Guds rike är inte av den här världen

” Jesus svarade: Mitt rike är inte av denna världen. Om mitt rike vore av denna världen, hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte härifrån.” (Joh 18:36)

Jesu Kristi rike är inte av den här världen och hade så varit fallet hade Jesu lärjungar varit politiskt aktiva för att kämpa för Jesu frihet när han hade blivit arresterad eftersom han var helt oskyldig.

Ett problem jag tror många gör idag är att vi som kristna glömmer bort vår befallning att predika evangeliet och stället börjar vi bli politiska.  Visst kanske man kan påpeka saker i samhället som är emot de tio Guds bud, men Jesu rike är inte av den här världen och det skapas många problem när vi tar våran bibel och gör politik av allt.

Låt mig visa på ett problem. Det finns strömmar idag som hävdar fri invandring och att Sverige skall ta emot mycket mer än man gör och så pekar man på 3 Mos 19:33-34 och en mängd andra verser. Sedan finns det de som är emot och pekar på sina bibelord.

Visst verserna säger till oss att ta emot och behandla invandrare som vi behandlar infödda. Problemet är det fanns ingen socialism på den tiden.  Men för att då visa på ett problem med att göra politik av detta så lär även bibeln att invandraren i Israel MÅSTE tillbe den Kristna guden annars skulle de dödas (2 Mos 12:49; 22:20). De skulle även omskäras (2 Mos 12:48). De skulle offra samma offer som de i från Israel (4 Mos 15:15)

Men andra ord skulle de behandlas likadant som de inhemska men de var tvungna att konvertera till judendomen.  Du kan inte göra politik av detta för om du gör invandrings politik för eller emot av detta, måste du tvinga alla invandrare att bli kristna och om de inte blir det skall de dödas om man följer vad som står. Låter det som något man kan göra politik av? Nej.

Ett annat exempel är när vi läser ett bibelord som ”En häxa ska du inte låta leva” (2 Mos 18:22). Man kan ta detta och göra politik av det hela och avrätta alla häxor i ett land. Men är det så vi skall applicera våra biblar i vår tid? Nej.

Istället är inte Jesu rike av den här världen och det gamla testamentet för oss som troende är principer att applicera inte på ett vårt land Sverige utan på församlingen,

Med andra ord både inhemska och utlänningar är välkomna i Guds rike men alla måste leva efter Guds lag och följa hans bud annars kan man inte vara med i församlingen på samma sätt som invandraren inte kunde bo i Israel om han inte följde deras lagar och religion.. Häxorna behöver omvända sig och gör man inte det är man inte välkommen som en medlem i en kristen församling. Det är så vi tolkar det idag.

Kristendom och politik måste alltså vara två helt skilda saker och det är inget vi kan blanda ihop. Med det sagt säger jag inte att en kristen inte kan vara en politiker men det skapar en del problem helt klart för då måste man bestämma vad i från bibeln skall man följa och applicera på sitt land och vad skall man inte följa?. En del kristna valde att hålla sig borta hela i från det politiska medans andra valde att ta allt började bränna häxor till döds. Själv skulle jag nog hålla med om den första mer än den andra linjen.

 

 

 

 

Ytterligare problem med moderna biblar

Jag har tidigare skrivit om Varför du skall använda reformationsbibeln

Här följer ytterligare ett problem du eliminerar genom att använda reformationsbibeln.

Herren Guds Ande är över mig, för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna, 2 att förkunna ett nådens år från Herren ” (Jes 61:1-2, SFB)

Det finns ytterligare ett problem med folkbibeln och andra moderna översättningar. När vi läser denna profetia i Jesaja så har vi här hur den är återgiven.

När denna profetia läses av Jesus i Luk 4:18 så saknas denna meningen ” att förbinda dem som har förkrossade hjärtan” Att hela de med förkrossade hjärtan saknas alltså när Jesus citerar versen i Jesaja. Hur kommer det sig? Läste Jesus fel?.

Titta vad det står i folkbibeln ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga.  Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19 och förkunna ett nådens år från Herren. ” (Luk 4:18, SFB)

Ser du? Den meningen saknas. Eftersom den saknas så finns det liberala som säger att Jesus läste fel och du kan inte riktigt lita på Guds ord. De som försvarar moderna biblar brukar då hävda att Jesus enbart gjorde en parafras och en sammanfattning när Han läste ur Jesaja. Problemet med detta är att Jesus LÄSTE ur profeten Jesaja.

Detta problem elimineras fullständigt om du använder King James Version, reformationsbibeln eller Karl XII kyrkbibel för där finns den meningen som saknas nämligen med.

I reformationsbibeln läser vi. ”Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna evangelium för de fattiga. Han har sänt mig till att hela dem som har förkrossade hjärtan, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, och till att ge de förtryckta frihet, 19 och till att predika Herrens behagliga år. ” (Luk 4:18)

Ser du? Här finns det med. ” att hela dem som har förkrossade hjärtan”. Det som finns med i Jesaja finns också med i reformationsbibeln.

Jesus citerade därför inte fel. Skaffa en icke korrupt bibel så löser det många problem för dig själv och för andra. Skaffa en reformationsbibel.