Ekumenik och samarbete?

”Kan två vandra tillsammans utan att de kommer överens?” – Amos 3:3

I allt kristet arbete är enhet viktigt. Man kan inte arbeta med folk man inte kommer överens med.

Paulus var utsänd i att arbete tillsammans med Barnabas men när de hamnade i en dispyt och inte längre kom överens om att ta med sig Johannes på resan skiljdes de åt och slutade att arbeta tillsammans. (Apg 15:39)

Därför är detta med ekumenik en av de mest obibliska sakerna som finns. För 50 år sedan i Sverige brukade Baptistpastorer och Pingstpastorer dundra emot den katolska kyrkan och kallade den för vad den är, en sköka. Idag är både baptiser och pingst i sammarbete med den katolska kyrkan genom sveriges kristna råd.

Man har genom att ingå en allians med skökan själv orenat sig med henne och detta är en mycket allvarlig handling. Bibeln säger till oss 1 Upp 18 att dra ut i från skökan så att vi inte tar del av hennes synder. Inte arbeta tillsammans med henne.

Men vi kan applicera detta djupare än så. Paulus och Barnabas var bägge bröder i Herren och de var Jesu efterföljare. Men ändå gick de skiljda vägar. Det betyder inte att de hatade varandra. Inte heller att de föll i synd. En kristen församling skall därför bara arbeta tillsammans med de som man är överens med. Alltså sådana som har samma trosbekännelse och samma sätt att arbeta. Annars riskerar man splittringar och onödiga dispyter.

Herrens ord säger följande till oss ” Men jag förmanar er, bröder, i vår Herre Jesu Kristi namn, att ni alla är eniga i ert tal och inte låter någon splittring finnas bland er, utan är fullkomligt förenade i samma sinnelag och samma mening. ” (1 kor 1:10)

”Till sist, var alla ett till sinnes ” (1 Petr 3:8)

Sann enhet handlar alltså att enas sig kring sanningen. Jag skulle till exempel inte arbeta tillsammans med en som inte håller samma trosbekännelse som mig själv. Jag kan se en metodist eller pingst eller en annan typ av baptist som en broder i Herren absolut men att arbeta tillsammans om man inte kommer överens ser jag som icke bibliskt. Jag har ibland tagit in folk i ett arbete som jag vet har annan doktrin men är sant frälsta och det fungerade bara ett tag sedan drog de iväg och lämnade. Varför? Jo för att två kan inte arbeta tillsammans om de inte kommer överens.