Överge inte sammankomsterna

” Låt oss inte överge våra sammankomster*, som somliga brukar göra, ” – Hebr 10:25

I dagens elektroniska tid finns en trend som inte är bibliskt alls och det är en form an internet kyrka och internet gemenskap.

En sådan gemenskap är inte alls biblisk för bibeln talar ibland om de troendes gemenskap. Gemenskap i bibeln handlar om andlig gemenskap där man tillber Gud tillsammans.

Ordet för sammankomst i grekiskan syftar just på det. Det är ingen sann biblisk sammankomst om det inte handlar om att tillbe Gud. Att gå och fika eller grilla tillsammans är ingen biblisk sammankomst. Att chatta över internet eller vara med i någon internet grupp är ingen biblisk sammankomst. Jag fruktar att många överger de sanna sammankomsterna idag.

Inte bara det där ute på internet finns många som framstår som hjältar på internet. De har stora följarskaror och uttrycker fritt sina åsikter. Men när det gäller sammankomst. Eller att vara aktiv i en lokal församling genom att tjäna där eller att komma på ett bönemöte eller att gå ut på stan och evangelisera som är engagemanget lika med noll.

Låt oss därför inte överge de sanna bibliska sammankomsterna där man tillber Herren tillsammans och arbetar för Guds rike tillsammans som en lokal församling.

Jesus kristus bar de mångas synder

”så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder” (Hebr 9:28)

I vår tid attackeras vi som tror att Kristi död på korset är begränsad för de många. Vi kallas villolärare (inget nytt, se 2 Kor 6:8) och en del röster tar det så långt och säger att vi inte är frälsta. Jag vill inte strida i ämnet men eftersom vi nu kallas icke kristna så känner jag att det är dags att försvara vad vi tror.

Det är väldigt bibliskt att tro att Jesu offer på korset var för många och inte för alla som idag är i helvetet. Vi läser här i versen framför våra ögon att Kristus bar ”mångas synder”. Många betyder många och inte alla. Detta är inte det enda stället vi läser att Kristus dog för mångas människors synder vi läser det även i Jesaja 53:11-12, Matt 20:28 samt att Jesu död på korset var tänkt för att frälsa sitt folk i från deras synder (Matt 1:21) och en rad andra versar.

Hur är det då ? Vissa ställen säger att Kristus dog för hela världen (1 Joh 2:2) och för alla människor (2 Kor 5:15). Hur skall vi förstå detta? Bägge kan väl inte vara sanna?. Alla och många betyder inte samma sak. Jo bägge är sanna om man förstår dem rätt.

1 Joh 2:2 som talar om Jesu död för ”hela världen”. När det talar om hela världen måste man förstå det utifrån ”de många” samt utifrån Upp 5:8-9. Jesu död på korset är för de många i från hela världen. Alltså svenskar kommer att bli frälsta, Finländare, Amerikaner, Afrikaner etc. Folk i från hela världen är i bland de många. Det betyder många människor i från hela världen.

Vi har även passager som talar om att Jesus dog för alla människor. Vi behöver även förstå detta utifrån de många. Han dog för alla, inte bara för judar, inte bara för svenskar utan för alla olika typer av folk och olika språk och folk i från alla stammar .Han dog för allt sitt folk, för alla de många. De många finns alltså över hela världen inom alla folkgrupper, alla stammar och alla språk. Jag kan därför fritt citera att Jesus dog för alla (1 Tim 2:6) och det blir ingen konflikt i vad jag tror.

En del som förnekar att Jesu kom för att frälsa sitt folk, de många, och alla som han dog för kommer att bli frälsta (John 6:37) begränsar försoningen mer än vad jag gör. För de säger att Jesus dog för precis varje människa överallt, inklusive de som aldrig omvänder sig, men det finns ingen garanti att någon enda kommer att bli frälst.

Alla som blir frälsta är inkluderade i de många. Alla kan komma till Kristus. Ingen behöver tänka. ”Kanske är inte jag i bland de många som Kristus dog för?” Nej, om du är född på nytt är du ibland de många, och alla som omvänder sig och kommer till Kristus kommer att ingå i bland de många.