Tankar inför det nya året

Jag brukar inte avge några nyårslöften eftersom löften är ibland svåra att hålla och kan man inte hålla något skall man inte heller lova något.

Bibeln säger :”Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? ” (Pred 5:3-5).

Ge löften isig är inget fel det gör vi ju när vi gifter oss men det är något man skall vara oerhört försiktig med och kan man inte hålla det skall man inte ge något löfte.

Gud är dock ingen människa och kan inte ljuga. Allt han säger är sanning och allt han lovar uppfyller han. Så låt oss titta på ett löfte han har givit oss genom Aposteln Paulus som gäller för det nya året ” Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag” – Fil 1:6.
Om Gud har påbörjat ett verk i dig till frälsning så kommer han också att fullborda detta verk och år 2017 kommer också vara en process i detta verk som Herren utför. Det kanske blir ditt tuffaste år hittills och du kanske får gå igenom många svårigheter men i allt detta kom ihåg att Herrens verk som han har påbörjat i dig kommer han också att fullborda, och svårigheterna är bara en del av en längre process som längre fram leder till det eviga livet tillsammans med vår skapare. Allt samverkar alltid till det bästa för oss även om det för stunden kanske inte verkar så. Det nya året blir därför alltid gott för oss även om det kanske inte känns så. Ha därför ett nytt välsignat år,

Var nöjd med vad du har

” Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. ” – Fil 4:11
Sann glädje består inte av att ständigt gå runt med ett leende på läpparna. Det finns många i denna värld som ständigt gör så, men ändå saknar Andens Frukt, Glädje. Istället handlar sann glädje om glädje i Herren vilket leder till att man är nöjd med det man har i livet. I världen är man aldrig nöjd man finner alltid något att klaga på. Är det inte frun så är det lönen eller arbetstiden, eller ens fotbollslag, eller att man inte har den där bilen eller det där huset, eller den där semesterresan. Det kan finnas miljoner saker att klaga över men Paulus var inte sådan och sann kristerlig karaktär är inte sådan. Den är nöjd med det man har eftersom när man blir född på nytt flyttar Guds ande in i oss och Guds ande är vad som får oss att följa Guds bud och det tionde budordet är just att inte ha begär efter sin nästas tillhörigheter. Därför när vi nu är fyllda av Guds Ande och även ser att Gud styr våra liv och har allt under kontroll så borde det finnas en förnöjsamhet nerlagda i våra hjärtan. En förnöjsamhet som äger att man inte saknar något i livet och är nöjd med det man har. När vi börjar se att allt är gåvor från Herren och inget blir oss givet som inte Herren har givit oss så blir det lättare att vara nöjd med det man har. Paulus var fullständigt böjd med vad han hade. Han sade ”Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen: att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft.” Det är alltså Herren som ger oss kraft i alla livets omständigheter och den kraften gör att vi känner en förnöjsamhet över livet.
Vi har egentlgen all anledning till att vara nöjda eftersom vi har vårt kommande arv att se fram emot. Det eviga livet med Honom om har frälst oss i från våra synder. När vi blickar fram emot det så väger den här tidens lidande inte särskilt tungt och det är lättare att vara nöjd med det man har..