Om vi inte konfronterar synd, syndar vi själva.

Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. ” – Jak 4:17

Om vi förstår vad som är rätt men inte gör det så syndar vi. För de flesta av oss är det självklart att detta handlar om att t hand om fattiga och att göra gott mot varandra samt att tala det som är gott.

En sak jag tänker på när jag läser detta som vi ofta kanske inte tänker på, men som jag läste i morse är att varna för synden. Hesekiel var en man som var sänd av Gud till att förkunna hans ord till Israel. Det intressanta dock med Hesekiel är att Gud säger till honom i Hes 3:16-21 Att om han inte varnar folket för deras synder så skall deras synder och ansvaret för dem komma över Hesekiel själv men detta är en princip vi finner på flera ställen i skriften. Vi finner Paulus säger till de äldste i Efesus ”Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod ” (Apg 20:26). Paulus hade varit en trogen förkunnare av HELA Guds rådslut och därmed hade han också flitigt varnat för synden och genom att han hade gjort det var han inte skyldig till någons blod.

Detta är exakt samma som Gud sade till Hesekiel ”Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ ” (Hes 3:19) samt ”Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv. ” (Hes 3:22). Men om Hesekiel inte gjorde detta skulle Gud hålla honom skyldig och ansvarig ”men hans blod skall jag utkräva av din hand. ” (Hes 3:18).

Om vi därför har kännedom om vad som är rätt och fel utifrån skriften men tiger och aldrig någonsin talar om det så är vi skyldiga till deras blod och vi syndar. Det är precis det som Jakob säger i denna versen Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar”. De betyder ju inte att vi skall runt och leta efter fel men det betyder att vi skall vara profeter som talar Guds ord och varnar för syndens konsekvenser och pekar på lösningen på problemet som är Jesus Kristus som dog för syndare och tog syndares straff genom sin död på korset. Så att vi syndare kan undgå den kommande domen om vi omvänder oss till Jesus och tror på vad han har gjort för oss.. Detta var Hesekiels uppdrag och det är lika mycket vårt uppdrag.

Gud har utvalt de fattiga

”Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? – Jak 2:5

Orsaken till att kyrkorna i Sverige är så svaga och vi finner så få som är troende finner vi i denna vers. Gud har utvalt de fattiga till att få ärva Guds rike. När kyrkorna etablerades i Sverige och många omfamnade den kristna tron så var det under en tid då extrem fattigdom rådde i landet. Det var under en tid då många flydde till Amerika för att överleva. Just under denna tid var kyrkorna i Sverige som starkast och många blev troende samma sak såg vi i övriga västvärlden. Det var under tiden man led av fattigdom som vi fick vårt arv. Jesus sade att det är svårare för en rik att komma in i Guds rike än för en kamel att komma igenom ett synålsöga (Luk 18:25).När folk är rika behöver de ingen frälsare. De har sina pengar och sin utbildning och ”visdom”. ”Du säger: Jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken.” (Upp 3:17) Därför kan jag finna när jag besöker mitt andra land Filippinerna där många är materiellt fattiga men många är andligt rika. Kyrkorna där är inte som här de har inte samma kunskap i bibeln som många av oss har. De har inte tillgång till den litteratur vi har för de har inga pengar. Men de har en stark förtröstan på Herren i alla svårigheter de får gå igenom. Allt det starka arv vi har här kommer från tiden då våra kyrkor grundades och då svensken var fattig materiellt men andligt rik. Sådant gammalt evangelium  tar dock folk inte emot idag. Bokförlagen trycker inte gamla böcker som skrevs på 1800 talet av folk som Rosenius. Wiberg m.fl. Istället trycker man böcker skrivna av rika män som inte står på den gamla grunden. På apostlarnas tid var det inget undantag. Många var fattiga och Jesus uppmanade folket att be ”Ge oss idag vårt dagliga bröd”. Många jobbade som slavar bara för att överleva och även många av de troende var slavar (1 Petr 2:18). Gud har utvalt de fattiga, inte alla fattiga i världen men mångt många fattiga och knappt några rika.. Därför är fattigdom inget negativt. Du kanske lider av fattigdom men är troende. Var glad över det. Gud har utvalt de fattiga till att bli rika i tron.