Evigt liv genom dina egna gärningar?

Jesus såg på dem och sade: ”För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt.” – Mark 10:27

Hur kan en människa komma till Gud och bli frälst och få evigt liv?

Det var en ung rik man som ställde denna frågan till Jesus. Han pekade på att han hade varit en god människa och gjort de rätta sakerna. Han hade inte mördat någon, han hade varit trogen sin hustru, han hade lydit och hedrat sina föräldrar, han hade aldrig stulit något, eller sagt något falskt om sin medmänniska. Jesus visar honom dock att detta är inte sättet att bli frälst på. För oavsett hur mycket och hur god han trodde sig ha varit så var faktum att Jesus ställde ytterligare ett krav på honom ”Gå och sälj allt du har och ge till de fattiga”. Detta var för honom omöjligt eftersom älskade sig själv och sina pengar så mycket.

Det är alltså omöjligt för människan att kunna frälsa sig själv genom att vara god nog. Det är omöjligt för människan att kunna förtjäna sig en plats till det eviga livet. För det finns alltid något i våra liv där vi faktiskt inte är tillräckligt goda. I denna mannen fall var det hans vägran att ge upp allt och ge bort det till de fattiga.

Hur kan då en människa ärva det eviga livet? Det är omöjligt för människan i sin egna kraft.

Men inte för Gud, för Gud är allting möjligt. Gud förberedde därför en annan väg. Ett annat sätt att bli accepterad av Gud. Han sände Jesus Kristus att försona oss med Gud och dö för våra synder och uppstå från det döda så att vi kan leva med Gud för evigt. När vi kommer till Gud genom Jesus i tro på vad Jesus har gjort och omvändelse från vårt gamla sätt att tänka, då blir vi fullt accepterade av Gud. Då ser han inte längre till våra gamla synder utan vi blir fullt förlåtna och ett evigt liv väntar oss. Min vän tror du att du kan vinna frälsningen genom din egen kraft? Då behöver du omvända dig och komma till Jesus. Tror du att dina egna gärningar kan frälsa dig? Då behöver du komma till Jesus i tron på att inte egna gärningar inte räcker till.

Felsteget när Josua inte rådfrågade Herren

Då tog Israels män av deras reskost  men frågade inte Herren. (Jos 9:14)

Folkslagen runtomkring Israel hade hört talas om vad Israel gjorde med Jeriko och Aj. Gibeoniterna blev nu rädda för Israel och visste att de kommer att bli utrotade. Därför bestämde de sig för att lura Josua och låtsas som att de kommer långt ifrån och inte från ett grannland och ville försöka ingå ett förbund med Josua.

Josua ställde lite frågor till dem och sedan tog de av deras reskost och ingick ett förbund med dem.

Vad de aldrig gjorde var att de rådfrågade Herren om saken. De kringliggande länderna var vidga åt förintelse och Herren skulle ge dem i Josuas hand och överta hela landet.

Detta var inte för att de var oskyldiga utan vi läser på andra ställen i Moseböckerna hur dessa folk dödade och offrade sina egna barn åt andra gudar och ägnade sig åt att ha sex med djur och massor av andra vidrigheter och just detta var orsaken till att Herren ville fördriva och förinta dem.

Josua hade nu satt sig i en svår situation. Eftersom han hade ingått ett förbund med dessa kunde han inte längre anfalla de som Herren hade befallt honom att anfalla. Han kunde nu inte lyda Herren i frågan eftersom han var nu tvungen att följa sitt förbund annars hade Herrens vrede vänts emot Israel.

Problemet från första början var att Josua hade inte rådfrågat Herren i situationen och folket i Israel var nu arga på Josua.

Vi i vår tid behöver ta tillvara på detta så att vi rådfrågar Herren i alla större beslut. Gör vi inte detta kan det få med sig kostsamma konsekvenser i livet. Du vill gifta dig, men rådfrågar inte Herren och gifter dig helt fel och får senare ta smällen. Du vill göra något för Herren men har inte först rådfrågat Herren, och det hela kan sluta med en katastrof för dig själv och för andra.

Vi bör därför taga varning av denna berättelse och i alla större beslut vi fattar alltid rådfråga Herren.