Matoffret och dess betydelse för oss idag (3 Mos 2)

Predikan av Josef Löwdin

16/2-2020, Göteborg

länk till predikan

1 När någon vill bära fram ett matoffer  åt Herren, ska hans offer bestå av fint mjöl. Han ska hälla olja på det och lägga rökelse ovanpå. 2 Han ska bära fram det till Arons söner, prästerna, och prästen ska ta en handfull av mjölet och oljan samt all rökelsen och bränna det på altaret som ett påminnelseoffer. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.

3 Det som är över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner . Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.

4 När du vill bära fram ett matoffer av det som bakas i ugn, ska det vara av fint mjöl, osyrade kakor blandade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja. 5 Om ditt offer är ett matoffer som tillreds på plåt, ska det vara av fint mjöl, osyrat och blandat med olja. 6 Du ska bryta sönder det i stycken och hälla olja på det. Det är ett matoffer. 7 

Om ditt offer är ett matoffer som tillreds i panna, ska det tillredas av fint mjöl med olja. 8 Varje matoffer som är tillrett på något av dessa sätt ska du föra fram till Herren. Det ska bäras fram till prästen och han ska ta det till altaret. 9 Sedan ska prästen ta den del av matoffret som utgör påminnelseoffret och bränna det på altaret. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren. 10 Det som blir över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner. Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.

11 Inget matoffer som ni bär fram åt Herren ska vara syrat, för ni ska inte bränna något av surdeg  eller honung som eldsoffer åt Herren. 12 Som förstlingsoffer ska ni bära fram sådant åt Herren, men på altaret får det inte komma för att vara en ljuvlig doft. 13 Alla dina matoffer ska du beströ med salt . Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt.

14 Om du vill bära fram ett matoffer åt Herren av den första skörden, ska du till ett sådant matoffer bära fram ax av grönskuren säd, rostade över eld och sönderstötta. 15 Du ska hälla olja på offret och lägga rökelse på det. Det är ett matoffer. 16 Prästen ska som påminnelseoffer bränna en del av de sönderstötta axen och oljan tillsammans med all rökelsen. Det är ett eldsoffer åt Herren.”

Vi har kollat på brännoffret och sett hur det offret pekar på Jesus Kristus.

Men vi såg också vad de olika delarna i offret symboliserar, och hur allt handlar om vår andliga gudstjänst inför Gud, och hur vi offrar våra liv som ett brännoffer inför Gud.

Vi skall nu kolla på matoffret som är lite unikt av alla de fem olika offren, eftersom detta är det enda offret där inget liv offras. Det finns inga djur med i det här offret utan det handlar helt och hållet om mat.

Detta offer precis som brännoffret handlar om att det är ett offer som luktar väl inför Gud. Dessa båda offer som handlar om en väldoft, talar om människans lydnad inför Gud.

När vi lever våra liv i lydnad till Herren så är det ett välbehagligt välluktande offer till Gud. När vi tittar på detta offer så skall vi alltså leta efter lektioner för oss idag som handlar om hur vi kan lyda Herren.

Men givetvis skall vi också kolla på hur detta offer även kan appliceras på Herren Jesus Kristus som var vad alla offer pekade fram emot.

Det skulle komma ett slutgiltigt offer som upphävde de prästliga offren. Det offret var Jesus Kristus som var det perfekta offret för oss.

Vers 1 ”När någon vill bära fram ett matoffer  åt Herren, ska hans offer bestå av fint mjöl. Han ska hälla olja på det och lägga rökelse ovanpå. ”

Om man ville bära fram ett mat offer skulle man ta fram fint mjöl, och hälla olja, och ovanpå allt skulle det läggas en rökelse.

Dessa tre saker har olika betydelser som vi kan applicera på vårt andliga liv.

Först har vi det fina mjölet.

Vad används mjöl till? Jo det är vad som håller samman och skapar en deg, eller en smet.

Till exempel om du gör pannkakor måste du ha med mjöl för att göra så att pannkakan håller samman.

Om du bara skulle hålla i ägg och mjölk, men inget mjöl så skulle du inte få en konsistens som gör att pannkakan håller ihop .

På samma sätt är det när du bakar bröd. Du måste ha med mjölet utan mjölet kan du inte göra ett bröd.

Vad mjölet alltså handlar om är vad som håller uppe vår kristna tro. Då talar vi om ordet. Ordet i två former. Ordet Jesus Kristus och det skrivna Guds ordet.

Först Jesus Kristus. Utan honom kan vi inte leva våra kristna liv alls. Det är Jesus som är hela vår tro. Han är hörnstenen i bygget och han är ordet.

För att kunna bära fram ett offer inför Gud måste man alltså komma genom Jesus Kristus för han är enda vägen till Gud. Här ser vi frälsningen.

Sedan har vi ordet som Guds ord. Vi som troende och lärjungar till Jesus är helt beroende av Guds ord för vår andliga tillväxt.

Utan mjölet blir det ingen pannkaka och utan ordet blir livet också en enda obrukbar smet. Vi är fullt beroende av Guds ord som vår vägledning i livet och som vår högsta auktoritet.

Det är genom Guds ord som vi kan veta Guds vilja. Det är genom Guds ord vi kan lära Jesus bättre. Det är genom Guds ord vi disciplineras och lär oss.

Guds ord är alltså lika viktigt för oss som allt mjöl är för brödet. Vi behöver därför ställa oss den frågan om vi ser ordet som en viktig del av våra liv ?

Mjöl talar även om något som är söndersmulat. När man tillverkar fint mjöl så smular man sönder vetet för att få det att bli till mjöl.

Återigen pekar detta på Kristus hur han blev söndersmulad och krossad på korset. Vi läser om Jesus i Jesaja 53 att det var Guds vilja att krossa Jesus.

Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. ” (Jes 53:10)

Men det talar också om hur vi behöver bli söndersmulade och ödmjukade inför Gud. När mjölet tillverkas så renas det, och allt smuts tas bort i i från vetet, så att smutset inte kommer med i mjölet.

Vi behöver alltså vara ödmjuka och krossade inför Gud. Det är det offer Herren vill ha en ödmjuk och en förkrossad ande.

Det handlar alltså om att vi som troende kommer behöva gå igenom prövningar och frestelser för att det skall hålla oss ödmjuka, krossade och rena inför Gud så att vi är fullt beroende av Honom.

Sedan finner vi oljan

Oljan i skriften är alltid en symbol för den Helige Ande. Det talar om att vi måste leva vårt liv ledda av den Helige Ande.

Vi behöver vandra i anden och inte efter köttet. Vi behöver se till att vi inte släcker anden eller bedrövar den Helige Ande för att vi skall leva välbehagligt inför Gud.

Det handlar även om helgelsen som sker genom Anden. Utan oljan i vårt liv så tillhör vi inte Kristus. Alla troende har dock oljan i sitt liv. Den som inte har Guds Ande tillhör inte Gud sade Paulus.

Oljan är alltså som oljan är i en motor. Det är de kristnas drivmedel. Vi behöver vara ledda av den Helige Ande varje dag i våra liv och låta oss helgas av Honom.

Sedan finner vi rökelse

Vilket är något som luktar gott och anledningen till rökelsen är för det skall symbolisera det som doftar gott inför Gud.

Det handlar om alla de goda gärningar vi som troende gör och som Gud har förberett åt oss för att vi skall vandra i dem (Ef 2:10)

Men rökelsen är också något som är en bild på Jesu offer på korset. Han offrades och hans offer var en välbehaglig doft inför Gud.

såsom också Kristus har älskat oss och utgivit sig själv för oss som en gåva och ett offer åt Gud, till en välbehaglig doft ” (Ef 5:2)

Det är också värt att notera att när Jesus föddes så kom en av de vise männen fram med just rökelse som en gåva åt Jesus. Det pekar givetvis fram på att Jesus uppfyllde lagen och rökelsens funktion.

I dag behöver ingen tända rökelser eftersom Kristus var det ljuvliga offret som luktade gott inför Herren.

När vi dessutom vandrar i de goda gärningarna som var förberedda av Gud till oss så är det ett offer och rökelse går upp till himlen som doftar gott inför Gud.

Vers 2 ” Han ska bära fram det till Arons söner, prästerna, och prästen ska ta en handfull av mjölet och oljan samt all rökelsen och bränna det på altaret som ett påminnelseoffer. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Matoffret skulle bäras fram till prästen. Av den som offrar genom prästen går offret upp som en ljuvlig doft inför Gud.

Här ser vi de tre som är med i det hela. Den som offrar vilket är vi. Sedan har du prästen som är medlaren och sist har vi Gud som är mottagaren av offret.

Prästen här är en förebild på Jesus som i nya testamentet beskrivs som översteprästen. Han var den sanna medlaren mellan människan och Gud.

Maria är ingen medlare eller ingen annan heller utan endast Jesus är denna medlaren. Sedan läser vi här att matoffret också skall vara ett påminnelseoffer. Vi läser inget om vad det skulle påminna dem om.

Generellt när vi läser om påminnelseoffer så handlar det om att de skall påminnas om att Herren hade befriat dem i från Egypten. Ett påminnelseoffer handlar alltså tror jag personligen om att påminnas om frälsningen vi har tagit emot.

Matoffret skulle alltså offras som ett påminnelseoffer det betyder att allt vi gör inför Gud. Alla goda gärningar vi gör inför Gud måste ske utav tacksägelse inför Gud för hans frälsning.

Vers 3 –

Det som är över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner . Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.”

Prästerna hade ingen del av Israels land. De skulle istället leva av den mat som kom in genom tiondet. Här ser vi en del av hur prästerna försörjdes. De fick den mat som blev över av matoffret att leva av.

Det var för de fick ingen egen tomt där de kunde odla utan de skulle istället vara i heltids tjänst inför Herren.

Denna princip lär även Paulus oss i nya testamentet där han i 1 kor 9 argumenterar för att den som predikar evangeliet också skall ha rätt att leva av det, alltså ha en ekonomisk försörjning för det.

Paulus hade dock inte tagit ut denna rätten utan ville vara ett gott exempel och arbetade själv för sitt eget bröd och försörjde för de som åkte med honom.

Vers 4. –

När du vill bära fram ett matoffer av det som bakas i ugn, ska det vara av fint mjöl, osyrade kakor blandade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja

Det fanns lite olika matoffer. Det första här skulle bakas i en ugn. Det handlar alltså om bröd här. Här finner vi återigen en koppling till Jesus Kristus som beskriver sig själv som livets bröd.

Jag är livets bröd.” (Joh 6:48)

Men det påminner oss också om nattvarden där brödet symboliserar Jesu kropp. En annan sak vi finner här är att brödet skulle vara osyrat.

I nya testamentet finner vi att detta liknas vid två olika tillfällen. Vi finner varningar för surdegen.

Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? ”1 Kor 5:6

I detta sammanhang talar Paulus om synden. En man hade begått en synd och om de inte tog itu med det hela så skulle hela deras församling försurad.

Faktum var att lite surdeg hade redan syrat ner hela församlingen. De hade inte tagit itu med problemet utan tillät fritt en som levde i incest att vara med i nattvarden i församlingen.

Vi finner detta ske på många platser att där man inte tar itu med synden så faller en hel församling. Hur många församlingar har inte fallit på grund av surdegen?

Vi finner ju detta i uppenbarelseboken där Jesus varnar dem att om de inte tog itu med synder och läror i församlingen så skulle ljusstaken flytta på sig.

Alltså församlingen kan finnas kvar och ha tusentals medlemmar men Jesus har redan försvunnit sedan länge. Det är vad lite surdeg gör med en församling om man inte omvänder sig.

Lite surdeg syrar hela degen.(Gal 5:9)

Nästa ställe finner vi här. I brevet här talar Paulus om att falsk doktrin hade fått församlingen på villovägar. De hade börjat tro att man måste omskära sig för att bli frälst.

Denna surdeg hade fått dem att vandra efter köttet och inte efter Anden. Det finns många doktriner i dag som är som en surdeg som förstör oss och våra församlingar.

Det finns exempel i genom historien hur bibel sunda starka församlingar inom en enda generation har fallit på grund av falsk lära.

Även i vår tid bevittnar vi just nu hur mitt framför ögonen på oss sydstatsbaptisterna i USA faller och många församlingar väljer att lämna samfundet på grund av fallet.

Det börjar alltid eller ofta i det lilla och sedan går det vidare. Folk som en gång varit emot något börjar plötsligt ändra sig. Lite surdeg syrar ner en hel deg.

Vi måste låta oss varnas för det står skrivet. ”Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller. . (1 Kor 10:12)

Det kan hända vem eller vilka som helst. Vi måste se upp för surdegen mina vänner. Det finns så mycket av den varan där ute på internet. Det är väldigt svåra tider.

När var i tonåren så fanns knappt internet. Det började komma då och församlingar var mer skyddade. Men nu kan allt gå väldigt fort och hur kommer surdegen in i våra liv?

Jo, Paulus varnar i 1 Kor 15:33 ”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor ”.

De kristna i Korinth hade börjat förneka Jesu uppståndelse. Hur kunde de hamna där? Hur kunde det gå så snett? Jo de var i dåligt sällskap vilket fördärvade dem. De hade lyssnat till och tagit in surdegen.

På samma sätt är det idag och än värre idag. Det finns mängder av folk som använder internet och böcker för att sprida sin surdeg.

De kan även ha mängder av följare och på grund av deras populäritet kommer det in i församlingar och surdegen förstör hela degen.

Vi måste se upp för synden och för det falska bägge två kommer förstöra degen. Bägge två kan förstöra våra egna liv. Se upp för surdegen!

Därför när man offrar ett matoffer måste brödet vara oysrat. Det finns ingen plats inför Gud för synd och falsk doktrin.

Men även Jesus som beskriver sig själv som livets bröd var fri i från all form av surdeg. Hos Honom fanns den inte. Han var helt ren. Må vi följa Kristus och vara rena i från surdegen precis som han var ren.

Vers 5-6

5 Om ditt offer är ett matoffer som tillreds på plåt, ska det vara av fint mjöl, osyrat och blandat med olja. 6 Du ska bryta sönder det i stycken och hälla olja på det. Det är ett matoffer. 

Här finner vi samma saker igen förutom att istället för en ugn kunde brödet tillredas på en plåt.

Men vi ser här att brödet skulle brytas sönder och det skulle hällas olja på det.Här ser vi åter igen en förebild på Jesus Kristus.

Livets bröd som bröts sönder för våra synder. Det är också i nattvarden vi bryter sönder bröt. Sedan finner vi åter igen hur vi måste vara sönderbrutna och att oljan hälls över oss.

Vi ser här hur oljan skulle hällas över det sönderbrutna medans i vers fyra stod det att prästen skulle smörja kakorna med oljan.

Även här ser vi Jesus Kristus som den smorde. Kristus betyder den smorde. Kungar smorde man på huvudet med olja och här skulle kakan smörjas med olja i vers fyra. Medans här i vers sex skulle oljan hällas över brödet.

Vers 7-9

Om ditt offer är ett matoffer som tillreds i panna, ska det tillredas av fint mjöl med olja. 8 Varje matoffer som är tillrett på något av dessa sätt ska du föra fram till Herren. Det ska bäras fram till prästen och han ska ta det till altaret. 9 Sedan ska prästen ta den del av matoffret som utgör påminnelseoffret och bränna det på altaret. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Skillnaden här emot tidigare är att här var offret tillrett på en panna medans tidigare var det på en plåt eller i en ugn.

Jag tror alla tillredning sätt symboliserar olika aspekter på Jesus Kristi offer. Jesu offer hade olika aspekter.

Han öppnade vägen till Gud, Han försonade synd. Han tog bort slaktoffer och matoffer. Han kom med ett nytt förbund och Han uppfyllde profetior.

Jag tror att brödet tillreds på olika sätt är en symbol på de olika aspekterna på Jesu offer. Det symboliseras genom att brödet tillreds på olika sätt.

Vers 11

Inget matoffer som ni bär fram åt Herren ska vara syrat, för ni ska inte bränna något av surdeg eller honung som eldsoffer åt Herren.”

Inget av offren fick innehålla syra. Det har vi redan kollat på att vi måste hålla syran borta i från våra liv.

Sedan finner vi nästa befallning. Man fick inte bränna någon honung i ett brännoffer. Varför det? Vad symboliserar honungen just här?.

Vi vet att om vi läser skriften så ses honung som något gott och Johannes döparen levde på honung. Men just här fick inte honungen vara med.

Därmed tror jag det symboliserar allt det goda i världen som är till frestelser för oss. Alltså sådant som kan få oss på fall.

En frestelse kan se ut som honung men det kan vara dåligt för oss. Vi kan likna det vid ögonens begär, alltså all världslighet.

Men inte bara världens frestelser och lockelser utan all form av frestelse till synd och av sådant som skadar våra själar.

Det finns absolut saker som är oskyldiga här i världen men även det oskyldiga kan fresta oss och bli ett beroende som är skadligt för oss.

Det symboliserar därför den skada det söta som ögonen lockas av kan bringa. Vi måste därför se upp för frestelserna och lockelserna som vill få oss förslavade och under dess makt.

Allt är tillåtet säger Paulus men jag skall inte låta något få makten över mig. Så allt som vill få makten över oss och snärja oss kan liknas vid honungen och därför kunde inte det has med i offret.

Lika mycket som vi behöver rensa surdegen och se upp för den kan vi inte ha med honungen i offret.

Vers 12-13

12 Som förstlingsoffer ska ni bära fram sådant åt Herren, men på altaret får det inte komma för att vara en ljuvlig doft. 13 Alla dina matoffer ska du beströ med salt . Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt.

Nu finner vi ingrediens som måste finnas med, nämligen saltet. Alla offer måste innehålla salt och fick inte vara utan saltet.

Saltet finner vi omtalat på flera ställen i nya testamentet och genom att kolla på de verserna kan vi förstå varför det är viktigt.

Saltets funktion var att bevara köttet i från att ruttna. Eftersom det inte fanns kylskåp på den tiden brukade man hälla salt i kött och fisk så att det skulle få en längre hållbarhet.

Men om saltet förlorar sin sälta så är det helt värdelöst.

Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!” ” – Mark 9:50

Vi behöver alltså leva heliga liv. Utan helighet blir våra liv ruttna precis som kött utan saltet. När vi lever heligt så håller vi frid med varandra.

Det finns inget värre än när kristna inom samma församling börjar bråka om positioner eller börja ljuga om varandra etc. Vi behöver saltet alltså ett heligt liv på livets alla områden.

Förlorar vi det heliga livet har vi förlorat allt, vi har då har vi ruttnat och vi har ingenting att erbjuda den fallna förlorade världen runt omkring oss.

Låt ert tal alltid vara präglat av nåd*, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.– Kol 4:6

Vårat tal måste vara kryddat med salt. Det innebär att vårat tal måste vara i enlighet med Guds sanningar. Om man tappar saltet här så blir allt ruttet och korrupt.

Evangeliet måste hållas saltat när man förkunnar det. Doktriner måste bevaras salta. Också våra ord måste bevaras salta. Våra ord för inte vara ruttna utan måste vara sådant som anstår en kristen.

Låt inget oanständigt tal komma ur er mun, utan bara det som är gott till uppbyggelse, där det behövs, så att det ger nåd åt dem som hör på.  ” (Ef 4:29)

Om vårat tal inte är anständigt, alltså sådant som passar de heliga så har det förlorat saltet. Låt oss inte bryta ner varandra utan istället vara till uppmuntran för varandra.

Det offer Herren vill ha är en tunga som talar det som är rätt och sant, där saltet får flöda. Det behagar inte Herren att komma med en tunga som talar det som är orent, lögnaktigt och som bryter ner.

Är det så våran tunga är eller vad är det som kommer ur våra munnar?

14 Om du vill bära fram ett matoffer åt Herren av den första skörden, ska du till ett sådant matoffer bära fram ax av grönskuren säd, rostade över eld och sönderstötta. 15 Du ska hälla olja på offret och lägga rökelse på det. Det är ett matoffer. 16 Prästen ska som påminnelseoffer bränna en del av de sönderstötta axen och oljan tillsammans med all rökelsen. Det är ett eldsoffer åt Herren.”

Slutligen så finner vi att det första av skörden skulle bäras fram som ett offer. Det var alltså det bästa av din skörd och även detta är en bild på Jesus Kristus som beskrivs som förstlingen av Paulus.

Men nu har Kristus uppstått från de döda och har blivit förstlingen (förstlingsfrukten, grek) av de som somnat in. 21 För eftersom döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. 22 För såsom alla dör i Adam, så ska också alla i Kristus göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen (förstlingsfrukten, grek), sedan de som tillhör Kristus vid hans återkomst. ” (1 Kor 15:20-23)

Men som vi har sett så finns det även en applikation för oss i dag i alla dessa offer. Vi offrar inte på det sättet man gjorde under det gamla förbundet det är upphävt.

Istället har vi här en princip av givande. När det talar om det första av din säd så talar det om givandet. Vi finner tiondet i gamla testamentet som också talade om att ge det första av sin säd.

Nu lär detta oss idag att vi skall ge av vårt bästa till Herren. Jag håller inte teologin att vi måste sälja allt vi har och äger, men jag tror absolut att Gud älskar en glad givare och att vi skall dela med oss av vad vi har av ett glatt hjärta.

Det är två områden det nya testamentet uppmanar oss att ge till. Det första är till de fattiga. Det är något man inte får glömma och när Paulus besökte apostlarna i Jerusalem var det något de påminde honom om att ”tänka på de fattiga”.

Fattiga i denna värld som har mindre än dig och som man kan dela med sig av. Har man det knapert själv behöver man ju inte göra det, men har man överflöd så skall vi hjälpa de fattiga med våra ägodelar och medel.

Nya testamentet talar även om att utrusta för mission och de som arbetar för evangeliet. Det är alltså bibliskt att ge till Guds verk. Detta görs genom att ge till den lokala församlingen när det finns behov av det hela.

Både dessa är viktiga principer för att att följa om vi vill ge ett matoffer till Herren i denna tid. Må vi alla vara glad givare när vi stöter på ett behov.

När vi ser alla dessa offer i skriften så skall vi komma ihåg att det pekar på Jesus Kristus det slutliga offret. Vi behöver alltså finna Kristus i alla offer.

Vi behöver inte följa detta offer genom att baka bröd och bränna det till Gud och ha alla dessa ingredienser, utan det var en förebild och en skugga på det som skulle komma Jesus Kristus själv.

Men det lär oss också något om vårt andliga offer till Gud i vår tid, och hur vi idag skall leva våra liv som en ljuvlig väldoft inför Gud.

Må vi alla ta vara på matoffret och leva ut dess applikationer till oss idag. Må vi ha blicken fäst på Kristus men också ta vara på oss själva.

Må vi vara mjölet och leva med oljan. Må vi se upp för syran och för honungen och må saltet alltid finnas med i allt vi gör och må vi vara glada givare . Amen.

 

Sedan har vi ordet som Guds ord. Vi som troende och lärjungar till Jesus är helt beroende av Guds ord för vår andliga tillväxt.

Utan mjölet blir det ingen pannkaka och utan ordet blir livet också en enda obrukbar smet. Vi är fullt beroende av Guds ord som vår vägledning i livet och som vår högsta auktoritet.

Det är genom Guds ord som vi kan veta Guds vilja. Det är genom Guds ord vi kan lära Jesus bättre. Det är genom Guds ord vi disciplineras och lär oss.

Guds ord är alltså lika viktigt för oss som allt mjöl är för brödet. Vi behöver därför ställa oss den frågan om vi ser ordet som en viktig del av våra liv ?

Mjöl talar även om något som är söndersmulat. När man tillverkar fint mjöl så smular man sönder vetet för att få det att bli till mjöl.

Återigen pekar detta på Kristus hur han blev söndersmulad och krossad på korset. Vi läser om Jesus i Jesaja 53 att det var Guds vilja att krossa Jesus.

Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. ” (Jes 53:10)

Men det talar också om hur vi behöver bli söndersmulade och ödmjukade inför Gud. När mjölet tillverkas så renas det, och allt smuts tas bort i i från vetet, så att smutset inte kommer med i mjölet.

Vi behöver alltså vara ödmjuka och krossade inför Gud. Det är det offer Herren vill ha en ödmjuk och en förkrossad ande.

Det handlar alltså om att vi som troende kommer behöva gå igenom prövningar och frestelser för att det skall hålla oss ödmjuka, krossade och rena inför Gud så att vi är fullt beroende av Honom.

Sedan finner vi oljan

Oljan i skriften är alltid en symbol för den Helige Ande. Det talar om att vi måste leva vårt liv ledda av den Helige Ande.

Vi behöver vandra i anden och inte efter köttet. Vi behöver se till att vi inte släcker anden eller bedrövar den Helige Ande för att vi skall leva välbehagligt inför Gud.

Det handlar även om helgelsen som sker genom Anden. Utan oljan i vårt liv så tillhör vi inte Kristus. Alla troende har dock oljan i sitt liv. Den som inte har Guds Ande tillhör inte Gud sade Paulus.

Oljan är alltså som oljan är i en motor. Det är de kristnas drivmedel. Vi behöver vara ledda av den Helige Ande varje dag i våra liv och låta oss helgas av Honom.

Sedan finner vi rökelse

Vilket är något som luktar gott och anledningen till rökelsen är för det skall symbolisera det som doftar gott inför Gud.

Det handlar om alla de goda gärningar vi som troende gör och som Gud har förberett åt oss för att vi skall vandra i dem (Ef 2:10)

Men rökelsen är också något som är en bild på Jesu offer på korset. Han offrades och hans offer var en välbehaglig doft inför Gud.

såsom också Kristus har älskat oss och utgivit sig själv för oss som en gåva och ett offer åt Gud, till en välbehaglig doft ” (Ef 5:2)

Det är också värt att notera att när Jesus föddes så kom en av de vise männen fram med just rökelse som en gåva åt Jesus. Det pekar givetvis fram på att Jesus uppfyllde lagen och rökelsens funktion.

I dag behöver ingen tända rökelser eftersom Kristus var det ljuvliga offret som luktade gott inför Herren.

När vi dessutom vandrar i de goda gärningarna som var förberedda av Gud till oss så är det ett offer och rökelse går upp till himlen som doftar gott inför Gud.

Vers 2 ” Han ska bära fram det till Arons söner, prästerna, och prästen ska ta en handfull av mjölet och oljan samt all rökelsen och bränna det på altaret som ett påminnelseoffer. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Matoffret skulle bäras fram till prästen. Av den som offrar genom prästen går offret upp som en ljuvlig doft inför Gud.

Här ser vi de tre som är med i det hela. Den som offrar vilket är vi. Sedan har du prästen som är medlaren och sist har vi Gud som är mottagaren av offret.

Prästen här är en förebild på Jesus som i nya testamentet beskrivs som översteprästen. Han var den sanna medlaren mellan människan och Gud.

Maria är ingen medlare eller ingen annan heller utan endast Jesus är denna medlaren. Sedan läser vi här att matoffret också skall vara ett påminnelseoffer. Vi läser inget om vad det skulle påminna dem om.

Generellt när vi läser om påminnelseoffer så handlar det om att de skall påminnas om att Herren hade befriat dem i från Egypten. Ett påminnelseoffer handlar alltså tror jag personligen om att påminnas om frälsningen vi har tagit emot.

Matoffret skulle alltså offras som ett påminnelseoffer det betyder att allt vi gör inför Gud. Alla goda gärningar vi gör inför Gud måste ske utav tacksägelse inför Gud för hans frälsning.

Vers 3 –

Det som är över av matoffret ska tillhöra Aron och hans söner . Bland Herrens eldsoffer är det högheligt.”

Prästerna hade ingen del av Israels land. De skulle istället leva av den mat som kom in genom tiondet. Här ser vi en del av hur prästerna försörjdes. De fick den mat som blev över av matoffret att leva av.

Det var för de fick ingen egen tomt där de kunde odla utan de skulle istället vara i heltids tjänst inför Herren.

Denna princip lär även Paulus oss i nya testamentet där han i 1 kor 9 argumenterar för att den som predikar evangeliet också skall ha rätt att leva av det, alltså ha en ekonomisk försörjning för det.

Paulus hade dock inte tagit ut denna rätten utan ville vara ett gott exempel och arbetade själv för sitt eget bröd och försörjde för de som åkte med honom.

Vers 4. –

När du vill bära fram ett matoffer av det som bakas i ugn, ska det vara av fint mjöl, osyrade kakor blandade med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja

Det fanns lite olika matoffer. Det första här skulle bakas i en ugn. Det handlar alltså om bröd här. Här finner vi återigen en koppling till Jesus Kristus som beskriver sig själv som livets bröd.

Jag är livets bröd.” (Joh 6:48)

Men det påminner oss också om nattvarden där brödet symboliserar Jesu kropp. En annan sak vi finner här är att brödet skulle vara osyrat.

I nya testamentet finner vi att detta liknas vid två olika tillfällen. Vi finner varningar för surdegen.

Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? ”1 Kor 5:6

I detta sammanhang talar Paulus om synden. En man hade begått en synd och om de inte tog itu med det hela så skulle hela deras församling försurad.

Faktum var att lite surdeg hade redan syrat ner hela församlingen. De hade inte tagit itu med problemet utan tillät fritt en som levde i incest att vara med i nattvarden i församlingen.

Vi finner detta ske på många platser att där man inte tar itu med synden så faller en hel församling. Hur många församlingar har inte fallit på grund av surdegen?

Vi finner ju detta i uppenbarelseboken där Jesus varnar dem att om de inte tog itu med synder och läror i församlingen så skulle ljusstaken flytta på sig.

Alltså församlingen kan finnas kvar och ha tusentals medlemmar men Jesus har redan försvunnit sedan länge. Det är vad lite surdeg gör med en församling om man inte omvänder sig.

Lite surdeg syrar hela degen.(Gal 5:9)

Nästa ställe finner vi här. I brevet här talar Paulus om att falsk doktrin hade fått församlingen på villovägar. De hade börjat tro att man måste omskära sig för att bli frälst.

Denna surdeg hade fått dem att vandra efter köttet och inte efter Anden. Det finns många doktriner i dag som är som en surdeg som förstör oss och våra församlingar.

Det finns exempel i genom historien hur bibel sunda starka församlingar inom en enda generation har fallit på grund av falsk lära.

Även i vår tid bevittnar vi just nu hur mitt framför ögonen på oss sydstatsbaptisterna i USA faller och många församlingar väljer att lämna samfundet på grund av fallet.

Det börjar alltid eller ofta i det lilla och sedan går det vidare. Folk som en gång varit emot något börjar plötsligt ändra sig. Lite surdeg syrar ner en hel deg.

Vi måste låta oss varnas för det står skrivet. ”Därför ska den som menar sig stå, se till att han inte faller. . (1 Kor 10:12)

Det kan hända vem eller vilka som helst. Vi måste se upp för surdegen mina vänner. Det finns så mycket av den varan där ute på internet. Det är väldigt svåra tider.

När var i tonåren så fanns knappt internet. Det började komma då och församlingar var mer skyddade. Men nu kan allt gå väldigt fort och hur kommer surdegen in i våra liv?

Jo, Paulus varnar i 1 Kor 15:33 ”Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar goda vanor ”.

De kristna i Korinth hade börjat förneka Jesu uppståndelse. Hur kunde de hamna där? Hur kunde det gå så snett? Jo de var i dåligt sällskap vilket fördärvade dem. De hade lyssnat till och tagit in surdegen.

På samma sätt är det idag och än värre idag. Det finns mängder av folk som använder internet och böcker för att sprida sin surdeg.

De kan även ha mängder av följare och på grund av deras populäritet kommer det in i församlingar och surdegen förstör hela degen.

Vi måste se upp för synden och för det falska bägge två kommer förstöra degen. Bägge två kan förstöra våra egna liv. Se upp för surdegen!

Därför när man offrar ett matoffer måste brödet vara oysrat. Det finns ingen plats inför Gud för synd och falsk doktrin.

Men även Jesus som beskriver sig själv som livets bröd var fri i från all form av surdeg. Hos Honom fanns den inte. Han var helt ren. Må vi följa Kristus och vara rena i från surdegen precis som han var ren.

Vers 5-6

5 Om ditt offer är ett matoffer som tillreds på plåt, ska det vara av fint mjöl, osyrat och blandat med olja. 6 Du ska bryta sönder det i stycken och hälla olja på det. Det är ett matoffer. 

Här finner vi samma saker igen förutom att istället för en ugn kunde brödet tillredas på en plåt.

Men vi ser här att brödet skulle brytas sönder och det skulle hällas olja på det.Här ser vi åter igen en förebild på Jesus Kristus.

Livets bröd som bröts sönder för våra synder. Det är också i nattvarden vi bryter sönder bröt. Sedan finner vi åter igen hur vi måste vara sönderbrutna och att oljan hälls över oss.

Vi ser här hur oljan skulle hällas över det sönderbrutna medans i vers fyra stod det att prästen skulle smörja kakorna med oljan.

Även här ser vi Jesus Kristus som den smorde. Kristus betyder den smorde. Kungar smorde man på huvudet med olja och här skulle kakan smörjas med olja i vers fyra. Medans här i vers sex skulle oljan hällas över brödet.

Vers 7-9

Om ditt offer är ett matoffer som tillreds i panna, ska det tillredas av fint mjöl med olja. 8 Varje matoffer som är tillrett på något av dessa sätt ska du föra fram till Herren. Det ska bäras fram till prästen och han ska ta det till altaret. 9 Sedan ska prästen ta den del av matoffret som utgör påminnelseoffret och bränna det på altaret. Det är ett eldsoffer till en ljuvlig doft för Herren.”

Skillnaden här emot tidigare är att här var offret tillrett på en panna medans tidigare var det på en plåt eller i en ugn.

Jag tror alla tillredning sätt symboliserar olika aspekter på Jesus Kristi offer. Jesu offer hade olika aspekter.

Han öppnade vägen till Gud, Han försonade synd. Han tog bort slaktoffer och matoffer. Han kom med ett nytt förbund och Han uppfyllde profetior.

Jag tror att brödet tillreds på olika sätt är en symbol på de olika aspekterna på Jesu offer. Det symboliseras genom att brödet tillreds på olika sätt.

Vers 11

Inget matoffer som ni bär fram åt Herren ska vara syrat, för ni ska inte bränna något av surdeg eller honung som eldsoffer åt Herren.”

Inget av offren fick innehålla syra. Det har vi redan kollat på att vi måste hålla syran borta i från våra liv.

Sedan finner vi nästa befallning. Man fick inte bränna någon honung i ett brännoffer. Varför det? Vad symboliserar honungen just här?.

Vi vet att om vi läser skriften så ses honung som något gott och Johannes döparen levde på honung. Men just här fick inte honungen vara med.

Därmed tror jag det symboliserar allt det goda i världen som är till frestelser för oss. Alltså sådant som kan få oss på fall.

En frestelse kan se ut som honung men det kan vara dåligt för oss. Vi kan likna det vid ögonens begär, alltså all världslighet.

Men inte bara världens frestelser och lockelser utan all form av frestelse till synd och av sådant som skadar våra själar.

Det finns absolut saker som är oskyldiga här i världen men även det oskyldiga kan fresta oss och bli ett beroende som är skadligt för oss.

Det symboliserar därför den skada det söta som ögonen lockas av kan bringa. Vi måste därför se upp för frestelserna och lockelserna som vill få oss förslavade och under dess makt.

Allt är tillåtet säger Paulus men jag skall inte låta något få makten över mig. Så allt som vill få makten över oss och snärja oss kan liknas vid honungen och därför kunde inte det has med i offret.

Lika mycket som vi behöver rensa surdegen och se upp för den kan vi inte ha med honungen i offret.

Vers 12-13

12 Som förstlingsoffer ska ni bära fram sådant åt Herren, men på altaret får det inte komma för att vara en ljuvlig doft. 13 Alla dina matoffer ska du beströ med salt . Du ska inte låta saltet i din Guds förbund fattas på ditt matoffer. Till alla dina offer ska du offra salt.

Nu finner vi ingrediens som måste finnas med, nämligen saltet. Alla offer måste innehålla salt och fick inte vara utan saltet.

Saltet finner vi omtalat på flera ställen i nya testamentet och genom att kolla på de verserna kan vi förstå varför det är viktigt.

Saltets funktion var att bevara köttet i från att ruttna. Eftersom det inte fanns kylskåp på den tiden brukade man hälla salt i kött och fisk så att det skulle få en längre hållbarhet.

Men om saltet förlorar sin sälta så är det helt värdelöst.

Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!” ” – Mark 9:50

Vi behöver alltså leva heliga liv. Utan helighet blir våra liv ruttna precis som kött utan saltet. När vi lever heligt så håller vi frid med varandra.

Det finns inget värre än när kristna inom samma församling börjar bråka om positioner eller börja ljuga om varandra etc. Vi behöver saltet alltså ett heligt liv på livets alla områden.

Förlorar vi det heliga livet har vi förlorat allt, vi har då har vi ruttnat och vi har ingenting att erbjuda den fallna förlorade världen runt omkring oss.

Låt ert tal alltid vara präglat av nåd*, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en.– Kol 4:6

Vårat tal måste vara kryddat med salt. Det innebär att vårat tal måste vara i enlighet med Guds sanningar. Om man tappar saltet här så blir allt ruttet och korrupt.

Evangeliet måste hållas saltat när man förkunnar det. Doktriner måste bevaras salta. Också våra ord måste bevaras salta. Våra ord för inte vara ruttna utan måste vara sådant som anstår en kristen.

Låt inget oanständigt tal komma ur er mun, utan bara det som är gott till uppbyggelse, där det behövs, så att det ger nåd åt dem som hör på.  ” (Ef 4:29)

Om vårat tal inte är anständigt, alltså sådant som passar de heliga så har det förlorat saltet. Låt oss inte bryta ner varandra utan istället vara till uppmuntran för varandra.

Det offer Herren vill ha är en tunga som talar det som är rätt och sant, där saltet får flöda. Det behagar inte Herren att komma med en tunga som talar det som är orent, lögnaktigt och som bryter ner.

Är det så våran tunga är eller vad är det som kommer ur våra munnar?

14 Om du vill bära fram ett matoffer åt Herren av den första skörden, ska du till ett sådant matoffer bära fram ax av grönskuren säd, rostade över eld och sönderstötta. 15 Du ska hälla olja på offret och lägga rökelse på det. Det är ett matoffer. 16 Prästen ska som påminnelseoffer bränna en del av de sönderstötta axen och oljan tillsammans med all rökelsen. Det är ett eldsoffer åt Herren.”

Slutligen så finner vi att det första av skörden skulle bäras fram som ett offer. Det var alltså det bästa av din skörd och även detta är en bild på Jesus Kristus som beskrivs som förstlingen av Paulus.

Men nu har Kristus uppstått från de döda och har blivit förstlingen (förstlingsfrukten, grek) av de som somnat in. 21 För eftersom döden kom genom en människa, så kom också genom en människa de dödas uppståndelse. 22 För såsom alla dör i Adam, så ska också alla i Kristus göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen (förstlingsfrukten, grek), sedan de som tillhör Kristus vid hans återkomst. ” (1 Kor 15:20-23)

Men som vi har sett så finns det även en applikation för oss i dag i alla dessa offer. Vi offrar inte på det sättet man gjorde under det gamla förbundet det är upphävt.

Istället har vi här en princip av givande. När det talar om det första av din säd så talar det om givandet. Vi finner tiondet i gamla testamentet som också talade om att ge det första av sin säd.

Nu lär detta oss idag att vi skall ge av vårt bästa till Herren. Jag håller inte teologin att vi måste sälja allt vi har och äger, men jag tror absolut att Gud älskar en glad givare och att vi skall dela med oss av vad vi har av ett glatt hjärta.

Det är två områden det nya testamentet uppmanar oss att ge till. Det första är till de fattiga. Det är något man inte får glömma och när Paulus besökte apostlarna i Jerusalem var det något de påminde honom om att ”tänka på de fattiga”.

Fattiga i denna värld som har mindre än dig och som man kan dela med sig av. Har man det knapert själv behöver man ju inte göra det, men har man överflöd så skall vi hjälpa de fattiga med våra ägodelar och medel.

Nya testamentet talar även om att utrusta för mission och de som arbetar för evangeliet. Det är alltså bibliskt att ge till Guds verk. Detta görs genom att ge till den lokala församlingen när det finns behov av det hela.

Både dessa är viktiga principer för att att följa om vi vill ge ett matoffer till Herren i denna tid. Må vi alla vara glad givare när vi stöter på ett behov.

När vi ser alla dessa offer i skriften så skall vi komma ihåg att det pekar på Jesus Kristus det slutliga offret. Vi behöver alltså finna Kristus i alla offer.

Vi behöver inte följa detta offer genom att baka bröd och bränna det till Gud och ha alla dessa ingredienser, utan det var en förebild och en skugga på det som skulle komma Jesus Kristus själv.

Men det lär oss också något om vårt andliga offer till Gud i vår tid, och hur vi idag skall leva våra liv som en ljuvlig väldoft inför Gud.

Må vi alla ta vara på matoffret och leva ut dess applikationer till oss idag. Må vi ha blicken fäst på Kristus men också ta vara på oss själva.

Må vi vara mjölet och leva med oljan. Må vi se upp för syran och för honungen och må saltet alltid finnas med i allt vi gör och må vi vara glada givare . Amen.

Hurdan tillbedjan vill Herren ha? (3 Mos 10:1-2)

Predikan av Josef Löwdin

29/12-2019, Göteborg

Länk till ljudfil

Men Arons söner Nadab och Abihu tog var sitt fyrfat och lade eld i dem, strödde på rökelse och bar fram främmande eld inför Herrens ansikte, något som han inte hade befallt dem. Då gick eld ut från Herren och förtärde dem, och de dog inför Herren.(3 Mos 10:1-2)

Hur vi tillber Gud är ingen oviktig fråga. Jag förstår fullständigt de s.k worship wars i USA som var förr i tiden, i alla fall en del av dem.

När vi läser vår bibel så finner vi att Gud är en ordningens Gud som vill ha saker och ting på ett visst sätt och följer man inte det sättet så miss behagar man Gud.

Nadab och Abihu Arons söner förstod inte detta. De ansåg att man kan göra lite som man vill och man bar fram främmande eld inför Herren, något som Gud inte hade befallt och det kostade dem deras liv.

Det berättar för oss något om allvaret och att vi inte skall ta lätt på Guds ordningar och principer. Detta lär oss att vi måste följa Gud principer och ordningar och inte hitta på egna grejer som inte är i enlighet med skriften.

Man kan alltså inte tillbe Gud hur som helst och hitta på egna sätt eller ha egna tankar om detta som inte är i enlighet med skriften.

Enligt vad jag har lärt mig där jag har läst teologi av äldre män påstår man följande. Under 1970 talet kom det en ny lovsång in i församlingarna genom Jesus rörelsen. Den nya filosofin var att ta hippie musiken rätt in i församlingarna.

Samtidigt i samhället uppstod populär musiken eller rocken genom Elvis och The Beatles. De som levde på den tiden som var reformerta och fundamentalister då såg igenom detta, och såg att det var en aktiv kampanj emot Gud och ett uppror i denna musiken som inte fanns i någon annan musik.

Den Karismatiska rörelsen var snabba att ta in allt detta och en del av den evangeliska rörelsen men de reformerta och fundamentalisterna och andra mindre grupper stod fullständigt emot att ta in detta i lovsången.

Fram tills mitten på 1990 talet då saker och ting började förändras. Ut flög psalmboken och den kongretionella tillbedjan, och in kom den lugna rocken och banden, även in i de konservativa kretsarna.

Idag talar vi knappt länge om ämnet, och hurdan tillbedjan Herren söker. Vad lär de gamla principerna oss?.

Vad i skriften var det som fick den två generationer tillbaka att fullständigt förkasta detta och inte vilja ha in det i kyrkan?

Det absolut vanligaste folk som argumenterar för sina lovsångsband och körer. Att man kan ha vilken typ av musik som helst i kyrkan så länge texten är OK brukar alltid peka på ställen i gamla testamentet så som t.ex. Ps 150 och andra psalmer för att bevisa att vad som helst är tillåtet.

Vi skall komma tillbaka till Ps 150 men först vill jag visa att detta påstående är falskt. Vad som helst var inte alls tillåtet i templet.

Du kunde inte ta in trumsetet eller el basen in i templet. Det fanns restriktioner och en exakt beskrivning om vilka instrument som fick användas.

I Israel på den tiden fanns åtta instrument, en del hävdar 9 eller 10. Max tio instrument och minst åtta. Oavsett hur många som fanns så var enbart fyra tillåtna i templet och det skall vi nu kolla på :

Han lät leviterna ställa upp sig till tjänstgöring i Herrens hus med cymbaler, lyror och harpor, så som David och kungens siare Gad och profeten Natan hade befallt,  för Herren hade genom sina profeter gett befallning om detta.Och leviterna ställde upp sig med Davids instrument och prästerna med trumpeterna” (2 Krön 29:26).

Det är viktigt att notera här att Herren hade gett en befallning om detta genom sina profeter. Det var alltså Gud som hade bestämt exakt vilka instrument de fick ha. Leviterna skulle ha Davids instrument och prästerna skulle ha trumpeterna.

Det är alltså här vi måste börja för att förstå gamla testamentet. Vi måste börja med de tydliga befallningarna i från Gud innan vi tolkar resten.

Du kan inte börja med ställen som Psalm 150 utan måste börja där de tydliga befallningarna finns och arbeta därifrån och försöka förstå resten.

Här finner vi alltså fyra instrument. Du hade trumpeter, harpor, lyor samt cymbaler. Inget annat instrument var alltså tillåtet. Du fick inte ha en flöjt även om det fanns i Israel på den tiden.

Dessutom användes inte alla dessa fyra samtidigt. Trumpeterna fick bara användas under tiden för brännoffret sedan användes inte de något mera.

Cymbalerna var inget som ett trumset i vår tid utan var små små cymbaler som man hade på fingrarna som ger väldigt låga ljud i från sig.

Lite som en triangel i vår tid kanske, men inget som skapar rytmer eller något högt ljud. Dessa användes också väldigt begränsat.

Kvar fanns då två instrument vilket var harpan och lyran som användes vid tempel gudstjänsten till psalmerna man sjöng.

Det intressanta är att när judarna senare byggde sina synagogor var det just bara de två instrumenten man använde för sin tillbedjan.

Låt mig visa ett annat ställe för att bevisa att man använda dessa instrumenten och inget annat i Guds hus. Det finns mängder flera att ta upp som jag kan visa på men de är så många att vi har inte den tiden.

Alla dessa stod var och en under sin fars ledning vid sången i Herrens hus till cymbaler, lyror och harpor vid tjänsten i Guds hus. De stod under kungens, Asafs, Jedutuns och Hemans ledning. (1 Krön 25:6)

Här finner vi tre av de tillåtna. Här saknas trumpeterna men det var antagligen eftersom detta inte var vid ett brännoffer då trumpeterna användes.

Folk som därför hävdar att man kunde ha vad som helst, och kan ha vad som helst i vår tid har inte studerat dessa passager. De har fullständigt missat detta och det är därför viktigt att det undervisas i vår tid.

Du kan alltså inte ta Psalm 150 och hävda att de hade ett rock band i templet i GT. Eller att det var som en dansklubb. För det är absolut inte sant.

För att förstå de stycken i psaltaren som verkar fullständigt motsäga det jag nu har visat så behöver vi förstå en sak till först.

Israel var ett religiöst land där man hade blandat staten med religionen. Du hade inte bara tempel tillbedjan utan du hade firanden av segrar i krig. Du hade processioner där man gick upp till templet för att fira vissa högtider.

När du hade dessa så fanns det inga restriktioner utan alla instrument var då tillåtna. Flöjten kunde användas vid ett bröllop eller en seger fest men inte inne i templet. När vi därför läser Psaltaren måste vi förstå det hela på det sättet.

Låt oss titta på några psalmer som verkar motsäga Herrens befallning till David genom profeterna.

 Sångare går främst, harpspelare följer efter bland jungfrur som slår på tamburin. (Ps 68:26)

Tamburinen var inte tillåtet att använda i templet. Så hur skall vi förstå detta är det en uppmaning att använda tamburinen i templet eller vad är detta?

Det är en seger procession. David sjöng om hur Herren hade gett dem seger över sina fiender. Vi ser detta genom hela psalmen. Vers 22 Ja, Gud krossar sina fienders huvuden, ,

Vers 18 och 19 Guds vagnar är tiotusentals,tusen och åter tusen. Herren är mitt ibland dem, i helighet som på Sinai. 19 Du steg upp i höjden, du tog fångar,

Det här är ingen direkt tillbedjan till Herren utan en seger sång. Det kan inte handla om tempel tillbedjan, för då skulle bibeln motsäga sig själv, och Gud skulle då tillåta något som han inte alls hade gett tillstånd till.

Stäm upp lovsång, slå på tamburin, på den ljuvliga harpan och lyran. (Ps 81:3).

Här har vi två instrument som var tillåtna i templet samt ett som inte var tillåtet. Därför kan det inte handla om tempeltillbedjan.

I stället säger nästa vers 4 till oss vad det handlar om Blås i hornet vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag, ”.

Det här var alltså under en högtids dag som man kunde använda tamburinen. Detta handlar alltså inte om templet och dess tillbedjan.

Nästa psalm, var det en som kom med mig till en gång och hävdade att jag hade fel och pekade på psalm 149 som ett bevis för att allt var tillåtet i templet. Men vad säger psalmen? Låt oss kolla :

 De ska prisa hans namn med dans, sjunga hans lov med tamburin och harpa”, (Ps 149:3)

Här finner vi dans och tamburin igen som inte var befallt för templet. Så vad har vi här? Tempel tillbedjan? Nej vi läser vidare i vers 5 :

5 De trogna ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd.

På sin säng?. I templet? Man har väl inga sängar i templet?

6 De ska ha Guds lov i sin mun och ett tveeggat svärd i sin hand,

Svärd i sina händer i templet? Nej, det är uppenbart att detta är en seger sång över att man vunnit i kriget.

Vilket blir tydligare ju mer man läser :

7 för att hämnas på hednafolken och straffa folken, 8 för att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med bojor av järn, 9 för att verkställa den dom som står skriven. ”

Inte heller den psalmen motsäger alltså att det fanns en restriktion i templet. Nu till den sista och den folk alltid pekar på för att rättfärdiga sina rockband.

Men kom ihåg Herren kan inte motsäga sig själv och vi har en tydlig befallning redan vilka instrument man skulle ha.

Här i psalm 150 listas en mängd instrument. Vi läser i början Halleluja! Prisa Gud i hans helgedom, prisa honom i hans mäktiga valv”. – Ps 150 (vers 1)

Vad vi har att göra med här är alltså både tempel tillbedjan samt tillbedjan under en öppen himmel alltså alla processioner och högtider,

Det är därför alla instrument listas. De som fick användas i templet, och sedan listas alla andra instrument som inte fick användas i templet men användes till annat. Du har alltså en komplett lista på alla instrument som fanns på den tiden i Israel.

Det är alltså inte enbart tillbedjan i templet som det talar om här utan alltihopa. Nu lever vi inte under det gamla förbundet.

Allt detta var bara förebilder och skuggor på verkligheten som skulle komma. Vi kan inte säga i dag att vi bara måste använda harpan och lyran i vår tillbedjan, eftersom då måste vi också tända brännoffer vilket man också gjorde i templet, och vi skulle även behöva leviter och präster.

Men samtidigt kan ingen hävda att vad som helst var tillåtet eller är tillåtet idag för vi har sett att det fanns restriktioner och allt var inte tillåtet i templet. Bara vissa av de instrumenten som fanns.

Hur skall vi då överföra detta till vår tid och vår församling? Jo själva principen att vi måste tillbe Herren på hans sätt. Vi måste följa Herrens principer och de restriktioner som finns.

Vi kan inte göra som vi vill, och ta in rockbanden i kyrkan utan vi måste följa principerna. Hur skall vi då tillbe Herren i det nya förbundet?. Låt oss titta på principerna för att sedan ge en korrekt bild av tillbedjan utifrån hur det målas upp i himlen.

Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.(Joh 4:23-24).

Här har vi det väldigt tydligt att vi måste tillbe Gud i ande och sanning. Med det menas att vi måste tillbe honom med hjärtat. Hjärtat måste ligga bakom det hela och det måste vara baserat på sanningen.

Texterna måste vara fulla med sanningar och hjärtat måste vara med. Du kan alltså inte tillbe enligt köttet utan det måste vara efter anden.

Det som behagar Gud. Det utesluter allt som tilltalar köttet på en gång så som populär musiken som talar till ens kött men inte till anden.

Två av köttets gärningar, vilda fester och trolldom finns båda i populär musiken.

Vilda fester är att släppa loss självkontrollen och ordet för trolldom i grekiskan är pharmacia som vi får ordet medicin i från.

Det syftar på mediciner som gör en beroende, droger. Alltså det syftar även på musik som gör dig beroende. Sådant kan du inte tillbe Herren med. Musiken i tillbedjan måste vara enkel och inte tilltala köttet.

Nästa princip finner vi i 1 Kor 14:15 Jag vill lovsjunga i anden, men jag vill också lovsjunga med förståndet

Tillbedjan är inte bara av hjärtat utan den måste vara rationell. Ens förstånd måste kunna reflektera över vad man sjunger.

Texterna måste alltså vara djupa, och man kan inte ha texter som kopplar bort förståndet. Det är förståndet och hjärtat som leder till sanna känslor och inte tvärtom.

Mycket av dagens så kallade tillbedjan är ren mysticism. Den baseras på att känslorna skall styra och förståndet skall kopplas bort. Där är det musiken som styr och texterna kommer i andra hand.

Där har man repetitiva fraser som repeteras om och om igen för att skapa känslor och koppla bort förståndet. Det är ren mysticism och har inget med kristen tro att göra.

Det blir helt tvärtom hur det skall vara. Lovsången måste vara rationell där förståndet är med och får arbeta för att reflektera över vad man sjunger. Reflektionen över textens innehöll och dess innebörd är det som skapar sanna känslor.

Nästa princip känner vi alla väl till. ” Och anpassa er inte efter denna världen” (Rom 12:2)

Vi skall inte anpassa oss efter denna världen. Judarna i gamla testamentet gjorde det inte. De såg inte på hur det var i länderna runt omkring och försökte härma.

Här går många snett idag när man försöker härma världen så mycket som möjligt, Man tar in världens musik i stället för att hålla det enkla.

Man tar in estradörerna som skall stå i centrum och leda istället för att alla sjunger tillsammans och ingen står i centrum.

Vi kommer tillbaka till detta. Men detta var primärt vad den gamla skolans kristna den äldre generationen som knappt finns kvar längre stod emot.

De såg rock och populär musiken komma på scenen. De såg på 1970 talet hur man började anpassa sig och ta in det i kyrkan, och man stod emot det i många många år innan man gav efter för trycket.

När man märkte att församlingarna krympte och alla gick till populärmusikens församlingar började man ge efter för att få in mera folk.

Det finns dock församlingar i vår tid som byggs och ökat utan att anpassa sig. Åker du till Filippinerna finns det många sådana men här i Sverige är läget annorlunda.

Du kan inte ta världens musik och göra den till kristen. Många argumenterar utifrån psalm 150 vilket vi har sett man inte kan göra. Andra argumenterar att så länge det är rationellt och texterna är bra spelar det ingen roll hur det låter.

Jo det spelar roll. Bibeln förbjuder oss att anpassa oss, ända är det precis vad vi gör. Kolla till exempel på hillsong som bygger stora mega kyrkor med en strategi att anpassa sig.

Jag har hört om folk som varit där och sagt att det var så bra, för det var precis som en nattklubb.

När någon säger det borde en kristen reagera. Vänta lite nu. Det var som vad då ?

-”En nattklubb”. Min vän där är problemet, man tar musiken i från en nattklubb och anpassar sig och sedan ändrar texterna lite, eller skriver egna texter.

Detta är att tillbe Gud efter köttet och inte efter anden. Det går emot allt vi ser i skriften. Visa mig någonstans i skriften där apostlarna anpassade lovsången efter dåtiden populär kultur.

Du finner det helt enkelt inte. Även om du vill argumentera med gamla testamentet så visa mig i från gamla testamentet då var man anpassa sig till länderna runt omkring? Det finns helt enkelt inte.

Nästa princip för Gud är inte oordningens Gud, utan fridens, som i alla de heligas församlingar. – (1 Kor 14:33)

Paulus konfronterade församlingen i Korinth för att där var det oordning. De följde inte de principer som Paulus ville att de skulle följa.

De talade i tungor utan att tolka, och de talade inte en åt gången, och max två eller tre utan de talade utan ordning, precis som i en karismatisk församlingen i dag som är långt i från bibeln när det gäller detta.

Sedan pekar Paulus på att Gud är ordningens och fridens Gud. Gud är alltså emot det som är kaos det som inte är ordnat. Detta kan appliceras även på lovsången.

Det måste råda frid och ordning. Du kan inte ha rapp musiken där folk släpper loss och släpper på den fridfulla stämningen och ordningen.

Du kan inte ta in nattklubben där ordningen försvinner och folk släpper loss. Du kan inte ta in de tunga rytmerna i från trummor och allt sådant som skapar oordning.

Du kan inte ha hög musik som stör friden. Allt måste ske med värdighet och ordning.

Jag minns när jag var ung och nyfrälst så fattade inte jag detta utan gick till kyrkor och ungdoms möten där man inte följde detta.

Ibland hände det att det kom in äldre av den gamla generationen för att snabbt lämna igen och klaga på den höga musiken och allt kaos som rådde. De yngre brukade säga att de är bara gamla och därför gillar de inte det.

Men sanningen är att dessa äldre var skolade i en tid då man förstod detta. De kom i från en tid när det fortfarande var den traditionella lovsången som rådde och de förstod varför.

De hade en bra förståelse av att du kan inte ta vad som helst i Guds hus eller bete dig hur du vill.

Unga idag skulle kalla dem fariséer eller glädjedödare men problemet ligger hos oss, att det är vi som inte har förstått.

Jag har faktiskt funnit på youtube klipp som man har spelat in. Om hur man tror det lät i templet när man lovsång Herren.

Det är rätt intressant att lyssna till för du hör en harpa och en cymbal som låter som en triangel slå en eller två gånger under tre minuter. Sedan kan du ibland höra en lyra spela lite fridfullt.

Men det är långt i från dagens populär musik. Det låter så fridfullt och det är helt text drivet. Texten och sången styr fullständigt och instrumenten hörs bara lite ibland och märks knappt.

De sjunger även på ett helt annat sätt som man inte gör inom populär musiken. Lyssna till det om du har möjlighet.

Kung Davids musik fick de onda andarna i Saul att stilla. När du hör hur det låter så förstår du varför. Det var så fridfullt i sången och instrumenten spelas på ett helt annat sätt än vad den gör inom populär musiken.

För även om jag tror vi kan ha lite instrument så tror jag absolut att vi också måste följa bibelns principer och ordningar för att det skall vara acceptabelt inför Gud.

De behöver spelas i enlighet med principerna. Du kan använda ett piano på olika sätt. Antingen för rock n roll eller för att spela det lite lungt.

Så det handlar inte så mycket om vilka instrument man har utan hur de används. Men det är ju klart en säckpipa är ganska olämpligt och likaså ett trumset.

Det finns en princip till innan vi kollar på en bild av hur tillbedjan skall vara.

Vi läser i Hebr 12:28 :

” Därför, då vi får ett rike som inte kan vackla, så låt oss ta vara på nåden, genom vilken vi ska tjäna och behaga Gud med vördnad och gudsfruktan

Denna vers talar om vilken livsstil vi skall ha, men en sådan livsstil startar med och inkluderar hur vi tillber Gud. Vördnad handlar om en respektfullhet och en högaktning.

Det handlar om att man kommer seriöst inför Gud. Man kommer stillsamt, fridfullt, med ett böjt hjärta och respektfullt.

Nästa ord här är gudsfruktan. Gudsfruktan handlar inte om helighet, de är två olika saker. Gudsfruktan kommer i från det grekiska ordet ”eureka”. Eureka handlar om hur man kommer inför sin Gud. Det handlar också om vördnad.

Vi kan illustrera det som när man skall möta en Kung. Du vet mycket väl vem kungen är och vilken auktoritet och makt kungen har. Du kommer inte inför en sådan kung hur som helst, utan du kommer med en fruktan och vördnad för vem han är.

Vår tjänst inför Gud vilket inkluderar tillbedjan måste alltså var full av vördnad inför Gud. Vi kan inte komma inför Gud utan vördnad för honom.

Även denna princip utesluter mycket av den moderna musiken för den innehåller inte vördnad.

Den innehåller att själva loss, den innehåller rock n roll och allt möjligt som är emot vördnaden.

Låt oss slutligen se på en mönsterbild för hur lovsången skall vara. Vi kollar på hur lovsången ser ut i himlen och det är den man skall försöka efterlikna.

Och när han tog bokrullen, föll de fyra varelserna och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. Var och en hade harpor och skålar av guld, fulla med rökelse, som är de heligas böner. 9. Och de sjöng en ny sång och sa: Du är värdig att ta bokrullen och öppna dess sigill, för du blev slaktad och har friköpt oss åt Gud med ditt blod från alla stammar och språk och folk och folkslag*, 10. och har gjort oss till kungar och präster åt vår Gud och vi ska regera på jorden.11. Och jag såg och hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och varelserna och de äldste, och deras antal var tio tusen gånger tio tusen, tusen och åter tusen. 12. De sa med hög röst: Lammet, som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och få rikedom och vishet och styrka och ära och pris och lovsång. 13. Och allt skapat, som är i himlen och på jorden och under jorden och de som är på havet, och allt som finns i dem hörde jag säga: Honom, som sitter på tronen, och Lammet, tillhör välsignelsen och äran och priset och makten i evigheternas evigheter.” (Upp 5:8-12)

I detta stycke samt i kapitel fyra finner vi lovsång inför Herrens tron i himlen. Detta är en bild på hur det kommer att se ut i himlen och hur det bör vara här på jorden.

Vi finner de fyra varelserna som tog fram bokrullen. Sedan finner vi de tjugofyra äldsten som spelar harpa.

Här vi finner vi harpan, intressant. Samma instrument man använde i templet. Det instrumentet skall åter igen användas i himlen.

De tjugofyra äldste är en bild. Där tolv representerar Israels tolv stammar och de andra tolv representerar Jesu tolv Apostlar.

Det är alltså en bild på alla som utgår i från Israel och alla som lever under den apostoliska tidsåldern. Vad det är är alltså hela Guds folk genom alla tider som nu tillber i himlen.

De föll ner inför hans tron och här läser vi att de sjöng en ny sång. De sjöng alltså inte gamla psalmer utan en ny sång. Det är vad våra hymner är idag det är en ny sång.

Vi finner även att de alla tillber tillsammans. Vi finner ingen lovsångsledare i himlen. Vi finner inget band. Inget trumset. Vi finner inga estradörer utan alla samlas inför tronen och tillsammans tillber de Herren.

Vi läser ” och har gjort oss till kungar och präster åt vår Gud och vi ska regera på jorden.11. Och jag såg och hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och varelserna och de äldste, och deras antal var tio tusen gånger tio tusen, tusen och åter tusen. ”

Det kan även vara så att det beskriver församlingens tillbedjan här på jorden eftersom det står att ”vi skall regera på jorden”.

En del skulle inte hålla med om det, men oavsett så måste vi eftersträva en himmelsk tillbedjan här på jorden.

Detta är sann tillbedjan. Gud är i centrum och ingen människa. En harpa som är ett ganska tyst instrument men låter väldigt vackert. Ett enda instrument bara och samling runt tronen.

Ingen människa får uppmärksamhet för deras sång förmåga. Så skall det vara.

Det behöver inte vara just en harpa för inte många kan spela det idag men det skall vara enkelt. Fullt av vördnad och där alla sjunger tillsammans och fritt i från folk på en scen.

Jag minns när jag var nyfrälst och gick till en stor församling och de hade ett lovsångs team på en scen. På scenen stod en ung vacker kvinna och ledde lovsången. Ung som man var så stod man och tittade på henne och kunde inte följa med i sångerna.

Det var en distraktion helt klart. I himlen finns inga sådana distraktioner och i en församlings lovsång skall det inte finnas heller utan Jesus skall vara i centrum och ingen på någon scen.

Vi är så långt i från detta i vår tid där estradörerna har tagit över och världen har kommit in men den som tillber Herren måste tillbe Honom i Ande och sanning. Det är en sådan lovsång som Gud vill ha

En lovsång som ärar honom. Det är en sådan lovsång han tronar på där man sjunger psalmer och hymner och andliga sånger.

Låt oss tänka på Nadab och Abihu och att deras tillbedjan inte var acceptabelt inför Gud och må vi komma inför Gud där vi tillber honom i ande och sanning för det är en sådan tillbedjan Herren vill ha.

Han vill inte ha bullret utan vill ha rätt ande och sanningen. Amen,