Guds underbara nåd

För Guds nåd som ger frälsning har uppenbarats för alla människor. 12. Den lär oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i denna världen

” – Tit 2:11-12

Det finns inget mer underbart än att bli benådad. Att bli benådad innebär att man som en skyldig brottsling blir frikänd i från sitt brott. Egentligen förtjänar var och en av oss att straffas för våra synder här i livet men på grund av Guds nåd frikände han oss genom Jesus Kristus.

Denna nåd betyder inte att man, kan leva hur man vill, och går och gör samma synder igen, utan denna nåd verkar i våra hjärtan, genom kraften av Guds Ande, så pass kraftfullt att den ger oss kraft att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär.

Nåden fostrar oss att kunna leva rättfärdigt och gudfruktigt.

En människa kan därför inte surfa på nåden. Det fanns falska lärare på den tiden som förvrängde Guds nåd till ett liv i utsvävningar. Vi brottas med samma problem i vår tid med lärare som lär oss att vi kan vara frälsta men sedan ändå följa världsliga begär och ogudaktighet utan namnet ”Kristen frihet”. En sådan nåds förkunnelse är falsk.

En sann nåd fostrar oss att säga nej till sådant, om vi inte har en sådan nåd, så har vi inte fått någon nåd alls. Gud är nådefull mot alla som söker honom. Han vill frälsa var och en som kommer till honom och ge honom en sann nåd, en nåd som säger nej till en ogudaktig och världslig livsstil.

Vi skapar våra egna problem här i livet.

och Josua sade: ”O, Herre Gud, varför har du fört detta folk över Jordan för att ge oss i amoreernas hand och förgöra oss? (Jos 7:7);

Då svarade Herren Josua: ”Res dig upp! Varför ligger du där på ditt ansikte? 11 Israel har syndat, de har brutit mot mitt förbund som jag ingått med dem. De har tagit av det som var vigt åt förintelse, de har stulit, ljugit och lagt det stulna bland sina egna ägodelar.(Jos 7:10-11)

Israel hade syndat genom att bryta mot Guds förbund, stjäla, ljuga och göra saker de inte fick. Deras fiender besegrade dem i krig och var dem övermäktiga. Herrens hand var inte längre med dem utan istället hade nu Guds vrede drabbat dem. Josua förstod inte detta utan skyllde deras problem på Herren. Han ropade på Herren som om Herren var problemet. Problemet var inte Herren, utan problemet var att de själva hade syndat och dragit på sig Guds vrede.

Så kan det ibland vara i våra liv. Vi skyller på Herren för våra problem och vi vill inte erkänna att problemet är att det är vi som själva drar på oss problemen genom våran synd eller världslighet. Vi skyller istället på omständigheter eller på annat. Orsaken till problemen i våra liv är alltid vi själva och ingen annan. Vi kan inte som Adsm skylla på Eva eller skylla på Gud.

Har du problem i livet bör vi ställa oss själva frågan. Har jag gjort något som har dragit på mig Guds vrede? I såfall behöver vi omvända oss och ställa det till rätta annars kommer inte problemen att upphöra utan vi kommer att förstöra våra liv..