Utan Jesus kan vi inget göra.

”Utan mig kan ni ingenting göra. – Joh 15:5

Vi är fullt beroende av Jesus när vi skall leva det kristna livet. Vi kan inte bära frukt utan Honom. Vi kan inte förändra våra egna liv utan andens verksamma kraft.

Vi kan inte frälsa våra barn utan Jesus. Vi kan inte plantera en församling utan Jesus. Vi kan inte evangelisera utan Jesu kraft. Ingen kommer till guds rike utan att Jesus verkar i människans hjärta.

Detta är viktigt att komma ihåg i vår tid när församlingar och kristna en efter en tar in icke bibliska metoder, tankar och idéer där man försöker hjälpa Gud. Man försöker göra det som man inte ser Gud göra och man försöker på egen hand.

Speciellt frestande är detta när det verkar som att man inte ser Gud verka speciellt mycket, i stället för att då be och förtrösta på Guds löften så skall man försöka själv,  då blir det ett mänskligt verk i stället för Guds verk. Många gånger verkar det till och med som att Gud låter oss gå våran egen väg, och när man gör det kan man se större tillväxt än om man hade gått Guds vägar. Det blir dock ingen sann tillväxt det blir en ytlig sådan och snart faller allt.

Jag läste om en man som inte lever längre som hade stor intelligens han drog till sig stora skaror av folk genom att han var duktig med sina resonemang. En generation senare var allt som bortblåst. Han hade inte använt Guds vägar och metoder och varit beroende av Jesus utan förlitat sig på sin förmåga inom det apologetiska.

Istället måste vi vara som små bebisar som är helt beroende av sina föräldrar för allt. Ha ett sådant beroende av Jesus för utan Honom kan vi absolut ingenting göra.

Hur blir man fri i från synden?

”Och hon ska föda en Son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. – Matt 1:21

Synd kan plåga en del människor en del, och en del kämpar med synd i sina liv men upplever inte att de blir fria. Hur kan då en människa bli fri i från synden?

För det första måste man inse sin synd, om man inte har någon insikt kommer man inte heller försöka bli fri i från synden.

För det andra behöver man inse att ens synd är en synd inför en Helig Gud som förtjänar att dömas. Bryter du mot Sveriges rike lag förtjänar man att dömas. Likadant är det när vi syndar emot Gud.

För det tredje behöver vi ångra vår synd och sörja över den. Vi behöver bekänna den inför Gud. Kung Saul i bibeln, bekände sin synd, men hade ingen ånger över sin synd, och Gud straffade honom ändå.

För det fjärde måste vi tro på Guds löften om frälsning i från vår synd. Jesus kom inte bara för att förlåta vår synder, utan även sätta oss fria i från våra syndabegär och ge oss ett nytt hjärta. Han kom inte enbart för att förlåta oss när vi kollar på pornografi utan för att sätta oss fria i från begäret att ens kolla på det.

Jesus är en frälsare för syndare och Jesus sätter syndare fria tro på det!. Omvänd dig i från synden och kom till Jesus i förtröstan då blir du fri i från synden.