Är det en synd att bli vred?

Men jag säger er, att var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl, han blir skyldig under domen ” – Matt 5:22

Att bli vred är inget fel eller syndigt i sig. Vi som konstant studerar våra biblar vet till exempel att Gud kan bli vred. Vi vet även att Jesus som är Herren, Gud blev vred (Mark 3:5). Att bli vred i sig är inget fel men att bli vred utan ett giltigt skäl är fel och kommer leda till att man blir skyldig under domen.

Vad är då skillnaden. Vad är ett giltigt skäl som vi ser här i texten framför oss? Ett giltigt skäl är när vreden är rättfärdigad, alltså om man blir vred över saker som Gud blir vred över då är den rättfärdig. Vrede som inte är rättfärdigad kommer att göra oss skyldiga under Guds domstol.

Ett exempel på en rättfärdig vrede är om någon mördar. Bibeln säger att ”du skall inte mörda” och en någon mördar så är vreden rättfärdigad. Eller om en man är otrogen mot sin hustru så är det en rättfärdigad vrede.

En vrede som dock inte är rättfärdigad är en vrede emot sådant som inte går emot Guds moral eller karaktär. Om en man blir vred på en fru som bränner maten på spisen är det inte en rättfärdigad vrede, utan det gör oss skyldiga under domen.

Att bli vred i sig är alltså inte fel för Herren blir vred ibland men att bli vred av fel orsak är fel och sådant måste vi omvända oss ifrån. Frågan vi bör ställa oss när vi blir vreda är om man blir vred av rätt orsak eller av fel orsak? Må vi alla bara bli vreda av rätt orsak och inte hamna under domen.

Överge inte sammankomsterna

” Låt oss inte överge våra sammankomster*, som somliga brukar göra, ” – Hebr 10:25

I dagens elektroniska tid finns en trend som inte är bibliskt alls och det är en form an internet kyrka och internet gemenskap.

En sådan gemenskap är inte alls biblisk för bibeln talar ibland om de troendes gemenskap. Gemenskap i bibeln handlar om andlig gemenskap där man tillber Gud tillsammans.

Ordet för sammankomst i grekiskan syftar just på det. Det är ingen sann biblisk sammankomst om det inte handlar om att tillbe Gud. Att gå och fika eller grilla tillsammans är ingen biblisk sammankomst. Att chatta över internet eller vara med i någon internet grupp är ingen biblisk sammankomst. Jag fruktar att många överger de sanna sammankomsterna idag.

Inte bara det där ute på internet finns många som framstår som hjältar på internet. De har stora följarskaror och uttrycker fritt sina åsikter. Men när det gäller sammankomst. Eller att vara aktiv i en lokal församling genom att tjäna där eller att komma på ett bönemöte eller att gå ut på stan och evangelisera som är engagemanget lika med noll.

Låt oss därför inte överge de sanna bibliska sammankomsterna där man tillber Herren tillsammans och arbetar för Guds rike tillsammans som en lokal församling.