Prövningens stund är här

”Mina bröder, håll det för ingenting annat än glädje när ni råkar ut för olika slags prövningar.” (Jak 1:2)

Jag tror vi över hela världen kommer få gå igenom en av de största prövningarna vi någonsin har skådat.

USAs ekonomi går på knäna när 26 Miljoner har blivit arbetslösa under fem veckor. Oljepriset har kraschat under en nivå vilket gör att oljeländer som USA, Norge och Ryssland kommer inte få någon inkomst.

Bostadsbubblan kommer krascha och USAs centralbank trycker pengar på historisk nivå och ökar sin statsskuld ännu mera. USA har mer i skulder än i inkomst och man behöver inte kunna ekonomi för att förstå att mer utgifter än inkomster är vägen mot ruinen. USA är bankrutt men har räddat sig själva genom ännu mera lån och ännu mera tryck av valuta. Vilket aldrig löser något problem i längden.

Redan nu är det långa köer vid soppköken med tiotusental varje dag. Inbrotten har ökat kraftigt i USA. Det är uppenbart även om man inte kan ekonomi, USA är på väg in mot en total katastrof. USA har länge varit ett sjunkande skepp och det kommer påverka oss här i Sverige helt klart.

Vi skall inte tro att det inte kommer göra det. Då nästan de ”rika” länderna har byggt upp en låneskuld som är dömd att krascha. Skulder i bibeln beskrivs som ett slaveri och en privatperson eller en stat som har skulder är inte fri.  Vad vi kommer se nu över hela världen är en stund av enorm prövning. Jag tror inte vi kommer undan den här i Sverige.

Vi som Guds barn skall dock glädja oss över denna prövningens stund. Det är vad bibeln säger till oss. Det kommer göra din tro starkare då du kommer få se hur Herren inte överger dig och inte låter dig svälta till döds. Med det sagt menar jag inte att det kommer bli enkelt. Inte heller menar jag att du inte skall ta det hela på allvar. Vi kommer troligen att få se något som är mycket värre än 90-tals krisen som jag minns även om jag inte var så gammal då.

Folk med skulder kan bli av med sina bostäder även Guds barn, tyvärr, men jag har varnat för skulder tidigare. Följer vi inte bibelns vägledning kommer vi en dag få äta upp det. Vi kan få se troende som förlorar allt som Job gjorde, och måste dagligen be om det dagliga brödet. Men var  vid gott mod. Prövningens stund skall vi se med största glädje och i längden styrker den vår tro. Jobs prövningar ledde till något gott för honom även om han för stunden förbannade sin egen födelsedag.

Var redo jag tror det kommer denna prövning över många av oss. Men kom ihåg att det skall ses som en stor glädje.

 

Om vi inte konfronterar synd, syndar vi själva.

Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar. ” – Jak 4:17

Om vi förstår vad som är rätt men inte gör det så syndar vi. För de flesta av oss är det självklart att detta handlar om att t hand om fattiga och att göra gott mot varandra samt att tala det som är gott.

En sak jag tänker på när jag läser detta som vi ofta kanske inte tänker på, men som jag läste i morse är att varna för synden. Hesekiel var en man som var sänd av Gud till att förkunna hans ord till Israel. Det intressanta dock med Hesekiel är att Gud säger till honom i Hes 3:16-21 Att om han inte varnar folket för deras synder så skall deras synder och ansvaret för dem komma över Hesekiel själv men detta är en princip vi finner på flera ställen i skriften. Vi finner Paulus säger till de äldste i Efesus ”Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod ” (Apg 20:26). Paulus hade varit en trogen förkunnare av HELA Guds rådslut och därmed hade han också flitigt varnat för synden och genom att han hade gjort det var han inte skyldig till någons blod.

Detta är exakt samma som Gud sade till Hesekiel ”Men om du varnar den ogudaktige och han ändå inte vänder om från sin ogudaktighet eller sin ogudaktiga väg, då skall han dö i sin missgärning, men du har räddat din själ ” (Hes 3:19) samt ”Men om du varnar den rättfärdige för att synda och han avhåller sig från synd, då skall han få leva därför att han lät varna sig, och själv har du räddat ditt liv. ” (Hes 3:22). Men om Hesekiel inte gjorde detta skulle Gud hålla honom skyldig och ansvarig ”men hans blod skall jag utkräva av din hand. ” (Hes 3:18).

Om vi därför har kännedom om vad som är rätt och fel utifrån skriften men tiger och aldrig någonsin talar om det så är vi skyldiga till deras blod och vi syndar. Det är precis det som Jakob säger i denna versen Den som alltså förstår att göra det goda men inte gör det, han syndar”. De betyder ju inte att vi skall runt och leta efter fel men det betyder att vi skall vara profeter som talar Guds ord och varnar för syndens konsekvenser och pekar på lösningen på problemet som är Jesus Kristus som dog för syndare och tog syndares straff genom sin död på korset. Så att vi syndare kan undgå den kommande domen om vi omvänder oss till Jesus och tror på vad han har gjort för oss.. Detta var Hesekiels uppdrag och det är lika mycket vårt uppdrag.