Jesus kristus bar de mångas synder

”så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder” (Hebr 9:28)

I vår tid attackeras vi som tror att Kristi död på korset är begränsad för de många. Vi kallas villolärare (inget nytt, se 2 Kor 6:8) och en del röster tar det så långt och säger att vi inte är frälsta. Jag vill inte strida i ämnet men eftersom vi nu kallas icke kristna så känner jag att det är dags att försvara vad vi tror.

Det är väldigt bibliskt att tro att Jesu offer på korset var för många och inte för alla som idag är i helvetet. Vi läser här i versen framför våra ögon att Kristus bar ”mångas synder”. Många betyder många och inte alla. Detta är inte det enda stället vi läser att Kristus dog för mångas människors synder vi läser det även i Jesaja 53:11-12, Matt 20:28 samt att Jesu död på korset var tänkt för att frälsa sitt folk i från deras synder (Matt 1:21) och en rad andra versar.

Hur är det då ? Vissa ställen säger att Kristus dog för hela världen (1 Joh 2:2) och för alla människor (2 Kor 5:15). Hur skall vi förstå detta? Bägge kan väl inte vara sanna?. Alla och många betyder inte samma sak. Jo bägge är sanna om man förstår dem rätt.

1 Joh 2:2 som talar om Jesu död för ”hela världen”. När det talar om hela världen måste man förstå det utifrån ”de många” samt utifrån Upp 5:8-9. Jesu död på korset är för de många i från hela världen. Alltså svenskar kommer att bli frälsta, Finländare, Amerikaner, Afrikaner etc. Folk i från hela världen är i bland de många. Det betyder många människor i från hela världen.

Vi har även passager som talar om att Jesus dog för alla människor. Vi behöver även förstå detta utifrån de många. Han dog för alla, inte bara för judar, inte bara för svenskar utan för alla olika typer av folk och olika språk och folk i från alla stammar .Han dog för allt sitt folk, för alla de många. De många finns alltså över hela världen inom alla folkgrupper, alla stammar och alla språk. Jag kan därför fritt citera att Jesus dog för alla (1 Tim 2:6) och det blir ingen konflikt i vad jag tror.

En del som förnekar att Jesu kom för att frälsa sitt folk, de många, och alla som han dog för kommer att bli frälsta (John 6:37) begränsar försoningen mer än vad jag gör. För de säger att Jesus dog för precis varje människa överallt, inklusive de som aldrig omvänder sig, men det finns ingen garanti att någon enda kommer att bli frälst.

Alla som blir frälsta är inkluderade i de många. Alla kan komma till Kristus. Ingen behöver tänka. ”Kanske är inte jag i bland de många som Kristus dog för?” Nej, om du är född på nytt är du ibland de många, och alla som omvänder sig och kommer till Kristus kommer att ingå i bland de många.

Tillbe Herren med vördnad och fruktan inte med rockband

På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan (Hebr 12:28).

När vi tillber Herren i vardagen men också i kyrkan så måste vi göra det med vördnad och fruktan och med ordning (1 Kor 14:40) samt i Ande och i Sanning (Joh 4:34). Detta innebär en djup vördnad inför vår Kung och Herre och universums skapare, men också en djup fruktan för vem han är. Det är alltså något som är seriöst och något man tar på allvar. Man beter sig inte hur som helt eller agerar hur som helst när man kommer inför Herren för att tjäna honom, utan det måste ske med vördnad och fruktan.

Tyvärr i vår tid genom den karismatiska rörelsens frammarsch har det kommit in en ny syn på tillbedjan av Herren där man har glömt bort dessa principer och man har ersatt dem med världens principer där det hela handlar om underhållning. I stället för att tillbe med vördnad och respekt har vi nu folk som spelar rock låtar, folk som rappar och även disco musik har jag sett i våra kyrkor. Precis som om det vore en konsert. Men det är inte på det sättet man skall tillbe Herren. När man drar in rockbanden så försvinner genast ordningen och folk börjar hoppa och skutta (1 Kor 14:40) Genast är den heliga vördnaden och fruktan borta. Vem skulle bete sig så inför den Största Kungen som finns?

Vem skulle bete sig som om det berodde på hur man rör på sig som räknas när man står inför en helig Gud? Tyvärr är detta vad som sker mitt ibland många kyrkor idag och speciellt på ungdomsmöten. Vi har kända band som Hillsong, Planetshakers m.fl där man har glömt bort detta och det handlar mer om underhållning än vördnad och fruktan inför en helig Gud. Finns det något kvar av detta ibland oss i vår tid? Har vi fallit så långt att vi inte längre tillber Gud med vördnad och fruktan? I såfall behöver vi vända oss tillbaka till bibelns princip om hur man tillber Gud. Låt all ske på ett ordningsfullt sätt med fruktan och med vördnad inför den han är. Sådan är sann tillbedjan och tjänst inför Gud och endast det behagar honom.