Att hålla sig borta från falska troende

De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! ” – 2 Tim 3:5

I den sista tiden, vilken vi redan lever i kommer det finnas många som kommer att kalla sig kristna. Vi behöver dock förstå att bara för att man kallar sig en kristen betyder det inte att man är det. Istället kommer det finnas många som har ett sken av gudsfruktan men som förnekar dess kraft. Vad Paulus menar är att de genom sitt liv förnekar kraften eftersom kraften inte är verksam i dem och producerar ett liv i gudsfruktan.

Dessa falska troende kommer till det yttre bekänna sig till tron men deras liv bär dålig frukt och skiljer sig ingenting mot en hedning. Sann gudsfruktan för nämligen med sig god frukt. Det står i ordspråksboken att den som fruktar Herren hatar det onda. En gudfruktig person vill inte ha med det onda att göra, man vill inte skryta och gillar det inte, man är inte kär i pengar, man är inte obehärskad eller oförsonlig. Men dessa som har ett sken av gudsfruktan de älskar njutningar i livet och förnekar dessa karaktärsdrag med sina liv.

Vi som är gudfruktiga är också kallade till att skilja oss från dem och inte ha något med dem att göra. Paulus säger ”Håll dig borta från dem!” Vi skall inte skilja oss från hedningar utan enbart från sådana som bekänner sig till vår tro med som med sina gärningar förnekar den. Det talas väldigt litet om biblisk separation i dag, om att skilja sig från falska troende samt från falsk lära. Istället är det tvärtom.

Det talas om ekumenik med vem som helst som bara har den rätta bekännelsen skall man omfamna. Dock har kristna genom tiderna gjort tvärtom. Spurgeon tog bort sin kyrka från baptistsamfundet i England då han ansåg dem liberala och han lydde bibelns befallningar om att separera sig. Martyn Lloyd-Jones separerade sig från Billy Graham då han ansåg att Graham tog in villolärare på sin plattform. Vi behöver också hålla oss borta från varje troende oavsett samfund eller kyrka som har ett sken av gudsfruktan men som förnekar dess kraft.

Det kanske låter strängt och fundamentalistiskt men det är de klara orden i denna texten ”Håll dig borta från dem!”. Håll dig borta från dem kan inte betyda något annat än vad det står.

Hur är det med dig?

Har du ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft genom liv? I såfall är det inte försent att omvända sig. Eller du kanske fruktar Herren men inte har insett att du behöver hålla dig borta från de som har en falsk bekännelse?

Vad är den sunda läran ?

Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. – 2 Tim 4:3

Paulus säger att tiden kommer då folk inte längre vill höra den sunda läran utan vill höra saker som kliar dem i öronen. Den tiden Paulus talade om är här och har varit här länge. Men frågan blir då när vi ser dessa ord framför oss. Vad är den sunda läran för någonting? Vad är det för något som religiösa kommer att överge för att lyssna på predikanter som kliar dem i öronen?

För att få svaret på den frågan behöver vi bara läsa versen som står före denna vers. ”predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna [överbevisa] och förmana med allt tålamod och all undervisning. ”.

Den sunda läran baseras först och främst på att ordet förkunnas. Det är alltså baserad på vad bibeln säger. All predikan som inte baseras på bibeln kan därför inte vara någon sund lära. Men är det enbart en sund lära att predikan verkar komma från bibeln? Nej, det kan de inte vara för vem som helst kan citera vilken vers som helst ur skriften och det kan klia folk i öronen eller leda till påhitt. Därför finner vi mera saker här. ” tillrättavisa”, ”varna [överbevisa] ”, ” och förmana”

Det första vi ser är att sund lära innehåller tillrättavisning av någon som gått snett. Detta innebär att visa någon vägen, bort från en fel väg till en sann väg. Både i lära och i livsstil. Självklart är ju detta något som inte kliar folk i ögonen. Både du och jag vet att vårt kött vill inte höra sanningen och det var sanningen som fick galaterna att vända sig emot Paulus (Gal 4:16). Det andra den sunda läran innehåller är att varna, eller att överbevisa som det står i en annan översättning. Det innebär att varna för syndens konsekvenser, en kommande dom, men också att överbevisa om synd och rättfärdighet. Detta som enligt Jesus beskrivs som ett verk av Anden (Joh 16:8). Det tredje vi finner är att den sunda läran innehåller förmaningar. Det innebär att förmana oss att leva ett gudfruktigt liv och ett liv i rättfärdighet. Slutligen säger också Paulus att det skall ske genom tålamod och undervisning. Den sunda läran baseras alltså på skriften och dess undervisning och detta är vad folk skall överge och har övergivit. Det finns många idag som fokuserar på vissa delar ur skriften men missar helt dessa delar och då drar man till sig folk som vill bli kliade i öronen. Tiden är här då folk inte längre står ut med den sunda läran för den anses som torr och tråkig och inte lika häftig som andra läror. Älskade bröder. Håll er till den sunda läran och vik inte av från den..