Sorg över synden

När jag hörde detta, rev jag sönder min livrock och min kåpa och ryckte av mig hår och skägg och blev sittande i djup sorg.– Esra 9:3

Esra var en gudfruktig man som fick leda Israels folk i ett nytt tempel bygge. Men folket till det yttre kanske såg heliga ut där de byggde Herrens tempel för att tjäna Herren.

Men Israels folk levde i otrohet mot Herren. Deras brott de hade begått ser vi i vers 1 och 2. De hade gift främmande kvinnor och därmed beblandat sig med hedningarna. Detta var enligt Mose lag något som var förbjudet. Israels folk var Guds folk, de troende som var i förbund med Gud. De fick inte ta till sig kvinnor eller män som inte var i förbund med Gud för de skulle leda folket bort i avgudadyrkan. Esra var nu bedrövat över deras synd och sörjde djupt över deras synd och säger inför Herren : ”Min Gud, jag skäms och blygs för att upplyfta mitt ansikte till dig, min Gud, för våra missgärningar har växt oss över huvudet, och vår skuld är så stor att den når upp till himlen. ” (Vers 6). Esra sörjde över sitt folks synder. Frågan är hurdana är vi när vi ser synd runt omkring oss. Blir vi glada över att höra om andras synd. Eller reagerar vi som Esra och sörjer över synden? Låt oss vara rättfärdiga på alla sätt och även sörja över synden i våra egna liv och runt omkring oss. Låt oss inte vara likgiltiga inför synden.