Hur man urskiljer falska profeter

 Gamla tiders profeter, de som varit före mig och dig, har profeterat om krig, olycka och pest mot många länder och mot stora riken. Men om den profet som profeterar välgång verkligen är sänd av Herren , det vet man först när hans ord har gått i uppfyllelse.”– Jer 28:8-9

I nya testamentet varnades dt mycket för falska profeter. En falsk profet är helt enkelt någon som säger sig tala Guds ord men inte gör det. För att kunna bedömma vad som är en falsk profet måste man studera gamla testamentet och hur en falsk profet där beskrevs. Jeremia bok är nog där du finner mest om detta och här har vi ett av alla exempel som listas. En sann profet profeterade om dom, krig, olyckor och pest på grund av folkets synder. De var Guds språkrör som framsade vad egentligen lagen sade. I lagen stod listat vad som skulle hända om man inte lydde Guds ord och alla profeterna talade i enlighet med det. Men säger Jeremia om någon mot förmodan profeterar framgång så vet man först när det han säger går i uppfyllelse om det är en sann profet eller ej.

I Jeremia kapitel 23 finner vi flera saker som de falska profeterna gjorde. ”De talade sina egna syner” De hade syner och visioner som inte kom i från Herren. Även i dag finns det många som påstår sig ha syner och visioner från Herren som handlar om dom och krig och undergång. Går synerna inte i fullbordan är de dock inte av Herren och en sådan är en falsk profet. Profeterar man välgång över synden så är det en falsk profet om hans ord inte går i uppfyllelse. Profetens tjänst är alltså att framsäga vad Herren säger. I gamla testamentet fick de det till sig vad de skulle säga men nu i nya testamentet har vi skriften och Jesu ord som profeterar för oss vad som är sant och utifrån den kan vi utgå ”I forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna, men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt som arvinge till allt, och genom honom har han också skapat universum . ” (Hebr 1:1-2). Därför skall vi ha största skeptiskhet mot allt som går under namnet profetia idag. Nästan allt jag sett genom åren har varit falska profetior som aldrig skedde och kommer därmed i från falska profeter som talar sina egna drömmar och tankar (Jer 23:25).

Människans blindhet inför synden

”Varför har Herren uttalat denna stora olycka över oss? Och vilken missgärning och synd har vi begått mot Herren , vår Gud? – Jer 16:10

En av konsekvenserna av syndafallet är att människan blir blind för andliga ting. Man kan inte ta emot det som har med Gud att göra (1 kor 2:14) och än mindre kan han se sitt sanna syndafulla tillstånd. Folket på Jeremias tid ställde sig samma fråga när de drabbades av Herrens olyckor. ”På vilket sätt har vi begått brott mot Herren”?. De kunde inte själva se deras sanna tillstånd. För i deras egna ögon var de goda männiksor. Savarte de fick på sin fråga var följande ””Era fäder övergav mig, säger Herren , och följde andra gudar och tjänade och tillbad dem. De övergav mig och höll inte min lag,  Och ni har själva gjort ännu mer ont än era fäder. Ty se, ni följer var och en sitt onda och hårda hjärta, och ni vill inte lyssna på mig.  ” (vers 11-12). Ändå kunde de inte själv se sin egna ondska och sitt egna avguderi och hur de följde sina hårda hjärtan och vägrade att lyssna till Guds lag.

När jag var yngre och läste i bibeln att ”alla har syndat” så var det fullständigt orelvant för mig. Hur har jag syndat tänkte jag? Visst jag har gjort lite mindre bus, men att synda? Jag var förblindad för mig egna tillstånd precis som detta folket var. Paulus själv säger också i stort sätt samma sak. Det var först när lagen förkunnades som det tionde budordet fällde honom ”Men det var först genom lagen som jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: Du ska inte ha begär . ” (Rom 7:7). Den Helige Andens uppgift är att överbevisa världen om synd (Joh 16:8). Detta eftersom människan på grund av synden är så förblindad av sitt egna syndfulla tillstånd och sitt behov av en frälsare. Detta är omvändelsens första verk, att vi börjar genom Andens överbevisningen se vårt sanna tillstånd och vår skuld inför Gud. När sedan det har skett kommer förs vi in i ett tillstånd av sorg över vår egna synd och vårt egna hopp om frälsning krossas. När detta har skett är vi redo att ta emot budskapet om Jesu Kristi död på korset för syndare som just oss. Vi kan förstå det och det blir relevant för oss, eftersom just vi som levt under syndens gissel och börjat se det i våra liv är de som är i behov av förlåtelse och rättfärdiggörelse.