Hur blir jag frälst? (Apg 16:30-31)

Evangeliepredikan av Josef Löwdin

2/2-2020-, Göteborg

länk till predikan

Och han förde ut dem och sa: Herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? 31 Då sa de: Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst. ” – (Apg 16:30-31)

Paulus och Silas befinner sig i Makedonien dit Herren hade kallat dem att predika evangeliet.

Vad som hade skett var att de hade blivit fängslade och kastade i fängelse eftersom Paulus hade kastat ur en ond ande.

Nu skedde det så att Paulus och Silas sjöng lovsånger och var i bön så att alla andra fångar kunde höra det. Då kom det en kraftig jordbävning som gjorde att alla bojor och kedjor gick sönder och de kunde alla fly ut ur fängelset.

När fångvaktaren såg vad som hade hänt tog han ett svärd för att döda sig själv. Paulus hindrar honom genom att skrika att de alla är kvar och ingen har flytt.

Fångvaktaren blir då förskräckt och föll darrande ner inför Paulus och utbrister dessa orden. vad skall jag göra för att bli frälst”.

Fångvaktaren hade sett ett mirakel i från Gud. Det är inte så jätte vanligt att folk mitt framför ögonen för se ett sådant här mirakel.

Gud själv hade öppnat fängelset och löst deras bojor genom att sända en kraftig jordbävning. Fångvaktaren hade antagligen hört deras lovsånger och deras böner. Han hade sett två män passionerade för sin sak.

Nu när miraklet skedde ville han ta sitt liv för han trodde antagligen att de som var över honom skulle döda honom. Han förstod att det var Gud som hade räddat Paulus och Silas.

Han hade kommit till en punkt i sitt liv och han blivit överbevisat om sitt behov av frälsning och han insåg sitt behov av att omvända sig och ändra sitt liv.

Han insåg att om inte hans liv förändras så kan han lika gärna ta svärdet och döda sig själv. Han insåg att han behövde ett nytt liv och något annat att leva för.

Innan en människa kan bli frälst måste man komma hit, så att man ser att man har ett behov av att bli frälst. Fångvaktaren har blivit kraftigt överbevisad om att han hade ett behov av frälsning.

Troligen hade han det kanske inte tidigare, men nu hade han det. Han insåg att han var förlorad i sina synder och behövde frälsning i från Gud.

En människa måste komma till den punkten för att kunna bli frälst. Varför skulle någon vilja bli frälst om han inte ser att han behöver bli räddad i från något?

Min vän kanske är detta du i kväll. Kanske har du kommit till denna punkt då du har sett ditt behov av räddning och du känner dig hopplöst förlorad om du inte finner frälsningen.

Jag minns när jag var en tonåring och kom till den punkten i mitt liv. Jag hade inte sett något mirakel eller ville inte ta livet av mig.

Nej så gick det inte men jag var i en period då jag hade begått många synder emot Gud och jag kom till en punkt att nu måste allt ändras eftersom jag var hopplöst förlorad i mina synder.

Jag visste att Gud fanns och nu behövdes det en förändring vilket gjorde att jag började söka Gud för frälsning.

Fångvaktaren utbrister ”Vad måste jag göra för att bli frälst”. Han hade alltså börjat söka frälsningen och ville bli räddad i från sitt nuvarande liv utan Gud.

Denna fångvaktarens fråga ”vad måste jag göra för att bli frälst” visar att han trodde att man måste göra något för att bli frälst. Han hade ett tankesätt som alla religioner i världen utan kristendomen har.

Han tänkte att allt baseras på gärningar och vad han själv gör. Studera alla religioner så märker du snart samma mönster. De tror alla på att du måste göra massor av saker för att kanske eventuellt en dag ärva frälsningen.

Katolicismen lär ut så att du måste ta dina sakrament, Du måste döpas och du måste göra gott och samla olika poäng inför Gud och kanske räcker det till en skärseld där du måste slutligen renas.

Islam baseras på samma gärningslära och säger att du måste ge dina allmosor. Göra gott och kanske om gud vill kommer du till himlen, men du kan inte med säkerhet veta om det räcker.

Jag möter ofta muslimer som resonerar så. De säger ”jag måste göra gott men allt är ändå i guds händer”. De kan alltså inte finna någon trygghet i att de kan bli frälsta.

Eftersom att de tror att allt sådant är förutbestämt. De har en form av ödestro där allt är utlämnat åt ödet.

Men jag har glada nyheter i kväll. Alla kan bli frälsta och veta med 100% säkerhet att du blir frälst inför Gud.

Så fungerar alla religioner vad de än heter, man tänker att man själv måste göra gott och man måste själv klara av att frälsa sig själv genom vad man gör. Eller att ödet bestämmer.

Många människor går runt och resonerar så. Javisst jag gör lite dåliga saker ibland men jag kompenserar det med att göra gott.

”Javisst jag har lite brister men jag arbetar på dem”. Vägen till frälsning ligger dock inte i våra gärningar eller i våra fullkomlighets projekt.

Detta är inte vägen att bli frälst vilket vi kommer att se, senare av Paulus svar. Varför kan inte gärningar frälsa en människa?

Varför kan man inte bara försöka vara så god man kan och sedan ha de meriterna med sig in i ett liv härefter?

Problemet är att bibeln säger, och detta vet vi nog alla är sant att ”alla människor har syndat”. Det finns ingen som aldrig syndar.

Det är inget som bara upphör, utan även om man försöker göra så gott man kan, så kommer man någonstans på vägen att falla, och så försöker man bättra sig men så faller man igen och igen och igen.

Gud är även helig och rättvis och måste döma all synd. Om du rånar en bank kan du räkna med att bli straffad. Likadant är det med synden. Syndar vi emot Gud kommer han döma oss för vad vi har gjort.

Nu är Guds lagar mycket högre än människans lagar. Det finns säkert folk i detta samhälle som klarar lyda varje lag i hela samhället och vara en laglydig medborgare.

Inför Gud är dock standarden mycket högre än i samhället. Inför Guds krävs perfektion i handling, tankar och i varje ord. Inför Gud är alla syndrare.

Gärningar är alltså inte vägen till frälsning. Vi kommer aldrig nå upp till Guds standard. Vi kommer aldrig nå upp till den perfektion som behövs för att bli accepterad av Gud om man vill gå gärningarnas väg.

Vad måste jag då göra för att bli frälst? Hur kan jag få det rätt ställt med Gud undrar fångvaktaren? Svaret finner vi i Paulus och Silas svar till honom.

Tro på Herren Jesus Kristus så blir du och ditt hus frälst”.

Här finner vi för att bli frälst måste man alltså lägga åt sidan denna tanke att jag kan frälsa mig själv genom att arbeta hårt och göra rätt för mig i samhället.

Man behöver inse sitt behov av omvändelse och man behöver börja tro på Herren Jesus Kristus. Först ser vi här att tro är villkoret för frälsning. Man måste tro.

Vad innebär det att tro ? Innebär det att bara tro att Jesus har funnits?. Eller att tro att Jesus finns idag.? Innebär det enbart att tro att Jesus Kristus har dött en gång i tiden? Vad innebär det att tro?

Tron som bibeln talar om här är inte en tro som handlar enbart om att tro Herren Jesus Kristus fanns. Det handlar inte enbart om att tro att han var en historisk person och att han botade sjuka och dog på ett kors.

Även demonerna tror det och de bävar men de blir inte frälsta. Vad det handlar om här är att man har sitt enda hopp och sin enda förtröstan till Herren Jesus Kristus.

Men tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det man inte ser. ” (Hebr 11:1)

Tron är alltså en full övertygelse som inte baseras på att man ser något, vilket leder till att man lever hela sitt liv för denna tron och lyder tron..

Ett exempel ur bibeln är Abraham. Han hörde Gud säga till honom att han skulle offra sin son Isak. Samtidigt hade Abraham tidigare fått ett löfte av Gud att han skulle bli far till många folk.

Skulle han nu offra Isak vad skulle då hända med löftet om att bli far till många folk? Ändå valde Abraham att agera i tron. Han gick för att offra Isak men i sista stund så hindrar Gud honom och gav honom ett lamm att offra i stället.

Gud testade hans tro och den var äkta. Han hade löftet framför honom och löftet var en övertygelse en visshet om något han inte såg.

Han kunde inte se att han var far till många folk men likväl var det ett löfte som i dag är uppfyllt.Hans tro var alltså baserad på en fullständig övertygelse.

Men inte bara det. Hans övertygelse ledde också till handling. Han agerade i lydnad till Gud eftersom han var övertygad.

Vi kan också jämföra detta med olika grupper i samhället som lever hela sitt liv i en övertygelse som vi inte håller med om men likväl lever de i den.

Deras tro får dem att agera som de gör eftersom de är övertygade. Vi ser sådana exempel på klimataktivister och djurrättsaktivister.

Det är en sådan tro som Paulus här talar om. En tro som leder till att man lever hela sitt liv för någon och något.

Du behöver tro att det finns bara en enda väg till frälsning och det är inte genom dig själv eller dina egna gärningar och prestationer.

Du behöver tro att det inte fanns många vägar till frälsning utan det finns bara en enda sanning och en enda frälsning.

Att tro innebär att sätta all sin förtröstan på ett löfte om frälsning en förtröstan som är så stark att du inte har någon som helst förtröstan på dig själv och att du själv kan reda ut situation.

 

Vad är det då vi skall tro på?

Vi läser här i texten ”Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst..”

Vad innebär detta? Vem var Jesus?

Vi ser det första ordet här är ordet Herren. Det innebär att Jesus är Gud. Han är härskaren och Guds Son. Han kallas Guds Son eftersom Jesus föddes in på jorden som en människa.

Men han är också Gud, skaparen. Han är Herren. Genom Herren Jesus har allting skapats och är till och allting är skapat till Herren.

Detta är viktigt att förstå finns det finns till exempel Jehovas vittnen där ute som säger att Jesus inte är Gud. De förklarar bort ordet Herren. Men för att bli frälst måste man tro på att Jesus är Herren, Gud.

Sedan finner vi namnet Jesus. Vi måste tro på Jesus för att kunna bli frälsta. Det exkluderar alla andra personer eller så kallade gudar. Det är Jesus som är frälsaren och enbart han som kan frälsa oss.

Människor försöker finna frälsning i mycket. Maria är inte någon frälsare eller medlare utan enbart Jesus är medlaren mellan Gud och människan.

Slutligen finner vi här ordet Kristus. Jesus är Kristus. Det betyder att han var den smorde. Guds smorde. I gamla testamentet smordes kungar med olja för att bli en Kung.

När det talar om att Jesus är Kristus så syftar det på att han är Messias och Guds smorde konung. Inte en kung för denna världen utan konungen över Guds rike.

Det syftar på att Jesus är uppfyllelsen av profetiorna i det gamla testamentet. Jesus skulle vara den som kom för att bygga sitt rike och vara Herren i det riket.

Vad var Jesu uppdrag som Kristus och vad säger profetiorna om Honom?. Jo han kom för att dö för våra synder. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten i från Gud.

Det är våra synder som skiljer oss i från Gud. På grund av synden kan vi inte se Gud utom i skapelsen. Våra ögon blir förblindade och man förstår inte det som har med andliga ting att göra.

Alla har syndat och jag tror ingen människa skulle kunna förneka detta hur mycket man än försöker.Vi alla här inne har någon gång i livet syndat.

Synden är dock ett stort problem för mänskligheten. På grund av den finns alla konflikter och allt elände i denna värld. På grund av den kan du inte få frid med Gud. På grund av synden är du separerad i från Gud.

Gud beskrivs i bibeln som helig och rättfärdig. Det betyder att han måste straffa synden. Någon måste dö för dina synder. Varje gång vi har syndat emot Gud så skulle han som en rättvis domare kunna straffa oss.

Vem skall då kunna frälsa oss i från synden? – Herren Jesus Kristus. Han kom för att dö för människan synd. Han tog all vår synd på ett kors. Där blev han ett med synden.

Det blev fullbordet och människan kan åter komma till Gud. Du kan bli fri i från dina synder och bli återupprättad inför Gud.

Jesus inte bara dog utan han också uppstod ifrån det döda. För att vi skulle kunna få ett nytt liv. Så att Kristus skall kunna leva i oss genom sin Helige Ande.

Detta var budskapet som Paulus gav till denna fångvaktare. ”Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst”.

Löftet gällde inte bara honom utan det gällde även hans hus och det gäller alla människor. Var och en som tror kommer att bli frälst.

För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. 10 För med hjärtats tro blir man rättfärdig, och med munnens bekännelse blir man frälst. 11 För Skriften säger: Var och en som tror på honom ska inte komma på skam. 12 Det är ingen skillnad mellan jude och grek, för samme Herre är över alla och rik mot alla dem som åkallar honom. 13 För var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. ” (Rom 10:9-13)

Om det är nu tron som frälser vad för roll spelar gärningarna i frälsningen? Ingen alls. Tro är inte en gärning utan det är en tro.

Gärningarna kommer som ett resultat av tron. Man gör goda gärningar eftersom man tror och genom att man tror så visar det sig i ens gärningar.

Var och en som vill bli frälst måste alltså komma till Gud genom att tro på Herren Jesus Kristus.Det är den enda vägen till Gud och den enda som kan frälsa dig..

Man måste tro på vad Jesus har gjort på korset att han dog för våra synder och att han uppstod. Man behöver omvända sig till Gud genom denna väg. Genom trons väg.

Är det så du har kommit till Gud? Min vän om du skall bli frälst måste du tro. Så enkelt är det. Inte svårare än så.

Du behöver inte pina livet ur dig själv genom fastor och allmosor och försöka leva rätt och försöka samla poäng inför Gud.

Du behöver komma trons väg. Du behöver komma den enkla vägen som är så enkel att till och med ett barn kan förstå detta.

Man behöver ödmjuka sig och bli som ett barn för att bli frälst. Man behöver komma med en tro inför honom.

En full förtröstan på att Herren Jesus Kristus är vad som räcker för att frälsa mig. Min vän kom till Jesus Tro på Herren Jesus Kristus och du skall bli frälst.

Hur gick det med fångvaktaren? ‘

Och de talade Herrens ord till honom och till alla dem som var i hans hus. 33 Och samma timme på natten tog han dem till sig och tvättade deras sår. Och han med allt sitt folk lät genast döpa sig. 34 Sedan förde han dem till sitt hem och satte fram mat åt dem och gladde sig över att han med hela sitt hus hade kommit till tro på Gud.  ” (Apg 16:32-35)

 

Fångvaktaren kom till tro och lät döpas och hela hans hus som också hade hört Paulus och Silas ord om frälsning även de kom till tro. De blev alla frälsta och glada.

Min vän i kväll kan du också bli frälst. Om du tror på Herren Jesus Kristus skall du bli frälst i kväll. Det ögonblick du tror blir du frälst.

Vänta inte med att omvända dig till Herren Jesus Kristus. Tänk inte för dig själv att du skall tänka på detta senare eller tro är för de gamla. Utan kom i kväll till Jesus.

Vi vet aldrig hur länge vi lever. Livet kan ta slut när som helst. Vi hör ständigt i samhället och i denna värld om hur livet tar slut för många vid en tidpunkt de inte alls förväntar sig.

Det kan vara en olycka eller en hastig sjukdom eller vad som helst kan hända som gör att livet tar slut och man missar frälsningen.

Låt ingen av er gå här i från i kväll utan att ha blivit frälst. Kom till Jesus. Tro på Herren Jesus Kristus så skall du bli frälst.

Det är inte att du kanske blir frälst, utan det är ett löfte att du skall bli frälst. Frälst i från dina synder och frälst till ett evigt liv med Gud. Är det inte ett underbart löfte? Tag tillvara på detta löfte.

Jag minns den dagen då jag blev frälst. Jag ropade ut till Jesus att han skulle frälsa mig. Jag trodde på vad bibeln säger att han blev begravd för mina synder och att Gud har uppväckt honom i från döden.

Inget tvivel utan en tro som kommer av hjärtat. En sådan tro frälser oss och förvandlar våra liv.Mitt liv blev radikalt förvandlat efter detta. Jag ville bara leva för Jesus resten av mitt liv.

Det är därför jag predikar om Jesus här i kväll. Han kan frälsa dig. Han kan förändra ditt hjärta. Ta bort stenhjärtat och ge dig ett hjärta av kött.

Han kan frälsa den där bittra människan. Den där hatiska människan. Den där människan som är en slav under sina synder.

Just sådana kom Jesus för att frälsa om man kommer till Jesus trons väg och inte genom gärningarnas.

vad ska jag göra för att bli frälst? Då sa de: Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus frälst.

Löftet om ett nytt hjärta och en ny ande. (Hes 36:24-30)

Predikan av Josef Löwdin

5/5- 2019, Göteborg

Länk till ljudfil..

24 För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. 25 Jag ska stänka rent vatten på er✱ så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26 Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27 Jag ska låta min Ande komma in i er✱ och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

28 Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. 29 Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och föröka den och inte längre låta er drabbas av svält. 30 Jag ska föröka trädens frukt och markens gröda, för att ni inte mer ska förödmjukas bland folken genom svält.”

(Hes 36:24-30)

Israels barn var Guds folk. De var kallade att leva för Gud och bära Guds namn i denna världen. Problemet med dem var att de ofta var upproriska emot Gud.

De gick sina egna vägar och ville inte följa Guds vägar. De hade Guds lag. De visste vad som var rätt och fel men de följde inte den vägen.

Problemet med dem var deras hjärtan som var hårda som sten.

På grund av deras hjärtas tillstånd ville de inte lyda Gud.

I denna profetia genom Hesekiel berättar Gud om deras tillstånd och hur de hade vandrat bort ifrån Honom.

De var i fångenskap på grund av sitt uppror emot Gud på grund av detta så lät Gud dem vara slavar och förtryckta i ett främmande land, Babylon..

Gud lovade föra dem tillbaka till deras land och Gud lovar att återupprätta dem och ställa allting till rätta. Även om den här profetian primärt syftar på Israel så har den en vidare betydelse och mening även för vår tid.

Det är ett löfte om frälsning och om en människas omvändelse till Gud.

Denna profetia är även en bild på hela mänskligheten. Fångenskapen i Babylon skedde på grund av Israels uppror emot Gud.

Detta är en bild på människans slaveri under synden som varje människa lever under på grund av upproret emot sin egen skapare.

Gud låter människan hamna snett och dra på sig elände här i livet på grund av deras uppror men Gud i sin nåd lovar upprättelse för var och en som kommer till Honom.

Vi börjar med att läsa i vers 24”För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.”

Gud hade givit sitt folk ett land som de kunde bo i, och han lovar nu att föra dem tillbaka dit.

Detta är även en bild på Guds rike och det eviga livet som vi får genom Jesus. Gud har genom sina löften lämnat ett rike åt hans folk som vi alla kan leva i. Detta rike kallas för Guds rike.

Himmelriket är inte bara för vissa nationaliteter utan löftet här handlar om att Gud skall föra folk till landet i från alla nationer.

Det spelar alltså ingen roll i vilket land du är född eller vilken folkgrupp du tillhör utan löftet om Guds rike och himmelriket finns tillgängligt för varje människa.

Oavsett vem du är, vilken bakgrund du har eller vad du kommer ifrån kan du får evigt liv och komma in i Guds rike.

Alla religioner tror på ett liv efter döden och att man kan komma till ett paradis eller till en himmel när man dör. Andra tror på återfödelse att man blir något annat när man dör.

Gud har lagt ner evigheten i människans hjärta och det är därför alla tror på livet efter döden i någon form.

Hur man kommer till himmelriket skiljer sig dock radikalt åt en del säger till oss att man skall vara tillräckligt god och kanske då eventuellt skall Gud acceptera dig.

Andra säger till oss att vi skall göra det goda för att få poäng hos Gud, och andra säger att man skall vara god för att återfödas till något bra.

Kristendomen skiljer sig dock här eftersom kristendomen är den enda religionen som inte är människocentrerad där man försöker bli accepterad av Gud. Kristendomen handlar om att Gud har gjort något för oss i sin kärlek för att vi skall kunna bli accepterade.

Men för att vi att vi skall kunna bli accepterade av Gud måste en del saker ske som dagens text talar om för oss.

Våra liv behöver bli förvandlade av Gud själv och denna förvandling hänger inte på vad vi försöker att åstadkomma inför Gud utan den hänger på Guds nåd emot människan..

De goda nyheterna är att Gud är den som gör förvandlingen och inte vi själva. Våra synder skiljer oss i från Gud och på grund av synden kan vi inte komma in i Guds rike och in i det eviga livet.

Samhället där ute lär oss att vi löser våra problem genom självhjälp, genom terapi, psykologi och alla möjliga metoder.

Om en människa brottas med dåligt samvete över vad man har gjort i livet så säger psykologin till oss att man skall skaffa en bättre självbild och ett bättre självförtroende.

Om en människa har problem med synd i sitt liv så vill man inte kalla det synd utan man kallar det för ett dåligt beteende som behöver ändras genom terapi.

Om en man är spelberoende så säger samhället till oss där ute att man behöver gå till en beteendevetare och därmed få hjälp.

Inget av detta kan egentligen ta itu med grundproblemet.

Visst du kan säkert få en del bra hjälp där ute men det löser inte grundproblemet, girigheten i hjärtat.

Israels problem var att de hade varit upproriska emot Gud och det är människans problem också. Människans synd är vad som skapar dåliga beteenden och ett dåligt samvete.

Du kanske blir av med ditt spelberoende men otroheten finns kvar. Vredesutbrotten, oärligheten, lögnerna, allt illa prat, svordomarna.. Du kanske får avgiftning för alkoholen men dina andra synder vem skall hjälpa dig med dem?

Samhället har aldrig lyckats med att förändra en människas hjärta. Samhället har inte lyckats få bort hatet ur en människa.

Samhället har trotts sina många försök inte lyckats få bort synden ur människan.

De har inte lyckats ge människan ett gott samvete.

Istället har samhället hjälpt människan att synda ännu mera genom att legalisera sådant som Gud hatar. Samhället kan inte rädda någon enda människa in i himmelriket. De kan inte ta någon in i Guds rike.

Andra religioner kommer säga till dig att för att lyckas bli av med det dåliga samvetet och få förlåtelse för sin synd måste man göra något.

Ge en allmosa, hjälp en tant över gatan. Trotts allt du gör kan du ändå inte veta om du får en plats i himmelriket eller inte. Trotts detta kanske det lättar samvetet för en stund men inte i längden.

Trotts allt du skall göra så hjälper det dig inte att bli av med synder. Jag hör ofta människor i andra religioner säga att de göra dåliga saker men att de jobbar på problemet. De blir aldrig av med problemet ändå.

De kanske kommer en bit på vägen men grund problemet kvarstår.

De kanske begår en synd i ett visst område och slutar med det men nästa vecka uppstår en ny synd i ett annat område.

Även många som kallar sig kristna har samma problem. Man syndar och syndar och syndar men synda problemet upphör inte och samvetet får ingen ro.

Andra lever ett liv där man dövar sitt samvete. Man har begått så många synder att man ser synderna inte längre som en synd. En gång i tiden sade samvetet i från men inte nu längre. De har accepterat sina synder och kallar nu det onda för gott.

Det finns ett löfte om frälsning i från allt detta i dessa bibelversar framför oss. Det finns en frälsning som samhället och andra religioner inte kan ge dig. Det finns ett evigt liv som var och en kan få del av.

Vi finner i resten av passagen fyra löften som Gud har lovat att göra för människan som vänder sig till Honom för sin frälsning.

  1. Ett renat samvete

Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. (vers 25)

Samvetet är något som vi alla har och samvetet är givit till oss av Gud. Samvetet kan lättas på, men det kan inte stillas om det inte har frid med Gud.

En människa kan söka på alla sätt och på alla ställen för att få ett renat samvete men det kommer inte att gå så bra.

Herren lovar genom denna profetia att han skall rena människans orenhet och rena dem i från avgudarna.

När han talar om rening här så syftar det på att Gud förlåter oss våra synder och renar oss i från dem.

Syndens konsekvenser kan finnas kvar resten av livet men samvetet kan bli renat så att vi inte längre plågas av våra synder.

Många lever med en föreställning att man kan själv rena sitt samvete genom olika saker man gör. ”Ge en gåva och lätta på ditt samvete” Man försöker genom olika religiösa ritualer för att tystna ner samvetet.

Andra de försöker döva samvetet genom att rättfärdiga vad man har gjort, genom att skylla på omständigheter, skylla på sin barndom, och allt möjligt för att slippa ta ansvaret som ens egna samvete pekar på.

Andra när samvetet väcker dem och plågar dem mitt i natten eller sent på kvällen så flyr man till en TV, eller till musiken, eller till datorspelet för att tänka på något annat. Man försöker fly undan samvetet genom att hålla sig sysselsatt.

Jag minns när jag var ung och samvetet började jaga mig hur jag försökte gottgöra genom religiösa saker som jag tänkte kanske att jag får lite poänger hos Gud, och därmed kanske han förlåter mig.

Många tänker så idag. Fasta mera. Ge en allmosa. Gör massor av gott så kanske Gud förlåter mina synder. Detta stillar inte en människas samvete.

Denna vers lär oss att Gud kommer att rena våra hjärtan. Det är alltså ett löfte. Du behöver sätta ditt hopp på Guds löfte istället för att försöka fly.

Du kan bli renad i från dina synder. Gud kommer att göra det om du kommer till honom. Ingen annan religion kan ge ditt ett renat samvete. Ingen annan kan rena dig i från dina synder och samtidigt ge dig frid i samvetet..

  1. Ett nytt hjärta

Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. (vers 26)

Synden i våra liv har skapat ett stenhjärta. Ett hjärta som är hårt. Ett hjärta som inte är känsligt inför Gud och inför synden.

Samhället i dag säger till oss att vi behöver psykologi för att ändra våra beteenden. Samhället idag lär oss att våra beteenden beror på vår uppväxt och i vilken miljö vi befinner oss i. Visst det kan ha en viss påverkan men det är inte grund problemet.

Om en man slår sin fru så är inte problemet att han inte fått tillräckligt med kärlek som barn, utan problemet är stenhjärtat.

Om en människa är aggressiv är inte problemet orsakat av något yttre i barndomen, eller att man har en psykisk störning, utan det stora problemet är hans hjärta som gör att han är aggressiv.

Om en kvinna sitter och talar illa om sin chef bakom hans rygg är inte problemet hennes uppväxt utan problemet är hennes stenhjärta.

Varje människa som inte känner Gud behöver ett nytt hjärta. När vi får ett nytt hjärta kommer mycket att förändras i våra liv. Inte bara våra beteenden utan även hela livet kommer att förändras på djupet.

Det är en väldigt stor skillnad på ett stenhjärta och ett hjärta av kött. Kött är mjukt men sten är hårt. Ett stenhjärta orsakar många problem i livet.

På grund av hårda hjärtan är folk otrogna sina fruar. På grund av hårda hjärtan ljuger folk. På grund av hårda hjärtan stjäl folk av andra.

På grund av hårda hjärtan är människan girig. På grund av hårda hjärtan är människan självisk och har sig själv i fokus. Ett hårt hjärta kommer skapa många problem i livet.

Det enda som kan förändra oss på djupet som människor är om vi får ett nytt hjärta. Det enda som kan sätta oss verkligen fria i från skadliga beroenden och beteenden är ett nytt hjärta.

Innan Gud frälste mig hade jag problem med vredesutbrott och ibland fick jag skämmas rejält för saker jag gjorde när jag inte kunde kontrollera mig själv.

Gud frälste mig dock och sedan dess har jag inte behövt skämmas för något sådant. Jag kan inte idag säga att jag har problem med vredesutbrott. Gud har givit mig ett nytt hjärta och tagit bort dem.

Jag känner en person. Han berättade för mig att han hade grava problem med vredesutbrott och det kostade honom hans äktenskap. Han brukade slå sönder dörrar där hemma när han blev arg. När Herren frälste honom försvann detta. Han hade fått ett nytt hjärta.

Jag läste om en man som hade fått vredesutbrott och skadat en liten flicka mycket allvarligt. Samhället sade till honom att han har en psykisk störning och dömde honom därmed inte till fängelse.

Problemet är hjärtat inte att någon har en psykisk störning. De har bara hittat på massor av saker som de kallar psykisk störning som inte är det. Vad som behövs är hjärtats förvandling.

Det spelar ingen roll vad du gör idag och vilka hemskheter du har begått i livet. Samhället kan inte på djupet hjälpa dig. Inte heller någon annan religion.

Det enda som på djupet kan göra en skillnad i våra liv är ett nytt hjärta. Detta nya hjärta har Gud lovat att han skall ge till sitt folk.

  1. En ny Ande Jag ska låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. (vers 27)

Det gamla stenhjärtat kan inte följa Guds lag. När vi får ett nytt hjärta förändras allt. Då helt plötsligt får vi även en ny ande. Guds Ande kommer in i oss.

Det förändrar hela värt sätt att tänka och agera. Saker du älskade tidigare älskar du inte längre. Guds vägar och Guds stadgar kommer man nu att helhjärtat vilja följa efter.

Guds stadgar som det talar om handlar om att följa det Gud säger och lär oss i bibeln. Tidigare innan en människa fick ett ny ande så brydde man sig inte så mycket om vad bibeln lär.

När bibeln lär att mannen inte skall ha långt hår så var det oviktigt.

När bibeln lär att man gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar så var det oviktigt.

En ny ande förändrar allt. Det förändrar våra intressen, det förändrar vår världsbild. Tidigare såg man människan som relativt god men nu ser man sina egna synder och andras synder överallt.

Hela ens sätt att tänka och leva förändras. Tidigare följde man inte Guds moral lag men nu vill man följa den och det står till i texten att Gud skall göra så att vi följer hans stadgar och hans lagar.

Det är ett verk av Gud genom att han förändrar vårt hjärta och låter sin Ande bo i oss. Ser en människa inte en sådan förändring så har Gud inte gjort ett verk i ens hjärta och inte låtit sin ande flytta in i en.

Om en person kallar sig kristen, jude, ortodox, katolik, pingstvän, baptist eller vad som helst, men det inte har skett ett verk i människans hjärta, som har resulterat i att man nu börjar följa Guds lagar och stadgar så är man inte frälst. Man har inte lärt känna Gud.

Om en människa har fått ett nytt hjärta och en ny ande så märks det i hans liv. Det märks i hans livsstil, i hans passioner och i hans relation till bibeln och det som har med Gud att göra. Det märks att han vill lyda Gud.

Synder du tidigare älskade kommer du nu att hata och denna vers vers säger till oss att en ny ande får att att nu lyda Guds lag.

Om en tiger har blivit förvandlad till en kanin så märks det väldigt tydligt.

Om en bil har blivit förvandlad till en cykel så märks det tydligt.

Sådan är den nya födelsen där Gud ger människan ett nytt hjärta och en ny ande. Det märks när en människa har blivit född på nytt. Ett av sätten det märks på är att man nu börjar lyda Guds bud och hans stadgar..

  1. Andliga välsignelser

Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder, och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. 29 Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och föröka den och inte längre låta er drabbas av svält. 30 Jag ska föröka trädens frukt och markens gröda, för att ni inte mer ska förödmjukas bland folken genom svält.” (28-30)

Slutligen lovar Gud sitt folk andliga välsignelser. Det gamla skall vara förbi och något nytt skall komma till var och en som tror. Här talas det om en yttre välsignelse men nya testamentet talar om en andlig välsignelse.

Dessa andliga välsignelser består i andlig frukt. Glädje, frid, kärlek, tålamod etc. Dessa andliga välsignelser består också i att man får leva som ett Guds barn. Där vi har vår skapare Herren själv som visar oss sin omsorg.

Dessa andliga välsignelser består även i att vi en dag skall ärva det eviga livet och leva med Gud i all evigheters evigheter. Dessa är fantastiska löften som har givits.

Avslutande vädjan om att komma till Kristus för frälsning.

Hur kan man få del av dessa löften. Hur kan man bli renad i från synden och få ett rent hjärta och samvete?

Hur kan jag få ett nytt hjärta? Hur kan Guds Ande flytta in i mig och hur kan jag få del av alla dessa välsignelser?

När vi läser att Gud lovar att upprätta sitt folk så syftar han på att han skulle sända Jesus Kristus.

Det är enbart genom tro på Jesus vi kan bli födda på nytt.

Inga gärningar, ritualer eller självhjälps metoder kan hjälpa oss. Jesus dog för syndare på korset. Han var Guds syndfria offerlamm som dog för att vårat gamla stenhjärta skulle dö. Han dog så att vår syndiga natur skulle kunna dö med Honom.

Jesus uppstod i från döden på den tredje dagen så att vi kan få ett nytt hjärta. Ett hjärta av kött. Han uppstod för att vi skulle uppstå med Honom och få Guds Ande boendes inom oss som gör att vi följer Guds stadgar och bud.

Stunden vi omvänder oss till Jesus i tro så sker denna pånyttfödelse. Vi kan inte födda oss själva på nytt. Ingen kan på egen hand förändra sitt eget hjärta.

Du kan försöka med psykologi och mediciner. Du kan försöka med allmosor och gåvor och försöka på egen hand. Alla försök kommer att misslyckas. Bibeln talar om att en människa är död i sina synder och behöver väckas till liv.

I dag kan du väckas till liv genom att komma till Jesus Kristus. Han dog för varje människa som omvänder sig och kommer till Honom. Hans löften gäller dig.

Om du kommer till Jesus skall du få ett nytt hjärta. Om du ber honom att frälsa dig skall du få en ny ande.

Dröj inte och vänta inte. Tänk inte att du klarar dig bra på egen hand, för det vet du mycket väl själv att det inte har lyckats så bra hitills.

Tänk inte att du skall finna någon annan lösning än Jesus för det kommer du inte att göra.

Vem kan förändra en människas hjärta förutom den som har skapat oss?

Min vän kom till Jesus, kom till frälsaren för att få rening och frälsning i från synden.

Bara Jesus kan rena ditt samvete och ge dig ett nytt hjärta. Ingen psykolog i världen kan hjälpa dig. Min vän synden förstör oss. Vill du verkligen låta synden fortsätta att förstöra ditt liv?

Kom till Jesus. Kom till frälsningen. Tro på Jesus som frälser och omvänd dig till Honom.