Hur en släkttavla avslöjar de moderna biblarnas korruption

I morse när jag läste min bibel fastnade jag i en släktavla.

Släktavlan finner vi i Luk 3:33

”som var son till Amminadab, som var son till Aram (Ram), som var son till Hesron, som var son till Peres, som var son till Juda ” (Luk 3:33) RFB.

Denna vers enbart fäller och avslöjar de moderna biblarna och ger oss ytterliggare ett bevis på att vi skall använda en bibel baserad på textus receptus så som King James Version eller en svensk version därav så som Reformationsbibeln.

Varför det?

Om vi tittar i denna vers i folkbiblen eller en annan modern verson står det följande :

”son till Amminadab, son till Admin, son till Arni, son till Hesron, son till Peres, son till Juda” SFB

Lägg märke till här att Admin finns med här, men inte i reformationsbibeln. Jag ställde mig då frågan vilket av detta är korrekt?

Självklart är det reformationsbibeln för den är inte en korrupt bibel. Admin finns inte nämnd någon annanstans i hela bibeln. Kollar vi på släkttavlorna i det gamla testamentet så finns han inte med. Gamla testamentets släkttavlor stödjer helt den släkttavlan som reformationsbiblen ger.

”Detta är Peres fortsatta historia: Peres blev far till Hesron,  Hesron till Ram, Ram till Amminadab” – Rut 4:18-19 (SFB)

Admin finns alltså inte med.

Ett annat bevis är att de moderna översättningarna som t.ex. folkbibeln i Matt 1:3 när de återger samma släkttavla också utelämnar Admin.

”Peres till Hesron, Hesron till Ram, 4 Ram till Amminadab” (SFB)

Ram är samma person som Aram. Hur som helst. Ut ur samma moderna biblar ges två olika släkttavlor i Matteus 1:3 och Lukas 3:33. En där Admin finns med och en där han saknas. Som jag har visat så många gånger så skapar de moderna biblarna förvirring. Självklart skall Admin inte vara med då han inte finns någon annanstans, och de moderna biblarna avslöjar satans korruption av Guds ord. Jag säger det igen. Skaffa en ordentlig bibel i form av reformationsbibeln, King James, Gustav Vasa bibeln eller Karl XII:s kyrkbibel.

Det är viktigt att varje troende har det sanna oförfalskade Guds ordet i sin hand som man läser ur, och inte de moderna biblarna som skapar förvirring där samma släkttavla kan på ena stället ha med Admin (Luk 3:33) och på andra inte (Mat 1:3) medans detta problem finns inte i reformationsbibeln, utan där stämmer släkttavlorna överens.

Ny kalvinismen och världslighet

Den ny kalvinistiska rörelsen är en av de största och snabbast växande rörelserna i USA.

De håller kalvinistisk lära och en hög syn på bibeln och ofta hör man de tala om ordet evangelium.

Termen ny kalvinismen kommer i från Colin Hansen och de ”stora” ledarna inom rörelsen som ständigt ändrar sitt ansikte är John Piper och Timothy Keller.

Varför man kallar det så är oklart men det är väl för att man vill distansiera sig i från den gamla kalvinismen och främst puritanismen.

Vad som kännetecknar denna rörelse är stora konferenser med världsligt uppträdande. Kristen Hedonism och Social Rättvisa. Problemet är att det ständigt ändrar ansikte och nya saker kommer hela tiden in på scenen främst genom deras flaggskepp blogg ”the gospel coalition”.

En av de absolut största konferenserna man har är The Passion Conference som arrangeras av Louie Giglio. En av de årliga talarna är John Piper som brukar sprida sin ”kristna hedonismen”.

Kristen Hedonismen är en världslig filosofi (Kol 2:8) som handlar om att Gud är en Gud som man skall njuta av emotionellt och då blir Gud som mest förhärligad. Detta är inte en biblisk teologi, utan Gud är en Gud man skall lyda och det är då vi ärar Gud.

Inte nog med att en världslig filosofi har tagits in utan om man kollar på konferensen ser man bara världen överallt fast med lite kristna texter och budskap lite här och var.

Man har rockmusik genom Hillsong som leder ”lovsången” och man har en mörk klubbliknande miljö. Dessutom tar man efter de olympiska spelen i öppningen.

Detta är verkligen en ny form av reformert teologi eller av kalvinismen som tidigare inte har funnits.

Gammaldags kalvinismen är 100% emot att världen tas in i kyrkan. Den präglas av att Guds folk är pilgrimmar i denna världen och är ett annorlunda folk. Detta baseras på att det är vad biblen lär ut både i gamla testamentet och i nya testamentet. Bibeln lär oss att man skall visa vördnad för helgedomen (3 mos 19:30) och att Jesus resnade templet och sade att templet skall vara ett bönehus och inte en marknad.

Med andra ord Guds församling är inte ett ställe för underhållning utan en plats av vördnad, läsande och predikande av ordet, av bön. Jesus bryr sig om hur hans kyrka är. Om han rensade ett templet så visar det ju att han bryr sig när fel saker kom in dit.

Den ny kalvinistiska rörelsen har väldigt lite av denna vörnad och gudsfruktan istället anpassar man sig efter denna världen där man gör en show av allting.

Jag är född 1983 och blev frälst 1999. Det var en tid då mycket av kristendomen redan hade anpassat sig efter denna världen. Men som nyfrälst fick jag tag på kassetter i från 1980-talet. Då kunde man frekvent höra predikningar emot världen och emot rockmusiken som kristna ansåg är av denna världen.

Idag är det inte många kvar av den gamla evangeliska skolan som anser att rocken är av världen men det är den. I stället kallar man den gamla skolan för lagisk. (ordet lagisk finns inte ens med i bibeln utan är snarare en term som beskriver när man förnekar frälsningen genom tron allena, vilket har omdefinierats av den ny evangeliska rörelsen).

Hela rock n roll livet handlar om uppror och sex. Det är inte bara en musikstil utan det är en livstil. Detta gjorde att kristna förr i tiden insåg att man kan inte anpassa sig efter detta. Man kan inte använda denna musikstil och göra den till kristen eftersom det får en dålig klang.

Jag minns när jag var i 20 års åldern och inte fattade detta. Jag brukade ha ett ungdomsarbete bland ungdomar för att försöka nå dem med evangeliet. Men jag tog in rappmusiken med kristna texter (gospel gangstaz, priesthood etc).

De icke kristna som man försökte nå började protestera även om de gillade musiken i sig, så sade de att detta kan aldrig vara en kristen musik då det är en livsstil som går emot allt vad kristendomen lär.

Det var en av de största läxorna jag någonsin har lärt mig men tydligen så var det så här kristna för 40-50 år sedan talet såg det hela. Jag håller med dem till 100% (Rom 12:2)

Ny kalvinismen har fått så stor spridning att till och med gamla män som brukade vara av den gamla evangeliska skolan har fallit in i detta. Det är väldigt tragiskt att se vad som sker. Saker som var absolut av denna värld när jag var nyfrälst är allmänt accepterat inom rörelsen.

Som nyfrälst slängde jag ut alla hollywood filmer och all rock musiken likaså.

I denna rörelse kan du höra predikanter göra referenser till hollywood filmer och en av dem i sin bok nämner att han har 200 hollywood filmer hemma.

Likaså kan du se stora ny kalvinistiska sidor på sociala medier som sprider hardcore musik så som Wolves at the Gate en typ av musik jag slängde i soporna när jag blev frälst eftersom den är skrikig och aggressiv vilket går emot allt vad andlig frukt heter. (Ef 4:31) Det är absolut inget fel på texten i denna på låten. Den är biblisk men sättet det framförs på är 100% emot bibeln.

Världen har även infiltrerat på andra sätt inom denna rörelse där du ständigt ser hur man försöker vara relevant och anpassa sig efter kulturen. I stället för att predika att Jesu Krsitus kan sätta dig fri i från homosexualitet så har man nu vad som kallas samkönsattraherade pastorer och rappare. Vi har Sam Allberry och Jackie Perry Hill som frekvent syns inom denna rörelsen.

Problemet är inte att man brottas med synd det kan alla göra men problemet är att man gör en industri av det hela. Man finner inte Paulus tala om Kristna mördare eller Kristna tjuvar. Istället talades det om något som man har varit (1 Kor 6:11).

Denna rörelse agerar inte på det sättet utan Sam Allberry går öppet ut och säger att han har en romantisk sexuel känsla till andra män men lever inte ut detta.. Alltså med andra ord. Han tar avstånd i från den homosexuella yttre handlingen men verkar inte ha något problem med att ha passionerna i sitt hjärta.

Bibliskt sätt är detta sådant man skall döda (Kol 3:5) och biblen säger även ”låt ingen orenhet nämnas ibland er ”. (Ef 5:3)

Brottas man med sådant här skall man alltså hålla det för sig själv, bekänna inför Gud, och kanske ta det med någon pastor eller någon nära vän och be om hjälp i bön att bli fri.

För även att ha det i hjärtat är en synd. ”Därför utlämnade Gud dem åt skamliga begär ” (Rom 1:26)

Vad man absolut inte skall göra är att skapa ett ministry av det hela där man inte visar tecken på någon omvändelse eller att man skäms över ens skamliga begär.. När bibeln säger att vi skall bekänna våra synder så är det synder emot andra människor, och man skall bekänna dem till dem.

Det betyder inte att vi skall vädra inför hela världen och bygga oss en plattform.

Det är tyvärr vad som sker inom denna rörelse.

Om denna rörelse får fortsätta att spridas som den gör är jag mycket orolig för framtiden. Sann kristendom handlar om självförnekelse, separation i från världen, helighet, kärlek till Gud. Vinna de förlorade inte bara i ord utan också i hur vi lever våra liv.

Jag skriver detta eftersom jag har en passion för helighet. Jag hoppas att många speciellt unga som kommer in i detta skall komma ut ur detta för det är skadligt emot sann andligt liv. Det är skadligt för det kristna vittnesbördet där världen ser att vi är precis som dem.