Vad är den sunda läran ?

Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. – 2 Tim 4:3

Paulus säger att tiden kommer då folk inte längre vill höra den sunda läran utan vill höra saker som kliar dem i öronen. Den tiden Paulus talade om är här och har varit här länge. Men frågan blir då när vi ser dessa ord framför oss. Vad är den sunda läran för någonting? Vad är det för något som religiösa kommer att överge för att lyssna på predikanter som kliar dem i öronen?

För att få svaret på den frågan behöver vi bara läsa versen som står före denna vers. ”predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna [överbevisa] och förmana med allt tålamod och all undervisning. ”.

Den sunda läran baseras först och främst på att ordet förkunnas. Det är alltså baserad på vad bibeln säger. All predikan som inte baseras på bibeln kan därför inte vara någon sund lära. Men är det enbart en sund lära att predikan verkar komma från bibeln? Nej, det kan de inte vara för vem som helst kan citera vilken vers som helst ur skriften och det kan klia folk i öronen eller leda till påhitt. Därför finner vi mera saker här. ” tillrättavisa”, ”varna [överbevisa] ”, ” och förmana”

Det första vi ser är att sund lära innehåller tillrättavisning av någon som gått snett. Detta innebär att visa någon vägen, bort från en fel väg till en sann väg. Både i lära och i livsstil. Självklart är ju detta något som inte kliar folk i ögonen. Både du och jag vet att vårt kött vill inte höra sanningen och det var sanningen som fick galaterna att vända sig emot Paulus (Gal 4:16). Det andra den sunda läran innehåller är att varna, eller att överbevisa som det står i en annan översättning. Det innebär att varna för syndens konsekvenser, en kommande dom, men också att överbevisa om synd och rättfärdighet. Detta som enligt Jesus beskrivs som ett verk av Anden (Joh 16:8). Det tredje vi finner är att den sunda läran innehåller förmaningar. Det innebär att förmana oss att leva ett gudfruktigt liv och ett liv i rättfärdighet. Slutligen säger också Paulus att det skall ske genom tålamod och undervisning. Den sunda läran baseras alltså på skriften och dess undervisning och detta är vad folk skall överge och har övergivit. Det finns många idag som fokuserar på vissa delar ur skriften men missar helt dessa delar och då drar man till sig folk som vill bli kliade i öronen. Tiden är här då folk inte längre står ut med den sunda läran för den anses som torr och tråkig och inte lika häftig som andra läror. Älskade bröder. Håll er till den sunda läran och vik inte av från den..

Hela skriften är utandad av Gud och för oss idag

Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet,” – 2 Tim 3:16

Det finns inget som är så attackerat idag inom kristenheten som skriftens auktoritet. Det absolut vanligaste idag är att folk säger ”Ja men de är ju gamla testamentet och inte relevant för oss idag”. Eller ”Det Paulus sade gäller inte utan Jesu ord går över Paulus ord”

. ”Paulus talade bara om hur kulturen var och det gäller inte oss idag”, ”Paulus sade så men han menade inte så, Jesu ord står högre” ”Vad jag upplevde gick rakt emot bibeln, men Gud är så mycket större än bibeln”. Det finns många attacker på Guds ord idag i från olika håll och på olika sätt.

Hela skriften är dock utandad av Gud, Även om män skrev bibeln så skrev de under inspiration av Guds Ande. Skriften är nyttig för oss idag. Det är skriften som är vår guide för oss som troende idag. Det är från skriften vi får all vår vägledning om hur vi skall leva och agera i alla livets situationer. Skriften är inspirerad av Guds Ande. Man kan inte skilja Guds ord och Guds ande åt. I bland hör man folk säga. ”Om Gud vill säga något till mig kan han ju tala direkt till mig”. Vi behöver förstå att Gud talar genom sitt ord och Han använder sitt ord idag till oss. Paulus listar fyra funktioner hur hela skriften (gamla testamentet plus nya testamentet, de 66 böckerna) är relevanta för oss idag. Det första han säger är att skriften är nyttig till undervisning. Skriften undervisar oss doktriner och lära, hur vi skall leva, den undervisar oss om Guds vägar och Guds karaktär, Den undervisar oss om frälsningen i Kristus och om Guds rike och massor av annat. Nästa sak Paulus nämner är att skriften är nyttig för tillrättavisning. Om vi som troende går eller agerar fel eller börjar tro fel i minsta lilla avseende så är det skriften som tillrättavisar oss, den visar oss den rätta vägen och för oss tillbaka på vägen. Det tredje Paulus säger är upprättelse i engelskan står det reproof vilket är det rätta ordet. Skriften upprättar våra liv från ett liv i synd till ett liv med Jesus Kristus i hans rike. Den upprättar syndare som lever under mörkrets välde och vänder sig till Jesus Kristus en den lägger också läran tillrätta. Om man viker av i lära så är det skriften som upprättar läran igen.. Slutligen är hela skriften nyttig för vår fostran. Skriften fostrar oss när vi går fel. När vi nu ser detta hur mycket borde vi då inte studera skriften och lyssna till skriften? När en människan blir född på nytt dras man därför till skriften och baserar sitt liv på skriftens undervisning. Hur viktigt är det inte för varje pånyttfödd kristen att därför kunna skriften väldigt bra?. Den undervisar oss, Den fostrar oss, den tillrättavisar oss och den upprättar oss. Min vän om du har börjat slarva med bibelläsning vill jag uppmana dig att komma tillbaka till det. Du behöver det, vi alla behöver det för att kunna fostras, tillrättavisas och växa i Kristus.