Uppmuntrande ord till lidande själar

”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.” – Apg 14:22

Att vara en Jesu Kristi lärjunge är inget enkelt. Det är en smal väg, det är en väg där vi måste bära vårt kors och följa honom, och denna väg innebär många lidanden.

Vi får lida av många anledningar. Först och främst får vi lida eftersom vi är Jesu lärjungar. Folk tycker inte om våra värderingar, och våran livsstil, och kan därför se ner på oss och håna oss. Du kommer att bli falskt anklagad och lida många oförrätter. Det kommer innebära att vi förlorar många vänner vi tidigare hade, när vi levde i denna världen. Livet kan därför kännas ensamt och bli till ett lidande.

Vi får också lida genom att vi dagligen frestas. Vi plågas av djävulens och hans arméer som vill få oss på fall. Vi får också lida när vi ser synd runt omkring oss i denna världen. Den rättfärdiges själ får även lida när han ser avfallet som sker inom kyrkorna. På Israels tid fick profeterna lida när de såg hur prästerna hade avfallit men de fick också lida när de stod upp för sanningen och predikade rättfärdighet..

Slutligen får vi lida på grund av synden. Syndar vi kommer Herren att fostra oss och detta medför ett lidande i våra liv. Vi får också lida oskyldigt genom sjukdomar och annat lidande, på grund av att vi lever i en syndfull värld Allt händer lika för alla: för den rättfärdige och den ogudaktige, för den gode, den rene och den orene, för den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode som det går syndaren, den som svär en ed liksom den som skyr eden.  Detta är något ont i allt som händer under solen, att det går alla lika ” (Pred 9:2-3).

Lidande är något vi måste gå igenom för att komma in i himmelriket. Inget lidande, inget himmelrike. Var därför vid gott mod du broder eller syster som lider för rättfärdighets skull!. Din lön i himlen skall vara stor. Tappa inte modet, var uthållig. Detta är något som måste ske. Det är inget vi kommer undan om vi är Jesu lärjungar. Det är en del av att bära vårt kors. Var vid gott mod. Dagen kommer då alla tårar skall torkas och alla smärtor skall försvinna. Livet här är så kort jämfört med den härlighet som väntar oss i evigheten. Ha blicken fäst på evigheten och på lönen som väntar istället för att ha blicken fäst på lidandet här och nu.

De som hade sysslat med Magi brände upp sina böcker

Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka. ” – Apg 19:19-20”

När Paulus var i Efesus så verkade Herrens kraft mäktigt i bland dem och många blev födda på nytt. Det hade skett ett djupt verk i deras hjärtan som gjorde att de övergav världen och sitt gamla liv. En del av dem, säkert ganska många hade sysslat med Magi och de bekände nu detta offentligt, men inte bara det utan de också tog sina böcker och brände upp dem.

Det kanske låter extremt. Jag har hört folk säga till mig att de tycker jag är för extrem i bland. Men det är inte extremt det är bibeln, och Herren gör extrema verk i människors hjärtan. De brände upp det för att visa sin avsky för vad de hade sysslat med i sitt gamla liv, och för att ingen annan skulle få del av de böckerna. Så här är det när en människa blir frälst och född på nytt. Hjärtat har blivit förändrat och man överger ens gamla liv. Det fanns tider i Europa då man frågade pastors aspiranter innan de ens fick bli pastorer. ”Har du givit upp världen?”, ”Har du gjort upp med ditt förflutna”?, ”Har du slängt ut din gamla skivsamling?”

Tragedin i dag i många av våra kyrkor är att så är inte fallet. Det är ofta man stöter på Pastorer och även troende som fortfarande har sina hjärtan i världen och det är resultatet av att det inte längre förkunnas vad pånyttfödelsen gör med en människa ”Om någon är i Kristus är han en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit”. De lever förfarande i det förflutna och inte mycket till förändring har skett. Vi har fallit så lågt i vår syn på vad det innebär att bli pånyttfödd och få ett nytt hjärta, och jag minns när jag själv blev omvänd hur det gamla livet for ut men hur jag efter några år igen var dum nog att börja plocka tillbaka lite av det. Men Gud vare tack att han fostrar oss på rätta vägar.

Hur är det med dig min vän? Har du upplevt pånyttfödelsens kraft som leder till att det gamla livet lämnas bakom dig? Vi finner här att det var på grund av detta som Herrens ord visade sin styrka. Bara Herrens ord kan på djupet förvandla en människa. Har detta skett med dig? Har Herren gjort ett verk i ditt hjärta? Har du gjort upp med ditt förflutna? Har världen lämnat ditt hjärta? Eller lever du kvar i världen?