Guds kärlek och varningar i Corona pandemin

”Så sant jag lever, säger Herren Gud, jag gläder mig inte åt den ogudaktiges död. I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Ni vill väl inte dö, ni av Israels hus?” (Hes 33:11)

Även om Coronapandemin är en liten lite portion av Guds vrede och vad Gud kan åstadkomma när han visar sin vrede i sin fullhet, så visar även Gud sin kärlek, godhet och sitt tålamod med människan.

Det är få som dör kanske runt 1% av alla drabbade, vilket är Guds godhet att han inte låter fler dö, och det verkar som att Gud låter människan finna ett vaccin för att stoppa pandemin så småningom.

Det sker att unga dör. I Frankrike dog en 16 – åring, och i USA en 17 – åring inatt. Bägge var fullt friska. Herren låter detta ske för att varna de unga, att inte ens de går säkra. Alla skall vi en dag dö. Synden dödssiffra är 100% . Herren glädjer sig inte över människans död men låter den ske för att varna oss.

Han visar sin kärlek och godhet genom att han låter många leva och inte drabbas. Herren visar sin godhet genom att han låter människan göra många goda saker för varandra mitt under denna svåra tid.

Mitt i allt detta varnar Herren oss ”I stället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar! Ni vill väl inte dö, ni av Israels hus?”

Det är Guds ord till varje människa i vår tid. Vänd om i från era synder och kom till Herren Jesus Kristus som dog för våra synder. Det är den enda säkerheten för vi dör alla en dag och har vi då inte vänt om kommer Guds vrede i sin fullhet på grund av våra synder.

 

Plikten att varna för faran

Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet och folket inte blir varnat, och svärdet kommer och tar ett liv bland dem, då dör han genom sin egen missgärning, men hans blod ska jag utkräva av väktarens hand. ” – Hes 33:6

Hesekiel var placerad av Gud som en profet för folket. Han skulle tala till hårda och förhärdade hjärtan. Folket skulle inte lyssna men likväl var detta Hesekiels kallelse att vara en varnande röst för dem. Om han som väktare såg svärdet komma men inte varnade dem så skulle han bli skyldig till att de dog av svärdet.

På samma sätt är det med oss idag. Vi har blivit satta som Guds folk i denna tid och i detta samhälle. Vi har blivit kallade att predika sanningen för denna världen. Men om vi inte varnar för vägen folket vandrar på kommer vi vara skyldiga till deras blod.

På samma sätt är det i en församling om vi ser att folk håller bli att bli andligt dödade av dålig och osund lära eller av ett dåligt beteende så är vi skyldiga att tala ut emot detta annars blir vi skyldiga till det andliga avfallet som då kommer.

Ingen sådan här blir givetvis populär i vår tid eller får så speciellt stora församlingar men varken Hesekiel eller Jeremia blev någonsin populära bland Guds folk. Likväl höll de fast vid deras skyldigheter och Gud var med dem.

Hur är det med oss när vi ser faran komma som är skadligt för människans själar och kommer leda till deras andliga död är vi då tysta och därmed blir skyldiga till alltihopa, eller talar vi ut och står upp för sanningen och genomför vår plikt?