Så många som var bestämda till det eviga livet kom till tro.

”När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.” (Apg 13:48)

Det finns två läger inom den kristna tron. De som hävdar att människan utväljer sig själv till frälsning genom tron och de som hävdar att Gud utväljer människor till frälsning.

Jag tror det senare och det skäms jag inte över, oavsett vad andra anser om detta så ser jag detta som en biblisk sanning. Denna vers framför oss är ofta den versen dem som har en annan uppfattning misslyckas med att bortförklara.

Paulus hade predikat för judarna som förkastade evangeliet, de hade blivit förblindade och förhärdade enligt Rom kap 9-11 för en tid för att hedningarna skall bli frälsta istället. En liten rest av judar skall dock komma till tro.

Nu predikar han för hedningarna och vi läser att så många som var bestämda det eviga livet kom till tro.

De som försöker förklara bort detta går in i grekiskan och försöker få det till att de satte sig själva i en position för att kunna bli frälsta. Det är inte vad grekiskan kan betyda i detta stycke.

Det grekiska ordet betyder bokstavligt ”arrangerad” eller ”bestämd” eller ” utsedd”. Det är alltså absolut inget fel på översättningen här. De som har översatt har förstått precis vad som menas.

Så många som blivit arrangerade, bestämda eller utsedda. Allt syftar på att någon annan har gjort detta. Självklart är det Gud som har bestämt hur många som skulle tro.

Samma grekiska ord används till exempel i Apg 22:10 ”Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: Res dig och gå in till Damaskus! Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra.” . Ett annat exempel ”Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom.

En annan tolkning än att Gud har utvalt att ett visst antal skulle tro blir en förvrängning av denna vers.

En annan sak vi kan se här vilket stödjer denna synen är att det finns ett bestämt antal som skall bli frälsta och exakt det antalet blev frälsta. Gud i förväg har bestämt ett antal som skall bli frälsta och alla dessa blev frälsta!

I Rom 11:25 läser vi att ”till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

Det finns alltså ett visst antal människor som Gud har bestämt skall bli frälsta. Vi vet inte detta antal men när antalet är fullt kommer slutet och då skall Jesus komma tillbaka. Gud har tålamod med människan och väntar på sitt fulla antal att de skall komma till omvändelse.

En del områden har inte nåtts ännu och bibeln säger i Upp 5:9 att Kristus har friköpt folk i från alla språk och stammar. Det finns alltså en del av antalet bland de onådda som måste nås innan Jesus kan komma tillbaka.

När vi alltså vet att frälsningen är i Guds händer borde inte det göra oss mer passionerade med att gå ut med evangeliet till andra?

Uppmuntrande ord till lidande själar

”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.” – Apg 14:22

Att vara en Jesu Kristi lärjunge är inget enkelt. Det är en smal väg, det är en väg där vi måste bära vårt kors och följa honom, och denna väg innebär många lidanden.

Vi får lida av många anledningar. Först och främst får vi lida eftersom vi är Jesu lärjungar. Folk tycker inte om våra värderingar, och våran livsstil, och kan därför se ner på oss och håna oss. Du kommer att bli falskt anklagad och lida många oförrätter. Det kommer innebära att vi förlorar många vänner vi tidigare hade, när vi levde i denna världen. Livet kan därför kännas ensamt och bli till ett lidande.

Vi får också lida genom att vi dagligen frestas. Vi plågas av djävulens och hans arméer som vill få oss på fall. Vi får också lida när vi ser synd runt omkring oss i denna världen. Den rättfärdiges själ får även lida när han ser avfallet som sker inom kyrkorna. På Israels tid fick profeterna lida när de såg hur prästerna hade avfallit men de fick också lida när de stod upp för sanningen och predikade rättfärdighet..

Slutligen får vi lida på grund av synden. Syndar vi kommer Herren att fostra oss och detta medför ett lidande i våra liv. Vi får också lida oskyldigt genom sjukdomar och annat lidande, på grund av att vi lever i en syndfull värld Allt händer lika för alla: för den rättfärdige och den ogudaktige, för den gode, den rene och den orene, för den som offrar och den som inte offrar. Det går den gode som det går syndaren, den som svär en ed liksom den som skyr eden.  Detta är något ont i allt som händer under solen, att det går alla lika ” (Pred 9:2-3).

Lidande är något vi måste gå igenom för att komma in i himmelriket. Inget lidande, inget himmelrike. Var därför vid gott mod du broder eller syster som lider för rättfärdighets skull!. Din lön i himlen skall vara stor. Tappa inte modet, var uthållig. Detta är något som måste ske. Det är inget vi kommer undan om vi är Jesu lärjungar. Det är en del av att bära vårt kors. Var vid gott mod. Dagen kommer då alla tårar skall torkas och alla smärtor skall försvinna. Livet här är så kort jämfört med den härlighet som väntar oss i evigheten. Ha blicken fäst på evigheten och på lönen som väntar istället för att ha blicken fäst på lidandet här och nu.