväxt än om man hade gått Guds vägar. Det blir dock ingen sann tillväxt det blir en ytlig sådan och snart faller allt.

Jag läste om en man som inte lever längre som hade stor intelligens han drog till sig stora skaror av folk genom att han var duktig med sina resonemang. En generation senare var allt som bortblåst. Han hade inte använt Guds vägar och metoder och varit beroende av Jesus utan förlitat sig på sin förmåga inom det apologetiska.

Istället måste vi vara som små bebisar som är helt beroende av sina föräldrar för allt. Ha ett sådant beroende av Jesus för utan Honom kan vi absolut ingenting göra.

Helgelse genom ordet

Helga dem i sanningen: ditt ord är sanning.” – Joh 17:17

För att växa i helgelse och helighet så krävs givetvis att vi först är troende och att den helige Ande bor i våra hjärtan. Herren har sedan gett oss medel och sätt genom vilka denna helgelse sker och ett av dessa sätt är genom Guds ord, sanningen. Om vi inte läser våra biblar och lyssnar på predikningar kommer vi inte heller att växa i våra andliga liv. Bibelläsning är därför lika viktigt som luften vi andas och vattnet vi dricker. Vi behöver det för att inte kvävas och för att överleva.

Bibelläsning är inget vi bara skall slarva med, utan vi behöver läsa i en anda av bön och begrundande, så att det styrker våra hjärtan och bygger upp våra själar. Det är genom läsningen vi finner Guds vilja i våra liv och genom bönen och tillämpningen som vi växer andligen.

Bibelläsning är alltså något som skall vara del av våra dagliga vanor, vår bibel skall inte vara något som står och dammar i våra bokhyllor utan skall våra något vi sliter ut så att den blir väl använd.

Hur är det ställt med ditt andliga liv min vän? Är du en flitig student av skriften? Har du gjort det till en vana att dagligen öppna din bibeln och äta av dess andliga föda? Om inte vad är det som gör att du inte göra det? Utan bibelläsningen kommer du inte att växa andligen för det är genom den som vi blir helgade i sanningen, det är genom bibelläsningen som vi växer till och blir utrustade att kunna vara till nytta föra andra.

Allt för ofta möter jag folk som kallar sig kristna men som sällan öppnar sina biblar, detta är en tragedi på hög nivå. Skulle en kristen som har Guds Ande boendes inom sig undvika att läsa skriften? Jag tvivlar på det. I stället drar Guds Ande inom oss till skriften för att få den föda vi behöver och för att vi skall växa till i Kristus. Låt därför det vara en daglig rutin i ditt liv att äta av skriften.