Kanske skall Gud ge omvändelse – omvändelsens gåva

  • Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara mild mot alla, lämpad för att undervisa, tålig när han får lida, och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen, 26. och att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara, de som är fångade av honom för att göra hans vilja.” 2 Tim 2:24-26

Omvändelsen är en gåva i från Gud och omvändelsen är i Guds händer lika mycket som i människans. Visst kallar Gud alla till omvändelse men utan att anden verkar i en människas hjärta kommer de inte se sitt behov av omvändelse.

I detta stycke finner vi hur Paulus säger till Timoteus att tillrättavisa sina motståndare som är fast i djävulens snara och gör djävulens vilja genom att gå emot sanningen..

Det kontroversiella med denna texten är att det står att ” Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen”. Det verkar alltså som att orsaken till att en människan nyktrar till och inser sanningen är att Gud ger dem omvändelsen genom att han låter anden verka så att de kommer till insikt.

Jag tror att så är det bokstavligen också. Jag tror inte heller omvändelsen är en garanti för vi läser att Gud kanske skall låta detta ske. Kanske betyder kanske.

En del menar att Gud kanske skall låta Timoteus ord vara det som för dem till insikt men förklarar bort att omvändelsen är en gåva.

Problemet med den tolkningen är att vi först läser att Gud kanske skall ge omvändelsen och sedan kommer de till insikt du kan alltså inte separera dem..

Orsaken att de kommer till insikt är att Gud har gett dem omvändelsen, eller sinnesändringen som menas. Deras sinnen ändras angående att de gick emot sanningen och den sinnesändringen kommer genom insikten Gud ger. Alltså är det en gåva.

Vi ser här som på så många andra ställen i skriften. Guds fulla suveränitet men också människans ansvar. Människan är fullt ansvarig att omvända sig samtidigt finner vi att Gud är så suverän att han ”kanske” ger dem omvändelsen. Alltså han kan neka eller ge den.

Så många som var bestämda till det eviga livet kom till tro.

”När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.” (Apg 13:48)

Det finns två läger inom den kristna tron. De som hävdar att människan utväljer sig själv till frälsning genom tron och de som hävdar att Gud utväljer människor till frälsning.

Jag tror det senare och det skäms jag inte över, oavsett vad andra anser om detta så ser jag detta som en biblisk sanning. Denna vers framför oss är ofta den versen dem som har en annan uppfattning misslyckas med att bortförklara.

Paulus hade predikat för judarna som förkastade evangeliet, de hade blivit förblindade och förhärdade enligt Rom kap 9-11 för en tid för att hedningarna skall bli frälsta istället. En liten rest av judar skall dock komma till tro.

Nu predikar han för hedningarna och vi läser att så många som var bestämda det eviga livet kom till tro.

De som försöker förklara bort detta går in i grekiskan och försöker få det till att de satte sig själva i en position för att kunna bli frälsta. Det är inte vad grekiskan kan betyda i detta stycke.

Det grekiska ordet betyder bokstavligt ”arrangerad” eller ”bestämd” eller ” utsedd”. Det är alltså absolut inget fel på översättningen här. De som har översatt har förstått precis vad som menas.

Så många som blivit arrangerade, bestämda eller utsedda. Allt syftar på att någon annan har gjort detta. Självklart är det Gud som har bestämt hur många som skulle tro.

Samma grekiska ord används till exempel i Apg 22:10 ”Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: Res dig och gå in till Damaskus! Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra.” . Ett annat exempel ”Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom.

En annan tolkning än att Gud har utvalt att ett visst antal skulle tro blir en förvrängning av denna vers.

En annan sak vi kan se här vilket stödjer denna synen är att det finns ett bestämt antal som skall bli frälsta och exakt det antalet blev frälsta. Gud i förväg har bestämt ett antal som skall bli frälsta och alla dessa blev frälsta!

I Rom 11:25 läser vi att ”till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

Det finns alltså ett visst antal människor som Gud har bestämt skall bli frälsta. Vi vet inte detta antal men när antalet är fullt kommer slutet och då skall Jesus komma tillbaka. Gud har tålamod med människan och väntar på sitt fulla antal att de skall komma till omvändelse.

En del områden har inte nåtts ännu och bibeln säger i Upp 5:9 att Kristus har friköpt folk i från alla språk och stammar. Det finns alltså en del av antalet bland de onådda som måste nås innan Jesus kan komma tillbaka.

När vi alltså vet att frälsningen är i Guds händer borde inte det göra oss mer passionerade med att gå ut med evangeliet till andra?