Så många som var bestämda till det eviga livet kom till tro.

”När hedningarna hörde detta, blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv.” (Apg 13:48)

Det finns två läger inom den kristna tron. De som hävdar att människan utväljer sig själv till frälsning genom tron och de som hävdar att Gud utväljer människor till frälsning.

Jag tror det senare och det skäms jag inte över, oavsett vad andra anser om detta så ser jag detta som en biblisk sanning. Denna vers framför oss är ofta den versen dem som har en annan uppfattning misslyckas med att bortförklara.

Paulus hade predikat för judarna som förkastade evangeliet, de hade blivit förblindade och förhärdade enligt Rom kap 9-11 för en tid för att hedningarna skall bli frälsta istället. En liten rest av judar skall dock komma till tro.

Nu predikar han för hedningarna och vi läser att så många som var bestämda det eviga livet kom till tro.

De som försöker förklara bort detta går in i grekiskan och försöker få det till att de satte sig själva i en position för att kunna bli frälsta. Det är inte vad grekiskan kan betyda i detta stycke.

Det grekiska ordet betyder bokstavligt ”arrangerad” eller ”bestämd” eller ” utsedd”. Det är alltså absolut inget fel på översättningen här. De som har översatt har förstått precis vad som menas.

Så många som blivit arrangerade, bestämda eller utsedda. Allt syftar på att någon annan har gjort detta. Självklart är det Gud som har bestämt hur många som skulle tro.

Samma grekiska ord används till exempel i Apg 22:10 ”Jag frågade: Vad ska jag göra, Herre? Herren sade till mig: Res dig och gå in till Damaskus! Där ska du få veta allt som det är bestämt att du ska göra.” . Ett annat exempel ”Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom.

En annan tolkning än att Gud har utvalt att ett visst antal skulle tro blir en förvrängning av denna vers.

En annan sak vi kan se här vilket stödjer denna synen är att det finns ett bestämt antal som skall bli frälsta och exakt det antalet blev frälsta. Gud i förväg har bestämt ett antal som skall bli frälsta och alla dessa blev frälsta!

I Rom 11:25 läser vi att ”till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.

Det finns alltså ett visst antal människor som Gud har bestämt skall bli frälsta. Vi vet inte detta antal men när antalet är fullt kommer slutet och då skall Jesus komma tillbaka. Gud har tålamod med människan och väntar på sitt fulla antal att de skall komma till omvändelse.

En del områden har inte nåtts ännu och bibeln säger i Upp 5:9 att Kristus har friköpt folk i från alla språk och stammar. Det finns alltså en del av antalet bland de onådda som måste nås innan Jesus kan komma tillbaka.

När vi alltså vet att frälsningen är i Guds händer borde inte det göra oss mer passionerade med att gå ut med evangeliet till andra?

Jesus kristus bar de mångas synder

”så ska Kristus, som en enda gång har offrats för att bära mångas synder” (Hebr 9:28)

I vår tid attackeras vi som tror att Kristi död på korset är begränsad för de många. Vi kallas villolärare (inget nytt, se 2 Kor 6:8) och en del röster tar det så långt och säger att vi inte är frälsta. Jag vill inte strida i ämnet men eftersom vi nu kallas icke kristna så känner jag att det är dags att försvara vad vi tror.

Det är väldigt bibliskt att tro att Jesu offer på korset var för många och inte för alla som idag är i helvetet. Vi läser här i versen framför våra ögon att Kristus bar ”mångas synder”. Många betyder många och inte alla. Detta är inte det enda stället vi läser att Kristus dog för mångas människors synder vi läser det även i Jesaja 53:11-12, Matt 20:28 samt att Jesu död på korset var tänkt för att frälsa sitt folk i från deras synder (Matt 1:21) och en rad andra versar.

Hur är det då ? Vissa ställen säger att Kristus dog för hela världen (1 Joh 2:2) och för alla människor (2 Kor 5:15). Hur skall vi förstå detta? Bägge kan väl inte vara sanna?. Alla och många betyder inte samma sak. Jo bägge är sanna om man förstår dem rätt.

1 Joh 2:2 som talar om Jesu död för ”hela världen”. När det talar om hela världen måste man förstå det utifrån ”de många” samt utifrån Upp 5:8-9. Jesu död på korset är för de många i från hela världen. Alltså svenskar kommer att bli frälsta, Finländare, Amerikaner, Afrikaner etc. Folk i från hela världen är i bland de många. Det betyder många människor i från hela världen.

Vi har även passager som talar om att Jesus dog för alla människor. Vi behöver även förstå detta utifrån de många. Han dog för alla, inte bara för judar, inte bara för svenskar utan för alla olika typer av folk och olika språk och folk i från alla stammar .Han dog för allt sitt folk, för alla de många. De många finns alltså över hela världen inom alla folkgrupper, alla stammar och alla språk. Jag kan därför fritt citera att Jesus dog för alla (1 Tim 2:6) och det blir ingen konflikt i vad jag tror.

En del som förnekar att Jesu kom för att frälsa sitt folk, de många, och alla som han dog för kommer att bli frälsta (John 6:37) begränsar försoningen mer än vad jag gör. För de säger att Jesus dog för precis varje människa överallt, inklusive de som aldrig omvänder sig, men det finns ingen garanti att någon enda kommer att bli frälst.

Alla som blir frälsta är inkluderade i de många. Alla kan komma till Kristus. Ingen behöver tänka. ”Kanske är inte jag i bland de många som Kristus dog för?” Nej, om du är född på nytt är du ibland de många, och alla som omvänder sig och kommer till Kristus kommer att ingå i bland de många.