Varför får jag inte svar på mina böner?

Det finns hinder för bönesvar. Gud svarar inte på all bön och ibland svarar han inte alls eftersom det finns saker som hindrar. Vad kan hindra ett bönesvar? Låt oss kolla på fem orsaker.

  1. 1 Petr 3:7 -. Vi måste behandla vår hustru med respekt annars hindras våra böner. En man som kör över sin hustru och inte respekterar henne kommer inte få några bönesvar eftersom han inte reflekterar Kristi kärlek.
  2. 1 Petr 3:12 -. Vi behöver leva rättfärdigt inte bara vara rättfärdigförklarade. Om vi med vår tunga talar illa och om vi med våra gärningar gör det onda så kommer Herren ansikte att vändas bort i från oss. Det betyder inte att du tappar din frälsning men det betyder att du inte får några bönesvar.
  3. Jak 4:3 – Om vi ber om fel saker kommer Gud inte svara på våra böner. För att få bönesvar måste man be om saker som är i enlighet med Guds vilja. Självklart kan vi inte veta Guds vilja i precis allt men om vi står och ber om saker som uppenbart är emot skriften och Herrens vilja kommer vi inte får något bönesvar.
  4. Jesus lär oss överallt att vår bön måste ha tro. Vi behöver förvänta oss att Gud svarar och tro på att han svarar. Saknar vi tro får vi heller inget bönesvar. Saknar du tro be om tro.
  5. Luk 18:1-8 Vår bön behöver vara uthållig. Vi kan inte ge upp om vi inte får svar på en gång utan vi behöver vara uthålliga och om och om igen be tills vi ser bönesvaret.

Vem kan hindra Gud när Han vill göra något?

När jag vill göra något, vem kan då hindra det? ” (Jes 43:13)

Herren är vår Gud och hans makt är stor och hans kraft är stor. Det var Han som skapade allt i denna värld och det är han som upprätthåller allt i denna värld.

Skulle då något vara omöjligt för Gud? Skulle något kunna hindra Gud i från att göra vad han vill?

Nej, det finns inget som kan hindra Gud eller stoppa Gud i från att göra vad han vill.

Han är inte som oss människor som är begränsade. Det finns mycket som vi inte kan göra eftersom vi är begränsade och skapade. Gud har inte gett oss den makten som Han enbart besitter.

Om Gud vill rita om världskartan kan han göra det. Om han vill störta en kung kan han göra det. Om Herren vill tillsätta en kung kan han göra det. Om han vill frälsa en människa kan han göra det och ingen kan hindra det.

Människan kan stå emot evangeliet och förkasta Kristus men om Gud verkligen vill frälsa någon vem kan då stå emot evangeliet?

Det finns givetvis de kristna idag som säger att människans fria vilja är starkare än Guds vilja. De säger det inte rätt ut men deras doktrin säger det. Detta är en tokig och människocentrerad syn. Sådana med en sådan tro kan inte ha det lätt när de besöker bönemöten. Eftersom bibeln säger att vi skall be utan att tvivla för att få något.

Istället kan vi lita på Guds ord, att Gud kan göra vad han vill, och inget kan hindra det. Därför kan vi be om en förändring i vilken omständighet vi än befinner oss i och Gud kan förändra situationen.

Vi kan också med tro och övertygelse be om människors frälsning för vi vet att om Gud bestämmer sig för att svara på våra böner. Vem kan då stoppa Honom i från att frälsa dem vi ber för?

Vilken underbart stor Gud vi har.