Skall vi förlåta utan villkor?

Om din bror syndar mot* dig, så tillrättavisa honom, och om han ångrar sig, så förlåt honom4 Och om han syndar mot dig sju gånger om dagen, och han sju gånger om dagen* kommer tillbaka till dig, och säger: Jag ångrar mig, så förlåt honom ” – Luk 17:3-4

Det finns en syn på förlåtelse idag som är influerad av New Age och denna syn säger till oss att vi skall förlåta ovillkorligt. Bibeln lär dock inte att förlåtelse är ovillkorligt utan det lär ut att det måste ske en omvändelse och att brodern i fråga ångrar sig och inser att man har syndat emot dig.

Utan att det sker så blir det en hel felaktig syn på förlåtelse. Gud förlåter bara dem som omvänder sig. Guds förlåtelse finns nämligen bara i korset. Utan kors och bekännelse så finns det ingen förlåtelse.

Jesus lär oss här att om din broder ”ångrar sig” då skall vi förlåta honom. Men om en broder syndar men inte ångrar sig utan anser sig ha gjort rätt skall vi då förlåta?

Det är inte vad bibeln lär oss.

Vidare, om din broder syndar mot dig*, så gå och tillrättavisa honom enskilt mellan dig och honom. Om han lyssnar på dig, så har du vunnit din broder. 16 Men om han inte lyssnar till dig ta med dig en eller två till, för att var sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord. 17 Och om han inte lyssnar till dem, så säg det till församlingen. Och om han inte lyssnar till församlingen, ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. ” (Matt 18:15-17)

Alltså som en broder syndar men inte omvänder sig skall vi se honom som en hedning. Vi behöver då inte alls förlåta dem. Paulus förlåt inte Kopparsmeden Alexander som gjorde honom mycket ont med orden ” Herren ska vedergälla honom efter hans gärningar. ” (2 Tim 4:14)

Det moderna tänkandet som infiltrerat våra kyrkor om ovillkorlig förlåtelse där ingen omvändelse finns med i bilden kommer i från New Age och är världslig filosofi vi måste hålla oss borta i från (Kol 2:8)

Är det en synd att bli vred?

Men jag säger er, att var och en som blir vred på sin broder utan giltigt skäl, han blir skyldig under domen ” – Matt 5:22

Att bli vred är inget fel eller syndigt i sig. Vi som konstant studerar våra biblar vet till exempel att Gud kan bli vred. Vi vet även att Jesus som är Herren, Gud blev vred (Mark 3:5). Att bli vred i sig är inget fel men att bli vred utan ett giltigt skäl är fel och kommer leda till att man blir skyldig under domen.

Vad är då skillnaden. Vad är ett giltigt skäl som vi ser här i texten framför oss? Ett giltigt skäl är när vreden är rättfärdigad, alltså om man blir vred över saker som Gud blir vred över då är den rättfärdig. Vrede som inte är rättfärdigad kommer att göra oss skyldiga under Guds domstol.

Ett exempel på en rättfärdig vrede är om någon mördar. Bibeln säger att ”du skall inte mörda” och en någon mördar så är vreden rättfärdigad. Eller om en man är otrogen mot sin hustru så är det en rättfärdigad vrede.

En vrede som dock inte är rättfärdigad är en vrede emot sådant som inte går emot Guds moral eller karaktär. Om en man blir vred på en fru som bränner maten på spisen är det inte en rättfärdigad vrede, utan det gör oss skyldiga under domen.

Att bli vred i sig är alltså inte fel för Herren blir vred ibland men att bli vred av fel orsak är fel och sådant måste vi omvända oss ifrån. Frågan vi bör ställa oss när vi blir vreda är om man blir vred av rätt orsak eller av fel orsak? Må vi alla bara bli vreda av rätt orsak och inte hamna under domen.