Vad är lagens syfte?

Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro ” – Gal 3:24

Lagens syfte var att visa oss att vi är syndare och i behov av en frälsare. Ingen människa kan någonsin bli frälst genom att försöka hålla lagen, eftersom alla har syndat. Lagen kommer enbart att fördöma dig och visa dig att du förtjänar att straffas i enlighet med lagen. Därför var den bara en övervakare som vittnade om Jesus Kristus, den perfekte som höll hela lagen och därmed kunde vara en medlare för våra synder inför Gud.

Bibeln säger att om vi ens bryter mot ett enda bud i lagen men håller resten så är vi ändå överträdare av hela lagen och skyldiga. Ingen domare i en domstol som är hederlig och inte korrupt skulle låta en skyldig människa frias. Jesus tog därför detta straffet inför domaren så att var och en som tror kan bli rättfärdiga inför Gud.

När man därför sätter sin tro på Jesus så upprätthåller man lagen. När Jesus bor i våra hjärtan så har han förvandlat våra hjärtan, så att man nu i stället följer Guds bud och kan göra det, eftersom Jesu Ande bor i oss. Lagen är inte nu längre vår övervakare som fördömer oss, eftersom det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus.

Vi följer istället Guds bud av hjärtat och tjänar honom av kärlek till hans bud. Vi kan säga som Paulus ”Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. ” (Rom 7:12). Vi har därför dött bort från lagens väg att bli frälsta, för den var bara en övervakare fram till Kristus. I stället blir vi frälsta genom nåd och tro, och när vi är frälsta genom nåd, ja, då håller vi Guds bud..

Vandra i anden

Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så gör ni inte vad köttet begär”. – Gal 5:16

Paulus har spenderat fem kapitel med att förklara för dessa dåraktiga galater att om man tar emot ett annat evangelium så är man under förbannelse. Paulus avslutar nu med att förklara vad det innebär att hålla sig till ett sant evangelium jämfört med ett falskt evangelium genom att säga ”Vad jag vill säga är detta”.

Först uppmanar han galaterna till att vandra i anden, vilket betyder att vandra i det sanna evangelium i tro och gärning. Orsaken därför till köttets gärningar är att folk inte vandrar i evangeliet i tro och gärning. Köttets gärningar består av gräl, splittring, kiv, villoläror, vredesutbrott, fylleri m.m

Ett falskt evangelium producerar köttet gärningar. De ger ingen seger över människans syndfulla natur. Galaternas problem var att man förkunnade ett Jesus plus. Man lade till omskärelsen. Du har Jesus men du behöver också omskära dig. Paulus har gått emot detta och säger till dem att inte gå in i detta slavok igen som lagen var. Istället skulle de vandra i Anden då skulle man inte göra vad ens kött vill att man gör.

Min vän har du problem med köttets gärningar i ditt liv? Är det som en krigszon i ditt hem? Vredesutbrott, bråk, kiv och splittrade familjer. Detta är för att du inte ni inte vandrar i Anden på grund av att du följer ett falskt evangelium och inte Kristus. Du ser att vandra i anden har inget att göra med hur mycket man skriker i tungor (1 Kor 12:20) utan det har att göra med att vara i Kristus. När vi är i Kristus som kommer hans ande föra oss på Hans vägar och Andens frukt produceras i vårt liv. Är man inte i Kristus utan följer ett falskt evangelium så kommer köttets gärningar. Vandra därför i anden så kommer du inte göra vad ditt kött vill göra.