Plikten att varna för faran

Men om väktaren ser svärdet komma och inte blåser i hornet och folket inte blir varnat, och svärdet kommer och tar ett liv bland dem, då dör han genom sin egen missgärning, men hans blod ska jag utkräva av väktarens hand. ” – Hes 33:6

Hesekiel var placerad av Gud som en profet för folket. Han skulle tala till hårda och förhärdade hjärtan. Folket skulle inte lyssna men likväl var detta Hesekiels kallelse att vara en varnande röst för dem. Om han som väktare såg svärdet komma men inte varnade dem så skulle han bli skyldig till att de dog av svärdet.

På samma sätt är det med oss idag. Vi har blivit satta som Guds folk i denna tid och i detta samhälle. Vi har blivit kallade att predika sanningen för denna världen. Men om vi inte varnar för vägen folket vandrar på kommer vi vara skyldiga till deras blod.

På samma sätt är det i en församling om vi ser att folk håller bli att bli andligt dödade av dålig och osund lära eller av ett dåligt beteende så är vi skyldiga att tala ut emot detta annars blir vi skyldiga till det andliga avfallet som då kommer.

Ingen sådan här blir givetvis populär i vår tid eller får så speciellt stora församlingar men varken Hesekiel eller Jeremia blev någonsin populära bland Guds folk. Likväl höll de fast vid deras skyldigheter och Gud var med dem.

Hur är det med oss när vi ser faran komma som är skadligt för människans själar och kommer leda till deras andliga död är vi då tysta och därmed blir skyldiga till alltihopa, eller talar vi ut och står upp för sanningen och genomför vår plikt?

Lidande på grund av synden

Så säger Herren: Jag ska sända olyckor över dig från ditt eget hus, och jag ska ta dina hustrur inför dina ögon och ge dem åt en annan, och han ska ligga med dina hustrur mitt på ljusa dagen (2 Sam 12:11)

David fick leva ett liv i lidande. Först fick han lida eftersom han var Guds barn, men senare i livet fick han lida på grund av sin synd.

Synden han begick var hans affär med en kvinna som resulterade i att David mördade hennes man för att försöka dölja synden. David omvände sig i från sin synd och var helt förkrossad över den.

Men trotts att Herren förlät honom och återupprättade honom fick han lida resten av sitt liv på grund av sin synd. Lidandet upphörde inte utan det fortsatte tills dagen han dog.

Vad fick han då gå igenom? Jo först blev hans dotter våldtagen av Davids egna son. Sedan mördar en annan son av David våldtäktsmannen. Sedan blev det revolt i Davids kungahus och hans egna son Absalom gjorde uppror. Sedan blev han till offentligt åtlöje när hans egna son låg med Davids hustrur mitt på ljusa dagen inför folket, så alla kunde se det. Sedan tvingades David på flykt och leva i exil.

Hans lev var fullt av problem på grund av hans synd och det är likadant mot oss i vår tid. Syndar vi får det med sig lidande som vi kanske får leva med resten av livet. Lidandet kanske aldrig kommer att upphöra i våra liv.

Dock har vi som är Guds barn löftet om att en dag skall alla lidanden ta slut när vi kommer in i det eviga riket. Allt på grund av vad Jesus har gjort för oss på korset. Inga mer sorger och besvär inga mer bördor där man bär. Vilken underbar dag det skall bli.

Vi behöver därför taga denna varning till oss och fly undan synden och bekämpa den i våra egna liv genom Anden..