Välsignelsen i att helga vilodagen

Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag,om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad, om du ärar den genom att inte gå egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord, då ska du få fröjda dig i Herren, och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun talat. ” – Jes 58:13-14

När Gud skapade jorden så vilade han på den sjunde dagen och gjorde det till en dag åt sig själv som ett exempel för oss. Guds egna mun har lovat en välsignelse och fröjd i Herren om vi helgar vilodagen. Vi lever i en tid då man inte längre arbetar sex dagar i veckan men trotts detta är vi kanske mer upptagna än någonsin och glömmer bort Herren. Under veckans andra dagar har vi ett arbete att sköta. Barn att lämna och hämta på fritids. Bankärenden, shopping, arbeta på huset, laga bilen, kalas och mycket annat som upptar våran tid.

Därför finns det en speciell dag då församlingen samlas för att fira Herrens Dag och äta Herrens Måltid och då vi vilar upp oss. Dock om man struntar i detta och gör vad ens lustar har begär till eller talar tomma ord så missar vi den välsignelse vi skulle ha fått om vi i stället hade helgad tiden för Herren.

Vilodagen är en försmak av himlen och biskopen av Liverpool J.C Ryle brukade säga ”Kan vi inte spendera en dag med Herren i veckan i vårt liv här och nu kommer vi inte gilla himlen då vi spenderar all tid med honom”. Vilodagen är alltså till för att andligt vila upp sig och samla ny styrka. Den är till för att ära Herren och det är en dag av fröjd och glädje.

Genom tiderna finns det dem som missar poängen med det, och de bara vilar och sitter och tittar i en vägg utan att göra något, men det är inte syftet utan syftet är att helga dagen. Redan under Israels tid var det inte bara en vilodag utan även en dag man gick till templet och offrade offer.

Genom tiderna har troende hållt vilodagen helig och när man har gjort det har också församlingarna välsignats. Herren genom profeten Jesajas mun lovar alltså en välsignelse för de som tar dagen på allvar.

Tar du vilodagen på allvar? Helgar du dagen för Herren? Eller gör du vad dina lustar har lust till? Eller kanske du hellre talar tomma ord? Är det en glädje för dig att spendera ett dygn med Herren? Det är en bra indikator för att se ditt hjärtas tillstånd. Älskar du Honom av Hela ditt hjärta? Varför då inte ge en dag till Honom som är helig, då du lägger bort andra sysslor och annat prat för att istället fokusera på Herren??

Det finns ingen frid för de ogudaktiga

Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren. – Jes 48:22

Ett liv utan Herren kommer inte medföra en sann lycka i livet, istället kommer det medföra ett liv i ofrid. Vad Jesaja syftar på är de som lever ett liv utan Gud, ett liv där man inte följer Guds bud, ett liv där man inte förtröstar på Herren, ett liv där man inte räknar med Herren. Allt detta kommer att medföra ofrid. Ordet för frid är ett gammalt ord som betyder fred. Vad som syftas på är att de ogudaktiga kommer att leva ett liv i stridigheter, konflikter. Först och främst mot Herren, man strider emot Herrens väg inom sig och därmed finns ingen frid i livet vilket resulterar i att man inte lever i fred med sina medmänniskor runt omkring sig.

Vi ser resultatet av detta i Sverige idag. Vi ser familjer som inte håller sams utan splittras, vi ser män och kvinnor som inte kan hålla sams och går skilda vägar, vi finner konflikter mellan grannar och vänner och mellan kollegor och mellan främlingar allt är ett resultat av att man lever ett ogudaktigt liv (Rom 3:17). Det syftar även på ett tillstånd av frid i hjärtat en trygghet i vardagen. Människan utan Gud kommer inte finna någon frid i sina hjärtan. De kan söka inom new age och nyandlighet av olika slag men friden där är inte permanent. De kan söka i nöjen som får dem att för stunden känna sig glada och fridfulla eller söka sig till alkoholen. Inget av detta kommer dock att skapa en varaktig frid i en människas hjärta. Det som ytterst sätt skapar denna ofrid i en människas liv är synden och upproret emot Gud.

Lösningen på problemet för att finna den sanna friden i livet är att gå Herrens vägar och leva ett gudfruktigt liv genom att komma till Gud genom den enda vägen vi kan komma till Gud. Jesus sade ”Jag är vägen, sanningen och livet och ingen kan komma till Fadern utom genom mig”. Det är bara genom Jesu verk på korset där han utgjöt sin blod för våra synder som vi kan komma till Gud. Kära läsare har du funnit friden med Gud? Om inte, dröj inte med att omvända dig till Gud, dröj inte med att finna friden här i livet. Ditt liv är så kort och du vet inte vilken dag det tar slut. Min vän jag vädjar till dig att försonas med Herren och leva i enlighet med hans bud, Du kommer inte finna frid någon annanstans för det finns ingen frid för de ogudaktiga.