Jesu uppståndelses verksamma kraft.

Var och en som är född av Gud gör inte synd, för Guds säd förblir i honom. Och han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. ” – 1 John 3:9

När vi blir frälsta genom Jesu blod och hans evangelium. Verkar Jesu uppståndelse kraft mäktigt i oss. Korsets verkan är såpass kraftigt att det sätter oss fria i från synd, onda begär och världen. När det står i texten att ”han kan inte synda” betyder det inte att en kristen blir perfekt och aldrig mer syndar någonsin. Petrus syndade, Paulus syndade och i bibeln finns folk som syndade. De syndade dock inte som en vana .

I vår tid förkunnas det dock sällan. Folk förkunnar ofta att en kristen syndar hela tiden eller lever i sina köttsliga begär hela tiden. Detta är en lögn och vi skall inte låta oss förvillas av en sådan falsk lära.

Om någon kollar på pornografi, år ut och år in, så är han inte född av Gud. Om någon är sexuellt attraherad av samma kön år ut och år in, så är han inte född av Gud om de inte bekämpar synden och omvänder sig. Bibeln lär oss nämligen att vi skall lägga bort våra syndfulla och onda begär. Genom evangeliet har vi den kraften att överkomma synden.

Jag vet folk som har blivit frälsta men de föll in i pornografi, men det var inte en längre period. De kom snabbt ur det igen och har varit fria i många år. Det var ingen vanemässig synd. Jag vet också om folk som blivit befriade i från homosexuella begär. Jesus Kristus kom för att frälsa sitt folk i från deras synder, inte frälsa dem så att de skulle leva kvar i sina synder.

Om en kristen inte segrar över synden i sitt liv beror det antingen på att han inte dödar dess begär genom bön,  bekännelse, sorg, ånger över sin synd.

Eller så beror det på att Kristus inte har fött honom på nytt och han har inte Kristi Uppståndelse kraft verksam i sitt liv. Johannes sade själv  ”Kära barn, låt ingen bedra er. Den som gör det som är rättfärdigt är rättfärdig liksom han är rättfärdig” – (1 John 3:7)

Den som tror sig stå skall se till att han inte faller

Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller. ” – 1 Kor 10:12

Stunden vi blir Jesu lärjungar blir vi också soldater i Guds armé. En soldat är en sådan som är ute i krig och befinner man sig i ett krig är det viktigt att man står upp och inte blir nedskjuten och stupar. Stupar vi blir vi inga användbara soldater. En stupad soldat gör ingen nytta.

Som en Jesu lärjunge har vi många slag att kämpa. Det är en kamp emot synden. Det är en kamp för tron, det är en kamp emot frestelser, en kamp emot avfall, och det är en kamp för att sprida tron.

Vi kanske anser att vi står upp, och allt är väl med oss, det kanske är fallet men varningen Guds ord ger till oss är, att om vi menar att vi står upp skall vi också se till att vi inte faller.

Det händer att man kanske inte har älskat sin broder som man borde och man har fallit. Det kanske har hänt att man har avfallit in i världen. Det kanske har hänt att man har fallit för frestelsen och varit för hård emot någon. Kanske har bitterhet smugit sig in? Det kanske har hänt att man har fallit in i någon synd. Var och en som anser sig stå upp måste se till att de inte har fallit eller faller!.

Detta är en stark varning för oss för människan i sin natur tror alltid att man står upp, alla andra runt omkring är avfallna men inte jag!. Men plötsligt upptäcker man att så inte är fallet. Var och en av oss måste därför se till att vi inte faller utan står upp i striden och inte stupar. Se därför till att du inte faller. Har du fallit så kom till Herren i bekännelse och han skall res dig upp igen.