Felsteget när Josua inte rådfrågade Herren

Då tog Israels män av deras reskost  men frågade inte Herren. (Jos 9:14)

Folkslagen runtomkring Israel hade hört talas om vad Israel gjorde med Jeriko och Aj. Gibeoniterna blev nu rädda för Israel och visste att de kommer att bli utrotade. Därför bestämde de sig för att lura Josua och låtsas som att de kommer långt ifrån och inte från ett grannland och ville försöka ingå ett förbund med Josua.

Josua ställde lite frågor till dem och sedan tog de av deras reskost och ingick ett förbund med dem.

Vad de aldrig gjorde var att de rådfrågade Herren om saken. De kringliggande länderna var vidga åt förintelse och Herren skulle ge dem i Josuas hand och överta hela landet.

Detta var inte för att de var oskyldiga utan vi läser på andra ställen i Moseböckerna hur dessa folk dödade och offrade sina egna barn åt andra gudar och ägnade sig åt att ha sex med djur och massor av andra vidrigheter och just detta var orsaken till att Herren ville fördriva och förinta dem.

Josua hade nu satt sig i en svår situation. Eftersom han hade ingått ett förbund med dessa kunde han inte längre anfalla de som Herren hade befallt honom att anfalla. Han kunde nu inte lyda Herren i frågan eftersom han var nu tvungen att följa sitt förbund annars hade Herrens vrede vänts emot Israel.

Problemet från första början var att Josua hade inte rådfrågat Herren i situationen och folket i Israel var nu arga på Josua.

Vi i vår tid behöver ta tillvara på detta så att vi rådfrågar Herren i alla större beslut. Gör vi inte detta kan det få med sig kostsamma konsekvenser i livet. Du vill gifta dig, men rådfrågar inte Herren och gifter dig helt fel och får senare ta smällen. Du vill göra något för Herren men har inte först rådfrågat Herren, och det hela kan sluta med en katastrof för dig själv och för andra.

Vi bör därför taga varning av denna berättelse och i alla större beslut vi fattar alltid rådfråga Herren.

Doktriner och lära är viktigt

Väx i stället i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. – 2 Petr 3:18

Doktriner är viktigt. Det kristna livet handlar inte enbart om hur vi skall leva utan också om vad vi skall tro. Vi skall leva heligt och växa till i nåd, men vi glömmer ofta bort att vi också skall växa till i kunskap. Så fort vi talar om kunskap om Jesus så är vi inne på doktriner. Det är oundvikligt att därför säga att man är kristen men inte bryr sig om teologi. Om du inte bryr dig om teologi och doktriner hur skall du då kunna svara på frågan ”Vem är Jesus?”, som du säger att du tror på , ”Vad innebär det att han är en frälsare”. Så fort du börjar svar de de frågorna är vi genast inne på ämnet lära, doktriner. Ordet kunskap till och med syftar på att veta något. Hur kan man veta något om kristen tro utan att tala om teologi och doktriner?. Därför att växa andligen innebär även att växa till i doktriner och lära. När man är en ny troende så vet man kanske inte så mycket, men vad som oroar mig är när man stöter folk som säger sig ha varit kristna i 20 år men inte kan något om doktriner, då har man ju inte växt något alls och då bör man fråga sig själv om man ens känner Jesus?.

Vi som troende behöver därför flitigt studera skriften för att växa till i kunskap. Vi som församlingar behöver vara doktrinära och inte bara predika evangeliets grunder om Jesu död och uppståndelse om vi vill att folket skall växa (Hebr 6:1-2). Vi som predikanter skall ständigt studera skriften för att få en bättre förståelse av bibelns lära. Jag kan av erfarenhet säga att ibland kommer man inse att man har haft fel under många år. Man kanske har hört något och lärt sig något. Sedan får man ljus över något i skriften och studerar ämnet och inser plötsligt att man har fel. Jag känner nog ingen kristen som aldrig kommer till insikten att man har haft fel? Det handlar givetvis inte om evangeliets grundläggande sanningar utan om andra saker i skriften men har sett lite felaktigt på genom åren. Detta är vad det innebär att växa andligen. Man växer i karaktär, i liv, i bönen men man växer också i lära och blir mer djup och för mer kunskap genom åren.

Växer du till i kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus? Det är tecknet på att du växer.