Vi skall älska våran hustru lika mycket som Kristus älskar sin församling

”Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den” – Ef 5:25

På bibelns tid och även förr i tiden i Sverige var inte äktenskapen som idag. Ofta under denna tiden var äktenskapen arrangerade av ens egna föräldrar som letade upp kandidater till dig att välja bland och ibland hade du inget att säga till om alls. Det förekom också att mannen kunde söka och om han hittade någon så var det ofta flickans föräldrar som bestämde. I Europa fungerade det så fram till 1930-talet. Om du umgås med folk från mellanöstern så är detta fortfarande vanligt och eftersom sådan är kulturen När äktenskap arrangeras på detta sätt kanske det inte alltid sker av kärlek utan det kan även vara ett skenäktenskap. När man blir bortgift mot ens vilja vilket var vanligt så är det extra svårt att älska. Sedan finns det de som gift sig och sedan upptäcker att det här var inte alls vad de hade tänkt sig eller att man rent av blivit lurad av sin partner som hade dolda motiv.
Det är med den bakgrunden som Paulus ger denna uppmaning till alla männen att de skall älska sin hustru lika mycket som Kristus har älskat sin församling. Paulus pekar på Kristi kärlek till församlingen för samma kärlek finns eller skall finnas iallafall hos en troende. Det är utifrån Kristi kärlek till oss som vi kan älska vår hustru eller man oavsett om man hade gift sig emot ens vilja eller ej. Hur mycket enklare borde det inte vara för oss svenskar där vi inte lever i en värld med arrangerade äktenskap. Ändå har vi så hög skillsmässostatistik i vårt land. Vilket visar på att man inte har älskat sin partner så som Kristus har älskat sin församling. Därför vandra i kristen kärlek och älska din partner så som Kristus har älskat församlingen, Se på Kristi kärlek till dig som var så oförtjänt. Se på hur du har behandlat Gud innan du blev omvänd och vilken kärlek han visade dig. När vi ser på korset och Jesu Kärlek som där manifesterades för oss då kan du också behandla din partner på samma sätt..

Oanständigt tal på våra läppar

”Låt inget oanständigt tal komma över era läppar” – Ef 4:29

Jakob säger i sitt brev till de heliga att tungan är som en eld och att vi alla felar i vårt tal. Eftersom det är som en eld så är det viktigt att vi inte låter oanständigt tal komma över våra läppar. Tungan eller det som kommer ur den är en reflektion på vad som finns i en människas hjärta (Matt 12:34). Bara genom att lyssna på sitt eget tal så kan man se vad som finns i ens hjärta. Jesus sade också att för varje fåfängt ord vi talar skall vi dömas för på domens dag. Varje enskilt ord vi säger är därför av största vikt.

Därför uppmanar nu Paulus Efesierna att inte låta oanständigt tal komma över deras läppar utan deras tal skall vara ett yttre bevis på att något har skett i hjärtat. Vi läser gång på gång i skriften att frälsningen förändrar våra hjärtan och när nu hjärtat har förändrats så kommer också vårt tal att förändras (Matt 12:34). Vad är då ”oanständigt tal”. Paulus ger många exempel som följer i texten och ändå in i kapitel 5. ”Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.” (vers 31) ”Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt (grova vitsar).” (Ef 5:3-4).

Vidare allt annat som är av ondo så som skvaller, förtal, skryt, hädelser, missbruk av Gud namn etc. Vi som tidigare levde i mörkret och på denna världens sätt och talade som denna värld lever nu i ljuset och då skall vi även representera ljuset genom att inte låta något oanständigt tal komma över våra läppar. Dock är det som Jakob säger också att vi alla har felat här så vi är alla i stort behov av Jesu blod och hans rening från synden. Vi behöver vara oerhört försiktiga med våra ord.