Om vi prövar allt besparar vi oss många problem i livet

”Pröva allt, behåll det som är gott. ” (1 Thess 5:21)

Under den kristna vandringen finns många faror och många villovägar. Om vi hamnar i dessa faror och dessa villovägar eller rent av hamnar i synd kommer vi förlora Herrens välsignelse och brukbarhet. Herren vår Gud, Jesus Kristus kommer då att fostra oss och det kan göra ont med lite disciplin i från Herren.

För att undvika det är det viktigt att vi prövar precis allt i livet och behåller det goda. Vad är det vi skall pröva emot? Vad är vår standard? Jo, vi prövar om det stämmer med skriften, med bibeln som är Guds Ord.

Vi behöver pröva våra tankar. Är våra tankar i enlighet med Kristi Sinne. Är det jag går runt och tänker på något gott eller är det en olydig tanke som jag måste fånga in och lägga under Kristi lydnad?

Vi behöver pröva våra attityder. Är min attityd i enlighet med en kristen attityd?

Vi behöver pröva våra ord. Är vårat tal i enlighet med skriften? Är det till uppbyggelse för de som lyssnar?

Vi behöver pröva vår vandring. Är det jag sysslar med just nu i livet i enlighet med Guds vilja?

Vi behöver pröva våran klädstil. Är de kläderna jag bär något som reflekterar ett Guds tempel på jorden eller är det av världen och sensuellt?

Vi behöver pröva våra aktiviteter. Kan jag lyssna på detta eller spela detta spelet, kan jag kolla på detta ? Är denna musik i enlighet med kristen attityd?

Denna aktivitet vad det än är. Skadar det mig? Slösar det bort min tid? Eller är det gott för mig?

Vi behöver pröva våra motiv. Har vi rätt motiv i allt vi gör eööer har vi en dold agenda?

Vi behöver pröva vår tolkning av skriften? Är denna tolkning jag håller av ordet korrekt eller har jag hamnat snett? Om något är nytt är det troligtvis helt galet.

Vi behöver pröva predikanter och pastorer. Är deras undervisning i enlighet med skriften?

Du behöver testa även allt det jag skriver.

Ja precis all vi kan komma på behöver vi pröva. Göt vi det så besparar vi oss många hjärtesorger i livet.

Guds förhädelse av syndare

”Men de lyssnade inte till sin far, för det var Herrens vilja att döda dem.” (2 Sam 2:25)

Elis söner hade begått flertalet som var mycket stora inför Gud. De hade vanhelgat slaktoffret och matoffret och legat med massor av kvinnor. Eli tillrättavisade dem bara för att de låg med kvinnorna men inte för hur det agerade med offren. När Eli försökte tillrättavisa dem för deras synd så lyssnade de inte till Eli eftersom Gud redan hade bestämt att barnen skulle dö.

Det var Guds vilja att de skulle dö på grund av deras synd. Dessa barn kände inte Herren. De var inte frälsta (2 Sam 2:12).

Vi ser hela tiden i bibeln hur Herren är suverän. Herren förhärdar och Herren ödmjukar. Här ser vi hur Herren förhärdar dem. De var onda. De kände inte Herren. De syndade men Herren valde att döda dem, alltså Herren förhärdade dem så att de inte skulle lyssna på deras far.

Herren förhärdade dem genom att inte föra dem till omvändelse. Herren valde att döda dem utan omvändelse. Deras hjärtan var redan hårda så de var redan ansvariga för deras synd. Herren gjorde inget fel i att förhärda dem.

”Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill. ”(Rom 9:18), ” Det beror alltså inte på människans vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. ” (Rom 9:16).

Omvändelsen är alltså en gåva av Herren. Det är Herrens godhet som för en syndare till omvädelse (Rom 2:4) medans det är Herrens rättvisa som förhärdar syndare i deras synd och låter dem ta straffet för vad de har gjort.

Hur tacksamma kan vi inte vara till Herren varje gång han för en syndare till omvändelse? Det är ett verk av Gud och det kan bara ske av Gud. Utan Guds godhet och nåd så vore vi alla förhärdade i våra synder.