Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon

” Var nyktra och vaka, för er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka. ” – 1 Petr 5:8

Jag ser detta ofta och jag har varit där själv, och det talas lite om detta så låt oss tala om detta ämne.

Vi har en fiende djävulen. Han vill förstöra våra kristna liv. Han vill stoppa oss och hindra oss och paralysera oss. Han beskrivs här som ett rytande lejon som letar efter någon att uppsluka.

Vi läser i uppenbarelseboken hur djävulen går efter kvinnan och hennes säd. Det betyder att han ger sig på alla de som är Guds barn. Världens barn lämnar han i fred för de tillhör redan honom, men Guds barn försöker han att uppsluka.

Det händer ofta och jag ser det ibland hur folk blir uppslukade. De är en tid nyktra och vakna för det som har med Herren att göra. De står emot världen och dess frestelser, de är nyktra i sina egna liv, i lära och i liv. Plötsligt känner man inte igenom dem. Något har hänt. De har blivit uppslukade oftast av denna världen eller av annat, kanske bekymmer eller problem, bitterhet, dåligt prat.

De pratar nu ständigt politik, sport, eller musik eller annat som kan upptaga dem, så som bitterhet mot andra. De spenderar nu Herrens dag med att kolla på tv och vill inte gå till kyrkan mera. Deras böneliv kanske har slocknat och deras passion för att dela evangeliet är borta. Du kan prata med dem i flera timmar och de pratar inte längre andliga ting. De har blivit uppslukade.

Vi behöver därför som texten säger vara nyktra och vaka för att inte bli uppslukade. Att vara nykter handlar om att inte vara berusad andligen. När någon blir andligt berusad ser man inte längre klart.

Detta ser man ibland hur folk som en gång stod upp för sanningen nu har blivit berusade och övergivit sanningens väg.

När man vakar handlar det att som en soldat ständigt vara på sin vakt efter fiender. Det gäller att vara noggrann med sitt liv (Ef 5:15). Noggrann med vilka influenser man tar in. Noggrann med sina ord och handlingar och noggrann med vad man gör så att man inte blir uppslukad..

Vi behöver alltså var och en vara nyktra och vaka så att vi inte blir uppslukade.

Vi kan lita på det profetiska ordet.

”Som det står skrivet hos profeterna: Se, jag sänder min budbärare framför ditt ansikte, som ska bereda din väg framför dig. . 3. En röst ropar i öknen: Bered Herrens väg, gör hans stigar raka. ” (Mark 1:2-3)

I gamla testamentet använde Herren sina profeter för att förmedla sitt ord till folket och allt det som dessa profeterna sade blev också uppfyllt. De misslyckades inte och fick sedan stå där och säga ”Jag hörde fel”. De talade under inspiration Guds ofelbara ord som inte innehåller några fel.

Vi läser här ”skrivet hos profeterna”. Detta är två olika profetior i från två olika ställen och två olika profeter. Den första profetian i vers 2 är i från Malaki 3:1 och den andra i vers tre kommer i från Jesaja 40:3.

Det är viktigt att notera att det var olika profeter i två olika tider eftersom moderna bibelöversättningar så som folkbibeln här översätter det ”Skrivet hos profeten Jesaja” men det nämner inget om Malaki och det blir ju totalt fel och sår in tvivel hos läsare som kan tänka. ”Kan vi verkligen lita på Guds ord när det bara står Profeten Jesaja men inte också Malaki.”?

Därför är denna översättning i från textus receptus, som reformationsbibeln och karl den tolftes bibel, King James Bible, är mer korrekt där det står ”profeterna”. Vi kan därför lita på två saker. Det första är att när Herren talat något genom sitt ord så blir det så och att Herren har bevarad sitt ofelbara ord som inte skall så tvivel hos läsarna utan snarare styrka deras tro.