Hur skall vi be ? (Matt 6:9-13)

Undervisning av Josef Löwdin, Västra Frölunda 20/5-2018

 Så ska ni be ” – Matt 6:9

Det är viktigare att lära en man hur man ber än att lära tio män hur man predikar. Jesus lärde aldrig sina lärjungar hur man predikar, men han lärde dem att be.

Jesus när han talade om bön sade Han Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det. – Joh 14:14

När Jesus säger att vi kan be om vad som helst i hans namn och vi skall få det är det viktigt att vi först går igenom vad detta betyder, så att vi inte har en fel bild av bön och hur vi skall be.

Betyder det att be om vad som helst i hans namn, att vi kan be om precis vad som helst? Att du skall härska över hela världen? Att du skall få en ny lamborghini? Att du skall få 10 miljoner kronor?

Nej, detta är inte vad Jesus säger utan han säger ”I mitt namn”. Bön måste alltså vara i Jesu namn ?

-Men betyder inte det att jag kan be om en lamborghini och avsluta bönen med Jesu namn?

Det var så jag lärde mig bön som ung. Detta är dock inte vad det betyder utan förklaringen och den bästa sammanfattning av hur man ber finner vi i 1 Joh 5:14-15

Och den tilliten har vi till honom, att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss.Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi bett honom om.

Att be i Jesu namn betyder alltså att be efter något i enlighet med Guds vilja genom namnet Jesus.

All bön, för att få ett bönesvar måste därför vara i enlighet med vad Gud vill. Alla andra böner kommer Gud inte att besvara.

Det är kanske därför många kristna ger upp att be efter ett tag. eftersom man ber om saker som inte är Guds vilja och blir besvikna när inget sker, och slutar att tro på bönens makt.

Istället borde vi söka efter att börja be i enlighet med Guds vilja, för när vi gör det, säger skriften att då vet vi att vi redan har, vad vi har bett om.

Det finns dock tillfällen när skriften inte säger något om en specifik sak, och vi ber om Herrens ledning, det är ett helt annat ämne i sig och jag tänker inte gå in på det just nu.

I stället skall vi kolla på bönens innehåll och det bästa stället att börja i är i Bergspredikan.

Herrens bön, är en bön som Jesus har sagt åt oss ”Så skall ni be”. Det betyder att just så här skall vi be och inte på något annat sätt.

Det är en bönemall för hur vi skall be och ber vi i enlighet med den får vi alltid bönesvar om vi ber uthålligt.

Den är dock ingen ramsa man behöver rabbla utan det är just en mall och vi kommer finna i skriften att böner var lite olika, men oftast i enlighet med denna mall. Alla böner behöver inte innehålla allt detta men allt som finns med här är bön.

Det betyder att det kan komma ett tillfälle då du bara behöver komma inför Herren och bekänna din synd.

Då behöver du inte rabbla allt annat först, utan du kan direkt komma inför Herren och bekänna din synd.

Det kan finnas tillfällen då du behöver styrka emot frestelser.

Då behöver du ju först inte be om ditt dagliga bröd utan kan be om styrka. Det är en mall och visar på bönens innehåll och vi skall nu titta på denna bön lite närmare.

Därför, Skall ni be så: Fader vår som är i himlarna, Helgat vare ditt namn. 10 Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, Såsom i himlen, så också på jorden. 11 Ge oss i dag vårt dagliga bröd. 12 Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som är oss skyldiga. 13 Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda, För riket är ditt och makten och härligheten I evighet, Amen

 

  1. Åkallan och Beundran

Först säger Jesus ”Fader vår som är i himlarna, Helgat vare ditt namn

Det börjas med att åkalla Herren som vår Fader. En bön behöver innehålla en åkallan. Det är precis som när min dotter vill ha hjälp av mig och be mig om något så åkallar hon mig ”Pappa”. Det tilltalar någon och i detta fallet tilltalar man Fadern.

Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. Var därför vakna och håll ut i bön för alla de heliga. ” ( EF 6:18)

Beundrar är när vi adresserar Gud utifrån vem han är och för vad han har gjort. I denna text så kallas Gud för våran Fader.

Det tyder på en relation mellan oss och honom där vi är hans barn och han är vår fader. Vi kommer därför inför honom i vördnad inför vem Han är.

Vi kommer inte slarvigt in i bön eller som om det är en oviktig Person vi skall be till utan vi kommer med beundran inför Honom, som vår Fader.

I Skriften finner vi hur folk kommer inför Herren i beundran inför vem han är. Ett exempel är profeten Jeremia :

När jag hade gett köpebrevet till Baruk, Nerias son, bad jag till Herren och sade: 17 ”O, Herre Gud, se, du har gjort himmel och jord med din stora kraft och din uträckta arm. För dig är ingenting omöjligt. 18 Du visar nåd mot tusenden och bestraffar fädernas missgärning på deras barn efter dem, du store och väldige Gud: Herren Sebaot är hans namn. 19 Du är stor i råd och mäktig i gärningar. Dina ögon vakar över människornas alla vägar för att ge åt var och en efter hans vägar, efter frukten av hans gärningar.

20 Du gjorde tecken och under i Egyptens land och gör så än i dag, både med Israel och med andra människor, och du har gjort dig ett namn som är detsamma än i dag. 21 Du förde ditt folk Israel ut ur Egyptens land med tecken och under, med stark hand och uträckt arm och genom stor skräck. 22 Och du gav dem detta land som du med ed hade lovat deras fäder att ge dem, ett land som flödar av mjölk och honung. 23 De kom och tog det i besittning, men de lyssnade inte till din röst och vandrade inte efter din lag. De gjorde ingenting av allt det du hade befallt dem att göra. Därför lät du all denna olycka drabba dem.

24 Se hur belägringsvallarna närmar sig staden för att inta den, och genom svärd, svält och pest är staden given i de kaldeiska belägrarnas hand. Vad du har talat har nu skett, du ser det själv. 25 Men fastän staden är given i kaldeernas hand säger du, Herre Gud, till mig: Köp dig åkern för pengar och ta vittnen på det!” – (Jer 32:16-25)

Vi finner här hur Jeremia kommer med Beundran inför Gud och han kallar det för bön till Herren. Han ber inte om något speciellt utan bara beundrar Herren för vad han har gjort och för vem han är.

Beundran är därför en del av bön som vi ofta inte tänker på som bön . Denna del av bönen är utmärkt att göra lite närsomhelst under dagen. Beundra Herren för hans skapelse, Beundra Herren för hans godhet. Beundra Herren för alla hans vägar och att han är vår Fader i himlen.

När han säger Låt ditt namn bli helgat så handlar det om Guds karaktär man ser upp till. Det handlar om vördnad inför Gud och inte att vi kommer inför honom hur som helst.

Det handlar om att på ett vördnadsfullt sätt kalla på hans olika attribut utifrån vad skriften säger om Gud.

  1. Be att Guds rike skall bredas ut

Sedan säger Jesus : ”Låt ditt rike komma.”

När Jesus kom till denna värld så kom han med Guds rike. När Jesus kom så kom han för att frälsa sitt folk i från deras synder. Det är därför Guds vilja att hans rike skall bredas ut.

Det är här vi ber om själars frälsning eftersom Gud vill att ”alla skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen”. Det är här vi ber för våran församling, för våra ledare, för tillväxt, för mission och för att vi skall få bära frukt.

Påminn Herren om hans olika löften när du ber om att Guds Rike skall komma. Var lite jobbig inför honom och visa Herren vad hans egna ord faktiskt säger. Det är löften i från Herren och vi behöver be och peka på dessa löften.

Därför är det oerhört viktigt att vi läser våra biblar och kan Guds löften, för det påverkar våra böner om vi kan Guds löften eller ej.

Gör vi inte detta kommer inte heller en församling att växa efter Jesus har sagt till oss att detta är så vi skall be. Det är alltså en befallning.

Herren sände inte Jesus för att hans rike inte skulle bredas ut, utan han sände Jesus för att hans rike skulle expandera.

Hur skall vi kunna se en församling växa till om vi inte regelbundet ber detta? Hur skall vi kunna se Guds rike växa och flera församlingar planteras om inte detta är vår bön?

” Be också för oss, att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet, för vars skull jag är fängslad. ” (Kol 4:3)

Paulus ber här om förbön för att Guds rike skall kunna spridas. Han visste att utan predikan, så kommer inte riket bredas ut och utan bön för en öppen dörr kommer inte heller riket att spridas.

Vi behöver därför ha med detta i våra böner att Guds rike skall spridas och att själar skall bli omvända.

  1. Be att Guds vilja skall ske

Låt din vilja ske, såsom i himlen, så också på jorden.”

Jesus ber oss att be att Guds vilja skall ske och inte vår egna vilja. När Jesus skulle korsfästas bad han i enlighet med detta. ”Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din. ” (Luk 22:42).

Vi skall be att Herrens vilja sker i våra egna liv och inte vår egna vilja. Jesus ville helst slippa undan vad som väntade honom. Det är vad han säger till Herren. Men han avslutar inte bönen där utan lägger till. ”Men ske inte min vilja utan din”.

Vi behöver därför ständigt komma inför Herren och be om hans vilja för våra liv och att han skall leda våra fotsteg rätt. Detta är en överlåtelse bön till Herren.

I skriften finns det många ställen där det står rätt upp och ner ”Detta är Guds vilja”. Ta dessa löften och be dessa löften för ditt egna liv, så kommer Herren att svara på dessa löften.

De löfterna handlar om att leva ett heligt liv, vi skall därför be om att leva heligt för det är Guds vilja.

Detta är Guds vilja: att ni helgas ” (1 Thess 4:3)

och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. ” (1 Thess 5:18)

Be om Tacksamhet om du är en person som klagar mycket så är det Guds vilja att vi skall vara tacksamma.

En annan sak vi skall be för som är Guds vilja är att be för varandra. Paulus bad för de troende i Rom och i Efesus finner vi hur Paulus ber för de troende.

Gud, som jag tjänar i min ande när jag förkunnar evangeliet om hans Son, är vittne till hur jag ständigt nämner er i mina böner  (Rom 1:9)

Vi finner även hur Paulus bad för de troende i Efesus.

Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17 att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. 18 Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet 19 och lära känna Kristi kärlek, som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet.

20 Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, 21 hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.” (Ef 3:16-21)

 

4. Be för ditt dagliga behov

Vidare säger han : ”Ge oss i dag vårt dagliga bröd.”

På denna tiden och även i vår tid, i många länder fanns inte socialismen. Det betyder att livet för många kunde vara mycket svårare och hårdare än vad det är för oss i Sverige.

Det fanns inga sociala skyddsnät och man var helt beroende av att man arbetade för sitt leverne. Många kristna var dock förföljda och tvingades fly och överge sin åker och därmed sin inkomst.

Kristna på den tiden samt i många länder i vår tid var mycket mer beroende av att be för sitt dagliga bröd än vad vi är i Sverige idag.

Jesus har lovat oss : Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.” (Matt 6:31-33)

När vi därför befinner oss i en situation där vi inte har råd till vårt dagliga bröd så kan vi påminna Herren om hans löften och han skall förse oss med vad vi behöver.

Jag minns en gång när jag bodde i Finland och arbetade som evangelist. Jag hade gratis boende genom kyrkan jag arbetade för men jag hade väldigt lite handpenning och kyrkan hade inte så mycket pengar. Det hände en gång därför att jag bara hade 5 Euro kvar med en månad kvar tills nästa inkomst.

Jag bestämde mig för att inte berätta om mitt behov för någon utan bara be om mitt dagliga bröd. Jag gick till affären och köpte havregryns gröt och lite mjölk för de sista pengarna och sade till Gud. ”nu har jag inga pengar kvar, nu får du visa att du är Gud”.

Jag hann inte mer än att komma hem så ringde telefonen och en person frågade om jag behövde pengar. Ja, sa jag och fick 50 Euro. Det skulle dock inte räcka månaden ut.

Det tog ytterligare någon dag sedan ringde en annan person och frågade om ja behövde pengar. Ja, sade jag och fick nu så jag klarade mig resten av månaden.

Jag minns även när jag var barn och växte upp hur min Pappa hade lite pengar. Det hände ofta att kylskåpet stod tomt och med alla pengar han hade köpte han mat till mig. Då bad han och Herren försåg. Jag minns hur det ringde folk på dörren och gav honom ett bensinkort är lät honom fylla full tank som skulle räcka månaden ut.

Jag minns hur det kunde ligga ett kuvert i brevinkastet där det låg pengar så att han hade pengar till mat ett tag framöver.

Detta stycke handlar inte enbart om fysiskt bröd utan även om andligt bröd. Jesus sade om sig själv ”Jag är livets bröd”. Vi kan därför komma inför Herren och be om att vi skall få mer av Kristus i våra liv.

Vi kan gå till Pauli bön Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens Ande så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga 19 och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam.(Ef 1:17-19)

Vi kan be att Herren skall välsigna vår bibelläsning för dagen så att vi blir välsignade av det andliga brödet. Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun.” (Matt 4:4).

 

5. Syndabekännelse

Och förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som är oss skyldiga.”

Om vi syndar så skall vi bekänna våra synder, när vi gör det då vet vi att Herren hör oss och förlåter oss.

Dock står det även här att vi ”förlåter dem som står i skuld till oss”. Detta är en viktig princip att vi förlåter andra som syndar emot oss, annars blir det konstigt att be till Herren att han skall förlåta oss när inte vi har förlåtit andra.

Det blir en motsägelse mot hela evangeliet där Kristus har förlåtit oss, men vi själva agerar rakt emot det genom att inte förlåta andra.

Därför är det viktigt att ha en attityd av förlåtelse mot andra som står i skuld mot oss innan vi ber Herren förlåta oss våra synder.

I skriften finns det många böner som ber om förlåtelse för ens egna synder och ibland för ens lands synder. En bön som innehåller bägge är Daniels bön. Daniel var en bönemänniska. Vi vet att han bad tre gånger varje dag.

Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. 18 Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. 19 O Herre, hör, Herre, förlåt! Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn.”

20 Jag fortsatte tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd, och kom inför Herren min Gud med min förbön för min Guds heliga berg.” (Dan 9:17-20)

Om vi har syndat skall vi alltså be om syndernas förlåtelse, men skall skall även regelbundet be Herren förlåta andra kristnas synder som vi ser runt omkring oss.. Vi skall även be att Herren förlåter vårt lands synder och visar oss barmhärtighet.

 

6. Seger över synden

Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda”

Det är inte Gud som frestar oss utan våra egna begär detta säger Jakob.

 Ingen som blir frestad ska säga: ”Det är Gud som frestar mig.” Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14 Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär.  (Jak 1:13-14).

Denna bön handlar därför om att få kraft att motstå frestelserna när de väl kommer emot oss. Det handlar om att Herren inte skall låta oss ledas in under frestelsernas makt utan att vi skall segra över dem redan innan vi faller.

När du därför lever ditt liv i vardagen och hamnar i situationer då du blir frestad att säga något, skriva något eller se på något eller göra något som är syndfullt.

Då kan du be om kraft att motstå. Ännu bättre är att be om kraft varje morgon när du vaknar så att du redan har kraften för dagen att motstå det som kommer emot dig.

Vi skall också be att vi blir frälsta från det onda eller den onde.

Det onda genom att be om beskydd för dagen från onda människor, från dåligt sällskap och sådant som kan påverka oss i en dålig riktning.

Men även från synden som bor kvar i våra hjärtan. Befrielse från synd som du kanske kämpar med och inte har fått seger över.

Vår egna stolthet, våran egna väg, våran egna själviskhet är alla av ondo och det behövs kraft från Herren för att övervinna dessa dessa.

Från den onde, med det innebär kraft att stå emot djävulen och hans listiga angrepp. Det kan handla om att bli bevarad i den sunda läran, det kan handla om att en församling skall bevaras ren. Urskiljning att kunna se igenom djävulens angrepp.

Kraft om att bli bevarad från människofruktan och andra snaror som hindrar oss.

Kraft att förkunna ordet och förstöra den ondes rike.

  1. Lovprisning

För riket är ditt och makten och härligheten I evighet, Amen”

Detta avslut finns inte med i moderna svenska biblar från 1917 och framåt förutom i reformationsbibeln.

Det är en hel debatt i sig om detta skall vara med eller ej. Ett tillägg säger en del, borttaget säger andra.

Sverige har dock en flera hundraårig historia där denna vers fanns med i Karl den tolftes bibel översättning, och ser du på kyrkans historia i övrigt hittar du detta avslut redan i didache, som är från 100-talet e.kr och du hittar den även i John Crysostoms bibelkommentarer från 370-talet.

Jag tror därför inte detta är ett senare tillägg utan det skall vara med i bönen.

Oavsett vad du tror i frågan finns detta avslut med i Paulus bön i Ef 3:21 som är väldigt lik, hur Jesus ber oss att avsluta vår bön ”

Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla generationer i evigheters evighet. Amen. ” (Ef 3:20-21)

I vers 20 ser vi hur Paulus lovprisar Jesus för hans makt och i vers 21 ser vi hur han ger Jesus äran och avslutar med att säga i evigheters evighet. Amen.

Paulus avslut baseras därför helt på Jesu ord i Herrens bön. Detta är det tydligaste beviset på att det är det korrekta avslutet av bönen.

Herren Jesus avslutar därför med att säga att vi skall lovprisa Herren för vem han är. Det är ett bra sätt att inleda bön med beundran och avsluta med lovprisning.

Slutligen Säger han ”Amen”. Detta är ett sätt att avsluta en bön. Ordet Amen betyder ”Låt det ske så”

Jag skulle vilja ta upp lite fler grejer från skriften om bön som inte finns med i Herrens bön och som jag inte tog upp förra gången.

  1. Be med uppriktighet

När vi ber till Herren, måste vi vara uppriktiga i vår bön. Vi kan inte komma och be inför honom saker vi inte menar.

Lita alltid på honom, du folk, utgjut era hjärtan för honom. Gud är vår tillflykt. Sela ” (Ps 62:9)

Poängen är att utgjuta våra hjärtan inför Honom. Våra hjärtan måste vara ett med våra böner. Att utgjuta sitt hjärta betyder att det kan vara något känslosamt, det handlar om att befria sitt hjärta från något som kan vara en börda inom en.

Bön måste därför vara uppriktig och inget man bara slänger ur sig och inte menar. Det måste komma från våra hjärtan.

    1. Be med tro

När vi ber till Herren behöver vi be i tro. Vi behöver tro och veta att han kommer att svara på våra böner.

Avsaknaden av tro i bön är ett hinder för att få ett bönesvar. Många kommer inför Herren idag i bön men saknar tro på vad de ber.

Detta är dock inte vad Jesus säger till oss utan han säger Därför säger jag er: Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det bli ert ” (Mark 11:24).

Vi har redan konstanterat att om vi ber i enlighet med Guds vilja så kommer vi att få det också om vi inte ger upp. Slutar vi att tro på Guds löften och be över Guds löften så kommer vi heller inte att få något bönesvar.

All bön måste ske i tro. Tro på att Herren har makt att förändra och kommer att göra det som vi ber honom om.

3. Be med Tacksägelse

Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse ” (Kol 4:2).

Vi behöver tacka Herren i våra böner. Tacka honom för hans godhet, för hans bönesvar, för hans löften. Tacka Herren för det verk han utför i oss etc.

Tacksägelse är en del av bönen som vi inte får försumma.

Paulus säger :

Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, när vi ber för er. ”(Kol 1:3)

Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, ” (1 Thess 1:2)

Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. 4 I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, 5 eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu.6 Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. ” (Fil 1:3-6)

4. Be på dina knän.

Att böja sina knän i bön är något bibliskt. Vi skall dock inte göra en lag av detta eftersom i bibeln finns de som sitter och ber (2 Sam 7:18), står upp och ber (Mark 11:25) och det kan man göra.

Dock har vi ofta glömt bort denna aspekt och det är sällan i dag man finner folk i en kyrka där folk är på sina knän under ett bönemöte.

Att böja sina knän är ett tecken på ett underordnat hjärta. Det är som att träda fram inför en Kung och be om något.

Vi finner Daniel gjorde detta : Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra.(Dan 6:10) Vi finner hur Jesus gjorde detta.

Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad (Luk 22:41).

Vi finner Stefanus göra det (Apg 7:60) Vi finner Petrus göra det (Apg 9:40) Vi finner Paulus göra det (Apg 20:36) och vi finner hur man gjorde det kollektivt på en strand ”Men när dagarna hade gått bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, även kvinnor och barn, följde med oss ut ur staden, och på stranden böjde vi knä och bad. (Apg 21:5).

Jag skulle därför vilja uppmana alla att inte vara rädda för att knäböja i bön i privat bön eller på publika bönemöten.

Det är inget krav men det är helt bibliskt ett det visar på en underordnad ande som böjer sig inför Herren inte bara i hjärtan utan även till det yttre. Det kan ta emot i köttet i början, men man vänjer sig efter ett tag.

Slutligen skulle jag vilja uppmana oss alla att samlas att be när vi kommer igång med det. En gång i veckan med separata bönemöten där vi bara träffas för att be. Kom ihåg vad jag sade senast. Utan bön blir det ingen välsignelse och inga bönesvar.

Låt oss vara människor som ber i enlighet med Guds vilja, Herrens bön är mallen för hur vi skall be för att få bönesvar.

Vikten av personlig bön i de troendes liv

Undervisning av Josef Löwdin,

Frölunda, Göteborg, 13/5-2018

be utan uppehåll – 1 Thess 5:17

Bön är det viktigaste som finns inom den kristna tron. Du kommer inte att växa i helighet utan bön inte heller kommer du se många segrar i det kristna livet utan bön.

Bön är ett av Guds verktyg som Herren har gett till oss att få saker och ting gjort i denna värld. Vi får aldrig gå så långt i vår tro på Guds suveränitet att vi slutar be och sluta tro att vi behöver be.

Vi som troende behöver prata mer med Gud och mindre med människor. Det är just vad bön är för något. Det är att prata med Gud. Att lätta på sitt hjärta och be till honom om saker man vill se en förändring på i ens egna liv, i andras liv samt i ens omständigheter, saker i landet, och i världen, och i kyrkan.

Vi kommer inför Herren i bön med tron att Han har makten att förändra saker och ting. Ändå är det något vi alla kämpar med i våra liv, och man spenderar hellre mer tid med andra saker än med bön.

Vad innebär det då att be utan uppehåll? Denna mening att be utan uppehåll, betyder inte att man aldrig sover, arbetar eller sysslar med något annat än bön i livet. Vi har alla våra måste sysslor i livet.

Vad denna mening betyder är att man lever ett liv i återkommande bön. Det är inte något man skall göra ibland utan bönen skall vara en viktig del av en troendes liv och i den kristna församlingen.

När vi lever vårt kristna liv befinner vi oss i en kamp. En kamp emot synden, en kamp emot köttet och en kamp emot mörkrets välde. Kamp för själars frälsning och Guds rikes utbredande. Denna kamp kan bara vinnas på ett sätt och det är genom bön.

Du kan säga alla de rätta orden och predika rätt saker men om vi inte är uppbackade av bön kommer det inte att åstadkomma så speciellt mycket.

Det är vanligt idag att många predikar precis samma saker, som många välsignade predikanter förr i tiden, och även i vår tid gjorde. Men det har inte samma effekt som de hade, och det kan bero på många saker, men en sak som det absolut beror på är att man har inte det bönelivet som de hade.

Om vi går igenom kyrkans historia så finner vi aldrig någon väckelserörelse där inte bönen har varit det centrala. Väckelser har alltid startat genom någon eller några som ber. Det betyder inte att man kan manipulera fram en väckelse, utan väckelse sker i enlighet med Guds vilja, men det betyder att om vi inte ber så sker det aldrig något heller.

Bön är de kristnas stridsmedel och det är genom bön som vi strider som en soldat emot våra verkliga fiender. Paulus beskriver i Efesierbrevet kapitel 6 denna kampen som är en andlig kamp emot mörkrets välde.

Men hur vinner vi denna kamp?

Paulus säger Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden. (Ef 6:18)

När Paulus säger att vi alltid skall be, så menar han att vi skall inte bara be när vi känner för det. Om du bara ber när du känner för det, kommer du ha en fiende, djävulen som kommer att se till att du aldrig känner för det.

Att be utan uppehåll innebär att be regelbundet och återkommande, trotts att man inte känner för det. Det kommer alltid ske saker som gör att du inte känner för att be. Din telefon plingar. Det har inte ringt på hela dagen men just precis när du skall be ringer någon du gärna vill prata med.

Mörkrets välde vill inte att vi skall be för det slår sönder mörkrets rike, därför är det ofta ett enormt motstånd för en kristen mot att be, men det är livsnödvändigt.

Därför skall jag ställa dig en fråga som sitter här i dag, och det är en viktig fråga. Den handlar om dit egna andliga tillstånd, och det bästa för din egna själ.

Min fråga till dig som sitter här idag är hurdant står det till med bönen i ditt liv? Detta är en fråga av yttersta vikt, för där det inte finns någon bön finns inte heller någon frälsning.

En människa som inte ber är inte frälst, men samtidigt är bön inte heller ett tecken på att man är frälst. Många människor ber utan att känna Herren.

En sak kan vi dock var säkra på där det inte finns någon bön finns inte heller någon tro och utan tro finns heller ingen frälsning..

Andlig bön är andningen av en pånyttfödd människa, det är hjärteslaget av ett helgat hjärta, och det är tecknet på att Guds Ande bor i våra hjärtan.

Vi bad Herren om syndernas förlåtelse när vi kom till honom, därför är det omöjligt att vara en kristen samtidigt som man aldrig ber. Det kristna livet börjar i bön och skall sluta i bön.

Att bevisa detta påstående från skriften är inte särskilt svårt. ”Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt?” – Luk 18:7

De utvalda är de frälsta, de troende och vi finner här att Guds utvalda ropar till honom dag och natt.

Detta betyder inte att man aldrig sover om natten utan det är en term som beskriver att man ”ber utan uppehåll”, det är en term som beskriver en människa som ofta ber.

Vi finner hur Paulus började sitt nya liv med bön ”han beder” – Apg 9:11

Vi finner hur Stefanus avslutade sitt liv med bön ”Så stenade de Stefanus, medan han bad och sade: ”Herre Jesus, ta emot min ande.”Sedan föll han på knä och ropade med hög röst: ”Herre, ställ dem inte till svars för denna synd!” Med de orden somnade han in. ” (Apg 7:59-60)

De rättfärdiga i skriften var bedjande människor. Vi läser om Daniel hur han ”Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen och bad och tackade sin Gud, precis som han tidigare brukat göra. ” – Dan 6:10

Vi läser om Moses ”Men Mose bönföll inför Herren sin Gud ” – 2 Mos 32:11

Vi finner även om Jesus, att Jesus bad väldigt mycket. Medans Jesus döptes så bad han ” När nu allt folket döptes, blev även Jesus döpt. Medan han bad, öppnades himlen ” – (Luk 3:21)

När det blev mycket uppståndelse kring hans mirakler behövde han dra sig undan för att be. ”Men han drog sig ofta undan ut i ödemarken och bad. ” – Luk 5:16

När han skulle utse sina tolv lärjungar spenderade han hela natten i bön innan han kallade på dem.

Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han var hela natten i bön till Gud. ” (Luk 6:12)

På förklaringsberget bad Han ”Ungefär åtta dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. ”(Luk 9:28)

När han var på väg att korsfärstas bad han ” Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad ” (Luk 22:41)

Om Guds Ande bor i oss vilket han gör om vi har blivit frälsta så kommer han att leda oss in i bön.

Från första dagen vi blir pånyttfödda tills sista dagen när vi tar vårt sista andetag.

Det finns alltså inget som heter en bönlös kristen utan varje kristen måste vara en bedjande person.

Jesus skall vara vårt exempel i detta. Han bad mycket och lämnade ett exempel åt oss att följa. Om Jesus behövde be, hur mycket mer tror du inte vi behöver be?

Bön är dock ändå något som många bekännande kristna inte lever i. De äter, sover, går till jobbet och sitter framför datorn på kvällen. Dock försummar man bönen.

Bön är som oljan i en motor på en bil, utan olja rullar inte motorn. Likadant är det med bön, utan bön kommer ditt kristna liv att dö ut. Du kommer vara besegrad av synden och ditt hjärta kommer bli kallt.

Många ber inte eftersom de inte vet hur de skall bedja. Många ber inte eftersom de inte ser kampen i det kristna livet, på grund av att man redan lever i världen.

Många ber inte för deras liv är så fulla av sig själva och ens egna prioriteringar.

Läsa de senaste nyheterna, chatta med kompisar och denna världens ting har blivit viktigare än bönen. Många troende ber inte eftersom man inte tror på att Gud skall svara på ens böner. Man ger upp för tidigt.

Genom alla tider har det alltid varit en kamp för kristna att be. Men det är livsnödvändigt, det är som att andas. Utan bön kommer du dö ut. Utan bön kommer du aldrig se Gud verka.

Utan bön så faller man in i avfällighet eftersom då får synden grepp om en liv. När vi inte ber så kommer allt bli torrt i våra liv och det blir bara en formell religion.

Att läsa bibeln utan bön, att lyssna på en predikan utan bön, att välja livets väg utan bön, att slarva sig igenom bön, att gifta sig utan bön kommer att leda till ett avfall i våra hjärtan, och till många snedsteg som kommer kosta dig många hjärtesorger.

En människas fall börjar i hennes privata böneliv långt innan det sker offentligt. De som faller i världen är redan fallna i bönen sedan långt tillbaka.

Det är därför Skriften säger till oss att vaka och bedja.

Var uthålliga i bönen. Vaka och be med tacksägelse. ” . Kol 4:2 Om vi inte vakar och ber så kommer frestelserna att besegra oss.

Om vi inte vakar och bedjer kommer vi bli besegrade och vi kommer inte vara andligt uppmärksamma på djävulens listiga angrepp.

Om vi inte ber kommer vi inte finna någon lycka i livet, eftersom här i världen får vi lida och gå igenom svårigheter. Du kommer få gå igenom sjukdomar, dina nära och kära kommer att dö före dig.

Du kommer få gå igenom förföljelse, hån och förakt, du kommer gå igenom materiella förluster, och många besvikelser. Ingen av oss kommer undan detta hur mycket vi en försöker.

Vad är det då som gör oss lyckliga genom sådant? Jo bönen. Vad säger bibeln ? ”och ropa till mig på nödens dag. Jag ska rädda dig, och du ska ära mig.” (Ps 50:15) . Kasta din börda på Herren, han ska ta hand om dig. Han låter aldrig den rättfärdige vackla. (Ps 55:23)

Får någon av er lida, ska han be.  (Jak 5:13)

Detta praktiserade alla de heliga i skriften. Detta gjorde Jakob, då han fruktade för Esau. Detta gjorde Mose då folket hotade att stena honom i öknen. Detta gjorde Josua då Israel led nederlag utanför Ai.  Detta gjorde David då han var i fara i Kegila.

Hiskia gjorde detta, då han mottog brevet från Sanherib. Så gjorde även församlingen i Jerusalem, då Petrus blev kastad i fängelse.

Även Paulus gjorde detta då han satt i fängelse i Filippi. Det enda sätt man kan bli verkligt lycklig i en värld som denna, är att alltid kasta våra bekymmer på Herren. Det är försöket att själv bära sin bördor som ofta gör de kristna  nedslagna.(J.C Ryle)

Bön är därför livsnödvändigt för en troende och vi skall nu kolla lite på vikten av att be i från skriften.

  1. Om vi inte ber så får vi inget

Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.” – Jak 4:2

Om vi inte ber så får vi inte heller något. Om vi aldrig frågar Gud efter något så får vi heller inget. Detta är en sanning många verkar ha glömt bort idag.

De kommer inför Herren med inställningen att man inte skall fråga Herren om något. Därför har de inget heller.

Vi skall dock aldrig ha en sådan inställning utan vi måste komma inför Herren vetandes att han hör våra böner. Gud är inte döv, som inte hör våra böner. Han lyssnar inte på syndares böner, det är sant men han lyssnar på de rättfärdigas böner.

I skriften finner vi många som ber och får. Speciellt i Moses liv finner vi hur Gud lyssnar på hans böner om och om igen.

När Israel hade syndat och Gud ville förgöra dem så bad Moses att Herren skulle förlåta dem deras synder och det gjorde Herren.

När Moses var på Horebs Berg så bad han att Herren skulle visa honom hans härlighet och Herren svarade på hans bön.

Hade Moses inte bett så hade han heller inte fått någonting utan. Han hade aldrig sett Herrens härlighet om han inte hade bett.

Elia likaså var en bedjande man. Därefter sträckte han sig ut över pojken tre gånger och ropade till Herren och sade: ”Herre min Gud, låt den här pojkens själ komma tillbaka in i honom.”

Och Herren hörde Elias bön, och pojkens själ kom tillbaka in i honom, och han fick liv igen. (1 Kung 17:21-22).

Genom Elias bön kom pojken tillbaka till liv. Tänk om Elia inte hade bett? Då hade pojken aldrig kommit åter till liv igen.

George Muller var en man känd genom historien för sitt böneliv. Han tiggde aldrig pengar och gjorde aldrig sina behov kända, men ändå startade han fem barnhem genom bön.

Genom bön så försörjde Herren honom och det kunde hända att hans familj inte hade något att äta för dagen och George började be. Plötsligt kunde det ringa på dörren och en fullständigt främmande person kund ge dem en limpa med bröd.

Det sägs att en gång så var det en storm i hamnen som hindrade honom från att predika evangeliet. Då bad han till Herren och stormen lade sig och han kunde ta båten till en annan plats och predika evangeliet.

Hade han inte bett och frågat Herren så hade dessa människor inte fått höra evangeliet.

Han hade ett stort arbete som Herren hade givit honom, men han hade aldrig fått det om han inte hade bett Herren att hjälpa honom.

En predikant jag läste om som inte dog för så speciellt länge sedan, gick in på sitt rum och bad att Herrens kraft skulle vila över hans predikan. Han gav sig inte utan befann sig i rummet i över ett dygn.

Efter det drog en mindre väckelse igång och genom hans predikan blev 30 församlingar grundade på 10 år och det var inte genom kyrkhoppare utan genom ateister, hedningar etc som blev frälsta..

Hade han inte bett om att Herren skulle verka genom hans förkunnelse så hade det aldrig skett.

Om vi inte ber så får vi inget, och orsaken till att ditt liv ser ut mycket som det gör idag, är kanske att du inte ber?

Saknar du andlig glädje så be om glädje annars får du aldrig det. Kämpar du med människofruktan och att dela evangeliet med andra, så behöver du be att få frimodighet. Kämpar du med oro och tvivel så behöver du be att få seger över det.

Kämpar du med olika dåliga beroenden ? Be att du skall få seger över det.

Om du inte ber så får du inget heller. Om du inte frågar Herren och kommer inför honom och ber så kommer inget att förändras i ditt liv heller.

  1. Bön måste vara uthållig

Vi behöver inte bara be, utan bön måste även vara uthållig, som vi läser i versen framför oss ”Be utan uppehåll”. Vi kan inte leva på gårdagens böner, eller på de bönerna vi bad förra året.

Nej, vi måste vara uthålliga och lite jobbiga inför Gud. Jesus säger detta själv.

Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid ska be utan att tröttna: 2 ”I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. 3 I samma stad fanns en änka som kom till honom gång på gång och sade: Ge mig rätt mot min motpart! 4 En tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor 5 ska jag ändå ge den här änkan rätt, eftersom hon är så besvärlig. Annars pinar hon till slut livet ur mig med sitt springande.”

6 Och Herren sade: ”Hör vad den orättfärdige domaren säger. 7 Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Han lyssnar tålmodigt till dem 8 Jag säger er: Han ska snart skaffa dem rätt. Men ska Människosonen finna tron på jorden när han kommer?”

– Lukas 18:1-8

Orsaken till att vi inte är uthålliga är för att vi saknar tro att Gud hör oss och svarar oss. Jesus säger här skall han finna en sådan tro på bönen när han kommer tillbaka till jorden? Det betyder att få kommer att be med uthållighet och tro i de yttersta tiderna.

Om du inte ber med uthållighet och plågar Gud med dina böner, så kommer du inte heller att få det du ber om.. Be om uthållighet om du har problem med det, för om du inte ber om en uthållighet kommer du inte heller att få en uthållighet.

Jesus sade att om vi bara är uthålliga så skall han svara oss. Ibland kan man få be över saker i flera år innan Herren svarar. Ger du upp efter ett år så får du inget heller. Vi skall aldrig ge upp tills vi får se svaret.

I andra krönikeboken kapitel 26 finner vi historien om Ussia.

Ussia hade många militära segrar, han byggde upp en stark krigsstad och hade starka krigsmaskiner. Vad som var orsaken till denna framgång läser vi Så länge han sökte Herren lät Gud det gå väl för honom. (2 Krön 26:6).

Något hände, han började bli högmodig, och ansåg att han kunde klara sig själv, och hade slutade söka Herren och genast blev det honom till hans egna fördärv.

Han började handla trolöst mot Herren, han föll i synd och han fick som ett resultat av detta spetälska. På grund av sin spetälska fick han bo separat och blev utestängd från Guds hus (26:21).

Detta var det tragiska öde som drabbade Ussia och allt berodde på att han slutade att söka Herren. Han försökte leva på gamla meriter och blev högmodig och utslängd från Guds Hus.

Det är så med oss, vi kan inte leva på gammal framgång eller gamla böner, vi skall aldrig sluta att söka Herrens ansikte för den dagen vi gör det, har redan nedgången börjat i våra liv. Den dagen vi slutar be så kommer de andliga nederlagen i våra liv.

Uthållig bön är därför otroligt viktigt. Du kommer att märka att så fort du slutar, så kommer köttet att växa sig starkare i dig, och kommer att segra över dig. Se upp för högmodet som får dig att tro att du klarar dig i egen kraft, utan bönen.

Bönen kommer att hålla mycket av synden borta i ditt liv och hålla dig borta från avfall i från närheten till Herren, men om du släpper på det kommer du märka att du börjar bli besegrad.

Jag läste en berättelse om en tidig kristen som hette Origenes. De dåvarande myndigheterna lyckades pressa honom till att offra rökelse åt avgudar. De triumferade storligen åt hans nederlag och avfall.

Vad myndigheterna inte visste var vad Origenes själv sade om händelsen, att just den morgonen hade han slarvat med bönen och inte bett som han brukade göra på morgonen, och han själv såg det som orsaken till detta avfallet.

Min vän vill du undvika att komma på fall, vill du segra över köttet och se Gud svara på dina böner. Kom då i håg Jesu ord ”Vaka och bed”, kom ihåg Jesu ord om uthållighet i bön. Sluta aldrig med dina böner. Den dagen du slutar kommer du kanske att komma på fall.

Vill du se dina familjemedlemmar komma till tro? Sluta inte att bed utan var uthållig. Vill du se Gud öppna dörrar för dig i livet för evangeliet, sluta inte att be utan var uthållig.

William Carey var den första missionären i modern tid i Indien. Han åkte till Indien efter en kallelse av Herren.

När han väl var framme i Indien fick han bara se motgång efter motgång. Han brände huvudet och fick bölder. Han sov utomhus och drabbades av svåra sjukdomar på grund av myggbet. Han vandrade till fots och predikade på den ena platsen efter den andra. Han bad och arbetade men såg inga resultat.

Inte en enda omvänd förens efter sex år. Han gav inte upp utan var uthållig i bönen trotts svårigheter.

Efter sex år av bön och arbete kom den första konvertiten och sedan rullade det på och när han dog hade flertalet baptistförsamlingar grundats i Indien. Han bad utan att ge upp och Herren välsignade och lyssnade på hans böner.

George Muller igen, bad för sin bästa vän som inte var omvänd. Han bad i ett år, två år, fem år, tio år, ja femtio år tog det innan Herren frälste hans bästa vän.

Om vi så måste be hela livet, så låt oss be hela livet, men vi skall aldrig sluta att be eller ge upp.

Den enda gången du kan sluta be för något är om du inser från skriften att det du ber för inte är Guds vilja.

  1. Vi behöver lägga undan det som hindrar oss från att be.

Det finns många snaror här i livet som försöker hindra oss från att be. Dessa snaror kan ibland vara bra saker. Vi läser i Apostlagärningarna kapitel 6 hur apostlarna var distraherade av matutdelningen till de fattiga. De tillsatte därför diakoner som kunde göra det så att de :

Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst.” ” (Apg 6:4)

Eftersom de nu hade mer tid åt att predika ordet och vara i bön så hände något. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. (Apg 6:7).

De behövde lägga åt sidan det som distraherade dem, i detta fall även något som var bra i sig.

Precis så här är det ofta i våra liv. Jag har aldrig mött någon som har ångrat att man har bett för mycket utan det brukar vara tvärtom. Ofta hör man folk säga. ”Jag önskar att jag bad mera”.

Vi har alla 24 timmar om dygnet och allt handlar om prioriteringar. Vad prioriterar du i livet? Apostlarna hade fastnat i utdelning av mat till änkor vilket gjorde att ordet inte hade så mycket framgång. Vi i vår tid kanske har fastnat med andra saker som hindrar oss från att be.

Du behöver gå igenom ditt liv och se var någonstans du prioriterar fel och vad det är som gör att du inte har tid att be?

Är det kanske din mobiltelefon? Jag säger inte att det är fel att ha en mobiltelefon, utan vad jag menar är att du kanske är så fäst vid den att det hindrar dig att be? Då behöver du lägga den åt sidan ett tag för att be.

Är det kanske saker av denna världen? Som hindrar dig från att be?

Kanske du engagerar dig för mycket i samhällsfrågor?

Kanske är det otro och du har slutat att tro på bönens makt? Bara Gud vet vad som hindrar dig från att be.

Du måste ta upp kampen eftersom bön är viktigt. Vill du verkligen stå där inför Herren på domens dag och inse att du kunde ha bett mera?.

Vill du verkligen stå där tillsammans med Paulus, De andra Apostlarna, Wesleys, Whitefield, Spurgeon och många som Herren har använt genom åren och skämmas när du ser hur mycket de bad men hur lite du bad?

Vill du verkligen stå där på domen dag, frälst men kastade bort ditt liv på andra oviktiga saker?

Vill du verkligen stå där på domens dag se och höra alla onyttiga ord du har sagt, där du istället kunde ha spenderat den tiden i bön?

Vad är det som hindrar dig från att be? Min vän, vår tid är kort och vårt liv för dyrbart. Är det värt att slösas bort på onödiga ting när vi kunde ha bett och sett Herren göra något åt situationen i din egna själ och i andras själar?

Synd kommer alltid att kväva våra böner. Om du har synd i ditt liv kommer bönerna att tystna. Om du älskar världen likaså. Bön och synd kan inte bo i samma hjärta.

Synden får oss att springa bort i från Gud medans bönen drar och närmare Gud. Har du problem att be? Be Herren visa dig var problemet ligger.

Det finns inga genvägar. Vi lever i ett krig och kriget upphör aldrig. Du måste kämpa och strida för att vinna kriget. Du kan inte vara passiv och tro att du inte behöver be.

Därför behöver du lägga undan allt som hindrar dig från att be regelbundet vad det än må vara.

När du känner dig frestad av synden, be utan uppehåll att du skall få kraft att övervinna.

När du känner att du får gå igenom svårigheter, be utan uppehåll att Herren skall ta dig igenom dem. När du känner dig förvirrad och inte vet vilken väg du skall välja, be utan uppehåll att Herren skall leda dig på rätta vägar.

När du brottas med otro, be utan uppehåll att Herren skall fylla dig med tro. När du känner dig svag, be utan uppehåll att Herren skall ge dig styrka. När du känner dig sjuk, be utan uppehåll att Herren skall ge dig styrka i själen.

Om du är döende, be utan uppehåll att Herren skall befria dig från all fruktan och att du i trygghet kan somna in i Kristus. Vill du se folk i din närhet komma till tro på Jesus. Be utan uppehåll att Herren skall frälsa dem.

Oh, att vi alla kunde vara bedjande människor som ständigt utan uppehåll kommer inför Herren i bön. Detta är det viktigaste av allt i den kristna religionen och om vi faller här faller allt annat också.

Varje troende behöver be utan uppehåll, och nästa gång skall vi titta på hur vi skall be.