Kanske skall Gud ge omvändelse – omvändelsens gåva

  • Och en Herrens tjänare ska inte strida, utan vara mild mot alla, lämpad för att undervisa, tålig när han får lida, och i mildhet tillrättavisa dem som säger emot. Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen, 26. och att de nyktrar till och kommer loss ur djävulens snara, de som är fångade av honom för att göra hans vilja.” 2 Tim 2:24-26

Omvändelsen är en gåva i från Gud och omvändelsen är i Guds händer lika mycket som i människans. Visst kallar Gud alla till omvändelse men utan att anden verkar i en människas hjärta kommer de inte se sitt behov av omvändelse.

I detta stycke finner vi hur Paulus säger till Timoteus att tillrättavisa sina motståndare som är fast i djävulens snara och gör djävulens vilja genom att gå emot sanningen..

Det kontroversiella med denna texten är att det står att ” Kanske Gud en gång ska ge dem omvändelse så att de inser sanningen”. Det verkar alltså som att orsaken till att en människan nyktrar till och inser sanningen är att Gud ger dem omvändelsen genom att han låter anden verka så att de kommer till insikt.

Jag tror att så är det bokstavligen också. Jag tror inte heller omvändelsen är en garanti för vi läser att Gud kanske skall låta detta ske. Kanske betyder kanske.

En del menar att Gud kanske skall låta Timoteus ord vara det som för dem till insikt men förklarar bort att omvändelsen är en gåva.

Problemet med den tolkningen är att vi först läser att Gud kanske skall ge omvändelsen och sedan kommer de till insikt du kan alltså inte separera dem..

Orsaken att de kommer till insikt är att Gud har gett dem omvändelsen, eller sinnesändringen som menas. Deras sinnen ändras angående att de gick emot sanningen och den sinnesändringen kommer genom insikten Gud ger. Alltså är det en gåva.

Vi ser här som på så många andra ställen i skriften. Guds fulla suveränitet men också människans ansvar. Människan är fullt ansvarig att omvända sig samtidigt finner vi att Gud är så suverän att han ”kanske” ger dem omvändelsen. Alltså han kan neka eller ge den.

Att hålla sig borta från falska troende

De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! ” – 2 Tim 3:5

I den sista tiden, vilken vi redan lever i kommer det finnas många som kommer att kalla sig kristna. Vi behöver dock förstå att bara för att man kallar sig en kristen betyder det inte att man är det. Istället kommer det finnas många som har ett sken av gudsfruktan men som förnekar dess kraft. Vad Paulus menar är att de genom sitt liv förnekar kraften eftersom kraften inte är verksam i dem och producerar ett liv i gudsfruktan.

Dessa falska troende kommer till det yttre bekänna sig till tron men deras liv bär dålig frukt och skiljer sig ingenting mot en hedning. Sann gudsfruktan för nämligen med sig god frukt. Det står i ordspråksboken att den som fruktar Herren hatar det onda. En gudfruktig person vill inte ha med det onda att göra, man vill inte skryta och gillar det inte, man är inte kär i pengar, man är inte obehärskad eller oförsonlig. Men dessa som har ett sken av gudsfruktan de älskar njutningar i livet och förnekar dessa karaktärsdrag med sina liv.

Vi som är gudfruktiga är också kallade till att skilja oss från dem och inte ha något med dem att göra. Paulus säger ”Håll dig borta från dem!” Vi skall inte skilja oss från hedningar utan enbart från sådana som bekänner sig till vår tro med som med sina gärningar förnekar den. Det talas väldigt litet om biblisk separation i dag, om att skilja sig från falska troende samt från falsk lära. Istället är det tvärtom.

Det talas om ekumenik med vem som helst som bara har den rätta bekännelsen skall man omfamna. Dock har kristna genom tiderna gjort tvärtom. Spurgeon tog bort sin kyrka från baptistsamfundet i England då han ansåg dem liberala och han lydde bibelns befallningar om att separera sig. Martyn Lloyd-Jones separerade sig från Billy Graham då han ansåg att Graham tog in villolärare på sin plattform. Vi behöver också hålla oss borta från varje troende oavsett samfund eller kyrka som har ett sken av gudsfruktan men som förnekar dess kraft.

Det kanske låter strängt och fundamentalistiskt men det är de klara orden i denna texten ”Håll dig borta från dem!”. Håll dig borta från dem kan inte betyda något annat än vad det står.

Hur är det med dig?

Har du ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft genom liv? I såfall är det inte försent att omvända sig. Eller du kanske fruktar Herren men inte har insett att du behöver hålla dig borta från de som har en falsk bekännelse?