Privilegier som Guds barn

”I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut” (Ef 1:5)
 
En av de mest underbara sanningarna i bibeln är att när vi kommer till tro på Jesus Kristus så blir vi Guds egna barn. Som barn är vi under Guds herravälde och under alla de rättigheter han har givit oss så som barn. Som barn har vi Guds egna försörjning, Han tar hand om oss som en riktig fader. Han också fostrar oss så att vi vandrar efter hans vilja. Går vi bort från vår far så kommer han att leta upp oss som vilken fader om helst skulle göra om deras barn sprang bort. Men inte bara det, vi som barn kommer för evigt vara hans barn. Det finns inget som kan förändra den positionen som Hans barn. Vad som skulle krävas att att Han själv säger att du inte längre är hans barn och en bort adoption till någon annan. Om vi därför lever på ett sätt som vår far inte gillar kommer han att fostra oss. Det är tecknet på att man är ett äkta barn ”Får ni inte fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inga riktiga söner.” (Hebr 12.8). Denna fostran sker på många olika sätt. Genom det profetisk ordet, genom svårigheter i livet, genom andra människor. Har vi inte denna fostran är vi inte Guds barn ”Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och i stället leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är,” (Tit 2:11-12) Nåden fostrar och har vi ingen nåd eller fostran har vi inte Honom som vår far. Inte bara att vi är hans barn utan även vi var förutbestämda till att bli hans barn och det var Guds vilja att du som tror skulle bli det. Tänk dig vilket privilegium det är att få vara ett barn till alltings skapelse? Därför kan vi med frimodighet gå fram inför nådens tron och finna nåd inför honom. Samtidig skall vi leva i fruktan inför honom eftersom vi är beroende av vår far. Vi skall även hedra och lyda vår far i allt precis som budordet säger.

Ni män, älska era hustrur

”Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den.” – Ef 5:25

På Bibelns tid och även i många kulturer än i dag är det vanligt med arrangerade äktenskap. Isak sade till Jakob att gifta sig med någon från Abrahams släkt. Isak gav sig ut för att leta efter denna kvinna och ett äktenskap blev arrangerat. I dag i Sverige har vi ingen sådan kultur men ändå har vi aldrig haft så mycket separationer som i vår tid. I vår tid försöker man finna den perfekta som passar just dig. Om man inte passar just dig så separerar man. Då har man sig själv i fokus. Men denna vers lär oss att vi som män inte skall ha oss själva i fokus utan vi skall älska vår hustru så som Kristus har älskat sin församlingen. När Kristus tittade på oss fann han inget älskvärt hos oss, men ändå älskade han oss. Han älskade oss så mycket att han gav sitt liv för oss medans vi var hans fiender för att rädda oss från syndens välde. Så mycket skall mannen älska sin hustru. Även om hon blir din värsta fiende skall du älska henne. Han är inte kallad till att förstå henne eller ”passa ihop” utan att älska henne. Det bästa man kan ha är en fru som är helt annorlunda än dig själv, för då får du verkligen lära dig älska ovillkorligt. Vi var helt annorlunda än Kristus men ändå älskade han oss. Kristi kärlek mot oss är ovillkorlig. Det finns inga villkor för hans kärlek mot oss. På samma sätt skall det inte finnas några villkor för vår kärlek till våran hustru. Låt oss därför älska våran hustru så som Kristus har älskat oss.